Gimnazjum

„Godność, Wolność, Niepodległość”

„257 szkołom i placówkom oświatowym (do konkursu zgłoszono w sumie blisko 2 500 wniosków(!)), przyznano dofinansowanie na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „Godność, Wolność, Niepodległość”. – czytamy na stronie https://men.gov.pl/niepodlegla

Ku naszej radości wśród nagrodzonych – znajdujemy naszą szkołę!
W planach działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości mamy: wystawę pamiątek - zdjęć pt. „Ludzie i dzieła. Gmina Platerów w latach 1918 – 1939”, wycieczkę patriotyczną do Lwowa pod hasłem: „Osiągnięcia techniczne i gospodarcze II Rzeczpospolitej. Targi Wschodnie” - związaną tematycznie z  wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej oraz „Koncert dla Niepodległości”.
„Projekt „Godność, Wolność, Niepodległość” został przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu wieloletniego „Niepodległa”. Jego celem jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach. Wśród takich wartości należy wymienić m.in.: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.”

„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

 

https://men.gov.pl/niepodlegla
A.Z.Z.

Międzynarodowy Dzień Pokoju

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju przypadającego na 21 września, uczniowie naszej szkoły przygotowali prace plastyczne oraz okolicznościowe plakaty z pytaniami odnośnie wojen i pokoju na świecie, które zostały umieszczone na korytarzu szkolnym. Na przerwach, na sali gimnastycznej, można było obejrzeć oraz zatańczyć rytmiczny i żwawy taniec zwany „belgijką”. Taniec ten wykonywany jest do utworu "t Smidje” belgijskiego zespołu Laïs. Taniec miał zintegrować uczniów, którzy podczas wykonywanych kroków, musieli zamieniać się partnerami.

 

 

 

M. Wielogórska

Gra online ze szkołą w Petersburgu

20 września na lekcji języka rosyjskiego, przy pomocy programu Skype, klasa 3 gimnazjum połączyła się ze szkołą w Sankt Petersburgu. Celem naszej lekcji było zwiększenie wiedzy na temat Polski i Sankt Petersburga, rozwijanie pamięci oraz myślenia, rozwijanie umiejętności pracy w zespole, kształcenie umiejętności komunikowania się w języku rosyjskim, a także nawiązanie przyjacielskich stosunków z uczniami owej szkoły. Lekcja odbyła się w formie gry Co? Gdzie? Kiedy?.

Czytaj więcej...

„Wrześniowe spotkanie”

Na pierwszym w nowym roku szkolnym zebraniu z rodzicami Pani Dyrektor opowiedziała o dokumentach regulujących pracę szkoły, ofercie zajęć dodatkowych zaproponowanych przez poszczególnych nauczycieli, a także o bezpieczeństwie ucznia w szkole i w drodze do/z niej.
W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Platerów Jerzy Garucki, który również włączył się w dyskusję o bezpieczeństwie.
Następnie rodzice udali się z wychowawcami swych dzieci do klas na omówienie kwestii wychowawczo - organizacyjnych i powrócili na salę gimnastyczną w „okrojonym składzie”, by jako Rada Rodziców zastanowić się na bieżącymi zadaniami oraz zaplanować kolejne spotkanie, tym razem w sprawie: „Sztandaru dla szkoły”.

 

 

A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska

„Kijów w Platerowie”

Dokąd zabrać? Co pokazać? Do jakich spotkań doprowadzić, by po tygodniowym pobycie na Podlasiu obcokrajowiec mógł w swej ojczyźnie przedstawić nas jako ludzi aktywnych, twórczych, pracowitych i gościnnych?

Czytaj więcej...

Diecezjalny Dzień Młodzieży

W dniu 14.09.2018r. 13 osobowa grupa młodzieży z kl. VII, VIII i IIIg uczestniczyła w Serpelicach w Diecezjalnym Dniu Młodzieży pod hasłem „Wolni w Duchu Świętym”. Centralnym punktem spotkania była Eucharystia pod przewodnictwem ks. bp. T. Pikusa. Na zakończenie odczytano Telegram do Ojca Świętego Franciszka. Przed Mszą Świętą młodzież wzięła udział w konkursie ewangelizacyjnym zespołu „Wyrwani z niewoli”. Na Kalwarii Podlaskiej zebrało się tego dnia ok. 1600 osób.

 

 

„Książka i możność czytania” 1

W ramach realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dzięki wsparciu (także finansowemu) ze strony Gminy Platerów (organ prowadzący szkołę zapewnia finansowy wkład własny w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym) szkolna biblioteka powiększyła się o mnóstwo nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami). 

Czytaj więcej...

„Aktywna tablica”

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” ma za zadanie zapewnić szkołom niezbędną infrastrukturę w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych wybranych przez szkołę zgodnie ze zdefiniowanymi potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.
W ramach Programu oraz w porozumieniu z Gminą Platerów i przy jej finansowym wsparciu (organ prowadzący szkołę zapewnił wkład własny w wysokości ponad 20 % kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa) szkoła zyska: dwie tablice interaktywne, interaktywny monitor dotykowy oraz głośniki i inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku w sposób zadowalający współczesnego, młodego widza.
Za udzielone wsparcie – serdecznie dziękujemy!

 

A.Z.Z.

„Goście z Kijowa”

Wieść o nas rozchodzi się po świecie…

W Kijowie – na przykład - wiedzą, że na Podlasiu jest szkoła (Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie), w której obok regularnych lekcji odbywają się zajęcia artystyczne z camera obscura, ceramiki i fusingu, tworzenia witraży, batiku oraz filcowania. Nie dziwi zatem fakt, iż grupa kijowian postanowiła zobaczyć wspomnianą placówkę.

Czytaj więcej...

„Przedsmak”

3 września oczom uczniów, rodziców i pracowników szkoły ukazały się fotografie do „Chłopów” W. S. Reymonta z nauczycielkami w rolach głównych.

Zaprezentowane kadry mają za zadanie pobudzić oczekiwania odbiorców na mającą wkrótce zaistnieć w ramach zadania „ Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018” wystawę zdjęć nawiązujących do „epopei wsi polskiej”.

Wydarzenie „Chłopi - wzory kultury” zostało objęte Patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

 

 

 

A.Z.Z.

Strona 7 z 32