Nadleśnictwo Sarnaki

Narodziny lasu

Kolejny już raz wybraliśmy się do szkółki w Zabużu, w celu kontynuacji projektu „Narodziny Lasu”. Obserwowaliśmy postępy w rozwoju naszych sadzonek od ostatniej wizyty.

Pod czujnym i fachowym okiem Pana Bazyla Kondratiuka wykonywaliśmy zabiegi pielęgnacyjne nad roślinami (pielenie i spulchnianie). Pan leśniczy oprowadził nas po całej szkółce dostarczając dużej porcji wiedzy. Oglądaliśmy i rozpoznawaliśmy młode siewki różnych gatunków drzew, charakterystyczne etapy wschodu, rozmawialiśmy też o metodach ochrony przed nadmiernym słońcem, czy niedoborem wody. Dowiedzieliśmy się o różnych sposobach pozyskiwania sadzonek, które prowadzą inne szkółki. Pan Bazyl mówił nam o trudnościach związanych z hodowlą, w tym wiosennych przymrozkach, których skutki mogliśmy sami obserwować. Były one widoczne szczególnie na kwaterze z sosną. Poznaliśmy również technikę produkcji kompostu do użyźniania poletek stosując torf i młode, skoszone zboże oraz sposób zapewnienia odpowiedniego pH dla poszczególnych gatunków młodych drzew i krzewów.
Na zakończenie wizyty, korzystając z uprzejmości gospodarza, zrobiliśmy sobie ognisko. W wyjeździe do szkółki uczestniczyli realizatorzy projektu, klasa VI szkoły podstawowej i IIa gimnazjum pod opieką Doroty Kolasy, Bożeny Niedziółki i Macieja Zielińskiego.
Oto krótka fotorelacja z naszego pobytu.

 

Początek wizyty. Poznajemy plan na dzisiejsze zajęcia.

  

Zabiegi pielęgnacyjne na naszym poletku hodowlanym.

Obserwujemy etapy wschodu brzozy.

Oglądamy młode siewki sosny z charakterystycznym kapturkiem na czubku.

Wschód siewek dębu.

Pan leśniczy opowiada nam jak zima i wiosenne przymrozki wpłynęły na siewki drzew.

 

Oglądamy zabiegi chroniące młode siewki.

Sadzonka sosny.

Poletko hodowlane.

Poletko z kiełkującym dębem.


Obserwacje na poletku.

Dowiadujemy się o metodzie produkcji kompostu.

Pan Bazyl opowiada nam o innych, niż widzieliśmy na szkółce metodach pozyskiwania sadzonek drzew i krzewów.

 

Styropianowy kaseton do pozyskiwania sadzonek i młoda sadzonka bukszpanu wyhodowana w nowej metodzie.

Dorota Kolasa

„1000 drzew”

Współpraca szkoły z Nadleśnictwem Sarnaki pozytywnie i z sukcesami układa się od wielu lat. W minionym roku szkolnym np. na Szkółce Leśnej w Zabużu pod opieką leśnika Bazyla Kondratiuka uczniowie zasiali i wyhodowali m.in. dąb czerwony, klon zwyczajny i antonówkę w ramach projektu: „Narodziny lasu”.
Tym razem na apel „Dołącz do leśników, posadź drzewko!” odpowiedzieli uczniowie klas czwartej, szóstej i pierwszej gimnazjum i pod opieką wychowawczyń: Doroty Kolasy, Jolanty Ostaszewskiej i Bożeny Niedziółki oraz nauczycieli pomocniczych: Pawła Ostaszewskiego i Andrzeja Wojtczuka udali się do leśnictwa Kisielew na akcję pt. „1000 drzew na minutę”.
Na miejscu działań po przywitaniu przez Nadleśniczego Andrzeja Wybranowskiego i zapoznaniu się z zasadami: „Jak posadzić drzewo?” dzieci pod opieką gospodarza leśnictwa Kisielew Franciszka Klimaszewskiego oraz pracowników Nadleśnictwa Sarnaki Agnieszki Kiszczak, Bogusława Kościana i Marka Charkiewicza przez czas dłuższy niż minuta-zasadziły dębem 40 arów.
A potem odpoczęły przy ognisku i obejrzały pamiątki oraz certyfikaty udziału w akcji.

 

 

 

 

 

A.Z.Z.

Kiermasz sadzonek

Jak obiecali, tak zrobili.
Wyhodowane przez siebie i wypielęgnowane na Szkółce Leśnej w Zabużu pod okiem specjalisty Bazyla Kondratiuka sadzonki dębu czerwonego, klonu zwyczajnego czy jabłoni antonówki, młodzież z klasy szóstej i drugiej gimnazjum rozprowadzała na zebraniu z rodzicami.

 

 
A.Z.Z.

„Narodziny lasu”

„Szumi dokoła las” i nie dziwi fakt, że leśniczy Bazyl Kondratiuk z Nadleśnictwa Sarnaki spędza w nim całe dnie. A że jest człowiekiem gościnnym i dzieciom sprzyjającym,  chętnie w swym „gospodarstwie” naszych uczniów  przyjmuje: mówi o drzewach i urządza poczęstunek na ogniu przygotowany. A tym, których dobrze zna, bo  są stałymi bywalcami Szkółki Leśnej w Zabużu -pozwala na ingerencję w swój teren, a nawet do tego zachęca.  Dzięki jego pomysłowości i zaangażowaniu  w leśną edukację kolejny rok uczniowie ZPO w Platerowie przyczyniają się do wzbogacenia ekosystemu lasów wschodniej części Polski.  

W ostatnich dwóch  latach szkolnych, w ramach projektu „Narodziny lasu” zainicjowanego przez nauczycielkę przyrody Dorotę Kolasę młodzież poznała pospolite drzewa liściaste i iglaste, zebrała nasiona m.in. orzecha włoskiego, dębu czerwonego, kasztanowca zwyczajnego, dębu szypułkowego i wysiała je jesienią w miejscu przez leśnika do tego celu przygotowanym. Uzupełnieniem były siewy wiosenne sosny,  brzozy i jabłoni płonki. Wszystkie poletka z siewami zostały oznaczone tabliczkami z polską i łacińską nazwą drzewa oraz powierzchnią i datą wysiewu. W stosownym czasie uczniowie przeprowadzali zabiegi pielęgnacyjne, zapoznawali się z zagrożeniami, jakie dotyczą młodych siewek (choroby grzybowe, przymrozki, inwazje szkodników-chrabąszcz majowy) oraz obserwowali stadia rozwojowe poszczególnych sadzonek. 

Już we wrześniu  tego roku (szkolnego) klasy: druga gimnazjum i szósta szkoły podstawowej pracowały na swych poletkach. Wyhodowane przez dwa sezony wegetacyjne sadzonki wkrótce zostaną przez młodzież wyjęte, posortowane i zagospodarowane na terenie gminy. Cykl od zbioru nasion do osiągnięcia produktu finalnego zostanie zamknięty. Nie ma wątpliwości, że osobiste zaangażowanie młodzieży w proces twórczy hodowli lasu zostanie w jej pamięci na trwałe. Tak sensownie spędzony czas w lesie uczy szacunku do przyrody oraz  do pracy: własnej i kolegi. A godziny, podczas których dziecko przebywało na łonie natury są antidotum na zdiagnozowany ostatnio przez   Richarda Louva w książce „Ostanie Dziecko Lasu” zespół „braku kontaktu z naturą”.

Projekt zaistniał z pomysłu nauczycielki przyrody i biologii Doroty Kolasy. Pomagały jej w opiece nad młodzieżą, dokumentowaniu i promocji działania koleżanki: Maria Daszko, Bożena Niedziółka, Magdalena Wielogórska i Alicja Zienkiewicz – Zielińska, a  transport dzieci do Zabuża zapewnił Urząd Gminy w Platerowie.

Bazyl Kondratiuk, zapytany o refleksje po projekcie, przyznał: „Niezmiernie się cieszę z inicjatywy nauczycielek i zaangażowania młodzieży w ten niezwykle pożyteczny i pięknie nazwany program „Narodziny lasu”. Nic tak nie uczy przyrody, praw natury jak osobiste uczestnictwo w tym procesie. Liczę na naśladowanie tego pomysłu przez inne grupy młodzieży szkolnej. Edukacja, do której Lasy Państwowe przykładają ogromną wagę, w takim kształcie jest niezmiernie istotna i pożyteczna.”

 „Narodziny lasu” to kolejne wspólne działanie Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie i Nadleśnictwa Sarnaki, któremu za wspieranie naszych akcji – dziękujemy.

 

 

 

 

 

A. Z. Z.

zdjęcia: zasoby ZPO w Platerowie

NARODZINY LASU

29.10.2014r. klasy IV i VI szkoły podstawowej rozpoczęły  projekt badawczy „Narodziny Lasu”, który realizujemy wspólnie z Nadleśnictwem Sarnaki w Szkółce Leśnej w Zabużu. Celem naszych działań jest poznanie roli szkółki leśnej, wzbogacenie wiedzy z zakresu dendrologii, własna hodowla sadzonek wybranych drzew oraz poznanie etapów prac prowadzących do wyhodowania zdrowych sadzonek. Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa otrzymaliśmy własne poletko hodowlane, gdzie prowadzimy swoją hodowlę i obserwacje. Naszym przewodnikiem i opiekunem działań jest pan Bazyl Kondratiuk.

 

Do projektu przygotowywaliśmy się na lekcji przyrody poznając pospolite drzewa liściaste i iglaste. Następnie zbieraliśmy nasiona wybranych drzew i tak przygotowani udaliśmy się do Zabuża. Tu poszerzyliśmy swoją wiedzę nt. nasion różnych drzew, ocenialiśmy ich jakości, dowiedzieliśmy się o sposobie siewu i zabiegach pielęgnacyjnych.

  

 

 

I nadszedł wyczekany moment. Zabraliśmy się wszyscy do siewu, kierując się  instrukcją pana Bazyla dotyczącą gęstości wysiewu i grubość przykrycia. Każdy rwał się do roboty, a na naszym poletku zrobił się tłum.

  

 

 

 

Zasiane pole oznaczyliśmy tabliczkami z polską i łacińską nazwą drzewa oraz powierzchnią i datą wysiewu.

  

 

Po wzorowo wykonanych pracach pan Bazyl Kondratiuk oprowadził, nas po szkółce i opowiedział o jej zadaniach. Dzień zakończyliśmy piknikiem przy ognisku. Czekamy z utęsknieniem na wiosnę by obserwować kiełkowanie i wzrosty sadzonek.

13.05.2015r wybraliśmy się ponownie na nasze poletko hodowlane do szkółki w Zabużu. Pan Bazyl Kondratiuk opowiedział nam o zagrożeniach drzewostanu wywołanych przez masowy rozwój chrabąszcza majowego. Przejęci sytuacją wybraliśmy się na poszukiwanie intruza. Oglądaliśmy żywe okazy i ślady bytowania.

  

 

 

Dowiedzieliśmy się o sposobie rozwoju szkodnika oraz  działaniach podjętych przez nadleśnictwo w celu ochrony drzewostanu.

Następnie oglądaliśmy proces kiełkowania posianych przez nas nasion,  rozpoznawaliśmy siewki różnych drzew.

  

 

Później czekały na nas prace pielęgnacyjne: pielenie, gracowanie, nawożenie.

  

 

Dzień zakończyliśmy ogniskiem z kiełbaskami i szarlotką.

 

Kolejna wyprawa badawcza do Szkółki Leśnej w Zabużu czeka nas w czerwcu.