Niepodległa

„Wielki finał”

W myśl projektu „Godność, Wolność, Niepodległość” w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” (dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji Narodowej) wystawa fotografii pt.„Ludzie i dzieła. Gmina Platerów w latach 1918 – 1939” oraz efekty wycieczki do Lwowa miały być zaprezentowane publiczności na: „Koncercie dla Niepodległej” 9. listopada.

Gdy więc okazało się, że rozpropagowana wśród rodziców akcja sztandar dla szkoły szybko przyniosła efekty, na dzień nadania sztandaru wybrano właśnie 9. listopada.
Mimo porannej mgły uczniowie, nauczyciele i rodzice zebrali się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Platerowie, gdzie ks. proboszcz Józef Gierczyński dokonał poświęcenia sztandaru.

 

 

W szkole „Koncert dla Niepodległej” rozpoczął się polonezem w wykonaniu uczniów klasy pierwszej, których do pokazu przygotowała wychowawczyni Grażyna Stasiuk. Następnie odbyła się ceremonia nadania szkole sztandaru. Było wystąpienie Pani Dyrektor Marii Daszko, symboliczne wbicie gwoździ przez fundatorów, przekazanie sztandaru uczniom, prezentacja sztandaru i ślubowanie. Tę część koncertu zamknęło wystąpienie Wójta Gminy Platerów Jerzego Garuckiego.

 

 

 

 

 

W części drugiej koncertu – „artystycznej” - panowała różnorodność prezentowanych form, a spajał je motyw: patriotyzmu. Było wystąpienie Dariusza Kazuna o historii oświaty w Platerowie, znaczeniu Korczaka dla naszej gminy oraz o akcji „Sztandar dla szkoły”. Następnie Alicja Zienkiewicz – Zielińska przedstawiła  relację  z wyjazdu do Lwowa, zaś efekt warsztatów z Ewą Maleszą i Agnieszką Agapow zaprezentowała grupa teatralna, wystawiając inscenizację pt. „Targi Wschodnie w piosence, wierszu, sztuce”. Tło do scen stanowiły zdjęcia retro (prace Eweliny Siemieniuk) - efekt sesji w Parku Stryjskim i na Kleparowie. Do naszego dziedzictwa regionalnego i lokalnego patriotyzmu odwoływały się występy: przedszkolaków, Zespołu Pieśni i Tańca „Pasieka” oraz „Małej Pasieki”. Patriotyczny wydźwięk miały również wspólnie zaśpiewane pieśni legionowe.

 

 

  

 

Uroczystość zakończyła się zwiedzaniem przygotowanych na ten dzień wystaw: instalacja „Sto maków na stulecie” (praca uczniów, ceramiczne maki na placu szkolnym), fotograficzna (w tym: solarigrafie)„Nasza okolica w fotografii” , „Ludzie i dzieła” (stare zdjęcia z obszaru gminy) oraz „Chłopi – wzory kultury” (znak Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego), rękodzieło uczniów naszej szkoły i dzieła artystów związanych z naszą szkołą.

 

 

 

Sympatycznym akcentem na koniec był poczęstunek – rezultat solidnej pracy i dobrej organizacji rodziców. Zarówno przy stoiskach, jak i przy stole rozmawiano serdecznie i fotografowano się „na pamiątkę”, bo – jak mówiono: „Taki dzień już się nie powtórzy”….

„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

A.Z.Z. , M.D.
fot. M. Wielogórska, D. Ludwiczuk
 

„Posłuchajcie jak było i przyjmijcie sercem….”

Nikt nie mówił, że: „będzie łatwo”, bo czasu mało, a i gwara lwowska do najłatwiejszych nie należy. Jednak szkolna grupa teatralna stanęła na wysokości zadania i bogata w fachowe wskazówki dostarczone przez Ewę Maleszę na październikowych warsztatach we Lwowie oraz pokierowana przez Agnieszkę Agapow na próbach w Platerowie - z żartem oraz młodości urokiem wystawiła inscenizację: „Targi Wschodnie w piosence, wierszu, sztuce”.

W przedstawieniu, którego premiera odbyła się na „Koncercie dla Niepodległej” nie zabrakło znanych powszechnie postaci i scen z lwowskich ulic. A ponieważ widowisko należało do tych „włączających w akcję widzów”, w dialog z preclarką, kwiaciarką czy gazeciarzem weszli konferansjerzy, dzieci i rodzice.
„Nie gadaj dużo. Rób, co masz zrobić i nie rób hecy!”


„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

 

 

 

 

 

Kazimierz Schleyen „Lwowskie gawędy”
A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska, D. Ludwiczuk

„Cykl wystaw”

"Koncert dla Niepodległej" - był dla szkoły doskonałą okazją do pokazania się i podsumowania dotychczasowych wydarzeń.

Nauczyciele kierując się tym, co w działalności szkoły najważniejsze, z pomocą uczniów i pracowników szkoły przygotowali wystawy o tym, jak sięgamy do przeszłości oraz w jakie działania artystyczne włączamy dzieci i młodzież.
Bo, jak powiedział Korczak: „W domu myślą i zajmują się różnymi sprawami, w domu pokoje i sprzęty są dla wszystkich, szkoła myśli tylko o uczniu: każda sala, każda ławka, każdy kącik jest właśnie dla ucznia."
W wybranych salach lekcyjnych oraz w czytelni zaprezentowano: szkolne kroniki i dokumenty archiwalne, informacje o zrealizowanych projektach, wykonane na warsztatach artystycznych przedmioty oraz zbiór zdjęć z Podlasia, tych - „z przeszłości” i tych - współczesnych.
Dużo czasu i własnej inwencji w przygotowanie pokazów włożyli: Maria Daszko, Dariusz Kazun, Paweł i Jolanta Ostaszewscy, Bożena Szoplewska, Dorota Kolasa, Magdalena Wielogórska, Ewelina Siemieniuk, Bożena Niedziółka. Pokazy fotografii towarzyszące wystawom przygotował Daniel Ludwiczuk.

Ekspozycje przygotowano w taki sposób, że zwiedzający mieli możliwość skomentowania wydarzenia, pozostawienia informacji zwrotnej, wyrażenia opinii, które następnie znajdą się – na pamiątkę - w Kronice Sztandaru.

„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

 

 

 

 
A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska, D. Ludwiczuk

"Rekord dla Niepodległej"

Nasz patron, Janusz Korczak pisał: „Pieśń brzmi pobudką i żołnierz odważnie pędzi naprzeciw niebezpieczeństwu, bo pieśń mu mówi, że waleczni zdobywają, silni zwyciężają, że mężnym Bóg pomaga.” 

Na "Koncercie dla Niepodległej" śpiewaliśmy pieśni patriotyczne. Akompaniował nam Grzegorz Szymanek. Wśród wspólnie wykonanych znalazły się utwory w sposób następujący w literaturze fachowej opisane:

1. "Wśród podobnych sobie rangą pieśni wyróżnia się taneczną melodią – opartą na starym ludowym utworze z Podlasia oraz bezpretensjonalnym tekstem, którego pierwsze słowa: Jeszcze Polska nie zginęła były częstokroć ostatnimi słowami tych, którzy umierali za Ojczyznę. Po raz pierwszy zaśpiewano ją w lipcu 1797r., a od 1927r. jest naszym hymnem państwowym. "– „Mazurek Dąbrowskiego”.

Zaśpiewaniem hymnu o godz. 11.11. włączyliśmy się w ogólnopolską akcję: „Rekord dla Niepodległej” zorganizowaną Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2. "Utwór powstał w czasie kilkudniowego marszu I Kompanii Kadrowej, w dniach 6–12 sierpnia 1914 roku. Jeden z żołnierzy kompanii Tadeusz Ostrowski ułożył nowy tekst do ludowej piosenki:  „Siwa gąska, siwa, po Dunaju pływa." - „Pierwsza Kadrowa".

3. "To pieśń, która powstała niejako w odpowiedzi na wysyp popularności pieśni o ułanach. Trwają spory o jej autora czy autorów, warto jednak podkreślić, że chociaż powstała w latach 1914-1918 ogromną popularnością cieszyła się w czasie II wojny światowej." – „Piechota".

4."Zdaniem Józefa Piłsudskiego to: najdumniejsza pieśń, jaką kiedykolwiek Polska stworzyła. W latach powojennych uważana była przez żołnierzy Marszałka niemal za hymn państwowy." - „Legiony”, czyli „My, Pierwsza Brygada”.

"Koncert dla Niepodległej" był elementem projektu „Godność, wolność, niepodległość”.

„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

 

 

Z. Adrjański  "Złota księga pieśni polskich"

A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska, D. Ludwiczuk

"Barwy narodowe"

Tylko kilka razy w roku gościmy u siebie dzieci z przedszkola.

Tym większa była nasza radość, gdy 9 listopada pojawiły się w "dużej szkole". Dzieci przygotowane przez Renatę Głuchowską w pełnym uroku tańcu z szarfami zaprezentowały nasze barwy narodowe w nowej odsłonie.
Występ sześciolatków był jednym z elementów "Koncertu dla Niepodległej ", który zaistniał w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz nadania szkole sztandaru.
Koncert był ostatnim wydarzeniem projektu „Godność, wolność, niepodległość” przygotowanego przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu wieloletniego „Niepodległa”.

„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej 
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

 

 

  

A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska, D. Ludwiczuk

"Kolejne zadanie"

Miesiąc minął od ostatniej współpracy (projekt „O szukaniu dróg” z Ukrainą), a już sympatyzujący ze szkołą Zespół Pieśni i Tańca "Pasieka" podjął się kolejnego z nami zadania. 

Na "Koncercie dla Niepodległej" 9 listopada dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz nadania Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Platerowie sztandaru Zespół wystąpił z minikoncertem, by następnie wspomóc w "wykonie" młode pokolenie.
"Koncert dla Niepodległej" był elementem projektu „Godność, wolność, niepodległość”.

„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

 

 

 

A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska, D. Ludwiczuk

"Żywa pieśń Podlasia"

Stary Doktor powiadał, że: „Żywa pieśń weselem może przejąć istotę naszą. Jaśniej się robi sercu, ufa się bardziej, wierzy silniej, czuje żywiej, marzy pogodniej - i słodko, jasno, słonecznie płyną myśli nasze pod wpływem promieni i tonów.”

Podlaska "żywa pieśń" jest naszym dziedzictwem i tradycją. Prezentujemy ją z dumą podczas szkolnych uroczystości. Nie mogło jej zabraknąć i tym razem.
Na "Koncercie dla Niepodległej" 9 listopada doszło do połączenia dziecięcej energii z doświadczeniem scenicznym. Sto lat niepodległości oraz nadanie sztandaru szkole - tańcem i śpiewem uczciła najpierw "duża", potem "Mała Pasieka". Obiema kieruje Grzegorz Szymanek.
Koncert był finalnym elementem projektu „Godność, wolność, niepodległość”.

„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

 

 

 

 
A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska, D. Ludwiczuk

„Targi Wschodnie”

Blisko 100 lat temu minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski w jednym ze swych przemówień we Lwowie tak powiedział: 

„Targi Wschodnie mają odgrywać coraz poważniejszą rolę jako przygotowanie realnej wartości eksportowej dla polskiej produkcji. (…) Są one przede wszystkim jak gdyby barometrem koniunktury gospodarczej.”(…) „Nie ma w Polsce człowieka, któryby nie miał sentymentu dla tego miasta”.
A Lwów przeżywał wielkie święto, bo Targi gromadziły rzesze i wystawców, i odbiorców. Nie dziwi więc fakt, skąd powstanie w naszych umysłach idei przejrzenia się miejscu tego doniosłego - przez szereg lat dla Polski –wydarzenia.
Nim jednak stanęliśmy w jednym z narożników Rynku przy fontannie Neptuna - jeszcze w Platerowie - szukaliśmy informacji na temat Lwowa oraz organizowanych w nim Targów Wschodnich w literaturze i internecie.
A gdy znaleźliśmy się już w „Mieście Lwa” na ścianach budynków, pod stopami czy też w kunsztownie wykonanych detalach na balkonie – odnajdywaliśmy ślady świetności sprzed stu lat. Przez kolejne dni poruszaliśmy się po klimatycznych przestrzeniach miasta, rozmawialiśmy z mieszkańcami oraz gromadziliśmy materiał o interesującym nas wydarzeniu.

 


Po zdobyciu wiedzy teoretycznej uczestnicy projektu wzięli udział w sesji fotograficznej w stylu retro. Epokową stylizację zorganizowała Ewelina Siemieniuk, a w przeprowadzeniu sesji pomogli jej dwaj artyści: Antoni Wróblewski oraz Daniel Ludwiczuk.
Doszło do dialogu współczesności z przeszłością. Również za sprawą działań performerskich Sławka Matyjaszewskiego.

W miejscu Targów - w Parku Stryjskim - zadziały się historie z tekstów piosenek Hemara oraz wspomnień Wittlina. Tło do kultowych scen stanowiły: dawne budynki – miejsca targowych wystaw oraz jesienią naznaczony lwowski park.
Do podobnego incydentu doszło także „ na Kliparowi”. Tam podwórka, bramy oraz witryny sklepowe były tłem do wydarzeń rodem z kultowych piosenek lwowskich. Tego popołudnia na schodach domów i pod ścianami kamienic przystawali „batiary”, a na ulicy dostrzec można było „ preclarkę z Pohulanki” , „dziewczęta: Suknie w perkalu, usta jak mak..” oraz „ pannę Franciszkę” z młodym fryzjerczykiem i „rudzicielami”.
Dla wycieszenia emocji wybraliśmy się do miejsca, bez którego pobyt we Lwowie nie byłby ważny, na Cmentarz Łyczakowski, gdzie zawsze zatrzymujemy się przy grobach Polaków: Marii Konopnickiej, Władysława Bełzy, Gabrieli Zapolskiej oraz na Cmentarzu Orląt.

 

 

 

 


Dni upływały nam bardzo pracowicie. Codziennie rano dźwięk porannej gimnastyki (prowadzenie: Aleksandra Zielińska, kl. VIII), rozbrzmiewał na hotelowym korytarzu. A wieczorem - ten sam korytarz - był przestrzenią do spotkań podsumowujących, ewaluacji oraz miejscem prób.
Młodzież z kółka teatralnego Agnieszki Agapow miała możliwość obcowania ze sztuką w osobie Ewy Maleszy. Wypróbowane we Lwowie scenki i pod wrażeniem miasta zrodzone pomysły - złożyły się na przedstawienie: „Targi Wschodnie w piosence, wierszu, sztuce”, którego premiera miała miejsce 9 listopada na "Koncercie dla Niepodległej".

 

 
„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

A.Z.Z.
fot. D. Ludwiczuk, A. Wróblewski.

„Projekt Niepodległa”

Z początkiem roku szkolnego 257 szkół i placówek oświatowych w kraju dowiedziało się, że została im przyznana dotacja na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach projektu „Godność, wolność, niepodległość”. W konkursie złożono blisko 2 500 wniosków.

Projekt został przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu wieloletniego „Niepodległa”. Miał na celu kształtowanie postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach, takich jak: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.”
Ku naszej radości – projekt wymyślony przez zespół: Maria Daszko i Alicja Zienkiewicz – Zielińska – znalazł się wśród nagrodzonych.
W ramach działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowaliśmy: wystawę starych zdjęć zatytułowaną: „Ludzie i dzieła. Gmina Platerów w latach 1918 – 1939”, wycieczkę patriotyczną oraz „Koncert dla Niepodległej”.

„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

 

 

 
A.Z.Z.
fot. D. Ludwiczuk, A.Z.Z.

Koncert dla Niepodległej

Strona 1 z 2