Psycholog

   

 

Psycholog szkolny

mgr Ilona Bardak - Wojtczuk

Poniedziałek 900 -1440  (od 900 do 1030  przedszkole)

Wtorek 945 -1445 

Środa  945 -1355     

Czwartek  1000 -1400  (od 1000 do 1130  przedszkole)

Piątek 945 -1305  

 

 

Celem pracy szkolnego psychologa jest zapewnienie uczniom opieki psychologicznej, a także wsparcia dla rodziców oraz rady pedagogicznej.

 

W ramach pracy szkolnego psychologa realizowane są następujące zadania:

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych celem rozpoznania indywidualnych potrzeb ucznia w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości bądź niepowodzeń szkolnych.

2. Organizacja i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów ich rodziców i nauczycieli.

3. Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

4. Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności w kontaktach rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych.

5. Odpowiednio do rozpoznanych potrzeb określenie form pomocy psychologicznej.

6. Współpraca na bieżąco z dyrekcją szkoły oraz radą pedagogiczną w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych.

7. Współdziałanie z instytucjami  i organizacjami w środowisku  zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.

 

Ponadto:

  • terapeutyczne rozmowy z uczniami i rodzicami
  • porady dla rodziców odnośnie problemów rodzinnych i wychowawczych
  • porady dla uczniów
  • prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych