Pedagog

 

,,Ja jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to abym działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka’’

Janusz Korczak

 

Pedagog szkolny to nauczyciel, który pomaga uczniom w różnych sytuacjach szkolnych. Udziela wsparcia w rozwiązywaniu problemów szkolnych i rodzinnych. Podobnie, jak nauczyciel przedmiotu, pedagog wykonuje wiele innych zadań na rzecz szkoły, ucznia, środowiska, samokształcenia - uczestniczy w lekcjach wychowawczych, posiedzeniach rad pedagogicznych, zebraniach z rodzicami i w zajęciach pozalekcyjnych.

 

Drodzy uczniowie przyjdźcie do pedagoga szkolnego gdy:

● chcecie z kimś porozmawiać

● macie ciekawe pomysły, którymi chcielibyście się podzielić

macie problem:

● z nauką

● z adaptacją w szkole

● z naruszaniem Waszych praw przez innych

● w kontaktach z rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami

● chcecie komuś pomóc, ale nie wiecie jak

● jesteście w trudnej sytuacji materialnej

● potrzebujecie pomocy, rady lub rozmowy o trudnej sytuacji, w której się znaleźliście

 

Przyjdźcie również z każdą sprawą, z którą sami nie potraficie sobie poradzić.

 

Pamiętajcie, zapewniam Wam dyskrecję!

Bez waszej zgody nic nikomu nie powiem!

 

Celem pracy pedagoga w naszej szkole jest:

● Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

● Udzielenie, odpowiednio do potrzeb, różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.

● Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.

● Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

● Prowadzenie doradztwa i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

● Działanie interwencyjne i mediacyjne w sytuacjach kryzysowych.

● Pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

● Współdziałanie z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problemami opieki i wychowania.

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Poniedziałek

10.00 -11.30 - przedszkole

11.50- 15.10 - szkoła

Wtorek

11.50- 15.10 - szkoła

Środa

10.00 - 11.30 - przedszkole

11.50 - 15.10 - szkoła

Czwartek

8.00 - 13.30 - szkoła

Piątek

10.00 - 14.30- szkoła

 

Agnieszka Agapow

pedagog szkolny