SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”

Podsumowanie projektu „Młody obywatel”

To już ostatnie spotkanie w ramach projektu „Młody Obywatel – Program Przedsiębiorczości i Partycypacji w życiu publicznym młodzieży z obszaru działania SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”.

Tematem ostatniego spotkania była: „Młodzieżowa Inicjatywa” – Planowanie lokalnej aktywności. Uczniowie w trakcie spotkania przedstawiali własne pomysły dotyczące lokalnej aktywności oraz uzyskali informacje na temat konkursu „Młodzieżowa Inicjatywa”. 

 

 

Młody Obywatel

To już kolejne spotkanie w ramach projektu „Młody Obywatel – Program Przedsiębiorczości i Partycypacji w życiu publicznym młodzieży z obszaru działania SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”.

Tym razem nasi uczniowie zgłębiali wiedzę dotyczącą KOMUNIKACJI WERBALNEJ. Mieli możliwość przekonać się jak szybko powstają zniekształcenia powodujące zafałszowanie informacji oraz jakie zasady są ważne w procesie przekazywania i odbierania informacji kanałem werbalnym.

 

 

 

 

 

Andrzej Wojtczuk

Młody Obywatel

Działacze Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły pod opieką Andrzeja Wojtczuka przystąpili do projektu pt. „Młody Obywatel – Program Przedsiębiorczości i Partycypacji w życiu publicznym młodzieży z obszaru działania SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Projekt realizowany jest bieżącym w roku szkolnym, a na celu ma zwiększenie aktywności obywatelskiej i społecznej, wzrost przedsiębiorczości oraz partycypacji w życiu publicznym 273 uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z naszej „Doliny”.
21 października odbyły się w szkole warsztaty skierowane do uczniów biorących udział w działaniu Przedsiębiorczość, które miały na celu zmotywowanie szkolnych liderów do podejmowania realizacji projektów uczniowskich oraz kształtowania ich umiejętności współpracy w zespole. Zaś najbardziej zaangażowani gimnazjaliści 27 października w sali konferencyjnej Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach uczestniczyli w kolejnych warsztatach design thinking - praca projektowa i poszukiwanie kreatywnych rozwiązań.

 

 

 

 

A.Z.Z.