Rada Rodziców

Informacja

Szanowni Państwo!
Rada Rodziców to organ szkolny, którego zadaniem jest reprezentowanie rodziców wszystkich uczniów szkoły. Poprzez zgromadzone fundusze, pochodzące z Państwa dobrowolnych i nieobowiązkowych wpłat, wspieramy rozwój naszych dzieci, ich pasji, staramy się poprawić ich bezpieczeństwo, a także uatrakcyjnić pobyt w szkole.
Zebrane środki finansowe przeznaczane są na potrzeby uczniów, dlatego też chcielibyśmy serdecznie zachęcić Państwa do wpłat. Państwa zaangażowanie i wsparcie finansowe jest niezwykle ważne. Zapraszamy do kierowania do nas wszelkich uwag, propozycji i inicjatyw, w które jako Rada Rodziców możemy się zaangażować, które możemy wesprzeć.

W roku szkolnym 2023/2024 ustaliliśmy wysokość dobrowolnej rocznej składki w kwocie 30 zł od dziecka. Składkę można wpłacać do wychowawców klas do końca roku szkolnego.
Pieniądze można też przelać na konto Rady Rodziców
34 8044 0004 0000 0156 2000 0030 z dopiskiem Dobrowolna składka na Radę Rodziców podając imię, nazwisko oraz klasę każdego dziecka.

Cały wpływ ze składek zostanie przeznaczony na cele szkolne, m.in. na dofinansowanie:
a) nagrody dla uczniów
b) okolicznościowe upominki dla uczniów.
c) imprezy szkolne
d) ponadstandardowe wyposażenie szkoły, środki dydaktyczne.

 

Pozdrawiam
Marcin Marczuk
Przewodniczący Rady Rodziców