Kompetencje kluczowe szansą na lepszą przyszłość

„Pomoc w nauce”

Bywa, że na  zajęciach wyrównawczych z języka angielskiego w roku szkolnym 2021/2022 pomoc w nauce słownictwa, fraz i zdań stanowi oraz zajęcia uatrakcyjnia tablica interaktywna.

IMG 20211216 135523 

A.Z.Z.

 

„W Młynie Wiedzy”

W Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu młodsi uczniowie uczestniczyli w warsztatach „Mini laboratorium”, podczas których wykonywali eksperymenty pokazujące różne zjawiska przyrodnicze, a starsi – w warsztatach przyrodniczych o porostach oraz zwiedzali ekspozycję „Ścieżka dorastania”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się interaktywne wystawy, które popularyzują osiągnięcia nauki, techniki i kultury.

 

 

 

 

  

 

 

„Hello, Children!”

Na zajęciach wyrównawczych z języka angielskiego uczniowie pracują nad „self-presentation”. Przypomnieli już słownictwo do zagadnienia przydatne, teraz gromadzą frazy i budują zdania.

Do tekstu dołączą portret.

 

A.Z.Z.

Po przerwie wznawiamy nasze zajęcia

„Szkolenia”

W ramach projektu „Kompetencje kluczowe szansą na lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Platerowie uczestniczyli w warsztatach oraz szkoleniach, które dotyczyły m.in. stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych,  doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych, stosowania narzędzi TIK i e-produktów w procesie dydaktycznym czy pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 

 

 

A.Z.Z.

fot. zasoby ZPO w Platerowie

Angielski - grupy starsze

Uczniowie klasy 7 i 8 uczęszczający na zajęcia wyrównawcze pracują zarówno w tradycyjny sposób, wykorzystując podręczniki, jak i korzystają z nowoczesnych technologii. Na zajęciach zajmujemy się mówieniem, wzbogaceniem słownictwa, gramatyką, uczymy się reagować w typowych sytuacjach, przygotowujemy się również do egzaminu ósmoklasisty. Elementem wzbogacającym lekcje są gry językowe i aplikacje wspomagające naukę języków.

 

 

 

 

„English”

Na zajęciach wyrównawczych z języka angielskiego dzieci m.in. utrwalają wiadomości i umiejętności kształtowane na lekcjach, powtarzają materiał, który sprawia im największą trudność (zagadnienia gramatyczne), ćwiczą sprawności językowe, typu: mówienie i słuchanie ze zrozumieniem.

Często z pracowni, w której odbywają się zajęcia, dobiegają dźwięki śpiewanej po angielsku piosenki oraz okrzyki radości z dobrego wyniku w grze językowej.

 

A.Z.Z.

Zajęcia doskonalące z przyrody

Doskonalenie poziomu kompetencji w obszarze przyrodniczym to cel, który realizują uczniowie klasy IV i V. Poprzez różnorodne działania wzmacniają pasje badawcze oraz aktywność poznawczą.

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia logopedyczne

Praca na zajęciach logopedycznych przede wszystkim polega na wypracowaniu prawidłowej wymowy zaburzonych głosek. Ponadto wykonywano ćwiczenia gimnastyki narządów mowy (języka, warg, policzków, podniebienia), kształtowano uwagę słuchową, usprawniano aparat oddechowy poprzez gry i zabawy logopedyczne. Ćwiczenia terapeutyczne wykonywane były również w dużej mierze z wykorzystaniem programu "Logopedia PRO pakiet GOLD".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia wyrównawcze z fizyki

Na zajęcia projektowe z fizyki uczęszczają uczniowie z klasy 7 i 8. Są to zajęcia wyrównawcze, na których młodzież wykonuje doświadczenia z elektrostatyki oraz eksperymenty, dokonuje pomiarów, rozwiązuje zadania, a także korzysta z nowych pomocy naukowych i zbiorów. Uczniowie brali także udział w zajęciach na Uniwersytecie.

 

 

 

 

 

Strona 1 z 2