Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA

FACE TO FACE WITH NATURE

 

Na wielokrotnie stawiane pod koniec roku szkolnego naszym uczniom pytanie „Gdzie spędzicie wakacje ?”, słyszałam odpowiedź „W domu”. Uczniowie mieli w planach siedzenie przed komputerem lub jazdę na rowerze. Rysowała się przed nimi wizja kolejnych „pasjonujących” wakacji.
I tu z pomocą przyszła nam Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA , która ogłosiła konkurs na „Wakacje z językiem angielskim”.
Udało nam się – kolejny raz swoim pomysłem zainteresowaliśmy Fundację, a co więcej, zainteresowaliśmy nim także naszą młodzież. W rezultacie chęć udziału w projekcie „ Twarzą w twarz z przyrodą” zgłosiło ponad 30 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, wolontariusze-studenci oraz nauczyciele.
Projekt „ Face To Face With Nature” miał na celu:
- zainteresowanie uczniów językiem angielskim za sprawą metod aktywizujących
-uświadomienie uczniom potrzeby znajomości języka angielskiego
- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim mówionym i pisanym przez uczniów oraz uświadomienie lokalnej społeczności bogactwa zasobów naturalnych naszego regionu.

  

Dwa razy w tygodniu uczniowie naszych szkół (podstawowa i gimnazjum)spotykali się , by realizować zadania projektu.
Na ścieżce przyrodniczej młodzi „chłonęli” wraz z leśnym powietrzem -wiedzę z tablic informacyjnych i ust przewodnika (p. F. Klimaszewski).

 
Pod przewodnictwem wykwalifikowanych znawców przyrody podziwiali i poznawali okolicę bliższą ( Mężenin, Rusków, Kisielew) oraz dalszą (Janów Podlaski, Gnojno, Konstantynów).

  

O charakterystycznych dla tych terenów roślinach opowiadała p. M. Klimaszewska; wg jej wskazówek powstał nasz „Zielnik”.

Pod okiem miłośnika rysunków uczniowie stworzyli katalog roślin i zwierząt typowych dla naszej okolicy.

  

Wraz z nauczycielem języka angielskiego uczestnicy projektu sporządzili notatki i podpisy po angielsku w katalogu naszych roślin i zwierząt.

Pod opieką amatora śpiewu i dramy młode talenty doskonaliły warsztat aktorski; przygotowały scenkę w języku angielskim prezentującą nasze walory przyrodnicze.
Wspólnie z informatykiem uczniowie umieścili swe dokonania na naszej stronie internetowej.

Autor projektu: Alicja Zienkiewicz-Zielińska
Fotografie: Paweł Charkiewicz, Alicja Zienkiewicz- Zielińska
Opracowanie komputerowe: Maciej Zieliński
Pomoc merytoryczna: Maria Klimaszewska, Jerzy Ostaszewski, Franciszek Klimaszewski
Opieka nad uczniami:Weronika Ludwiczuk, Paweł Charkiewicz, Maciej Zieliński
Uczestnicy: uczniowie Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Platerowie
Projekt „Face To Face With Nature” zrealizowano w ramach Programu ENGLISH TEACHING Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
Bardzo dziękujemy!