Patron

„Głośna lektura”

W tym roku szkolnym 2020/2021 po długiej nieobecności (spowodowanej pandemią) większości uczniów w szkole, Dzień Patrona obchodziliśmy 18 czerwca. Nauczyciel języka polskiego Paweł Ostaszewski przypomniał zebranym sylwetkę Janusza Korczaka ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego działalność publicystyczną, a wybrani uczniowie przeczytali fragmenty „Króla Maciusia Pierwszego”.

 

A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska

„Kamień”

„Ludzie czują i rozważają śmierć pod kątem końca, a jest ona tylko dalszym ciągiem życia, innym życiem.”

7 sierpnia 1942r. to data śmierci Starego Doktora w obozie zagłady w Treblince.

Byliśmy tam lat temu kilka przy Jego symbolicznym grobie, który pośród siedemnastu tysięcy kamieni upamiętniono imieniem: JANUSZ KORCZAK (Henryk Goldszmit) I DZIECI.

         Janusz Korczak

 

 

 

  

A.Z.Z.

fot. arch. ZPO w Platerowie

„Zadania do zapamiętania”

22 lipca 1878r. lub 1879r. (zaniedbanie formalności metrykalnych) urodził się Patron naszej szkoły Janusz Korczak, który w metryce zapisane miał dane: Henryk Goldszmit.

Z okazji dnia tego w roku 2020 warto przypomnieć pewne zadania, które w ostatnich pięciu latach wykonaliśmy, by o Nim pamiętać…

 „Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie.”

 Janusz Korczak

 

 

 

 

 

A.Z.Z.

fot. zasoby ZPO w Platerowie

„Rządy Króla Maciusia”

Ze względu na nietypową sytuację edukacyjną nie odbył się w tym roku szkolnym tradycyjny Dzień Patrona, a planowaliśmy tak wiele…

Dobrze, że na języku polskim jest czas na zbliżenie się do twórczości Janusza Korczaka.

Klasa czwarta w roku szkolnym 2019/2020 przyjrzała się wizji kierowania państwem przez chłopca z lektury „Król Maciuś Pierwszy”. Wskazała strony pozytywne i błędy w sprawowaniu władzy przez nieletniego. Zdobyła się na prezentację istotnych reform i rzetelnie oceniła rządy Maciusia.

Powstały ciekawe listy z kolonii do władcy, a ci-najbardziej kreatywni uczniowie – przeprowadzili symulację i przedstawili klasie profile krajów, w których byli królami.

Warto podkreślić, że spodobała się dzieciom powieść naszego Patrona!

 

 

 

A.Z.Z.

fot. arch. ZPO w Platerowie

„Słyszałeś o doktorze Januszu Korczaku?”

Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2018/2019 „Aktorzy Ze Spalonego Teatru” przedstawili teatr cieni pt. „Sznirele Perele”, czyli „sznur pereł” w reżyserii Agnieszki Agapow.
Scenariusz napisało życie wychowanków Domu Sierot założonego przez Stefanię Wilczyńską i patrona naszej szkoły Janusza Korczaka. Obrazy powstały na podstawie materiału „Okruchy wspomnień”, jaki wypracowano 18 kwietnia 1983r. podczas posiedzenia Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka z udziałem współpracowników i wychowanków Korczaka.
„Pan Doktor ustawiał raz w tygodniu skrzynkę (…) z baterią szczotek i pudełek z pomadką. Ustawiał krzesełko i zapraszał „ klientów” (…) zasuwał ochraniacze na cholewki - by nie zabrudzić skarpetek – i brał się do roboty.”

 

 
„Okruchy wspomnień” Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka
A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska

"Sznirele Perele"

Wspomnienia wychowanków Domu Sierot założonego przez Stefanię Wilczyńską oraz Janusza Korczaka w formie teatru cieni przedstawili „Aktorzy Ze Spalonego Teatru" uczniom, nauczycielom i rodzicom na Dniu Patrona 31 maja 2019r.
Przywołano zabawy Starego Doktora z dziećmi, rytuały i zasady obowiązujące w sierocińcu. Cieniom towarzyszył dialog dwóch kobiet i muzyka nawiązująca do klimatu warszawy lat 30. oraz kultury żydowskiej. Sceny, komentarze i melodie złożyły się w „sznur pereł”.
To już chyba ostatnie przedstawienie w tym składzie…

 

 

A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska

"Patronowi"

Dzień Dziecka tym razem odbył się u nas w słoneczny majowy piątek. Tradycyjnie część tego dnia poświęcamy naszemu patronowi Januszowi Korczakowi.
W tym roku uroczystość koordynował Paweł Ostaszewski. Nauczyciel przypomniał zebranym fakty o pisarzu, a grupa teatralna pod opieką Agnieszki Agapow przestawiła w formie teatru cieni wspomnienia wychowanków z Domu Sierot.

 

 

A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska

„Humoreski Korczaka”

Janusz Korczak to nie tylko autor książek o Maciusiu i Kajtusiu, prekursor praw dziecka i pisarz, którego utwory uczą, "Jak kochać dziecko.", "Co się dzieje w świecie?”, przecież bywał też Korczak w swej twórczości ironistą i satyrykiem, publikującym (pod pseudonimem Hen)  na łamach magazynu "Kolce" felietony o mieszczańskiej społeczności Warszawy.

Te właśnie utwory wybrałam do poczytania pensjonariuszom Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Łosicach, kiedy wychowawczyni klasy ósmej Bożena Niedziółka poprosiła mnie o pomoc w przygotowaniu występu.
Z mojego ulubionego zbioru "Koszałki opałki" poczytaliśmy humoreski o "idealnej żonie", przyjaźni, pieniądzach i aktualnym problemie "hejcie":


A.Z.Z.

"Mamy sztandar!"

Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu o wymiarach: 100cm na 100cm, obszyta taśmą ze złotymi frędzlami.

Awers jest w kolorze złotym. W jego centralnej części znajduje się postać patrona szkoły Janusza Korczaka z małym chłopcem. Wokół nich złotymi literami wyhaftowano napis:
„Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Platerowie”.

Rewers jest w kolorze czerwonym. Na tym tle widnieje godło państwowe – orzeł w koronie. Nad godłem na półokręgu wyhaftowano słowa:

BÓG - HONOR - NAUKA - OJCZYZNA

Na dole znajduje się wieniec z liści laurowych w złotym kolorze.
Sztandar podwieszony jest do toczonego, ciemnego drzewca zakończonego okuciem metalowym z pozłacanym orłem w koronie. Wzdłuż drzewca wbite są gwoździe fundatorów. Jest ich dwanaście. Najwyżej umieszczony jest tytułowy gwóźdź fundacyjny z wygrawerowanym napisem:

„Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Platerowie w setną rocznicę Odzyskania Niepodległości. Sztandar poświęcono dnia 9.listopada 2018 roku.”

 
D. Kazun
A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska, D. Ludwiczuk

"Jak to ze sztandarem było?"

Dziesiątki lat musiały minąć, by marzenie Dariusza Kazuna o szkolnym sztandarze ziściło się:

"W blisko stuletniej historii istnienia szkoły w Platerowie myśl o ustanowieniu patrona i nadaniu jej sztandaru pojawiała się dwukrotnie.
Platerowska szkoła, pierwotnie zwana "powszechną", powstała w roku 1924. Po raz pierwszy pomysł przyjęcia przez społeczność szkolną imienia dla szkoły zrodził się przed rozpoczęciem pamiętnego roku szkolnego 1939/1940. Wówczas Gminny Dozór Szkolny w Górkach i Komitet Budowy Szkoły w Platerowie podjął decyzję o przeprowadzce do nowego, niewykończonego jeszcze, ale własnego budynku. Jednocześnie rozważano nadanie szkole imienia, a patronem miał zostać Tadeusz Kościuszko.
Niestety, wybuch wojny 1 września 1939 roku zniweczył oba plany. Dopiero po jej zakończeniu w 1947 roku wznowił działalność Komitet Rodzicielski, który za główny swój cel przyjął remont budynku szkolnego. Patronat opiekuńczy nad szkołą przejęła Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ale o nadaniu imienia szkole nikt wówczas nie myślał.
Dopiero czterdzieści lat później, w 1987 roku, na posiedzeniu rady pedagogicznej przedstawiono wniosek o podjęcie działań na rzecz przyznania szkole imienia. Ustalono, że najlepiej, aby patron miał związek z naszym regionem oraz z działalnością pedagogiczną.
Po dwóch latach starań, Ministerstwo Edukacji Narodowej zaakceptowało postać, która spełniała oba warunki: doktor Janusz Korczak – Wielki Przyjaciel Dzieci. To pedagog i wychowawca, który w latach 1934-1937 w okresach wakacyjnych odpoczywał w pobliskim Mężeninie. Kroczył przez swoje życie wychowując i ucząc: „jak kochać dziecko”.
Uroczyste nadanie imienia szkole po kolejnych dwóch latach przygotowań nastąpiło 31 maja 1991 roku, w przeddzień Międzynarodowego Dnia Dziecka. Ten akt wytyczył ogólnie znane i akceptowane przez środowisko szkolne wartości w nauczaniu i wychowywaniu młodego pokolenia zgodnie z pedagogiką korczakowską.W pierwszą rocznicę tego wydarzenia zorganizowano obchody Dnia Patrona – święto, które na stałe weszło do kalendarza uroczystości szkolnych.
Wraz z nadaniem patrona, zrodził się pomysł, o którym wcześniejsze pokolenia nawet nie marzyły. Nadszedł czas, aby mieć i sztandar – symbol tradycji oraz aspiracji szkolnych w dążeniu do podwyższenia standardów nauczania i wychowania. Ta idea pojawiła się po raz pierwszy wśród nauczycieli w 1994 roku, kiedy to szkoła obchodziła siedemdziesięciolecie swojej działalności.
Pierwszym etapem realizacji tego pomysłu była nowa tarcza szkolna, której symbolika miała być później wykorzystana na sztandarze. Widniała na niej postać Janusza Korczaka oraz stojącego przed nim chłopca. To autentyczna scena, symbolizująca jedność wychowawcy z uczniem, wykadrowana ze zdjęcia wykonanego przed wejściem do dworku w Mężeninie w 1935 roku. Ten graficzny znak od wielu już lat jest wykorzystywany przez Polski Komitet Korczakowski.
Był rok 1995. W "Podlaskim Kwartalniku Kulturalnym" ukazał się obszerny artykuł autorstwa Dariusza Kazuna, opisujący dzieje szkoły w Platerowie. Komitet Rodzicielski wykupił dużą część nakładu tego czasopisma. Tekst o historii szkoły został ostemplowany znakiem tarczy szkolnej z napisem: „Fundacja Sztandar Szkole”. W ten sposób kwartalnik stał się swojego rodzaju „cegiełką” rozprowadzaną wśród ludzi dobrej woli, celem zebrania części funduszy na sztandar. Niestety, uzbierana kwota (stanowiąca wówczas jedną trzecią wartości sztandaru), została ze szkoły w niewyjaśnionych okolicznościach skradziona. Pomysł ufundowania sztandaru został w ten smutny sposób odłożony na następne lata.
Dziś wiemy, że na lat dwadzieścia.
U progu roku szkolnego 2017/2018, podczas sierpniowego posiedzenia Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie, Dyrektor Maria Daszko zaapelowała, aby w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości ufundowanie szkole sztandaru nie było marzeniem lecz rzeczywistością.
Intensywność prac w związku ze zbieraniem składek na sztandar nastąpiła w drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018. Wcześniej pierwszą kwotę na ten szczytny cel ofiarował w wysokości 666 złotych Samorząd Uczniowski.
Na przełomie lutego i marca br. wybrano nową Radę Rodziców z przewodniczącą, Pauliną Jaszczyńską. Radna wyłoniła ze swego grona komitet zbierający pieniądze na sztandar. W jego skład weszły następujące osoby:

Paulina Jaszczyńska, Agata Marczuk, Tomasz Wierzchucki, Zofia Czerka, Marta Ciołek, Mariola Wawryniuk, Ewa Mielniczuk, Dariusz Kazun, Kamil Baranow, Maria Daszko oraz Grzegorz Szymanek.

W czasie kolejnych spotkań komitet rozdzielał zadania, zaakceptował projekt cegiełki, dopracował awers i rewers sztandaru, które nawiązywały do pierwotnej symboliki z 1994 roku.
Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, rodziców i uczniów tempo prowadzonej akcji było imponujące. Potrzebne fundusze zebrano na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego 2017/2018, a sztandar wykonała Firma „Haftina”.
Uroczyste nadanie sztandaru Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Platerowie nastąpiło w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po uprzednim poświęceniu go w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Platerowie przez ks. proboszcza Józefa Gierczyńskiego dnia 9 listopada 2018r.

I tak marzenie o sztandarze stało się faktem."

 

 

Dariusz Kazun
fot. M. Wielogórska, D. Ludwiczuk

Strona 1 z 3