Z Małej Szkoły w Wielki Świat

Bliżej niż dalej

Już trzeci rok – ostatni, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Platerowie uczestniczy w ogólnopolskim projekcie „ Z Małej Szkoły w Wielki Świat” realizowanym przez Federację Inicjatyw Oświatowych z partnerami:

· Fundacją Wspierania Aktywności Lokalnej FALA
• Fundacją Partnerstwo dla Środowiska
  • Fundacją Civis Polonus
  • Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin.

  

W całym kraju w  działaniu bierze udział sto dziesięć  małych wiejskich szkół, a z województwa mazowieckiego do programu przystąpiło tylko 15.

 

Projekt „ Z Małej Szkoły w Wielki Świat” oferuje zajęcia prowadzone metodą projektów edukacyjnych, wspiera nabywanie kompetencji poprzez stosowanie oceniania kształtującego (OK) oraz pracę w zespołach międzyklasowych.

  

Na zajęciach dodatkowych uczniowie klas I-III oraz IV-VI pracują razem. Zajęcia prowadzą: w  klasach od pierwszej do trzeciej - Anna Chwedoruk i Grażyna Stasiuk, natomiast w klasach od czwartej do szóstej - Dorota Kolasa i Alicja Zienkiewicz- Zielińska.Działania rozwijają u dzieci  umiejętności matematyczne, przyrodnicze, naukowo-techniczne, społeczne i obywatelskie.

Do tej pory uczestnicy projektu m.in.: poznali znaczenie koła dla różnych środków transportu, zbudowali makietę swojej klasy i Platerowa, określili sposoby oszczędzania wody, przeprowadzili doświadczenia dotyczące energii (prąd z ogórka, pienisty wulkan czy wystrzałowy długopis). Poznali  bliżej swych sąsiadów, urzędników i dyrektorów. Spotkali się z sołtysem Platerowa – Panią Urszulą Kubić  i Przewodniczącym Rady Gminy – Panem Dariuszem Kazunem.

Przy okazji wszystkich działań korzystają ze sprzętu multimedialnego. Uczą  się oceniać pracę kolegów i swą pracę na zasadzie samooceny . Dużo rozmawiają z dorosłymi i wygłaszają swe zdanie przed publicznością. A do szkoły dotarły m.in.: aparat fotograficzny, kamera, dyktafony,  laptop, projektor, materiały papiernicze, gry i wiele książek.

Projekt „ Z Małej Szkoły w Wielki Świat” zwyciężył w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości”. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3.