ERASMUS

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

oraz

Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

  FOLLOW THE BEST! 

PROJEKT:

"Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych"

współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie

2014r.

Podążać za najlepszymi nie jest łatwo. Mieć taką ambicję to odwaga czy bezczelność? Nauczyciele z prowincjonalnej szkoły mieli okazję zadać sobie to pytanie poprzez wizytę studyjną w szkole tureckiej (Ilgaz, Anatolia). Było to możliwe dzięki programowi Zagraniczna mobilność nauczycieli obsługiwanemu przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Dla każdego z nas była to niezwykle ciekawa i inspirująca przygoda. Poczynając od lotu samolotem, poprzez architekturę Stambułu i Ankary, nostalgię Bosforu, wesołe, ekspresyjne dzieci, kobiety w czadorach, życzliwość mieszkańców, nauczycieli, potęgę autostrad, inność szkoły, po ciągłe rozmowy, dyskusje, porównania i wnioski. Turcja to piękny, dynamiczny i egzotyczny kraj, z gościnnymi i dobrze współpracującymi ludźmi. Wizyta rozwinęła nas zawodowo i osobowościowo. Potwierdzają to uzyskane przez wszystkich dokumenty EUROPASS. Jesteśmy odważni czy bezczelni?

Wyrażam wdzięczność i podziękowanie naszym partnerom z Turcji (Nagihan, Ummuhan) oraz pracownikom FRSE za pomoc w realizacji projektu.

Dziękujemy!

Maria Daszko

 

 

Maria Daszko

Pracuję w roli nauczyciela 31 lat, w roli dyrektora 15. Stale poszukuję inspiracji i pomysłów na skuteczną i atrakcyjną edukację. Spotkania z fachowcami z innych krajów zawsze są bardzo pobudzające, zmuszają do przemyślenia własnej pracy i są źródłem nowych rozwiązań. Obserwowanie tureckiej szkoły wydało mi się szczególnie atrakcyjne ze względu na egzotyczność kultury i dynamiczny rozwój kraju, który musi mieć też źródło w systemie edukacji.

Kultura i historia Turcji i islamu, przyroda, zabytki, pejzaże dały mi dużo ciekawych, pięknych, egzotycznych przeżyć i nowej wiedzy

Zobaczyłam antyczne i średniowieczne zabytki, miejsca z powieści Orhana Pomuka, byłam świadkiem demonstracji na Placu Taksim, widziałam jak się robi mozaiki i autostrady w Anatolii - nowa wiedza, nowa refleksja, inspiracja

Wiedzę, którą zyskałam, o edukacji, kulturze, ludziach będę przekazywała uczniom w formie kontekstów do wielu tematów.

W pracy indywidualnej zamierzam wprowadzić nowe sposoby stosowania multimediów, formy rozwijające ekspresję w kontaktach społecznych u dzieci, stosować na języku polskim metody działań plastycznych.

Turcja okazała sie pięknym, dynamicznym państwem o niesamowitej historii. Turcy zaś sympatyczni, troskliwi, dobrze zorganizowani, otwarci na kontakty, chętni do współpracy.

 

  

 

 

Grzegorz Szymanek

Zdobyłem wiedzę o systemie edukacji w Turcji, organizacji szkoły, systemie zapewniania jakości, rytuałach, systemie bezpieczeństwa i współpracy z rodzicami. Przyglądałem się budynkowi szkoły, pracowniom, lekcjom, uczniom oraz oglądałem dokumentację szkolną.

Obserwacje w szkole dostarczyły mi wielu cennych wiadomości na temat edukacji w szkole (metody, formy, organizacja szkoły). Miałem możliwość z bliska obserwować pracę kadry kierowniczej, zwłaszcza dyrektora Abdullaha Uğurlu. Poznałem treści nauczania, na które kładzie się największy nacisk w procesie dydaktycznym. Mogłem zaobserwować jaki jest realny wpływ władz państwowych na pracę szkoły. Poznałem także system monitorowania szkół oraz sprawozdawczość, jaką prowadzi na potrzeby władz oświatowych.

Korzyści z odbytego stażu jest bardzo wiele. Najważniejszym doświadczeniem jest poznanie szkolnictwa w innym kraju, zapoznanie się z funkcjonowaniem tureckiej szkoły, warunkami w niej panującymi oraz ogólną sytuacją w szkole.

Udział w stażu pogłębił moją wiedzę na temat innego kraju. Poznałem historię, codzienne życie, religię i tradycje obowiązujące w Turcji. Dowiedziałem się dużo o jej gospodarce i polityce. Zwiedziłem obiekty sakralne, muzea oraz tradycyjne bazary tureckie, a także zachwyciłem się pięknymi krajobrazami Turcji.

 

  

 

 

 

Alicja Zienkiewicz-Zielińska

 

Udział w projekcie dostarczył mi wielorakich wrażeń: wzrokowych, emocjonalnych i smakowych.

W Stambule zyskałam mnóstwo informacji o dziedzictwie kulturowym, podbojach, historii, religii, stosunku do Koranu i codziennym życiu Turków. Przebywałam w istotnych dla człowieka cywilizowanego miejscach: nad Bosforem, w Hagia Sophii, Błękitnym Meczecie, na lotnisku Stambuł-Ataturk, Hipodromie, Placu Taksim, Krytym Bazarze czy w Pałacu Topkapi.

  Poznałam fragment bogactwa przyrodniczego Ilgaz  góry i park krajobrazowy. Skosztowałam tradycyjnie w tym regionie przyrządzanych pstrągów oraz cenionego i cennego pyłku pszczelego.

W szkole zapamiętałam pojedyncze stanowiska pracy każdego ucznia, wyposażenie multimedialne w pracowniach i  reguły szkolne ( mundurek, fryzura, dzwonek na lekcję-pierwszy obowiązuje uczniów, drugi jest sygnałem dla nauczyciela), respektowane przez wszystkich. Wzbogaciłam warsztat pracy o nowe rozwiązania organizacyjne i pomysły edukacyjne oraz szukałam inspiracji do działań z dziećmi w wieku 3 - 9 lat.

Sprawdziłam się w roli tłumacza, wytrwałam w intensywnym czasie pracy i usprawniłam komunikowanie się po angielsku.

Zyskałam nowe spojrzenie na turecką rzeczywistość (przemysł, komunikacja, wygląd budynków), która od mej pierwszej wizyty (pięć lat temu), znacznie się polepszyła.

 

 

 

 

 

Maciej Zieliński

 

Powodów, dla których wziąłem udział w projekcie było kilka. Pierwszym była chęć poznania zupełnie obcego mi kraju jego kultury i przyrody. Kolejnym - chęć poznania innego niż polski systemu edukacji, a także sprawdzenia swej angielszczyzny w sposób praktyczny. Nie bez znaczenia była też chęć poznania nowych ludzi.

Podczas pobytu w Ilgaz obserwowałem pracę naszych kolegów z Turcji. Współpraca przebiegała w miłej atmosferze, a warunki w jakich nas przyjęto były bardzo dobre. Byliśmy zapraszani na obiady, a nasi koledzy okazali się bardzo serdeczni.

Dzięki tej wymianie miałem okazję porównać system edukacji w Polsce i Turcji. Porównałem także pensje i czas pracy nauczyciela u nas i tam.

W Ilgaz zaobserwowałem też świetne wyposażenie wszystkich pracowni w sprzęt komputerowy,

Zobaczyłem wiele cennych zabytków Turcji. Miałem okazję  przyjrzeć się funkcjonowaniu szkoły, posmakować miejscowej kuchni, a także poznać elementy kultury tureckiej. Poznałem wielu interesujących ludzi. Ciekawym doświadczeniem było oglądanie codziennego funkcjonowania kobiet i mężczyzn w kulturze islamu.

 

 

 

 

 

Magdalena Gackiewicz

Jestem początkującym nauczycielem i wszystko, co jest związane z edukacją jest dla mnie ważne i przydatne do rozwoju własnego warsztatu.

Moje doświadczenie zdobyte dzięki udziałowi w stażu to przede wszystkim wzbogacenie wiedzy na temat Turcji i sytuacji oświatowej w niej panującej. Zapoznałam się z formą funkcjonowania szkół, sposobem oceniania, wychowywania i uczenia.

Miałam możliwość uczestniczyć w lekcjach w szkole Cankiri Ilgaz Atatürk İlkokulu w Ilgaz, które pokazały różnice w polskiej i tureckiej edukacji.

Była to dla mnie okazja, aby poznać i zobaczyć inne funkcjonowanie szkoły.

Bliżej poznałam formy i metody pracy nauczycieli oraz dyrektora, a także rozwinęłam umiejętność rozumienia obcej kultury. Nauczyłam się kilku podstawowych zwrotów tureckich, dzięki którym zyskaliśmy sympatię miejscowych.

Na własne oczy zobaczyłam piękne widoki Turcji, zwiedziłam meczety, pałace, bazary - przekonałam się, że Turcy są bardzo życzliwie nastawieni do turystów, a kraj jest bezpieczny.

Był to staż, który zostanie w mojej pamięci do końca życia.

 

 

 

 

 

Maria Tylus-Wasiluk

Chciałam spotkać się z fachowcami z innego kraju, poznać ich metody pracy i porównać z własnymi. Obserwowanie szkoły tureckiej wydawało mi szczególnie ciekawe ze względu na zupełnie inną kulturę niż europejska.

Podczas obserwacji lekcji zauważyłam posługiwanie się na każdej projektorem, który wyświetlał on line materiał, znajdujący się również w podręczniku ucznia. Dostrzegłam  aktywizowanie dzieci do uczestnictwa w lekcji oraz ogromną chęć do pracy uczniów.Zapoznałam się z funkcjonowaniem szkoły, sposobem oceniania, wychowywania dzieci i organizacji czasu wolnego.

Dowiedziałam się dużo ciekawych rzeczy na temat Turcji: historia, kultura, tradycje, religia. Widziałam obiekty architektury i piękne widoki.

Po zapoznaniu się z architekturą, kulturą i życiem codziennym Turków mogę stwierdzić, że jest to kraj bardzo przyjazny względem obcych i bezpieczny, a Turcy okazali się mili i pomocni.

Przełamałam w sobie barierę językową- komunikowałam się po angielsku i turecku. Pozbyłam się własnych stereotypów na temat Turków i przekonałam się, że są to bardzo mili i gościnni ludzie.

Wyniesione doświadczenie zawodowe i kulturowe wykorzystam w mojej pracy.

 

 

 

 

 

Grażyna Stasiuk

 

Pobyt w szkole, hospitacje lekcji, spotkania z pracownikami i uczniami dostarczyły mi wielu cennych wiadomości na temat systemu edukacji oraz ich codziennego życia. Poznałam dobre przykłady praktyki z zakresu wychowania i organizacji pracy. Brałam udział w spotkaniach z dyrektorem, nauczycielami klas I-IV oraz przedszkola i pracownikami szkoły. Obejrzałam dzienniki lekcyjne oraz świadectwa szkolne. Nowością dla mnie były dzienniki obecności nauczycieli i zaznaczone w nich spóźnienia.

Zapraszano nas na herbatę do prywatnych domów nauczycieli. Burmistrz miasta osobiście przywitał naszą grupę i zaprosił na uroczysty obiad z przedstawicielami władzy, kuratorium i dyrektorem partnerskiej szkoły. Wyraził chęć nawiązania współpracy z naszą szkołą i gminą.

Mój dorobek zawodowy wzbogacił się o wiedzę ogólną dotyczącą kraju muzułmańskiego. Zachwyciłam się Stambułem. Zwiedziłam pałac sułtana - Top Kapi, muzeum w dawnym meczecie - Hagia Sophia, słynny Niebieski Meczet oraz Cysterny. Pływałam statkiem po Bosforze.

Turcja kojarzy się nam z miejscem wakacyjnego wypoczynku, a tymczasem to kraj o dobrze zorganizowanym systemie szkolnictwa, gdzie państwo zapewnia podręczniki uczniom oraz niezbędną pomoc nauczycielom na stronach on-line. To państwo o pięknych krajobrazach, dobrych drogach i gościnnych ludziach.

  

 

 

 

Ewelina Siemieniuk

Chciałam poznać system edukacji w Turcji, kulturę, obyczaje i sztukę turecką.

Podczas pobytu w Ilgaz rozmawiałam z pracownikami szkoły, dyrekcją, dziećmi oraz obserwowałam zajęcia lekcyjne.Zdobyłam cenne informacje o systemie oświaty, strukturze i organizacji szkoły tureckiej. Poznałam metody, formy, pracy na zajęciach lekcyjnych, sposób oceniania uczniów i dokumentację szkolną.

Dowiedziałam  się ciekawych rzeczy związanych z obyczajami w Turcji, pogłębiłam wiedzę o historii kraju oraz poznałam ciekawe historycznie i geograficznie miejsca. Cała ta wiedza  przyda mi się w życiu i w pracy.

Poznałam kulturę, sztukę i system edukacji Turcji. Przyroda i sztuka dostarczyły mi wielu niezapomnianych doznań i przeżyć. Przekonałam się, że Turcy są gościnni, zabawni i otwarci na przybyszów z innych krajów. Pokonałam lęk przed lotem samolotem i porozumiewaniem się w obcym języku. Wyjazd do Turcji był przeżyciem pełnym pozytywnych doświadczeń.

Odbyty staż przyczynił się do mojego rozwoju zawodowego, ponieważ poznałam inne metody i formy pracy, które spróbuję wykorzystać na lekcjach. Doświadczenia wymiany kulturowej otworzyły mnie na zdobywanie szerszej wiedzy o sztuce i kulturze danego kraju, nawiązywania nowych kontaktów oraz dały motywację do uczenia się języków obcych.

  

 

 

 

Grzegorz Rosiak

 

Przed pięciu laty, po powrocie z Cide z wymiany szkół w ramach projektu finansowanego z Comeniusa, koleżanki i koledzy biorący udział w wyjeździe do Turcji opowiadali o tym kraju, o otwartości dzieci i dorosłych, o niesamowitej życzliwości, z jaką się spotkali. Chciałem tego doświadczyć osobiście.Chciałem poznać ten daleki kraj i jego system edukacji.

Zapoznałem się z pracowniami, wyposażeniem i przestrzenią placówki, przeprowadziłem wywiady z dyrektorem i wicedyrektorem, psychologiem, nauczycielami i uczniami. Obserwowałem lekcje i przerwy i zapoznałem się z podręcznikami i kartami pracy uczniów.Uczestnicząc w zajęciach na lekcjach matematyki obejrzałem praktyczne wykorzystanie nowoczesnych środków tj. projektor multimedialny i tablica interaktywna do rozwiązywania zadań.

Poznałem nowe metody prowadzenia lekcji (praca z projektorem i tablicą interaktywną), co mam nadzieję wykorzystać w przyszłym roku szkolnym w pracy z uczniami.

Udoskonaliłem sprawność posługiwania się językiem angielskim, co zmotywowało mnie do dalszej nauki tego języka.Poznałem kulturę, historię, tradycje i obyczaje tureckie, co rozwiało moje obawy przed muzułmanami.

Należy szukać kontaktu z ludźmi naszego zawodu, niekoniecznie sformalizowanego, lecz także luźnych spotkań, wymieniać myśli i spostrzeżenia.

  

 

 

 

Bożena Niedziółka

W czasie pobytu w szkole w Ilgaz poznałam pracownie (zwracając szczegółową uwagę na matematyczną) i przestrzeń wokół szkoły. Będąc na lekcjach matematyki, obserwowałam aktywność uczniów, częste korzystanie z projektora i tablicy multimedialnej.

Poznałam pracę nauczycieli, dyrektora, wicedyrektora oraz psychologa. Zdobyłam wiedzę na temat dowożenia uczniów, systemu bezpieczeństwa uczniów, dofinansowania placówki, współpracy z rodzicami oraz oceniania i dokumentacji.

Podczas wywiadów z panią psycholog i panem dyrektorem, wicedyrektorem i nauczycielami uzyskałam odpowiedzi na przygotowane przez siebie pytania dotyczące przedmiotów ścisłych i doskonalenia nauczycieli.

Podczas wizyty w Turcji poznałam kulturę i obyczaje dotąd mi obce. Przełamałam w sobie  stereotypową wizję uległości kobiet wobec mężów, przybliżono mi relacje panujące między małżonkami.

Poznałam przedstawicieli władz miasta, którzy miło nas powitali, a także wyrazili chęć współpracy z naszą gminą. Poczęstowali nas posiłkiem charakterystycznym dla kuchni tureckiej. Widać było satysfakcję z międzynarodowego spotkania - zarówno ich jak i naszą.

W czasie zwiedzania Stambułu zachwyciłam się muzeami oraz pięknymi obiektami i kulturą. Zwiedziłam pałac sułtana i meczety.

Uważam, że podróże kształcą i można z nich dużo wynieść. Należy korzystać z takich projektów, ponieważ jest to ogromna szansa na rozwój własnego warsztatu pracy.