Europejski Fundusz Społeczny

Fotorelacja z zajęć wyrównawczych z języka angielskiego w I semestrze 2021/22

IMG 20211008 085637 IMG 20211019 125801

IMG 20211019 125904 IMG 20211019 130955

IMG 20211022 135805 IMG 20211029 134837

IMG 20211029 140529 IMG 20211109 132757

IMG 20211119 140502 IMG 20211126 141537

„Moja przyszłość”

 

We wrześniu 2014r. szkoły w Platerowie (Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka oraz Publiczne Gimnazjum) przystąpiły do realizacji Projektu Województwa Mazowieckiego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 9, Działania 1 Poddziałania 9.1.2 oraz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 Głównym celem projektu było wspomniane wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej  oraz gimnazjum poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne  ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pn. "Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia", stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE). 

Na zajęciach dodatkowych uczestnicy projektu ćwiczyli umiejętność porozumiewania się w językach obcych (angielski, rosyjski), rozwiązywali zadania matematyczne, podejmowali próby badawczo-przyrodnicze, przeprowadzali doświadczenia chemiczne, a także planowali swą przyszłość (doradztwo edukacyjno-zawodowe).

W ramach projektu na specjalne zmówienie nauczycielek: Agnieszki  Omelańczuk, Justyny Romanowicz- Gizińskiej, Magdaleny Gackiewicz, Alicji Zienkiewicz-Zielińskiej, Bożeny Niedziółki, Doroty Kolasy, Bożeny Szoplewskiej i Marty Juńczyk - prowadzących poszczególne moduły projektu zakupiono szereg pomocy dydaktycznych. Pracownia biologiczno-chemiczna zyskała np. zestaw szkła laboratoryjnego, zestaw preparacyjny, hotel dla owadów i zegar owocowy. Natomiast pracownia językowa  powiększyła się o interesujące gry, książki i filmy anglojęzyczne.

Czas projektowy uczniowie spędzali w salach lekcyjnych szkoły w Platerowie, ale także w terenie. W pobliskiej rzeczce i na łąkach okolicznych szukali odpowiedzi na pytanie: „Co żyje w wodzie?”. Pod opieką sympatycznego  przewodnika (w tę rolę wcielił się leśnik Bazyl Kondratiuk) po lesie i pod patronatem Nadleśnictwa Sarnaki w Szkółce Leśnej w Zabużu stworzyli własne poletko, gdzie prowadzili  hodowlę i obserwację sadzonek wybranych drzew.  Razem z kolejnym leśnikiem Bogdanem Kościanem rozpoznawali ptaki na Ścieżce przyrodniczej "Trojan" - znajdującej się na łąkach wokół malowniczego jeziorka o nazwie Trojan nieopodal rezerwatu leśnego "Zabuże". A od pracownika Nadleśnictwa  Marka  Charkiewicza w Izbie Edukacyjnej oraz na terenie zbiornika retencyjnego przy biurze Nadleśnictwa Sarnaki usłyszeli m.in. o ssakach drapieżnych w naszych lasach.

Odbyły się również dwie wycieczki do stolicy, podczas których uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjaliści zapoznali się z postacią Marii Skłodowskiej – Curie w jej domu na ulicy Freta, gdzie zobaczyć można   autentyczne, osobiste rzeczy chemiczki: etui na okulary czy  kałamarz, a po zwiedzeniu ekspozycji - przeprowadzić szereg doświadczeń pod okiem przyszłych chemików. I tego podjęli się nasi uczniowie. Dzieci eksperymentowały jeszcze w Centrum Nauki Kopernik, a młodzież – była na zajęciach w  Hipopotarium i Rekinarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie.

Był także obóz językowy w Zakopanem, gdzie oprócz zwiedzania miejsc charakterystycznych dla tego obszaru geograficznego (Tatrzański Park Narodowy, muzea) uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w grupach mieszanych wiekowo tworzyli przewodnik po Zakopanem.

Podsumowaniem językowego modułu projektu „Moja przyszłość” były pokazy prac plastycznych (mapy wyimaginowanych krain, postery-metro w Moskwie, komiksy), mody, układów tanecznych i wokalne oraz rozwiązania konkursów (matrioszka, fotograficzny, pięknego pisania po rosyjsku) na czerwcowym festiwalu.

„Przyszłość należy do tych, którzy przygotowują się do niej dziś.”- Malcolm X. 

  

 

 

 

Tekst: A.Z.Z.

Foto: M. G., A. O., A. Z. Z.

„I biegnie tam jedyny szlak”

Tam, gdzie „zimnych wodospadów huk” i „piękne Zakopane, z drewna wyciosane” pojawili się uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych  w Platerowie na obozie językowym w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (Koordynator projektu) w partnerstwie z m.st. Warszawą.

„Trzy, może nawet cztery dni…” przemierzali z przewodnikiem rejony Tatrzańskiego Parku Narodowego, gdzie „góry (…) wysokie, widoki szerokie”, a strumień bystry „jak kryształ czysty”. 

Nogi same poniosły ich w miejsca znane każdemu Polakowi, nawet temu, który nie wspomina „ dni spędzonych pośród sennych skał” i o górach nie mówi „kochane” (jak czynił Jan Kasprowicz). 

Słońcem oświeceni zawędrowali nad Morskie Oko, gdzie zdaniem Marka Grechuty „Zachwyca widokiem Mnich”, a  „strome zbocza i potłuczone głazy” zostają w pamięci i na fotografii na długo. Chociaż droga ku kotlinie stanowiącej górną część Doliny Rybiego Potoku leniwie im się snuła, a nogi chwilami posłuszeństwa odmawiały, wrócili szybciej, niż się spodziewali. I mieli w sobie tyle sił, by na Wielką Krokiew im. Stanisława Marusarza… wjechać.

W Dolinie Kościeliskiej śledzili bieg potoku, rozpoznawali skały takie jak: Zbójnickie Okna, Zbójnicka Turnia czy Zbójnicki Stół, a przede wszystkim poddali się emocjom w jaskiniach, bo w nich „ serce mocno bije”.

Byli na Krupówkach i na Gubałówce. A deszczu doświadczyli dopiero trzeciego dnia na ulicach Zakopanego. Ten jednak nie przeszkodził im w obejrzeniu Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, kościółka i  mogił na Pęksowym  Brzyzku, zapoznaniu się z ekspozycjami: historyczną, etnograficzną i przyrodniczą w Muzeum Tatrzańskim  im. Dra Tytusa Chałubińskiego – jednym z najstarszych muzeów regionalnych w Polsce oraz zadziwieniu się portretami Witkiewicza w Galerii Sztuki XX wieku w willi Oksza, która  jest dziełem Stanisława Witkiewicza, twórcy stylu zakopiańskiego.

Wieczorami w schronisku  nasi uczniowie tworzyli  przewodnik  polsko-angielsko-rosyjski po Zakopanem i okolicy. Pracowali w grupach zróżnicowanych wiekowo, ze słownikami i na kartach pracy. Wyrażali swe opinie na temat obejrzanych miejsc i zasłyszanych historii. 

Gdy piątkowy ranek deszczowy zmusił ich do powrotu-wracali  pełni wrażeń pozytywnych, zadowoleni z dobrze przeżytego czasu w górach, a w myślach  (mam nadzieję) przywoływali słowa  piosenki Grechuty:

 „Me ścieżki znajome, me nogi zmęczone”.

W tekście wykorzystano następujące utwory: Włodzimierz Wysocki „Na szczyt”, Marek Grechuta „Góry me wysokie”, Maryla Rodowicz „Trzy, może nawet cztery dni”, „Hej w góry”,  Jan Kasprowicz „Witajcie, kochane góry…”, 

  

 

 

Tekst: A.Z.Z.

Foto: M.G., A.Z.Z.

Moja przyszłość

  

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów
poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (Koordynator projektu) w partnerstwie z m.st. Warszawą.
Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Kompetencje te zdefiniowane są w dokumencie pn. „Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia", stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).
W ramach projektu od września 2014 r. do czerwca 2015 r. prowadzone są w naszej szkole zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkoły podstawowej (klasy IV i VI) i gimnazjum (klasa II) w następującym podziale:
1. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka obcego (język rosyjski i język angielski)
2. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (matematyka, przyroda)
3. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym.
Więcej info. http://www.mp.mazovia.pl/

  

 

 

 

 

 

 

 

ENGLISH OUR CHANCE

Po Belgii, Grecji, Francji, Niemczech, Ukrainie i Turcji, gdzie młodzież z Platerowa swe spostrzeżenia i potrzeby artykułowała za pomocą angielskich słów, nadszedł czas na wypróbowanie językowych umiejętności  w zetknięciu z Anglikiem.

   

 

Tym razem pod hasłem „English Our Chance” uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie  od stycznia do grudnia 2011 roku pod patronatem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach zajęć cyklicznych ćwiczyli komunikację w sytuacjach codziennych, pisali pisma użytkowe i korzystali z gier dydaktycznych oraz multimediów.

  

Wszystkie te działania były wstępem do obozu językowego dla 20 osób w kraju Szekspira, Darwina i Newtona, na który młodzież gimnazjalna wybrała się w czerwcu.

   

  

Zaletą tygodniowego pobytu wśród Brytyjczyków była niewątpliwie konieczność komunikowania się w języku angielskim.

Okazało się, że bariera językowa wśród opiekunów była większa niż wśród uczniów. To młodość przetarła szlak ku pobliskiemu sklepowi spożywczemu, gdzie ze skutecznością uwidaczniającą się w zawartości toreb przynoszonych raz po raz oraz w systematycznym acz zaplanowanym kurczeniu się portfela, dokonywali zakupów.

Gimnazjaliści  w tempie godnym podlaskiego przytomnego konsumenta opanowali kwestię przeliczania waluty, zapłaty za towar czy opłacalności zakupu zgrzewki wody mineralnej.

Nie mieli problemu ( poza pierwszym-przełamaniem się), z prośbą o doładowanie karty magnetycznej do pokoju, w recepcji na dole; bez działania której nie dało się wkroczyć w hotelowe przestrzenie.

Śpiewająco „zaliczali” kolejne badane w codziennych sytuacjach umiejętności, np.: słuchanie, bo rozumieli słowa przewodnika i nauczyli się frazy z metra "Mind the gap”, która nakazywała ostrożność przy wsiadaniu ze stacji do przedziału i przy wysiadaniu.

  

Z audio-guide’m przy uchu zwiedzali  zabytkowe sale w Oxfordzie.

  

 

Czytanie i rozumienie tekstu ćwiczyli w  londyńskich muzeach, gdzie gwarancją zidentyfikowania miejsca pochodzenia eksponatu, twórcy czy tytułu dzieła było przeczytanie napisów mu towarzyszących.

   

  

 

 

Odczytując nazwy stacji, ulic czy sklepów, poruszali się po mieście, docierali do wyznaczonych miejsc spotkań i robili zakupy.

   

 

 Po angielsku zwracali się do recepcjonistki i kelnera w chińskiej restauracji.

 

 Rozmawiali ze sprzedawcą w sklepie z pamiątkami i studentami Uniwersytetu Oxfordzkiego, których zgodnie z postawionym sobie wcześniej zadaniem wypytali nie tylko o dane personalne, ale przede wszystkim o kierunek studiów i motywację, przedmioty przewidziane do zaliczenia w ramach godzin szkolnych i zajęcia dodatkowe, także o czas wolny oraz o opłaty za semestr nauki.

  

 

 Wszelkie swe działania i doświadczenia gimnazjaliści dokumentowali.

   

  

 

Powstała pokaźna galeria zdjęć i przewodnik multimedialny po Oxfordzie, a o pierwszym pobycie w Wielkiej Brytanii  opowiedzieli swym rodzicom i lokalnej społeczności podczas grudniowego podsumowania projektu.

A ilu z nas na pytanie: Do you speak English? potrafi z pełną świadomością i wiarą we własne słowa, zachowując prawidłową formę gramatyczną- odpowiedzieć twierdząco?

Są szanse, że wśród dzieci i młodzieży Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie coraz  częściej będzie padać zdanie „Yes, I do”.

  

Zdjęcia udostępnili: Agnieszka Bronisz, Maria Lewandowska, Marcin Wasiluk -uczniowie i absolwenci ZPO w Platerowie, a tekst przygotowała: ich nauczycielka - Alicja Zienkiewicz – Zielińska.

Opieką uczestników projektu otoczyli: koordynator Maria Daszko i Grzegorz Szymanek, zaś fachową pomocą służyły: Agnieszka Omelańczuk i Katarzyna Chraniuk.