Laboratoria Przyszłości

W poszukiwaniach jesieni

Chociaż kalendarzowa jesień już się zaczęła, w powietrzu nadal czuć lato. Korzystając z pięknej pogodny, uczniowie klasy 2 wyruszyli na poszukiwania darów i pierwszych oznak jesieni. Wykorzystując lupy, obserwowaliśmy zmieniające się dookoła barwy, małe zwierzęta oraz różne rośliny. 
 
 

 

  

 

 1911.jpg

Kółko matematyczne klasa 3

Uczniowie klasy III w czasie pracy na kółku matematycznym wykorzystali wagi do układania i rozwiązywania zadań tekstowych.

 

 

„Wyzwania współczesności”

3 stycznia 2023r. odwiedziło nas Mobilne Laboratorium Przyszłości, które „zmienia nasze szkoły i jest odpowiedzią na technologiczne wyzwania współczesności […] (jest) narzędziem wspierającym proces dydaktyczny…”

https://www.facebook.com/LaboratoriaPrzyszlosci

 

 

azz/zasoby ZPO w Platerowie

„Laboratoria Przyszłości”

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

 

https://www.gov.pl/web/laboratoria/o-programie2