Przedszkole

Ubieranie choinki

"Zielone gałązki, a na każdej świeczka, W stroiku z bibułki stoi choineczka...... Kolory tęczowe w bombkach-latarenkach, Choinka w koralach, strojna jak panienka"🎄🎄🎄 Dzieci z grupy 6-latków dziś ubrały żywą choinkę, której wspaniały zapach roznosi się po całej sali.

 

 

 

 

Przygotowania do Świąt

Przedszkolaki z grupy 4-5-latków rozpoczęły przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia od ubrania choinki i pieczenia pierniczków. Pachnące ciasteczka i piękne dekoracje sprawiły, że już czujemy świąteczną atmosferę.

 

 

 

Odwiedziny Świętego Mikołaja

 

 

 

 

 

„Andrzejki”

Kiedy wieczór andrzejkowy rzuci na nas swoje czary, wróżbie wierzyć jest gotowy, każdy nawet niedowiarek. W ostatnim dniu listopada, powróżyć sobie wypada, powróżyć czymkolwiek, warto; wyciągniętą z talii kartą, butami, stopionym woskiem, by przyszłość poznać choć troszkę. Wyśmienita jest zabawa, Andrzejkowa we wróżenie, trzeba jednak ją traktować z lekkim oka przymrużeniem.

 

 

 

 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA🐻🐻🐻🐻

25 listopada 4-5- latki i 6-latki w swoich grupach uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Dzieci zostały zaproszone do wspólnej zabawy w misiowej krainie. Poznały historię powstania misia i różne ciekawostki o największych misiach - niedźwiadkach. Nie mogło zabraknąć zabaw ruchowych przy misiowych piosenkach: "Dwa malutkie misie", 'Jadą, jadą misie", „Gumisie” i „Miś uszatek”, a także zadań plastycznych, konkursów, quizów i zagadek. Ten dzień w przedszkolu był pełen uśmiechu, radości oraz wspólnej zabawy. Mamy nadzieję, że to wielkie misiowe przyjęcie zakończone „Lubisiowym” podwieczorkiem i słodziutkim miodkiem zostanie w naszych wspomnieniach na długi czas.

 

 

 

 

 

 

Obchody Święta Niepodległości

10 listopada 2020 r. sześciolatki odśpiewaniem hymnu rozpoczęły grupowe obchody Święta Niepodległości. Dzieci w wielką powagą recytowały wiersze, śpiewały piosenki o Polsce i Symbolach Narodowych. Na zakończenie części artystycznej przedszkolaki z podziałem na role (dziewczynki pytały, chłopcy odpowiadali) wyrecytowały „Katechizm Polskiego Dziecka”. Uroczystość zakończyliśmy spacerkiem z wykonanymi flagami.

 

 

 

 

 

Renata Głuchowska

Agata Zawadzka

"Szkolne przygody Fajniaków"

Sześciolatki z naszego przedszkola wzięły udział w programie edukacyjnym i konkursie „Szkolne przygody Fajniaków” organizowanym przez sieć sklepów Biedronka. Zgodnie z treścią wiersza J. Kasperkowiaka „Dziś ekologia modne słowo, przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową. Jej strażnikami się ogłaszamy, od dziś przyrodzie my pomagamy!” przystąpiliśmy do działania. Wspólnie z bohaterami Gangu Fajniaków zrealizowaliśmy cztery zajęcia edukacyjne poświęcone czterem żywiołom: ognia, wody, ziemi i powietrza. Dzieci uczestniczyły w eksperymentach i zabawach badawczych: „Jaka jest woda?”, „Po co nam powietrze i gdzie się ukrywa?”, „Dlaczego świeczka przykryta słoikiem gaśnie?”, „Jaka jest ziemia?. Czym się różni piasek od gleby?”, „Wulkan”. Po ich przeprowadzeniu dzieci określały właściwości wody, powietrza, gleby i próbowały wyciągać wnioski: dlaczego tak się dzieje? Zajęcia wzbogaciły działania plastyczne, których efektem były powstałe prace. Troska o naturalne środowisko to znakomity temat do rozmowy, poszukiwania informacji i uczenia się współpracy z naturą, a dobre nawyki ekologiczne warto wpajać już od najmłodszych lat. Prace konkursowe już wysłane. Teraz czekamy na wyniki. Trzymajcie kciuki!

Zajęcia „Powietrze” i praca plastyczna „Czyste powietrze”

 

Zajęcia „Woda” i praca plastyczna „Wodne stworki”

 

 Zajęcia „Ogień” i praca plastyczna „Ognisko”

 

Zajęcia „Ziemia” i praca plastyczna „Nasza planeta Ziemia”

 

  

Renata Głuchowska

Agata Zawadzka

Dzień Przedszkolaka

Dnia 21 września obchodziliśmy w naszym przedszkolu Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Dzieci w swoich grupach uczestniczyły we wspólnych zabawach i konkursach. Było wesoło i kolorowo. 6-latki wspólnymi siłami stworzyły napis DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA. Każdy ozdabiał literkę według własnej koncepcji. Na koniec dzieci dostały dyplomy SUPER PRZEDSZKOLAKA z czego były bardzo zadowolone.

 

 

 

Odwiedziny Policjantów

18 września 2020 roku odwiedzili Nas Policjanci z Powiatowej Komendy Policji w Łosicach. Celem wizyty było przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Pani policjantka przybliżyła dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, przypomniała numery alarmowe. Przedszkolaki dowiedziały się jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa i siedzenie w foteliku podczas jazdy samochodem. Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja radiowozu policyjnego i wyposażenia niezbędnego podczas wykonywania prac policjanta.

 

 

 

 

ZASADY

SZCZEGÓŁOWE ZASADY przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców – prawnych opiekunów lub upoważnione osoby na piśmie przez rodziców – prawnych opiekunów.
2. Dziecko musi być przyprowadzone do wychowawcy grupy lub nauczyciela pełniącego opiekę nad dziećmi i odebranie z „rąk” wychowawcy lub nauczyciela, który pełni opiekę nad dziećmi. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są do rozebrać dziecko w szatni i osobiście przekazać nauczycielowi.
3. Rodzice mają obowiązek wejść do Sali lub ogrodu przedszkolnego, aby odebrać dziecko. Nauczyciel musi wiedzieć i widzieć, kto przyprowadza i odbiera dziecko.
4. Godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola są zawarte w porozumieniu przedszkolnym (tzw. umowy pisemnej).
5. Rodzice muszą przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola wg godzin zawartych w umowie.
6. W przypadku godzin odbioru dzieci przez inne osoby pełnoletnie (dziadkowie, sąsiedzi, rodzeństwo itp.), obowiązuje pisemne upoważnienie, zawierające następujące dane osoby upoważnionej: imię i nazwisko, serię i numer dowodu osobistego lub PESEL oraz czas trwania wydanej decyzji, wg wzoru upoważnienia, które znajduje się u wychowawców grup. W każdej grupie wiekowej upoważnienia są gromadzone i przechowywane przez cały rok szkolny. Takie upoważnienie skuteczne jest przez cały rok szkolny. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione w formie pisemnej.
7. Osoby upoważnione do odbioru dziecka powinny posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczyciela go okazać.
8. Inne osoby niepełnoletnie, np. dzieci od 10 roku życia, mogą samodzielnie wg prawa o ruchu drogowym poruszać się po drodze, mogą odbierać dzieci z przedszkola na wyraźne pisemne upoważnienie przez rodziców i przedstawienie do akceptacji tej informacji dyrektorowi przedszkola. Osoby upoważnione przez rodziców, prawnych opiekunów są odpowiedzialne za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
9. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola powinno być podpisane przez obojga rodziców – prawnych opiekunów.
10. W przypadku, gdy w przedszkolu są uroczystości, imprezy a rodzice podejmują decyzję, aby odebrać dziecko z przedszkola po imprezie zgłaszają ten fakt wychowawcy grupy lub nauczycielowi pełniącemu opiekę nad dzieckiem. Jeżeli, są to osoby – goście, którzy mają odebrać dziecko z przedszkola, to obowiązuje pisemne upoważnienie.
11. Zgodnie z procedurami zapewniającymi bezpieczeństwo dzieciom, należy przestrzegać zasady, iż odbiór z ogrodu przedszkolnego odbywa się poprzez osobiste poinformowanie nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka. Nie wolno rodzicom po odebraniu dziecka z przedszkola pozostać w ogrodzie w momencie, jak na terenie przedszkola są inne dzieci z przedszkola są pod opieką nauczycieli.

Strona 1 z 24