Przedszkole

Dzień Przedszkolaka

Dnia 21 września obchodziliśmy w naszym przedszkolu Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Dzieci w swoich grupach uczestniczyły we wspólnych zabawach i konkursach. Było wesoło i kolorowo. 6-latki wspólnymi siłami stworzyły napis DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA. Każdy ozdabiał literkę według własnej koncepcji. Na koniec dzieci dostały dyplomy SUPER PRZEDSZKOLAKA z czego były bardzo zadowolone.

 

 

 

Odwiedziny Policjantów

18 września 2020 roku odwiedzili Nas Policjanci z Powiatowej Komendy Policji w Łosicach. Celem wizyty było przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Pani policjantka przybliżyła dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, przypomniała numery alarmowe. Przedszkolaki dowiedziały się jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa i siedzenie w foteliku podczas jazdy samochodem. Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja radiowozu policyjnego i wyposażenia niezbędnego podczas wykonywania prac policjanta.

 

 

 

 

ZASADY

SZCZEGÓŁOWE ZASADY przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców – prawnych opiekunów lub upoważnione osoby na piśmie przez rodziców – prawnych opiekunów.
2. Dziecko musi być przyprowadzone do wychowawcy grupy lub nauczyciela pełniącego opiekę nad dziećmi i odebranie z „rąk” wychowawcy lub nauczyciela, który pełni opiekę nad dziećmi. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są do rozebrać dziecko w szatni i osobiście przekazać nauczycielowi.
3. Rodzice mają obowiązek wejść do Sali lub ogrodu przedszkolnego, aby odebrać dziecko. Nauczyciel musi wiedzieć i widzieć, kto przyprowadza i odbiera dziecko.
4. Godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola są zawarte w porozumieniu przedszkolnym (tzw. umowy pisemnej).
5. Rodzice muszą przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola wg godzin zawartych w umowie.
6. W przypadku godzin odbioru dzieci przez inne osoby pełnoletnie (dziadkowie, sąsiedzi, rodzeństwo itp.), obowiązuje pisemne upoważnienie, zawierające następujące dane osoby upoważnionej: imię i nazwisko, serię i numer dowodu osobistego lub PESEL oraz czas trwania wydanej decyzji, wg wzoru upoważnienia, które znajduje się u wychowawców grup. W każdej grupie wiekowej upoważnienia są gromadzone i przechowywane przez cały rok szkolny. Takie upoważnienie skuteczne jest przez cały rok szkolny. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione w formie pisemnej.
7. Osoby upoważnione do odbioru dziecka powinny posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczyciela go okazać.
8. Inne osoby niepełnoletnie, np. dzieci od 10 roku życia, mogą samodzielnie wg prawa o ruchu drogowym poruszać się po drodze, mogą odbierać dzieci z przedszkola na wyraźne pisemne upoważnienie przez rodziców i przedstawienie do akceptacji tej informacji dyrektorowi przedszkola. Osoby upoważnione przez rodziców, prawnych opiekunów są odpowiedzialne za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
9. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola powinno być podpisane przez obojga rodziców – prawnych opiekunów.
10. W przypadku, gdy w przedszkolu są uroczystości, imprezy a rodzice podejmują decyzję, aby odebrać dziecko z przedszkola po imprezie zgłaszają ten fakt wychowawcy grupy lub nauczycielowi pełniącemu opiekę nad dzieckiem. Jeżeli, są to osoby – goście, którzy mają odebrać dziecko z przedszkola, to obowiązuje pisemne upoważnienie.
11. Zgodnie z procedurami zapewniającymi bezpieczeństwo dzieciom, należy przestrzegać zasady, iż odbiór z ogrodu przedszkolnego odbywa się poprzez osobiste poinformowanie nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka. Nie wolno rodzicom po odebraniu dziecka z przedszkola pozostać w ogrodzie w momencie, jak na terenie przedszkola są inne dzieci z przedszkola są pod opieką nauczycieli.

Ogłoszenie

27 sierpnia (czwartek) o godz.16.00 w budynku przedszkola odbędzie się zebranie z rodzicami.

Rok szkolny 2019-2020

Potrzebna pomoc

Potrzebna jest ogromna pomoc dla malutkiej Tosi. Antosia, która choruje na SMA, to córeczka naszej absolwentki oraz wnuczka naszej nauczycielki Pani Marii Klimaszewskiej. Jedynym ratunkiem dla Tosi jest terapia genowa, której koszt to ponad 9 milionów złotych. To cena za życie, zdrowie i przyszłość dziewczynki. Tylko razem możemy stawić się chorobie i powstrzymać jej dramatyczny rozwój. Liczy się czas i każda złotówka. Pamiętajmy DOBRO WRACA ZE ZDWOJONĄ SIŁĄ. Wspólnie możemy wiele. Pomóżmy!!

https://www.siepomaga.pl/antosia?fbclid=IwAR1VlKQdhkxPSZPmFXWz6DviOAA1e2AdoReWp6yaV07vLDzRMGi6RFR2eoE

📌OGŁOSZENIE📌

ZEBRANIE Z RODZICAMI dzieci zgłoszonych na rok szkolny 2020/21 odbędzie się w przedszkolu 18 czerwca (czwartek) o godz.16.

Informacja

Szanowni Rodzice

dzieci uczęszczających na zajęcia opiekuńcze do naszego przedszkola,

Informujemy, że w razie nieobecności dziecka w przedszkolu, jesteście zobowiązani są do telefonicznego zgłoszenia tego faktu pracownikom przedszkola do godz. 8.00.

W przeciwnym razie nie będzie odliczana opłata za wyżywienie.

Wytyczne dotyczące pracy w przedszkolu

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r.  z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od środy dn. 6 maja 2020r. oferujemy w naszym przedszkolu zajęcia opiekuńcze.

Ze wstępnego badania potrzeb rodziców wynika, że od środy organizujemy pracę w jednej grupie.

Przedszkole będzie czynne w godz. 7 – 16 na następujących zasadach:

 1. Jedna grupa będzie liczyła nie więcej niż 12 osób.
 2. W pierwszej kolejności na zajęcia opiekuńcze będą przyjmowane dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. Każda grupa będzie miała swoją stałą salę.
 4. Rodzice przekazują dziecko pracownikowi przedszkola w głównym wejściu i tam odbywa się pomiar temperatury dziecka – sami nie mogą wejść na teren budynku.
 5. Dzieci obowiązuje dezynfekcja przy wejściu do przedszkola. Podczas pobytu dzieci będą myły ręce minimum co godzinę (lub częściej). Codziennie, co dwie godziny będą dezynfekowane meble i sprzęt, klamki, włączniki prądu, oraz będzie wietrzona sala.
 6. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych własnych przedmiotów, zabawek, itp.
 7. Pluszaki, dywany będą usunięte z sali.
 8. Jeśli rodzic zechce posłać dziecko na zajęcia opiekuńcze jest zobowiązany powiadomić telefonicznie lub mailowo dyrekcję lub pracowników przedszkola minimum dwa dni robocze wcześniej.
 9. Nauczyciele i pracownicy przedszkola w bliskich relacjach z dziećmi będą zakładać maseczki.
 10. Wyżywienie będzie przebiegało wg dotychczasowych zasad.
 11. Dzieci nieuczęszczające na zajęcia opiekuńcze do przedszkola będą kontynuowały nauczanie zdalne.

Karta zgłoszenia dziecka

Szanowni Rodzice

W dniach 1-10 kwietnia 2020r. trwa postępowanie uzupełniające, czyli przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2020/2021. Wzór karty zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej przedszkola. Wypełnioną kartę prosimy przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Karta zgłoszenia dziecka

Strona 1 z 24