Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

Podsumowanie

Projekt „Głucha wioska na Podlasiu” trwał od grudnia 2015 r. do czerwca 2016 r. W tym czasie uczniowie naszej szkoły podstawowej i gimnazjum, nauczyciele i przedstawiciele Stowarzyszenia „Mężenin” uczestniczyli w wycieczkach do miejsc związanych z patronem Januszem Korczakiem. Byli w Warszawie i Treblince. Pod kierunkiem artystki Eweliny Siemieniuk i pod opieką nauczycielek Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie: Magdaleny Gackiewicz, Doroty Kolasy, Jolanty Ostaszewskiej i Bożeny Niedziółki dzieci i młodzież wykonały na warsztatach artystycznych wszystkie elementy zaprojektowanej wcześniej mozaiki.

Młodzi artyści zaprezentowali efekt swojej pracy 1 czerwca 2016 r. na uroczystym odsłonięciu dzieła połączonym z podsumowaniem projektu i jubileuszem 25 lat nadania szkole podstawowej imienia Janusza Korczaka. Podczas uroczystości przedstawiono historię nadania placówce imienia pisarza (autorstwa regionalisty i nauczyciela Dariusza Kazuna), pokazano zdjęcia z projektu „Głucha wioska na Podlasiu” oraz przypomniano wcześniejsze działanie „Mojżesz z Mężenina” (gimnazjaliści z Platerowa wykonali pod kierunkiem artystki Dominiki Lewandowicz zdjęcia otworkowe – ilustracje do tekstu Korczaka pt. „Mały Mojżesz”). Następnie dzieci odczytały zebranym „prawidła życia” oraz przeprowadziły Akcję „PaT” Zryw Wolnych Serc. Z towarzyszeniem Zespołu Pieśni i Tańca „Pasieka” zaprezentowała się przed publicznością „Mała Pasieka” – zespół ludowy nawiązujący do tradycji regionu. Święto zakończyło się warsztatami z edukacji dla bezpieczeństwa i edukacji ekologicznej, w których udział wzięły służby mundurowe z powiatu.

Projekt przebiegał w ramach III-ego otwartego konkursu Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka na projekty edukacyjne realizowane we współpracy z dziećmi i młodzieżą pt. „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”.

  

A.Z.Z.

„Jest takie miejsce…”

"Do końca trzymał dzieci za ręce, zginął razem z nimi. Odszedł w wytartym mundurze polskiego  lekarza wojskowego, który włożył w pierwszym dniu wejścia Niemców do Warszawy i nosił ostentacyjnie, aż do śmierci"– mówił o Januszu Korczaku ksiądz Jan Twardowski, w homilii wygłoszonej podczas mszy św. w Kościele Sióstr Wizytek w Warszawie 29 grudnia 1971 roku. Miejsce, do którego zmierzał 

" z dziećmi w ostatnim pochodzie,

A dzieci były czyściutko ubrane,

Jak na spacerze w ogrodzie",

było punktem docelowym wycieczki uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka, przedstawicieli gimnazjum i nauczycieli ZPO w Platerowie. 

"Na szlaku Tłuszcz - Warszawa

z dworca Warschau-Ost

wyjeżdża się szynami

i jedzie się wprost...

 

I podróż trwa czasami

pięć godzin i trzy ćwierci,

a czasem trwa ta jazda

całe życie aż do śmierci...

 

A stacja jest maleńka

i rosną trzy choinki,

i napis jest zwyczajny:

tu stacja Treblinki".

Treblinka-bo o niej mowa,  to "obóz zagłady, który wybudowany został przez Niemców w połowie 1942 roku obok istniejącego w pobliżu karnego obozu pracy. Powstał w ramach „Akcji Reinhard”, mającej na celu fizyczną likwidację ludności żydowskiej (...) Na terenie symbolicznego cmentarza w Treblince wśród siedemnastu tysięcy kamieni znajduje się jedno imienne upamiętnienie: JANUSZ KORCZAK (Henryk Goldszmit) I DZIECI. Wychowawca, lekarz stał się symbolem męczeńskiej śmierci deportowanych i zamordowanych ludzi". 

Uczestnicy wyjazdu, do którego doszło za sprawą projektu "Głucha wioska na Podlasiu" (Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka), obejrzeli wystawę eksponatów-rzeczy osobistych  zgromadzonych w Muzeum Walki i Męczeństwa, mających przypominać tych, których tu pomordowano. O zaplanowanej przez nazistów zagładzie Żydów na terenie Generalnego Gubernatorstwa  i psie Barry’m należącym do ostatniego komendanta obozu Franza Stangla dowiedzieli się z filmów:  „Akcja Reinhardt '' i ''BARRY - pies z Treblinki”. Natomiast los więźnia obozu przybliżył im film "Wilemberg - ostatni żyjący świadek”. Przebywali w miejscu, w którym znajdował się karny obóz pracy, pod pomnikiem autorstwa Franciszka Duszeńki podobnym do Ściany Płaczu w Jerozolimie oraz wśród kamieni symbolizujących macewy, gdzie pośród wielu znaleźli te z napisami „Łosice” i „Sarnaki”. 

Wysłuchali opowieści o ostatniej drodze Korczaka z dziećmi…

 

 

 

 

 

 

Wykorzystałam utwory: 

W. Szlengela „Mała stacja Treblinki”

 oraz  „Kartka z dziennika AKCJI”

i info ze stron:  http://www.treblinka-muzeum.eu/ 

oraz   http://www.polskieradio.pl/.

A.Z.Z.

Fot. M. Gackiewicz

Pod pomnikiem Korczaka

W ramach projektu „Głucha wioska na Podlasiu” mającego na celu twórcze upamiętnienie postaci Starego Doktora, który w latach 30-tych ubiegłego stulecia w pobliskiej miejscowości Mężenin n/Bugiem (gdzie w okresie międzywojennym swą siedzibę miało Towarzystwo Teozoficzne z Warszawy), organizował kolonie dla dzieci – udaliśmy się do Warszawy. 

Spacerowaliśmy ulicami miasta, w którym urodził się Henryk Goldszmit. Tu  uczęszczał do szkoły początkowej, gimnazjum męskiego i studiował na Wydziale Lekarskim Cesarskiego Uniwersytetu. Do tego miasta powrócił z wojennej tułaczki, by razem ze Stefanią Wilczyńską założyć i prowadzić w latach 1912–1942 Dom Sierot dla dzieci żydowskich. Stąd został wywieziony do obozu zagłady w Treblince…
W parku pośród drzew zatrzymaliśmy się, by o Nim pomyśleć.

 

A.Z.Z.
foto: Magdalena Gackiewicz

„Pamiętamy o Januszu Korczaku”

„Pamiętamy o Januszu Korczaku”

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Głucha wioska na Podlasiu”

(III OTWARTY KONKURS POLSKIEGO STOWARZYSZENIA

IM. JANUSZA KORCZAKA NA PROJEKTY EDUKACYJNE

REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

w roku szkolnym/akademickim 2015/2016 

pt. „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”)

 

1. ORGANIZATOR: 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Platerowie.

2. CELE KONKURSU: 

• uczczenie pamięci Janusza Korczaka;

• zapoznanie społeczności lokalnej z twórczością i działalnością Janusza Korczaka; 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

• konkurs przeznaczony jest dla lokalnej społeczności;

• uczestnik może dostarczyć/złożyć  jedną propozycję hasła na mozaikę;

• do każdej propozycji należy dołączyć metryczkę (imię i nazwisko uczestnika);

4. ZADANIE KONKURSOWE: 

Zaproponuj hasło, które znajdzie się mozaice upamiętniającej Janusza Korczaka. 

5. TERMIN DOSTARCZANIA PRAC: 

23 marca 2016r. do Alicji Zienkiewicz - Zielińskiej (ZPO w Platerowie).

6. KRYTERIA OCENY:

Komisja dokona oceny projektów, kierując  się następującymi kryteriami: 

zgodność z tematem konkursu, pomysłowość, trafność doboru materiału.

7. FINAŁ KONKURSU: 

kwiecień 2016r.

8. INFORMACJE:

Wszelkich informacji dotyczących zadania udziela Alicja Zienkiewicz – Zielińska.

„Pamiętamy o Januszu Korczaku”

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Głucha wioska na Podlasiu”

(III OTWARTY KONKURS POLSKIEGO STOWARZYSZENIA

IM. JANUSZA KORCZAKA NA PROJEKTY EDUKACYJNE

REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

w roku szkolnym/akademickim 2015/2016

pt. „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”)

  1. ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Platerowie.

  1. CELE KONKURSU:

• uczczenie pamięci Janusza Korczaka;

• zapoznanie społeczności lokalnej z twórczością i działalnością Janusza Korczaka;

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

• konkurs przeznaczony jest dla lokalnej społeczności;

• uczestnik może dostarczyć/złożyć  jedną propozycję hasła na mozaikę;

• do każdej propozycji należy dołączyć metryczkę (imię i nazwisko uczestnika);

  1. ZADANIE KONKURSOWE:

Zaproponuj hasło, które znajdzie się mozaice upamiętniającej Janusza Korczaka.

  1. TERMIN DOSTARCZANIA PRAC:

23 marca 2016r. do Alicji Zienkiewicz - Zielińskiej (ZPO w Platerowie).

  1. KRYTERIA OCENY:

Komisja dokona oceny projektów, kierując  się następującymi kryteriami:

zgodność z tematem konkursu, pomysłowość, trafność doboru materiału.

  1. FINAŁ KONKURSU:

kwiecień 2016r.

  1. INFORMACJE:

Wszelkich informacji dotyczących zadania udziela Alicja Zienkiewicz – Zielińska.

„Głucha wioska na Podlasiu”

Pierwszy dzwonek zabrzmiał w nowym roku szkolnym i już wiemy, że zaczynamy realizację projektu „Głucha wioska na Podlasiu”. Działanie ma na celu twórcze upamiętnienie postaci Starego Doktora, którego los sprowadzał kilkakrotnie do jednej z naszych miejscowości gminnych, a po którym nie została żadna godnie dokumentująca te wizyty tablica. Mają Siedlce ławeczkę Stefana Żeromskiego? A u nas brak miejsca przypominającego o pobycie w Mężeninie Janusza Korczaka, który właśnie w tej niewielkiej nadbużańskiej wsi w latach 30-tych ubiegłego stulecia organizował kolonie dla dzieci; w jego tekstach Mężenin pojawia się jako „głucha wioska na Podlasiu”.

Lata temu uczyniono Korczaka patronem szkoły podstawowej w Platerowie, a twórczość Starego Doktora stała się pretekstem do działań w ramach projektu „Mojżesz z Mężenina” zrealizowanego w 2008 roku przez Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo-Ekologiczne "Mężenin" z pomocą uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie i przy wsparciu finansowym Fundacji Batorego. Odbył się plener fotografii otworkowej w Dolinie Bugu, na którym uczniowie naszego gimnazjum zrobili zdjęcia, posługując się camera obscura z puszek po cukierkach czy pojemników po kawie. Pod okiem artystek: Dominiki Lewandowicz i Kingi Łaskiej wywołali materiał w ciemni urządzonej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mężeninie i przygotowali 30 fotografii, które stanowią dziś wystrój szkoły.
Tym razem w celu przypomnienia mieszkańcom gminy Janusza Korczaka przebywającego na letnisku w „Uroczysku Mężenin”, a także ubogacenia i poprawy estetyki przestrzeni placu szkolnego, rozwinięcia kreatywności dziecka oraz integracji mieszkańców zaproponujemy społeczeństwu szereg działań poznawczych, twórczych i edukacyjnych. Uczniowie ZPO w Platerowie będą pracować warsztatowo z nauczycielką i artystką Eweliną Siemieniuk, stworzą mozaikę przy/na(?) szkole związaną z Korczakiem, z dorosłymi udadzą się do miejsc jego życia i śmierci (Warszawa, Treblinka) oraz przygotują podsumowanie projektu.
Mozaika, której sztukę tworzenia opanowała Ewelina Siemieniuk w Turcji na projekcie „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” (FRSE,2014), będzie już stałym elementem dekoracyjnym i identyfikującym szkołę i gminę, a dostrzeżone u dzieci i młodzieży podczas warsztatów artystycznych talenty - będą rozwijane w przyszłości za sprawą podobnych działań.
Projekt zaistnieje w ramach III-ego otwartego konkursu Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka na projekty edukacyjne realizowane we współpracy z dziećmi i młodzieżą pt. „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”
.