Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018

„Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego – podsumowanie”

Unia Europejska rok 2018 ogłosiła Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Miało to na celu poszerzenie wiedzy obywateli o społecznym oraz gospodarczym znaczeniu dziedzictwa kulturowego. Z tej okazji odbyło się w całej Unii wiele wydarzeń sprzyjających umacnianiu poczucia wspólnej tożsamości kulturowej i budowaniu przyszłości Europy. 

Również Polska jest krajem, w którym doszło do ponad 300 różnorakich działań o charakterze badawczym, edukacyjnym oraz informacyjnym. Ich koordynatorem z ramienia Unii było Międzynarodowe Centrum Kultury z siedzibą w Krakowie.
I właśnie do „miasta Kraka” na konferencję podsumowującą kampanię na rzecz dziedzictwa kulturowego udała się delegacja z naszej szkoły. Obok organizacji z Lublina oraz nieobecnego przedstawiciela suwalskiej jednostki – nauczycielki reprezentowały w projekcie „ścianę wschodnią”.
Warto przypomnieć, że działaniem, które otrzymało znak „Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018” była zainicjowana przez Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo – Ekologiczne „Mężenin”, a wykonana przez pracowników naszej szkoły plenerowa sesja zdjęciowa do cytatów z „Chłopów” W. S. Reymonta. Doszło do niej w przestrzeni Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Powstała bogata galeria fotografii, z nauczycielkami w rolach: Jagny, Hanki i Dominikowej, a także… Antka i Boryny.

 

 
A.Z.Z.
fot. Klaudyna Schubert - Międzynarodowe Centrum Kultury

„Przedsmak”

3 września oczom uczniów, rodziców i pracowników szkoły ukazały się fotografie do „Chłopów” W. S. Reymonta z nauczycielkami w rolach głównych.

Zaprezentowane kadry mają za zadanie pobudzić oczekiwania odbiorców na mającą wkrótce zaistnieć w ramach zadania „ Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018” wystawę zdjęć nawiązujących do „epopei wsi polskiej”.

Wydarzenie „Chłopi - wzory kultury” zostało objęte Patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

 

 

 

A.Z.Z.

„Chłopi - wzory kultury”

Od powstania zdjęć do „Pana Tadeusza” minęło kilka lat…

Tym razem grupa nauczycielek (!) podjęła się stworzenia fotografii do powieści „Chłopi” W. S. Reymonta w 151. rocznicę urodzin noblisty.
W tym celu panie wyszukały w zasobach szkolnej garderoby oraz wypożyczyły od Zespołu Pieśni i Tańca „Pasieka” stroje i udały się na sesję zdjęciową do Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.  Tam pośród chałup, w ogródku pełnym smolinosów (liliowiec rdzawy), „we młynie” i przy płocie, za wierzbą oraz na ganku pozowały do zdjęć nawiązujących do cytatów, typu:
„Suma się wnet skończyła i nad stawem jęły gęsto przysiadać kobiety do zezuwania trzewików.”, „Siedziały rozczapierzone kieby te kwoki w piasku, ledwie już dysząc z gorąca.”.
Wydarzenie „Chłopi - wzory kultury” zostało objęte Patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

 

 

 

W. S. Reymont „Chłopi”
A.Z.Z.
fot. E. Siemieniuk