Erasmus + “I Will Be In Business World”

„Zmiany”

Na apelu porządkowym 2 marca 2020r. Wicedyrektor Grzegorz Szymanek przedstawił bieżącą sytuację w projekcie „I Will Be In Business World”.  Zwrócił uwagę na potrzebę przesunięć w czasie zaplanowanych mobilności (także tej do Grecji) w związku z rozwijającym się w Europie koronawirusem.

Projekt  „I Will Be In Business World”  jest współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+. 

 

A.Z.Z.

fot. M. Wielogórska

„Chcę się dowiedzieć…”

Uczestnicy mobilności do Grecji na zajęciach projektowych 26 lutego 2020r. wypełnili „Ankiety przed spotkaniem”, w których sformułowali swoje nadzieje, zamiary i obawy...  

„Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+” 

 

A.Z.Z.

„Przygotowania”

Przed mobilnością do Grecji odbywają się zajęcia językowe i kulturowe. Młodzież przygotowuje się do wyjazdu, doskonali umiejętności komunikacyjne, zapoznaje z bogactwem kulturalnym kraju gospodarzy oraz ćwiczy prezentację o nas.

„Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+” 

 

A.Z.Z.

„Logo”

Made by Romania!

„Zanim”

7 lutego 2020r. w szkole w Platerowie spotkali się uczniowie, ich rodzice oraz koordynatorka projektu „I Will Be In Business World” Alicja Zienkiewicz – Zielińska, aby omówić wszelkie kwestie związane ze zbliżającą się mobilnością do Iraklii w Grecji.

„Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+” 

 

A.Z.Z.       

fot. M. Szysz

„Informacja do rodziców”

Na zebraniu z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów 30 stycznia 2020r. Pani Dyrektor Maria Daszko przedstawiła bieżącą sytuację w realizowanych przez szkołę projektach w ramach Programu Erasmus +.

Opowiedziała o zrealizowanej pierwszej mobilności do Monachium (projekt „Smart Schools Of 21st Century”) oraz zapowiedziała realizację kolejnych, w tym najbliższej do Grecji w ramach koordynowanego przez nas działania „I Will Be In Business World”.

„Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus +”

 

A.Z.Z.

fot. M. Wielogórska

“Początek w Platerowie”

Pierwsze spotkanie (mobilność) The Short-Term Joint Staff Training Events Programu Erasmus + „I Will Be In Business World” odbyło się w dniach 4 - 6 grudnia w Platerowie.

Skupiliśmy się na przedsiębiorczości i biznesie, historii, kulturze i tradycji, edukacji oraz realizacji projektu przez kolejne dwa lata.  Tłem do wszystkich działań była podlaska gościnność.

Program pobytu  krótkiego, acz intensywnego był przebogaty: wywiady z profesjonalistami w swej dziedzinie, warsztaty, spacery po Warszawie i okolicy, zapoznanie ze szkołą, a przede wszystkim spotkania zespołów projektowych, podczas których nauczyciele z Grecji, Portugalii, Rumunii, Turcji i Platerowa poznali się, zaprezentowali swe szkoły, wykazali się otwartością w dyskusji i rozumieniem kultur.

„Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+” 

 

 

 

 

 

 

A.Z.Z.

fot. M. Daszko

„Nasi Partnerzy w świecie biznesu”

Projekt „I Will Be In Business World” jest współfinansowany ze  środków programu Unii Europejskiej Erasmus+. 

 

 

 

A.Z.Z.

„Erasmus Board”

Po spotkaniu nauczycieli („Short term joint staff training event”) z Grecji, Portugalii, Rumunii, Turcji oraz Platerowa tablica  Erasmus + „I Will Be In Business World” wzbogaciła się o rzeczowe i atrakcyjne informacje.

„Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+” 

 

A.Z.Z.

„Spotkanie informacyjne”

W ramach Programu Erasmus+ odbyło się spotkanie zespołu projektowego działania „I Will Be In Business World” z uczniami. 

Koordynatorka Alicja Zienkiewicz – Zielińska przedstawiła cele i założenia projektu. Wskazała źródło dofinansowania i określiła grupę docelową. Mówiła o zasadach rekrutacji, zajęciach przygotowujących, mobilnościach, itp.

„Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+” 

 

A.Z.Z.

fot. M. Szysz.

Strona 1 z 2