Erasmus + “I Will Be In Business World”

Trwa rekrutacja do Programu Erasmus +

NaCoBeZU film:

- dotyczy wybranego zagadnienia

- dobra jakość obrazu

- dobra jakość dźwięku

- czas trwania: do 5 min

- zdjęcia/obraz + komentarz w języku angielskim:

a) tekst pisany: poprawność ortograficzna, interpunkcyjna i stylistyczna

b) tekst mówiony: prawidłowa wymowa, akcent.

Termin dostarczenia prac do koordynatora: 21 października 2021r.997

„Wracamy do działania”

Po przerwie w mobilnościach - spowodowanej pandemią - wraz z nowym rokiem szkolnym wracamy do naszych projektów.

W dniach 11-12 października 2021r. odbyły się spotkania koordynatorek Alicji Zienkiewicz-Zielińskiej i Agnieszki Omelańczuk z młodzieżą chętną do udziału w projektach: „I Will Be In A Business World” oraz „Smart Schools of 21st Century”.

Wśród szeregu poruszonych na zebraniach kwestii pojawiła się sprawa rekrutacji. Uczniowie zostali zapoznani z warunkami i sposobem jej przeprowadzenia.

997

IMG 20211011 104815 IMG 20211011 104823

IMG 20211011 104841

A.Z.Z.

 

I WILL BE IN BUSINESS WORLD

The project has been drawn with the intention of bringing students (aged 12-14) from different European countries ( Greece, Poland, Portugal, Romania, Turkey) closer, creating space for learning from each other and gathering so as to work on common goals:

- to endow students with tools to develop their sense of initiative

- to discover and explore opportunities that the UE gives

- to spread tolerance and popularize diversity juxtaposing European cultures

- to give space for international collaboration with the richness of cultures

- to improve communicative and language skills of students

- to gain some knowledge connected with entrepreneurship

- to spread the idea and knowledge of start-ups

- to focus on the development of creativity and critical thinking

- to form ground for cooperation between schools and local entrepreneurs.

Students will get acquainted with entrepreneurship and will become more knowledgeable about what a start-up is, what resources are necessary to initiate it and how they can promote and advertise it.

By providing young people with models of enterprises, organizing meetings with local entrepreneurs and setting the frame for initiatives, we want to give them a chance to acquire a sense of direction and purpose of the future.

The project will make students more aware of cultural diversity. Moreover, they will also have a unique occasion to learn from one another and implement role models they may find in other countries. There are five transnational events planned. International cooperation will give the space to develop their creativity, will help to get rid of negative stereotypes and boost their confidence.

The task we are facing complies with the Recommendation 2006/962/EC of the European Parliament and of the Council of 18 December 2996 on key competences for lifelong learning.

The partner organizations are:

2nd Primary School of Iraklia - Greece

Zespol Placowek Oswiatowych in Platerow - Poland

           Agrupamento de Escolas do Vale de S. Torcato in Guimarães - Portugal

           Scoala Gimnaziala "Grigore Moisil" in Ploiesti - Romania

           Huseyin Ayaz Ortaokulu in Istanbul -Turkey.

The project is funded by the European Union during the Program Erasmus+.

„Zmiany”

Na apelu porządkowym 2 marca 2020r. Wicedyrektor Grzegorz Szymanek przedstawił bieżącą sytuację w projekcie „I Will Be In Business World”.  Zwrócił uwagę na potrzebę przesunięć w czasie zaplanowanych mobilności (także tej do Grecji) w związku z rozwijającym się w Europie koronawirusem.

Projekt  „I Will Be In Business World”  jest współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+. 

 

A.Z.Z.

fot. M. Wielogórska

„Chcę się dowiedzieć…”

Uczestnicy mobilności do Grecji na zajęciach projektowych 26 lutego 2020r. wypełnili „Ankiety przed spotkaniem”, w których sformułowali swoje nadzieje, zamiary i obawy...  

„Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+” 

 

A.Z.Z.

„Przygotowania”

Przed mobilnością do Grecji odbywają się zajęcia językowe i kulturowe. Młodzież przygotowuje się do wyjazdu, doskonali umiejętności komunikacyjne, zapoznaje z bogactwem kulturalnym kraju gospodarzy oraz ćwiczy prezentację o nas.

„Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+” 

 

A.Z.Z.

„Logo”

Made by Romania!

„Zanim”

7 lutego 2020r. w szkole w Platerowie spotkali się uczniowie, ich rodzice oraz koordynatorka projektu „I Will Be In Business World” Alicja Zienkiewicz – Zielińska, aby omówić wszelkie kwestie związane ze zbliżającą się mobilnością do Iraklii w Grecji.

„Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+” 

 

A.Z.Z.       

fot. M. Szysz

„Informacja do rodziców”

Na zebraniu z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów 30 stycznia 2020r. Pani Dyrektor Maria Daszko przedstawiła bieżącą sytuację w realizowanych przez szkołę projektach w ramach Programu Erasmus +.

Opowiedziała o zrealizowanej pierwszej mobilności do Monachium (projekt „Smart Schools Of 21st Century”) oraz zapowiedziała realizację kolejnych, w tym najbliższej do Grecji w ramach koordynowanego przez nas działania „I Will Be In Business World”.

„Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus +”

 

A.Z.Z.

fot. M. Wielogórska

“Początek w Platerowie”

Pierwsze spotkanie (mobilność) The Short-Term Joint Staff Training Events Programu Erasmus + „I Will Be In Business World” odbyło się w dniach 4 - 6 grudnia w Platerowie.

Skupiliśmy się na przedsiębiorczości i biznesie, historii, kulturze i tradycji, edukacji oraz realizacji projektu przez kolejne dwa lata.  Tłem do wszystkich działań była podlaska gościnność.

Program pobytu  krótkiego, acz intensywnego był przebogaty: wywiady z profesjonalistami w swej dziedzinie, warsztaty, spacery po Warszawie i okolicy, zapoznanie ze szkołą, a przede wszystkim spotkania zespołów projektowych, podczas których nauczyciele z Grecji, Portugalii, Rumunii, Turcji i Platerowa poznali się, zaprezentowali swe szkoły, wykazali się otwartością w dyskusji i rozumieniem kultur.

„Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+” 

 

 

 

 

 

 

A.Z.Z.

fot. M. Daszko

Strona 1 z 2