Koło Łowieckie „Hubert”

Realizacja edukacyjno-ekologicznego projektu „Ożywić pola”

Z początkiem listopada uczniowie gimnazjum w Platerowie tradycyjnie już w czasie obchodów święta patrona myśliwych- św. Huberta rozpoczęli kolejną, czwartą już edycję programu „Ożywić pola”. W tym roku jest on poświęcony ochronie dzikiej gęsi i przebiega pod hasłem „Rok gęgawy”. Chociaż na naszym terenie ten gatunek ptactwa wodnego nie występuje (co najwyżej przelotem), to ważne są cele programu realizowane pod patronatem „Łowca Polskiego” i  we współpracy z lokalnym Kołem Łowieckim „Hubert”: ochrona przyrody, pomóc zwierzętom przetrwać zimę, poznawanie tradycji łowieckich.

Dlatego 4 listopada uczniowie kl.I gimnazjum wraz z opiekunem Dariuszem Kazunem przybyli do dawnej gajówki w lesie Sułów, gdzie gospodarzem byli myśliwi  z KŁ „Hubert” z  koordynatorem projektu Kazimierzem Kinowskim.

Poznaliśmy cele i zadania jakie nas czekają w najbliższym czasie. Następnie przystąpiliśmy do objazdu pól i części lasu, aby dokonać jesiennego przeglądu paśników, zrobić pierwsze podsypy karmy dla ptaków(część paszy przynieśli uczniowie), uzupełnić lizawki i wysłuchać myśliwskich opowieści o dzikich zwierzętach. Przy okazji mogliśmy podpatrywać bażanty, sarny i „pracę” bobrów.

Pierwszą edukacyjno-ekologiczną wyprawę zakończyło ognisko i pieczenie kiełbasek (jeszcze nie myśliwskich) oraz gawęda o św. Hubercie. Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się w szkole w Platerowie. Darz Bór!

 

 

 

 

 

Dariusz Kazun

Podsumowanie projektu "Ożywić pola- Rok bażanta"

Z końcem zimy, która w tym roku była łaskawa dla dzikiej zwierzyny, odbyło się kolejne spotkanie uczniów naszej szkoły z przedstawicielem Koła Łowieckiego „Hubert”. 26 lutego br. myśliwy p. Kazimierz Kinowski w obecności dyr. Marii Daszko i inspektora oświaty UG – Małgorzaty Ciecierskiej podsumował kolejny etap projektu „Ożywić pola – Rok bażanta”. Rozdane też zostały uczniom zeszyty ćwiczeń promujące ochronę przyrody z udziałem myśliwych. Ćwiczenia zakupione zostały z funduszy gminnych. Ustalono też, że następne, wiosenne spotkanie odbędzie się na terenie gajówki Sułów k/Chłopkowa.

W załączeniu fotorelacja ze spotkania.

 

 

 

Opracował koordynator projektu

D. Kazun

„Jaki Hubert, taki sezon”

„Jaki Hubert, taki sezon”

Kolejny rok współpracy z Kołem Łowieckim „Hubert” w Siedlcach Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie rozpoczął właśnie 3 listopada w dniu św.Huberta - patrona myśliwych. W Gajówce Sułów przedstawiciele organizatora dziewiątej edycji programu „Ożywić pola” (realizowanego od 2005 roku), mającej tym razem hasło „Rok bażanta” Łowczy Koła Jacek Szałucha i koordynator projektu Kazimierz Kinowski usłyszeli od dzieci z klasy piątej i szóstej tradycyjne powitanie leśników i myśliwych „Darz bór!”.

Następnie uczestnicy projektu „Ożywić pola- Rok bażanta” dowiedzieli się, jakie są cele rozpoczętego działania i jego kolejne etapy. Podczas przejażdżki po pobliskich polach- na wyznaczonych postojach i pod osłoną mgieł- pod czujnym okiem specjalistów - przygotowali podsypy dla bażantów, przyglądali się działalności bobrów na stawach, dokonali przeglądu paśników oraz poznali miejsce, w którym rośnie najstarszy dąb w okolicy (pomnik przyrody), a także podpatrzyli sarny pasące się na skraju lasu.

Przy ognisku z kiełbaską był czas na grę na trąbce oraz myśliwskie opowieści; można też było zwiedzić gajówkę.

Gra hejnał chór -
Darz Bór! – Darz Bór!

A.Z.Z.
Dariusz Kazun