Roczny projekt edukacyjny

„O wsi”

Projekt edukacyjny jako element obowiązkowy na świadectwie ukończenia gimnazjum istnieje od kilku lat, natomiast w Platerowie funkcjonuje już (początkowo na zasadzie dobrowolności, która z czasem przerodziła się w obligatoryjność) od 1999r., kiedy to dyrektor Maria Daszko zainicjowała „dzień bez nauki, ale nie bez wiedzy”. Podczas niego, rozciągnięte w czasie działania tematyczne realizowane przez uczniów zgodnie z harmonogramem w celu realizacji postawionego celu- podsumowywano.
W ten sposób uczniowie zapoznali się m.in. z walorami swojej gminy poprzez projekty „Uroda naszej gminy w fotografii” i „Moja mała Ojczyzna”, zbadali kwestię, czy „Warto się uczyć”, a ostatnio w ramach obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski przyjrzeli się wszelkim przejawom polskości w sztuce, literaturze, tradycji, itp.
Jedna z grup-dziewczyny z klasy drugiej gimnazjum - pod opieką wychowawczyni Doroty Kolasy i nauczycielki plastyki Eweliny Siemieniuk- opowiedziała o „Życiu chłopów polskich w XVIII/XIXw.”
Po zapoznaniu się z literaturą fachową dotyczącą zadania, zaopatrzeniu się w stosowne stroje „Pasieki” oraz rekwizyty wyszukane w „zasobach garderobianych” Eweliny Siemieniuk wybrały się do Ciachanowca do Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka, gdzie stały się uczestniczkami sesji fotograficznej. Powstała pokaźna galeria zdjęć-scenek ilustrujących dawne czynności wykonywane w gospodarstwie przez kobiety i mężczyzn (!). Zdjęciom gimnazjalistki przypisały cytaty z literatury, fragmenty „Chłopów” W. S. Reymonta.
Fotografie autorstwa Eweliny Siemieniuk można podziwiać w szkole w Platerowie.

 

 

 

 

  

 

A. Z. Z.
zdjęcia: Ewelina Siemieniuk

Rocznica Chrztu Polski

Z tej okazji od września pracowaliśmy w 20 grupach metodą projektu. 14.04. odbyło się podsumowanie. Każda grupa prezentowała swój temat na swój sposób: prezentacje multimedialne, filmy, fotografie, postery, dramy, tańce, śpiew, doświadczenia chemiczne. Były materiały o naszej gminie, historii Polski, dziejach obyczajów, kultury, nauki, sportu. Dużo nieszkolnej wiedzy i umiejętności. 

 

 

 

 

 

 

 

Rocznica Chrztu Polski

Z tej okazji od września pracowaliśmy w 20 grupach metodą projektu. 14.04. odbyło się podsumowanie. Każda grupa prezentowała swój temat na swój sposób: prezentacje multimedialne, filmy, fotografie, postery, dramy, tańce, śpiew, doświadczenia chemiczne. Były materiały o naszej gminie, historii Polski, dziejach obyczajów, kultury, nauki, sportu. Dużo nieszkolnej wiedzy i umiejętności. 

  

 

 

 

 

 

NASZA MAŁA OJCZYZNA

Posumowanie rocznego projektu edukacyjnego

w Zespole Placówek Oświatowych w Platerowie.

Zaczęło się od wystąpienia miłośnika regionu-Dariusza Kazuna, przez którego zachęceni -uczniowie czwartej klasy zadebiutowali na scenie. Mówili o „Zabawach naszych dziadków”, a do prezentacji wciągnęli publiczność i  pasjonata „zjawisk minionych”- Pana Kazuna.

 

Następnie o bogactwie przyrodniczym gminy opowiedziała klasa piąta, a klasa szósta mówiła  o kościołach w naszej okolicy.

  

Gimnazjaliści zajęli się innymi (bardziej przyziemnymi) sprawami - klasa pierwsza pokazała zasoby OSP Gminy Platerów, IIa udowodniła, że „Tu miło spędzam czas”, bo Paweł mówił o remizie w Kisielewie, Kamil i Bartosz – zachwalali GOK, Kinga zareklamowała salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo- sanitarnym w Lipnie, a zbiornik retencyjny dla celów edukacyjnych i ekologicznych w Platerowie przedstawiła grupa Jacka. Największe wrażenie na wszystkich zrobił film Klaudii o urokach Stajni Za Wsią.

Klasa IIb zapoznała publiczność ze szkolnictwem na naszym terenie. Natomiast najstarsi gimnazjaliści zabrali nas w podróż po dworach platerowskiej  gminy. O Hruszniewie opowiadał Pan Szoplewski, do Mężenina zabrali nas Mateusz i Paweł, po Ruskowie spacerowaliśmy wirtualnie z Martyną, Aleksandrą, Kingą i Agnieszką, a Puczyce zaprezentowali nam Damian i Przemek.

 „Roczny projekt edukacyjny uważam za zrealizowany.”- oznajmiła na koniec Pani Dyrektor Maria Daszko.