Дитячий будинок сімейного типу родини Валентини Вовк

„Tydzień bogaty w doświadczenia”

Podobnie jak w minionym roku - pobyt w Polsce ukraińskiej grupy z rodzinnego domu dziecka „Дитячий будинок сімейного типу родини Валентини Вовк” rozpoczął się od zwiedzania Warszawy.

 

Natomiast, pierwsze jesienne przedpołudnie na Podlasiu kijowianie  spędzili w Zagrodzie Edukacyjnej „U Waldka”.  Następnie zapoznali się z ofertą Biblioteki Publicznej w Platerowie, gdzie spędzili czas twórczo. Wielu wrażeń dostarczyło też spotkanie ze strażakami (p. Łukasz Marczuk, p. Tomasz Kasprowicz)  w siedzibie OSP Platerów.

Podziękowania za ten dzień należą się właścicielowi gospodarstwa p. Waldemarowi Bielakowi, strażakom OSP Platerów, dyrekcji i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Platerowie.

 

 

 

Drugi dzień upłynął pod znakiem fotografii otworkowej. Pod okiem i okularem Daniela Ludwiczuka goście wykonali aparaty camera obscura, zrobili nimi zdjęcia i obrabiali je komputerowo przy wsparciu nauczyciela informatyki Macieja Zielińskiego. W przerwie między zajęciami – zwiedzili „Las Perseidas na Podlasiu ” – artystyczny zakątek  autorstwa Sławka Matyjaszewskiego w pobliskim zagajniku – z przewodnikiem Marią Daszko.

 

 

Trzeci dzień poświęcony był przedsiębiorczości na naszym terenie. Kijowianie odwiedzili gospodarstwo sadownicze „Samo  Jabłko”. Przespacerowali się sadem, spróbowali jabłek i  wyciskanych z nich soków. Za to doświadczenie dziękujemy Paniom Alinie i Justynie Paluch. Następnie w szkole z naszymi uczniami odbyli warsztaty językowe. Przeprowadzili wywiady, sporządzili notatki, powstałe postery zaprezentowali szkole. Działanie wspierała nauczycielka Magdalena Wielogórska. Na zajęciach świetlicowych doskonalili umiejętności manualne – szyli, a uczyły ich: Agnieszka Agapow i Ewelina Siemieniuk.

 

 

 

Kolejnego dnia zwiedzili Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  oraz wstąpili do parku w Korczewie, gdzie przy kamieniu „Menhirem” zwanym wypowiadali życzenia. Następnie doszło do kolejnego (!) sympatycznego spotkania z artystą Danielem Ludwiczukiem w jego atelier. Tu młodzież uczestniczyła w akcji wypalania ceramiki, dzieci zaś – integrowały się z wiejską przyrodą. A po wskazanych aktywnościach: wszyscy piekli kiełbaski. Po południu kijowianie zrobili mydła na warsztatach  z nauczycielkami: Eweliną Siemieniuk oraz Agnieszką Agapow w naszej szkolnej pracowni.

 

 

 

Sobota była dniem integracji z mieszkańcami Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z Czuchowa i Gostchorzy. Kolejny raz młodzież, wychowawcy i dyrekcja ośrodków stanęli na wysokości zadania i dostarczyli kijowianom nowych, ekstremalnych wrażeń. Raz kolejny – dziękujemy za tę pomoc!

 

 

 W niedzielę nasi Goście integrowali się z lokalną społecznością na dożynkach powiatowych w Sarnakach.

Czas na naszym Podlasiu Nadbużańskim dzieciom i młodzieży z kijowskiego domu dziecka zorganizowali nauczyciele i ludzie ze szkołą zaprzyjaźnieni: wyżej wymienieni, wykarmiły: Agnieszka Pasierowska i Danuta Sawicka, a po okolicy autobusem przez Wójta Jerzego Garuckiego udostępnionym wozili Panowie: Michał Sidoruk oraz Dawid Pawluk. Wszystko w ramach wolontariatu i polskiej gościnności.

Za to Im i nam  – wielkie DZIĘKI!

A.Z.Z.

fot. Татьяна Ягодкина

https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-Plater%C3%B3w

„Lubię wracać…”

Mija rok od pierwszej wizyty dzieci z kijowskiego rodzinnego domu dziecka „Дитячий будинок сімейного типу родини Валентини Вовк” oraz współpracujących z nim artystów (Татьяна Ягодкина, Gennadij Titov) w Platerowie. 

Najwidoczniej zeszłoroczny tygodniowy pobyt na Podlasiu pozostawił w Gościach uczucie niedosytu. Chcą nas znowu odwiedzić…
Tym razem skupimy ich uwagę na zasobach lokalnych. Planujemy pokazanie miejsc, w których sami często bywamy oraz zorganizowanie warsztatów i spotkań z ludźmi (artyści, przedsiębiorcy), z którymi od lat współpracujemy przy okazji projektów oraz szkolnych uroczystości.
Będzie blisko natury i twórczo.

 

W. Młynarski „Lubię wracać tam"
A.Z.Z.
fot. D. Ludwiczuk, A. Agapow

„Kijów w Platerowie”

Dokąd zabrać? Co pokazać? Do jakich spotkań doprowadzić, by po tygodniowym pobycie na Podlasiu obcokrajowiec mógł w swej ojczyźnie przedstawić nas jako ludzi aktywnych, twórczych, pracowitych i gościnnych?

Może zrobić to, co my!?
Dzięki zaangażowaniu kilkunastu osób i instytucji (dyrekcja, nauczyciele, pracownicy ZPO w Platerowie, pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury, MOW Czuchów Pieńki, artyści, rodzice-mieszkańcy gminy), udało się przedstawić naszą małą ojczyznę w sposób mądry i atrakcyjny.
Zabraliśmy dzieci z kijowskiego rodzinnego domu dziecka „Дитячий будинок сімейного типу родини Валентини Вовк” na wzgórze zamkowe w Mielniku i do cudownego źródełka na Grabarce, na zwiedzanie stolicy oraz w przestrzeń Festiwalu Land Art w Bublu Starym, na quest po Platerowie, a także na spacer brzegiem starorzecza Bugu w obrębie  Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu w okolicy Nepli, gdzie wiedziony przez mieszkańca Krzyczewa wędrowiec dotrzeć zdoła do kamiennej baby.

 

 

 

 

 

 

Dzieci dowiedziały się, jak wygląda polska szkoła, jakie zajęcia organizuje Gminny Ośrodek Kultury oraz jak przebiega nauka w Ośrodku MOW Czuchów Pieńki.

 

 

 
Odbyły się warsztaty (robienia świec, tworzenia witraży metodą Tiffany’ego oraz lepienia ozdób z gliny ) z artystami stale ze szkołą współpracującymi: Eweliną Siemieniuk oraz Danielem Ludwiczukiem, w którego pracowni i ogrodzie młodzi kijowianie spędzili długie godziny. Również inny artysta - zaprzyjaźniony ze szkołą za sprawą plenerów malarsko-rzeźbiarskich od lat w Platerowie organizowanych – Marek Jędrych otworzył progi swego domostwa dla ciekawych jego twórczości Ukraińców.
 

 

 

 

 

 
Integracja poprzez warsztaty teatralne zaszła za sprawą Agnieszki Agapow i jej grupy teatralnej. A do zapoznania z życiem typowej – zakładam (!) - podlaskiej rodziny doszło dzięki pobytowi dzieci (przez sobotę i niedzielę) w naszych domach, gdzie oprócz „zakwaterowania i wyżywienia” zorganizowano im gry, zabawy, spotkania z kuzynami oraz przejażdżki po okolicy.
 

 
Kilka dni - a tyle wrażeń! Wszystkim, którzy przyczynili się do dostarczenia ich Ukraińcom-dziękujemy!


A.Z.Z.
fot. A. Agapow, Тетяна Ягодкіна, A.Z.Z.

„Goście z Kijowa”

Wieść o nas rozchodzi się po świecie…

W Kijowie – na przykład - wiedzą, że na Podlasiu jest szkoła (Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie), w której obok regularnych lekcji odbywają się zajęcia artystyczne z camera obscura, ceramiki i fusingu, tworzenia witraży, batiku oraz filcowania. Nie dziwi zatem fakt, iż grupa kijowian postanowiła zobaczyć wspomnianą placówkę.

A ponieważ przysłowiowa „polska jesień” warta jest doświadczenia, w połowie września spodziewamy się gościć dzieci z kijowskiego domu dziecka wraz z opiekunkami.
Celem ich pobytu będzie poznanie nowych technik na zajęciach ze specjalistami: Eweliną Siemieniuk oraz Danielem Ludwiczukiem - artystami stale ze szkołą współpracującymi. Wydarzenie zaistnieje w ramach obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.
Rok… szkolny dopiero się zaczął, a już wiemy, że jesień będzie dla naszych uczniów i pracowitym, i atrakcyjnym sezonem…

 

A.Z.Z.
fot. D. Ludwiczuk, A.Z.Z.