Niepodległa

„Współpraca szkół”

Zawsze, gdy przybywamy do Lwowa, dążymy do wizyty w sympatycznej placówce, w której od 2012 r. znamy aktywnego, pozytywnie nastawionego do projektów i współpracy szkół dyrektora Pavlo Hnusa. Pierwszy raz spotkaliśmy się podczas realizacji zadania „Na Wysoki Zamek” (dofinansowanie Fundacja Banku Zachodniego WBK, 2012r.), potem przy okazji każdego pobytu w „Lwim Grodzie” zaglądaliśmy do szkoły przy ulicy Dozwilnej.

Także teraz, w październiku (wyjazd do Lwowa w ramach projektu „Godność, Wolność, Niepodległość”), nie obyło się bez spotkania z naszymi lwowskimi partnerami. Wspólnie (grupa polsko-ukraińska) przemierzaliśmy Rynek i ulice od/do niego biegnące, by rozwiązać zagadki z miastem związane. A kolejnego dnia z podarunkiem w postaci zestawu książek w języku polskim (dawne zasoby biblioteki szkolnej oraz inicjatywa uczestników projektu), zawitaliśmy do Szkoły nr 68, w której w roku szkolnym 2018/2019 wprowadzono nauczanie języka polskiego.
Doszło do rozmów na szczeblu dyrektorskim oraz uczniowskich warsztatów plastycznych, których efekty – jako dowód współpracy i „na pamiątkę” pobytu – przywieźliśmy do Polski.
Wizyta, podarunek oraz wspólne zajęcia stały się pretekstem do dyskusji o rewizycie w Polsce... Czekamy.

Projekt „sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

 

 

 

 

A.Z.Z.
fot. D. Ludwiczuk

„Na Kliparowi”

Jeden z dni spędzanych we Lwowie w ramach wycieczki pt. „Osiągnięcia techniczne i gospodarcze II Rzeczpospolitej. Targi Wschodnie” – przeznaczyliśmy na sesję zdjęciową na Kleparowie.
Podwórka, bramy oraz witryny sklepowe były tłem do wydarzeń rodem z kultowych piosenek lwowskich. Tego popołudnia na schodach domów i pod ścianami kamienic przystawali „batiary” , a na ulicy dostrzec można było „ preclarkę z Pohulanki” , „dziewczęta: Suknie w perkalu, usta jak mak..” oraz „ pannę Franciszkę” z młodym fryzjerczykiem i „rudzicielami”.

„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

 

 

 

„Serce batiara”
„Ballada o pannie Franciszce”
A.Z.Z.
fot. Antoni Wróblewski, Daniel Ludwiczuk

„Ten Stryjski Park”

Projekt „Godność, Wolność, Niepodległość” dofinansowany przez Ministra Edukacji Narodowej, a przede wszystkim zrealizowany w jego ramach tematyczny wyjazd do Lwowa zatytułowany: „Osiągnięcia techniczne i gospodarcze II Rzeczpospolitej. Targi Wschodnie” - stał się pretekstem do przywołania atmosfery miasta sprzed stu lat na współczesnej fotografii. 

Po zdobyciu wiedzy teoretycznej na temat Lwowa przeżywającego „swoje wielkie święto gospodarcze — Międzynarodowe Targi Wschodnie” uczestnicy projektu wzięli udział w sesji fotograficznej w stylu retro. Doprowadzili do dialogu współczesności z przeszłością…

W miejscu targów - w Parku Stryjskim zadziały się historie z tekstów piosenek Hemara oraz wspomnień Wittlina. Tło do kultowych scen stanowiły: dawne budynki – miejsca targowych wystaw oraz jesienią naznaczony lwowski park.

„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

 

 

 

 

 
Emanuel Schlechter „Ten drogi Lwów”
źródło: „Ilustrowany Kuryer Codzienny”
A.Z.Z.
fot. Antoni Wróblewski, Daniel Ludwiczuk

„Ta mała cząsteczka prawdziwego Lwowa!”

Nim stanęli w jednym z narożników Rynku przy fontannie Neptuna - jeszcze w Platerowie - uczestnicy działania „Godność, Wolność, Niepodległość”, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”, szukali informacji na temat Lwowa oraz organizowanych w nim Targów Wschodnich w literaturze i internecie.

A gdy znaleźli się już w „Mieście Lwa” na wycieczce pt. „Osiągnięcia techniczne i gospodarcze II Rzeczpospolitej. Targi Wschodnie”, na ścianach budynków, pod stopami czy też w kunsztownie wykonanych detalach na balkonie – odnajdywali ślady świetności sprzed stu lat. Przez kolejne dni poruszali się po klimatycznych przestrzeniach miasta, rozmawiali z mieszkańcami oraz gromadzili materiał o wydarzeniu, które w sposób następujący opisano w prasie z 22 września 1921r.:
„Wschodnie Targi”

Powtarzają wszystkie wargi,
Niesie w dal jesienny wiatr
Te dwa słowa: „Wschodnie Targi“
Od Bałtyku aż do Tatr.

W czynu jasnej aureoli
Stajem wobec świata znów,
Do swej historycznej roli
Wraca nasz prastary Lwów.

Zlecą się gromady ptactwa
Na gościnnej chaty próg,
Jakie Polska ma bogactwa,
Niechaj pozna druh i wróg.
/ H. Zbierzchowski /

„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

Marian Hemar „Chlib kulikowski”
źródło: „Szczutek. Tygodnik Satyryczno-Polityczny”, Lwów - Warszawa- Kraków-Poznań, 22 września 1921.

 

 

 


A.Z.Z.
fot. Daniel Ludwiczuk, Antoni Wróblewski

„Godność, Wolność, Niepodległość”

„257 szkołom i placówkom oświatowym (do konkursu zgłoszono w sumie blisko 2 500 wniosków(!)), przyznano dofinansowanie na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „Godność, Wolność, Niepodległość”. – czytamy na stronie https://men.gov.pl/niepodlegla

Ku naszej radości wśród nagrodzonych – znajdujemy naszą szkołę!
W planach działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości mamy: wystawę pamiątek - zdjęć pt. „Ludzie i dzieła. Gmina Platerów w latach 1918 – 1939”, wycieczkę patriotyczną do Lwowa pod hasłem: „Osiągnięcia techniczne i gospodarcze II Rzeczpospolitej. Targi Wschodnie” - związaną tematycznie z  wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej oraz „Koncert dla Niepodległości”.
„Projekt „Godność, Wolność, Niepodległość” został przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu wieloletniego „Niepodległa”. Jego celem jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach. Wśród takich wartości należy wymienić m.in.: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.”

„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

 

https://men.gov.pl/niepodlegla
A.Z.Z.

Strona 2 z 2