„Książka i możność czytania” 1

W ramach realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dzięki wsparciu (także finansowemu) ze strony Gminy Platerów (organ prowadzący szkołę zapewnia finansowy wkład własny w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym) szkolna biblioteka powiększyła się o mnóstwo nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami). 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020 i ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym: zakup nowości wydawniczych.
Wśród zakupionych książek znalazły się utwory takich twórców XX i XXI wieku jak: Olga Tokarczuk, Szczepan Twardoch oraz Vladimir Nabokov. Drantodawcom-dziękujemy!
Nauczyciele bibliotekarze zapraszają do wypożyczania, wszak wiadomo, że : „Kto czyta książki, żyje podwójnie”. /U. Eco/.

 

1. M. Dąbrowska
A.Z.Z.