Gimnazjum

„Projekt Niepodległa”

Z początkiem roku szkolnego 257 szkół i placówek oświatowych w kraju dowiedziało się, że została im przyznana dotacja na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach projektu „Godność, wolność, niepodległość”. W konkursie złożono blisko 2 500 wniosków.

Projekt został przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu wieloletniego „Niepodległa”. Miał na celu kształtowanie postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach, takich jak: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.”
Ku naszej radości – projekt wymyślony przez zespół: Maria Daszko i Alicja Zienkiewicz – Zielińska – znalazł się wśród nagrodzonych.
W ramach działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowaliśmy: wystawę starych zdjęć zatytułowaną: „Ludzie i dzieła. Gmina Platerów w latach 1918 – 1939”, wycieczkę patriotyczną oraz „Koncert dla Niepodległej”.

„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

 

 

 
A.Z.Z.
fot. D. Ludwiczuk, A.Z.Z.

„Utwór o regionie”

Biblioteka szkolna powiększyła się o kolejny utwór z gatunku „regionalia”. Jego autorami są nauczyciele, nasi i ze szkoły sąsiedniej: Rafał Dydycz (ZS Sarnaki) oraz Alicja Zienkiewicz – Zielińska. Projektu okładki i składu dokonał Maciej Zieliński.

Czytaj więcej...

Dzień wolny

Informujemy i przypominamy, że dzień 12 listopada 2018r. jest dniem wolnym.

Brak automatycznego tekstu alternatywnego.

Koncert dla Niepodległej

„Bo wolność – to wśród mądrych ludzi żyć”

6 listopada na konkursie „Patriotyzm w poezji” w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy reprezentowali nas: Julia Brojek( kl.III), Gabriel Niedzielak (kl. II), Michał Szysz (kl.IV), Aleksandra Zielińska (kl.VIII) i Kacper Harasimiuk (kl.III). 

Jury nagrodziło I. miejscem występ Gabriela, a Kacper otrzymał „wyróżnienie”. Gratulacje!
W pracy nad interpretacjami utworów uczniów wspierały: Małgorzata Sujkowska, Anna Chwedoruk, Alicja Zienkiewicz- Zielińska oraz Maria Daszko.

A.Z.Z.

„Współpraca szkół”

Zawsze, gdy przybywamy do Lwowa, dążymy do wizyty w sympatycznej placówce, w której od 2012 r. znamy aktywnego, pozytywnie nastawionego do projektów i współpracy szkół dyrektora Pavlo Hnusa. Pierwszy raz spotkaliśmy się podczas realizacji zadania „Na Wysoki Zamek” (dofinansowanie Fundacja Banku Zachodniego WBK, 2012r.), potem przy okazji każdego pobytu w „Lwim Grodzie” zaglądaliśmy do szkoły przy ulicy Dozwilnej.

Także teraz, w październiku (wyjazd do Lwowa w ramach projektu „Godność, Wolność, Niepodległość”), nie obyło się bez spotkania z naszymi lwowskimi partnerami. Wspólnie (grupa polsko-ukraińska) przemierzaliśmy Rynek i ulice od/do niego biegnące, by rozwiązać zagadki z miastem związane. A kolejnego dnia z podarunkiem w postaci zestawu książek w języku polskim (dawne zasoby biblioteki szkolnej oraz inicjatywa uczestników projektu), zawitaliśmy do Szkoły nr 68, w której w roku szkolnym 2018/2019 wprowadzono nauczanie języka polskiego.
Doszło do rozmów na szczeblu dyrektorskim oraz uczniowskich warsztatów plastycznych, których efekty – jako dowód współpracy i „na pamiątkę” pobytu – przywieźliśmy do Polski.
Wizyta, podarunek oraz wspólne zajęcia stały się pretekstem do dyskusji o rewizycie w Polsce... Czekamy.

Projekt „sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

 

 

 

 

A.Z.Z.
fot. D. Ludwiczuk

„Sztuka w opłotkach”

Aby rozwinąć wśród mieszkańców Platerowa umiejętności artystyczne, upowszechnić dziedzictwo kulturowe Podlasia i Mazowsza oraz podnieść poziom integracji międzypokoleniowej Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo – Ekologiczne „Mężenin” we współpracy z naszą szkołą przystępuje do realizacji kolejnego projektu. 

Czytaj więcej...

„Trudne relacje”

Jak pokazać na zdjęciu trudne (nierzadko) relacje między dzieckiem a dorosłym, na które tak dobitnie zwracał uwagę w swych pracach literackich i pedagogicznych wychowawca, lekarz, pisarz i patron szkoły podstawowej w Platerowie - Janusz Korczak? W jaki sposób zilustrować słowa: „Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy.” lub jak uchwycić na zdjęciu opinię: „Zawsze jak dorosły się krząta, to dziecko się plącze.” zastanawiali się i pomysły w życie wcielali uczestnicy projektu „O szukaniu dróg” - Program Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018 (dotacja Narodowego Centrum Kultury).

W grupach międzynarodowych i zróżnicowanych wiekowo (w jednym zespole znalazł się z siedemnastolatkiem dwunastolatek) wystrojeni w kostiumy wypożyczone z garderoby ZPO w Platerowie nastoletni Polacy i Ukraińcy pozowali do fotografii: wcielali się w role i budowali sytuacje.

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018”.

 

A.Z.Z.
fot. Ewelina Siemieniuk

„Wieloletnia współpraca”

I któż pomyślałby, że zawiązana w październiku 2006r. współpraca szkół z Platerowa i Małej Biłozierki (Zaporoże, Ukraina) w ramach projektu „Szkolni partnerzy” (Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI), który finansowany był ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, programu RITA oraz Fundacji Stefana Batorego rozwijać się będzie pomyślnie przez kolejne lata..?

Za nami wizyty w szkole „Diwoswit” i rewizyty w Platerowie, pobyty na Chortycy oraz wycieczki Doliną Bugu, udział w warsztatach ceramicznych i taneczno – śpiewaczych; całe mnóstwo wspólnych wydarzeń, spotkań i rozmów, które zawsze prowadziły do kolejnego projektu.

Tym razem młodzież polsko-ukraińska w ramach październikowego zadania pt. „O szukaniu dróg” (dotacja Narodowego Centrum Kultury), skupiła się na różnorodności kulturowej Podlasia. Prze kolejne dni obozu badawczego zapoznała się z wielokulturowością Białegostoku, Tykocina oraz Supraśla (opieka merytoryczna Maciej Zieliński), odbyła warsztaty z Zespołem Pieśni i Tańca Pasieka pod dyrekcją Grzegorza Szymanka oraz ćwiczyła dramę z Agnieszką Agapow, a komunikację z Alicją Zienkiewicz - Zielińską w – ku naszemu zaskoczeniu - uroczyście ustrojonych salach Zajazdu w Wasilkowie.

 

 

 


W Platerowie doszło do występu szkoły Diwoswit przed całą społecznością szkolną, zajęć językowych oraz tanecznej integracji w rytmie „belgijki” pod kierunkiem Magdaleny Wielogórskiej oraz sesji fotograficznej do cytatów z utworów Janusza Korczaka.

 

 

 

Dzięki zaangażowaniu Daniela Ludwiczuka we wszelkie działania przez nas organizowane młodzież ukraińska poznała, a polska udoskonaliła technikę fotografowania camera obscura. Przedstawiony przez artystę sposób robienia aparatów z puszek po herbacie był dla naszych Gości nowością, a wizja posłużenia się nimi do sfotografowania „ważnych miejsc” na tyle ekscytująca, że powstałe na warsztatach aparaty zabrali ze sobą na Ukrainę, do Małej Biłozierki.

Teraz my – z niecierpliwością - oczekujemy efektów…

Dodatkowo zaistniały w projekcie: warsztaty artystyczne z fusingiem w roli głównej, który dla Ukraińców także okazał się „czymś nowym” oraz pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wojnowie, w którym – jak zawsze – dyrektor Małgorzata Danielak - Chomać z wychowankami przyjęła nas ciepłą herbatą i serdeczną rozmową.

 

 

Zgodnie z założeniami działanie pt. „O szukaniu dróg” dostarczyło obu stronom nowej wiedzy i satysfakcji.

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury

w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018”.

A.Z.Z.

fot. M. Wielogórska, A. Agapow, E. Siemieniuk, A.Z.Z.

„W dniu naszego święta”

W ramach obchodów święta 14 października, zwanego potocznie „Dniem Nauczyciela”, uczniowie klasy szóstej pod kierunkiem zespołu nauczycielskiego złożonego z: Agnieszki Agapow, Jolanty Ostaszewskiej, Eweliny Siemieniuk, Pawła Ostaszewskiego oraz Grzegorza Szymanka przygotowali występ, na który złożyły się: prezentacja o początkach Komisji Edukacji Narodowej oraz uwspółcześniona wersja „Śpiącej królewny”.
„Wisienką na torcie” były nagrody przyznane przez Panią Dyrektor nauczycielom i pracownikom szkoły.

  

 

 

 

  

  

A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska

Strona 6 z 32