Gimnazjum

„Dzikie pola nadbużańskie”

Już od lat dziesięciu współpracujemy ze szkołą Diwoswit na Ukrainie.  Dyrektorki obu szkół Janina Mikołajewna Owsijenko i Maria Daszko czerpią od siebie „przykłady dobrych praktyk”. Z Małej Biłozierki przywieźliśmy pomysł na tworzenie ceramiki, zaś Janie Mikołajewnej spodobały się wakacyjne plenery malarsko-rzeźbiarskie w naszej szkole. Teraz podobne imprezy przeprowadza w swojej wsi, a uczestniczą w nich artyści z Podlasia.

Tym razem w ramach projektu „Dzikie pola nadbużańskie” realizowanego przez Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo-Ekologiczne „Mężenin” we współpracy ze szkołą grupa uczniów z Ukrainy poznała nasz język, historię lokalną i kulturę regionu. 

Młodzież pracowała z tekstem „Ogniem i mieczem” H. Sienkiewicza i wykonała zdjęcia do wybranych fragmentów powieści. W zajęciach językowych pomagały: Olena Jewgieniwna i Alicja Zienkiewicz – Zielińska oraz tłumacz Magdalena Wielogórska. Sesja fotograficzna w Mielniku pod okiem Eweliny Siemieniuk zaistniała dzięki współpracy z Ośrodkiem Dziejów Ziemi Mielnickiej mieszczącym się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, który zgromadził pokaźną kolekcję kostiumów i rekwizytów wykorzystanych w ekranizacji dzieła Sienkiewicza.

 

 

 

 

Lokalną historię przybliżył młodzieży Maciej Zieliński, zaś o przyrodniczych zasobach okolicy uczestnicy projektu dowiedzieli się od leśników Marka Charkiewicza i Bazyla Kondratiuka dzięki gościnności Nadleśnictwa Sarnaki.

 

 

 

 

Kulturę regionu w malowniczych plenerach i sentymentalnych wnętrzach domostw w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu przedstawił Ukraińcom Zespół Pieśni  i Tańca „Pasieka” z towarzyszeniem Małej Pasieki pod kierunkiem Grzegorza Szymanka.

 

 

 

W Warszawie uczestnicy projektu spacerowali Krakowskim Przedmieściem, podziwiali Stare Miasto i Zamek Królewski.

 

Doszło do szeregu wydarzeń dodatkowych –podyktowanych warunkami pogodowymi (październik bywa wietrzny i deszczowy) lub prośbami naszych Gości. W ich organizacji wsparło stowarzyszenie wielu zaprzyjaźnionych ludzi: pokaz udzielania pierwszej pomocy i warsztaty survivalowe (Firma Tropiciel), zajęcia rekreacyjne i robienie  świec w świetlicy wiejskiej w Serpelicach, dyskoteka w szkole czy spotkania integracyjne w DDM Porcjunkula.

 

 

 

I prawdziwe są słowa wypowiedziane przez Zagłobę w utworze, który dał początek naszemu działaniu: „Mości panowie! gdybym zaczął wszystko szczegółowie opowiadać, tedy i dziesięciu nocy by nie starczyło”.

A.Z. Z.

fot. E. Siemieniuk, M. Wielogórska, A.Z.Z.

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży”. 

Dzień Nauczyciela

13 października odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Była to okazja do wspólnego świętowania i śpiewania. Wystąpił chór nauczycieli i pracowników szkoły, który zaśpiewał Gaudeamus igitur. Przedszkolaki zaprezentowały film ze swoim udziałem pod tytułem: Dzieci wiedzą. Szkolne kółko teatralne przedstawiło scenki z wesołego, uczniowskiego życia. 

  

 

 

 

  

Paweł Ostaszewski

„O zmianach, umyśle i lesie”

Za nami pierwsze w nowym roku szkolnym 2016/2017 zebranie z rodzicami. Dyrektor Maria Daszko zapoznała zebranych z planami na rozpoczęty rok i przedstawiła projekty ustaw dotyczących zmian w edukacji.

Czytaj więcej...

„Gaudeamus igitur"

Znana obecnie wersja „Gaudeamus” została zapisana w XVIII wieku przez niemieckiego poetę Christiana Wilhelma Kindlebena, a za autora muzyki uważa się Johanna Christiana Grünthausa. Do świata muzyki klasycznej utwór wprowadził Johaness Brahms. Obecnie jest hymnem młodzieży akademickiej na wszystkich uczelniach świata.
13 października tym utworem przywitał rodziców na pierwszym zebraniu w roku szkolnym 2016/2017 amatorski chór złożony z nauczycieli i pracowników ZPO w Platerowie.
Wspomniany koncert był drugim tego dnia występem chórzystów-amatorów. Kilka godzin wcześniej zadebiutowali przez młodą widownią na akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.


„Vivat academia,
Vivant professores” !

 

 

A. Z. Z.

„Narodziny lasu”

„Szumi dokoła las” i nie dziwi fakt, że leśniczy Bazyl Kondratiuk z Nadleśnictwa Sarnaki spędza w nim całe dnie. A że jest człowiekiem gościnnym i dzieciom sprzyjającym,  chętnie w swym „gospodarstwie” naszych uczniów  przyjmuje: mówi o drzewach i urządza poczęstunek na ogniu przygotowany. A tym, których dobrze zna, bo  są stałymi bywalcami Szkółki Leśnej w Zabużu -pozwala na ingerencję w swój teren, a nawet do tego zachęca.  Dzięki jego pomysłowości i zaangażowaniu  w leśną edukację kolejny rok uczniowie ZPO w Platerowie przyczyniają się do wzbogacenia ekosystemu lasów wschodniej części Polski.  

W ostatnich dwóch  latach szkolnych, w ramach projektu „Narodziny lasu” zainicjowanego przez nauczycielkę przyrody Dorotę Kolasę młodzież poznała pospolite drzewa liściaste i iglaste, zebrała nasiona m.in. orzecha włoskiego, dębu czerwonego, kasztanowca zwyczajnego, dębu szypułkowego i wysiała je jesienią w miejscu przez leśnika do tego celu przygotowanym. Uzupełnieniem były siewy wiosenne sosny,  brzozy i jabłoni płonki. Wszystkie poletka z siewami zostały oznaczone tabliczkami z polską i łacińską nazwą drzewa oraz powierzchnią i datą wysiewu. W stosownym czasie uczniowie przeprowadzali zabiegi pielęgnacyjne, zapoznawali się z zagrożeniami, jakie dotyczą młodych siewek (choroby grzybowe, przymrozki, inwazje szkodników-chrabąszcz majowy) oraz obserwowali stadia rozwojowe poszczególnych sadzonek. 

Już we wrześniu  tego roku (szkolnego) klasy: druga gimnazjum i szósta szkoły podstawowej pracowały na swych poletkach. Wyhodowane przez dwa sezony wegetacyjne sadzonki wkrótce zostaną przez młodzież wyjęte, posortowane i zagospodarowane na terenie gminy. Cykl od zbioru nasion do osiągnięcia produktu finalnego zostanie zamknięty. Nie ma wątpliwości, że osobiste zaangażowanie młodzieży w proces twórczy hodowli lasu zostanie w jej pamięci na trwałe. Tak sensownie spędzony czas w lesie uczy szacunku do przyrody oraz  do pracy: własnej i kolegi. A godziny, podczas których dziecko przebywało na łonie natury są antidotum na zdiagnozowany ostatnio przez   Richarda Louva w książce „Ostanie Dziecko Lasu” zespół „braku kontaktu z naturą”.

Projekt zaistniał z pomysłu nauczycielki przyrody i biologii Doroty Kolasy. Pomagały jej w opiece nad młodzieżą, dokumentowaniu i promocji działania koleżanki: Maria Daszko, Bożena Niedziółka, Magdalena Wielogórska i Alicja Zienkiewicz – Zielińska, a  transport dzieci do Zabuża zapewnił Urząd Gminy w Platerowie.

Bazyl Kondratiuk, zapytany o refleksje po projekcie, przyznał: „Niezmiernie się cieszę z inicjatywy nauczycielek i zaangażowania młodzieży w ten niezwykle pożyteczny i pięknie nazwany program „Narodziny lasu”. Nic tak nie uczy przyrody, praw natury jak osobiste uczestnictwo w tym procesie. Liczę na naśladowanie tego pomysłu przez inne grupy młodzieży szkolnej. Edukacja, do której Lasy Państwowe przykładają ogromną wagę, w takim kształcie jest niezmiernie istotna i pożyteczna.”

 „Narodziny lasu” to kolejne wspólne działanie Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie i Nadleśnictwa Sarnaki, któremu za wspieranie naszych akcji – dziękujemy.

 

 

 

 

 

A. Z. Z.

zdjęcia: zasoby ZPO w Platerowie

Występ uczniów szkoły tanecznej

W naszej szkole gościliśmy przedstawicieli Szkoły Tańca Agnieszki Dudziuk z Łosic, którzy przedstawili kilka propozycji tanecznych. Na koniec zachęcili również naszych uczniów do wspólnych pląsów na sali.

 

 

 

Zebranie z rodzicami!

OGŁOSZENIE!!!

13 października 2016r. (czwartek) odbędzie się zebranie z rodzicami.

Czytaj więcej...

Mojżesz z Mężenina

„ … I on będzie przełożonym dziesiątek, setek, tysięcy lub przywódcą całego narodu lub wielu narodów. Czy będzie przyjacielem i bratem jednego człowieka i stanie mu się ten człowiek całym narodem i światem?”

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Rzekł Gombrowicz:

„Bez uczniów nie byłoby szkoły, a bez szkoły nie byłoby nauczycieli”. Otóż informujemy, że jesteśmy! Po wakacyjnej przerwie budynek przy Siedleckiej 7 w Platerowie tętni życiem. 1 września do pracy i nauki stawili się nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Wielu uczniom towarzyszyli rodzice. 

Z planami na nowy rok szkolny zapoznała zebranych Pani Dyrektor, a w 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej historyk Maciej Zieliński przedstawił przebieg i skutki kampanii wrześniowej.

Dzieciom i dorosłym przypominamy: „Im więcej człowiek wie, tym łatwiej mu żyć”! /E. M. Remarque/.

 

 

A. Z. Z.

Podsumowanie roku szkolnego 2015/2016

Czy zdarzyło się Wam stwierdzić, że „szkoła jest nudna"? A czy wiecie, że nuda to: negatywny stanemocjonalny, polegający na uczuciu wewnętrznej pustki, zwykle spowodowany jednostajnością, brakiem zmiany otoczenia, brakiembodźców.

A przecież w naszej szkole o jednostajności mowy być nie może. Bodźców zapewnialiśmy Wam mnóstwo przez cały szkolny rok.

Rozwijaliśmy Wasze talenty twórcze. Panie Dorota Kolasa, Ewelina Siemieniuk, Magdalena Gackiewicz i Jolanta Ostaszewska zorganizowały Wam lekcje-nielekcje, na których uczyliście się farbowania tkanin, poznaliście właściwości wełny, gliny i szkła, posiedliście nowe techniki witrażu i fusingu. Wszystko za sprawą warsztatów artystycznych. Dzięki nim umiecie robić szklane ozdoby, witraże, batikowe chusty, lepić z gliny, a ostatnio nauczyliście się tworzenia luster. Spod Waszych palców wyszła też mozaika.

Byliście na 12 wycieczkach, jedno i kilkudniowych, a tzn. że poza szkołą spędziliście 20dni, co daje 4 tygodnie, czyli miesiąc bez planowych lekcji. Byliście kilka dni we Wrocławiu. Cele wyprawy, czyli: zapoznanie z bogactwem architektonicznym i kulturalnym miasta oraz naukę rozpoznania stylów w budynkach sakralnych i świeckich realizowaliście poprzez wizyty w muzeach, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, relaksacyjne marszruty po mieście i pobyt w Zamku Książ. A o florze i faunie charakterystycznej dla naszego klimatu, a także innych stref klimatycznych i kontynentów- dowiedzieliście się w Palmiarni w Wałbrzychu Lubiechowie w pobliżu Zamku Książ, Miejskim Ogrodzie Zoologicznym i Afrykarium.

Dwa dni, korzystając z gościnności pana Bazyla Kondratiuka i pomysłu pani Doroty Kolasy spędziliście na szkółce w Zabużu, gdzie podjęliście się ponownie zasiania drzew i ich uprawy.

Cały dzień zwiedzaliście Treblinkę z inicjatywy pani Bożeny Niedziółki i pani Magdaleny Gackiewicz. Byliście w Białymstoku razem z panami Grzegorzem Rosiakiem i Tomaszem Chatkiewiczem. Pobyliście w Siedlcach (z inicjatywy pani Marii Klimaszewskiej oraz w wyniku działań wychowawczyń pań: Jolanty Ostaszewskiej, Magdaleny Gackiewicz i Agnieszki Omelańczuk) i w Warszawie (z paniami Magdaleną Gackiewicz, Jolantą Ostaszewską i Agnieszką Omelańczuk). Przemieszczaliście się na rowerach po bliskiej i dalekiej okolicy wraz z panią Agatą Obrępalską i panami Maciejem Zielińskim i Tomaszem Chatkiewiczem.

Spotykaliście się z mądrymi ludźmi, którzy rzeczowo z zawodowym doświadczeniem mówili Wam o dopalaczach, narkotykach, bezpieczeństwie, przestępczości nieletnich i pierwszej pomocy. Rozmawialiście z ponad dziesięcioma specjalistami – był czas na przeanalizowanie swej wiedzy i postępowania.

Pani Jolanta Ostaszewska w zorganizowanym przez siebie dniu edukacji dla bezpieczeństwa i edukacji ekologicznej spowodowała, że mogliście porozmawiać z przedstawicielami różnych profesji (leśnik, strażak, policjant), którzy prezentowali sprzęt, jakim posługują się w pracy, podali przykłady znaczących akcji, udzielili instrukcji zachowania się w niektórych niebezpiecznych sytuacjach, uczyli udzielania pierwszej pomocy, podpowiadali, jakie kroki ma podjąć ktoś, kto wybiera się do szkoły policyjnej czy też chce być strażakiem. Był czas na przymierzenie stroju bojowego policjanta, rozmowę o bezpieczeństwie w lesie i przebywanie w wozie policyjnym czy strażackim.

Daliśmy Wam swobodę w kwestii organizowania się w słusznym charytatywnym celu. Wraz z opiekunem samorządu szkolnego panem Andrzejem Wojtczukiem, wychowawcą Grzegorzem Rosiakiem i katechetką Agatą Obrępalską przeprowadziliście potrzebne działania wspierające Dom Dziecka w Siedlcach oraz rodzinę z Nurca-Stacji.

I chociaż szkoła nie ma obowiązku organizowania dyskotek, bo nie jest Clubem Disco na Waszą prośbę odbyły się dwie dyskoteki: na andrzejki i choinkę. Warto wspomnieć, że organizacji tych imprez podjęli się pani Agnieszka Agapow ze swą grupą teatralną, pan Andrzej Wojtczuk i pani Jolanta Ostaszewska, a opiekę sprawowali wszyscy nauczyciele.

Wierząc w słowa, że „nauka przez zabawę” jest skuteczna zapraszaliśmy do szkoły ludzi, którzy w inny, nielekcyjny sposób uczyli Was chemii, przyrody, fizyki, muzyki czy historii.

Również poprzez apele i uroczystości organizowane przez naszych nauczycieli: pana Macieja Zielińskiego, pana Grzegorza Szymanka, panią Marię Daszko uczyliśmy Was szacunku do ważnych momentów w historii naszego kraju, poszanowania pamięci postaci, których działalność zasługuje na utrwalenie, tak było w przypadku apelu przygotowanego prze panie katechetki Marię Klimaszewską i Agatę Obrępalską. Przypominaliśmy patrona szkoły podstawowej poprzez jubileusz 25.lecia nadania szkole imienia Janusza Korczaka i podsumowanie projektu o Korczaku.

Stworzyliśmy okazję do Waszej samodzielnej pracy nad zagadnieniem, które Was interesowało (sport, moda, literatura, nauka) podczas realizacji rocznego projektu edukacyjnego. Byli tacy, którzy zajęli się historią własnej miejscowości czy miejsca z wsią związanego. Inni zapoznali się z dokonaniami fizyków, chemików czy sportowców. A jeszcze inni prześledzili rozwój polskiej mody i muzyki oraz tańca na przestrzeni wieków.

Panie od języków obcych (Natalia Góralińska i ja) pod kierunkiem pani Magdaleny Gackiewicz zachęciły Was do nauki języków, poprzez pokazy talentów, prezentacje multimedialne czy występy w języku angielskim i rosyjskim podczas Dnia Języków Obcych.

Nauczyciele matematyki: pani Bożena Niedziółka, pani Jolanta Ostaszewska i pan Grzegorz Rosiak stworzyli Wam okazję do sprawdzenia się w konkursach matematycznych (w Łosicach, Czartajewie i konkursie międzynarodowym Kangur), najlepsi – Anna Soczewka i Cezary Pykacz mają powody do zadowolenia.

Polonistki, panie Agnieszka Agapow, Maria Daszko i ja zachęcałyśmy Was do nauczenia się wiersza i prozy na pamięć w celu wyrecytowania ich z siłą i ekspresją przed komisją na konkursie recytatorskim w Kornicy, Czartajewie czy Łosicach. Juliusza piękna interpretacja tekstów zaprowadziła do finału w Siedlcach.

Pani Dorota Kolasa wspierała uczennice zainteresowane przyrodą w aktywności twórczej, w efekcie Anna Soczewka i Aleksandra Kowalczyk odniosły sukces.

Z naszej, woli byliście w teatrach i muzeach, a na swoje życzenie dzięki pani Marii Klimaszewskiej, panom Maciejowi Zielińskiemu, Tomaszowi Chatkiewiczowi czy Grzegorzowi Rosiakowi spędzaliście też czas w kinie, na basenie, kręgielni, w galerii handlowej czy na meczu siatkówki.

Większość zaistniałych sytuacji i atrakcji zorganizowali Wam aktywni nauczyciele, pozostałe zadziały się dzięki dofinansowaniu z sześciu projektów, jakie szkoła realizowała w kończącym się roku szkolnym: „Wysypisko sztuki” autorstwa pani Doroty Kolasy, „Więcej światła” pomysłu pani Dyrektor Marii Daszko, „Ożywić pola-Rok Bażanta” pod opieką pana Dariusza Kazuna, „Młody Obywatel” pod kierunkiem pana Andrzeja Wojtczuka, „Głucha wioska na Podlasiu” oraz „Świat jest teatrem” według mego pomysłu.

Warto pamiętać, że w wielu naszych pomysłach wspierała nas gmina i pan Wójt Jerzy Garucki. Wystarczy przypomnieć, policzyć, ile razy korzystaliśmy z autobusu szkolnego czy gminnego busa, żeby dostać się na konkurs lub do teatru. Za pomoc ze strony Gminy bardzo dziękujemy!

Mogliście śpiewać w szkolnym chórze pod dyrekcją pana Grzegorza Szymanka, prowadzić apele -jak robili to Juliusz i Anna, prezentować ważne zagadnienia, występować przed publicznością, pokazać się w roli modela lub modelki w obiektywie pani Eweliny Siemieniuk. Dostarczyliśmy Wam mnóstwa okazji do zabłyśnięcia, więc nie mówcie, że szkoła jest nudna.

A.Z.Z.

Strona 22 z 32