Wydarzenia

Rządy! Trudno zgadnąć.

Do tej pory byłem sam. Chciałem tak rządzić, żeby wam było dobrze. Ale bardzo trudno zgadnąć jednemu, co każdemu potrzeba.
Trwa nabór (casting/przesłuchanie/rekrutacja) na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego!

Janusz Korczak „Król Maciuś Pierwszy”


azz

To jest dopiero początek

Huśtawki i karuzele powinny być we wszystkich szkołach.

W naszej już są, więc przyszła pora na boisko! Trwają prace nad jego modernizacją.

Janusz Korczak „Król Maciuś Pierwszy”

 

 
azz

„O książki celu"

Lata temu wprowadziliśmy czytanie „metodą bostońską”. Modyfikowaliśmy ją i dostosowywaliśmy do naszych warunków.
W tym (2023/2024) roku szkolnym – ze względu na zbliżający się jubileusz szkoły - rozpoczynamy lekcje od dziesięciominutowej lektury dzieł Janusza Korczaka.

„Ilekroć, odłożywszy książkę, snuć zaczniesz nić własnych myśli,
tylekroć książka cel zamierzony osiąga.”/J. Korczak/

 

 

azz

„Wtorkowe spotkanie”

Janusz Korczak jako kierownik Domu Sierot przy ulicy Krochmalnej 92 (obecnie ul. Jaktorowska 6) w Warszawie „wdrażał nowatorskie metody pedagogiczne. Dzieci miały własny samorząd, swoje opinie wyrażały na zebraniach i na łamach gazetki.”
I do naszego planu pracy powróciły regularne apele. 12 września 2023r. na pierwszym w tym roku szkolnym spotkaniu Dyrektor Grzegorz Szymanek przedstawił „Regulamin dowożenia uczniów do szkół podstawowych i dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Platerów”, zwrócił uwagę na potrzebę dbania o porządek w klasach oraz bezpieczeństwo na boisku, które zmienia się na naszych oczach.

„Czekamy, może nawet cierpliwie.”/J. Korczak/

 


azz
https://sztetl.org.pl/pl/

„Gwiazdy losu różnym światłem świecą.”

10 września 2023r. na  zaproszenie Biblioteki Publicznej w Platerowie w wydarzenie, jakim jest Narodowe Czytanie, włączyli się: uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły. Nad stawem w zieleni i  słońcu czytali fragmenty „Nad Niemnem” E. Orzeszkowej.  

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nad-niemnem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_Czytanie
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/inicjatywy/narodowe-czytanie
http://gok.platerow.com.pl/biblioteka/

 

 

 

azz

„Mazowsze dla Szkół”

Sejmik Województwa Mazowieckiego wspiera mazowieckie szkoły!

Znaleźliśmy się wśród 19. szkół powiatów: siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego i łosickiego, które otrzymały dofinansowanie (130 000 zł) na sprzęt komputerowy do pracy i nauki online.

To efekt unijnego projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. W ramach tegorocznego (druga edycja programu ) wsparcia do szkolnych pracowni trafią urządzenia i oprogramowanie, w tym stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy oraz moduły i programy edukacyjne. Odbędą się również szkolenia (przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania) dla nauczycieli z prowadzenia nauki w formie zdalnej oraz zdalne instruktaże.

https://mazovia.pl/

“Czas to miłość”

Słowami kard. Wyszyńskiego rozpoczął swoje pierwsze wystąpienie w nowym roku szkolnym 2023/2024 oraz pierwsze jako Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie – Grzegorz Szymanek.

Serdecznie przywitał wszystkich, którzy po wakacjach stawili się pełni energii do nauki i pracy, zwłaszcza pierwszaków, nowe nauczycielki oraz wicedyrektor Marię Daszko. Przedstawił schemat tegorocznych działań i ich cele.

O rocznicy wybuchu II wojny światowej przypomniał zebranym nauczyciel historii Maciej Zieliński, o scenografię zadbała Ewelina Siemieniuk, a nad całością wydarzenia czuwał Paweł Ostaszewski.

 

 

azz

Rok szkolny 2022/2023

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekologiczny Piknik Rodzinny

1 czerwca w naszej szkole odbył się Ekologiczny Piknik Rodzinny sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ekologiczny Piknik Rodzinny był formą uzyskiwania wiedzy i umiejętności poprzez rozmaite aktywności przy 14 stolikach animacyjnych:
1. Z prądem czy pod prąd?
2. Let me bee - gra terenowa.
3. Zioła i ziółka.
4. Filtrujemy powietrze.
5. Pszczele pożytki.
6. Pszczele potrawy.
7. Hotele i poidła dla owadów.
8. Życie w ulu.
9. Portret zapylacza.
10. Segregacja śmieci.
11. Nowe życie śmiecia - fusing.
12. Nowe życie śmiecia - batik.
13. Upcykling - pajęczyna.
14. Rośliny miododajne - gipsowe płaskorzeźby.
Wydarzenie zakończył poczęstunek.

 

 

 

 

 

Strona 12 z 70