KOMPETENCJE SPOŁECZNO-OBYWATELSKIE KL.I-III PROJEKT "PORTRETY"

Pierwsze zajęcia projektowe przeznaczyliśmy na poznawanie swoich kolegów, odkrywanie ich pasji i różnorodności. W czasie spotkań projektowych przeprowadziliśmy wywiady i rozmawialiśmy z rówieśnikami, wykonaliśmy portrety i zorganizowaliśmy wernisaż prac.

  

  

 

 

Rodzice na wernisażu