Fundacja Banku Zachodniego WBK

„Lublin w stylu retro”- podsumowanie projektu

Wrzesień w szkołach jest początkiem wszelkich działań, tymczasem w szkole w Platerowie to miesiąc rozliczeń. Na pierwszym w nowym roku szkolnym zebraniu z rodzicami uczestnicy projektu „Lublin w stylu retro” złożyli multimedialne sprawozdanie ze swego działania.
Zgodnie z założeniami uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie uczestniczyli w zajęciach stacjonarnych  z artystą-fotografem - Eweliną Siemieniuk: obsługiwali różnego typu  aparaty fotograficzne, uczyli się operować światłem i pozować. Następnie podzieleni na zespoły, w których każdy miał rolę przydzieloną (model, fotograf, scenograf) z  pomocą polonisty – Pawła Ostaszewskiego zapoznali się z nowymi dla siebie utworami J. Tuwima (A ja tak sobie wieczorem, Melodia, Nuda), wybrali atrakcyjne do sfotografowania fragmenty, wymyśli stylizacje do tekstów i dobrali rekwizyty. Wreszcie wybrali się na warsztaty do Lublina, gdzie pośród kamienic  i w bramach urządzili sesję zdjęciową w stylu retro. Swą wizualizację utworów Tuwima oraz pracę na warsztatach pokazali szkole i rodzicom na wywiadówkach, a zasoby ZPO w Platerowie powiększyły się o galerię fotografii retro.
Dzieci uczestniczące w projekcie nabrały śmiałości i dystansu do siebie za sprawą stylizacji koniecznych do sesji fotograficznej w stylu retro. Wyjechały do dużego miasta, w którym zobaczyły i zwiedziły  atrakcyjnie architektonicznie budynki oraz  gdzie na ulicach śmiało poruszały się w niecodziennych wizerunkach. Rozwinęły się twórczo - przygotowując rekwizyty i wizualizacje fragmentów tekstów. Zetknęły się z artystą i profesjonalną fotografią. A wszystkie powyższe wartości miały szanse zaistnieć dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Banku Zachodniego WBK.

 

  

 

 

 

Ze względu na tradycję przeprowadzania w naszej szkole Konkursu Fotograficznego im. Jerzego Ostaszewskiego zakładamy, że udział w projekcie fotograficznym  zachęci inne dzieci do sięgnięcia po aparat, a w niektórych przypadkach podtrzyma - pasję do fotografowania.

  

 

Dodatkowo efekt warsztatów w Lublinie-cykl fotografii w stylu retro tworzy dekorację korytarza i stanowi doskonały przykład szukania oryginalności w pozornie łatwej sztuce fotografowania. Przy okazji Roku Juliana Tuwima-galeria zdjęć bazujących na fragmentach jego wierszy - jest dyskretnym ukłonem w stronę twórcy, a co za tym idzie-  nieformalną lekcją polskiego. Przechodzący korytarzem uczniowie nieświadomie czytają Tuwima.

”Lublin w stylu retro”

Cel projektu: Dowartościowanie się dzieci z rodzin ubogich poprzez wyrobienie w sobie smaku, nabycie odwagi do stylizowania się oraz dostrzeżenie i wyeksponowanie własnych atutów podczas warsztatów fotografii w stylu retro pośród atrakcji architektonicznych Lublina.

Streszczenie: Inspiracją do projektu ”Lublin w stylu retro” był artykuł odnaleziony na stronie kultura.lublin.eu, gdzie przywołano lubelski festiwal "Ogrody Piosenek" jako przykład imprezy, na której prezentowano utwory z sensem. Pośród nich znalazły się teksty Mariana  Hemara i Juliana Tuwima, którego ogłoszono Patronem Roku 2013. Łącząc Lublin z Tuwimem, wymyśliłam działanie, które rozwinie nasze dzieci wielorako: multimedialnie, bo na zajęciach z fotografem opanują naukę pracy z aparatem fotograficznym, a podczas warsztatów w Lublinie wcielą teorię obsługi aparatu w życie i wykonają zdjęcia; literacko, bo na zajęciach polonistycznych poszukają i poczytają nieznane im z podręczników szkolnych teksty Tuwima, ustalą ich klimat i scharakteryzują bohaterów; plastycznie, bo wymyślą stylizacje do tekstów, dobiorą rekwizyty i wyszukają atrakcyjne miejsca na Starym Mieście w Lublinie, gdzie odbędzie się sesja fotografii w stylu retro, w której fotografami i modelami będą sami uczniowie; emocjonalnie, bo wśród zabytków oddalonego o 150 km. od rodzinnej wsi - Lublina, na ulicach którego pozostaną anonimowi, odważą się na stylizacje, wcielanie w role i pozowanie do zdjęć, na których dostrzegą swe mocne strony. Po powrocie do szkoły robią wernisaż-zapraszają rodziców i znajomych .

Korzyści edukacyjne: Dzieci poczytają  wiersze Juliana Tuwima, zobaczą Lublin i dostrzegą w nim różne style architektoniczne. Opanują obsługę aparatu fotograficznego i programów komputerowych do obróbki zdjęć.

Wsparcie finansowe: Fundacja Banku Zachodniego WBK

Dziękujemy.

„ Na Wysoki Zamek”

I znowu uczniom naszego gimnazjum udało się pobyć w „Lwim grodzie”. Dzięki współpracy z Nadbużańskim Stowarzyszeniem Oświatowo- Ekologicznym „ Mężenin”, które zainicjowało projekt oraz Fundacji Banku Zachodniego WBK i programowi „Bank Ambitnej Młodzieży” nasi gimnazjaliści mieli okazję szukać śladów wybitnych Polaków : mistrzów pióra, specjalistów nauk ścisłych oraz artystów we Lwowie.

  

 

Mieszkali w Hotelu Vlasta, w dzielnicy Klaparów – związanej  z Kornelem Makuszyńskim - skąd mijając największy we Lwowie bazar po 20 minutach docierali do Rynku. Droga ich wiodła zawsze obok kościoła świętej Anny, parku Szewczenki i Uniwersytetu Iwana Franki.

Ukraińską gościnność i kuchnię poznali w Pyzatej Chacie, gdzie podawano lepszy od maminego ukraiński barszcz. Niestraszne im były „deszcze niespokojne”, w strugach których przemierzali gród kolejką turystyczną, marszrutkami i o własnych siłach.

  

Podobnie jak –bohater utworu Kornela Makuszyńskiego „Uśmiech Lwowa” zapuszczali się w najbardziej zawiłe zakamarki przestrzeni miasta.

W efekcie zgromadzili kolekcję wrażeń i informacji do przetrawienia oraz fotografii parków, budynków i szkół, w których egzystowali Jan Parandowski, Maria Konopnicka, Stefan  Banach, Gabriela Zapolska, Stanisław Lem Zbigniew Herbert i Kornel Makuszyński do przewodnika multimedialnego.

  

Widzieli  Lwów zapłakany deszczem i w słońcu się wygrzewający; skromnie, bo bezśpiewnie obchodzący rocznicę zwycięstwa i roześmiany radością młodych dziewczyn kąpiących się w fontannie  pod teatrem ; z rana, w południe i nocą; w dolinie i z Wysokiego Zamku; tętniący życiem targowisk i wyciszony snem wieczystym na Łyczakowie. 

Strona 2 z 2