Erasmus + “Smart Schools Of 21st Century”

Odliczanie do wyjazdu do Monachium!

Wielkimi krokami zbliża się nasz pierwszy wyjazd w ramach projektu Erasmus + „ Smart schools of 21st century”. Celem pierwszej mobilności jest stolica Bawarii czyli Monachium. Oprócz gospodarzy i uczniów naszej szkoły w projekcie biorą udział uczniowie z Izmiru w Turcji, Toplity w Rumunii i Ortony we Włoszech. 

Szóstka uczniów  z klas VI-VIII, wybranych po długiej rekrutacji, będzie miała możliwość posmakowania wielkomiejskiego życia u goszczących ich niemieckich rodzin. Mamy nadzieję, że wyjazd zaowocuje nowymi przyjaźniami, większą motywacją do nauki języków obcych oraz większym zrozumieniem różnorodności kulturowej Europy. Wyruszamy 11 stycznia! 

„Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus +”. 

1st Meeting of Erasmus+ Project „Smart schools of the 21st century”

Sunday

12.01.

Arrival

 

Polish team by coach at school

Turkish team Terminal 1

Romanian team  LH 1669 15.00 Terminal 2

Italian team Alitalia 432 11:05 Terminal 1

 

evening:

students: stay with host family

 

 

Monday

13.01.

morning:

8.00-8.45 German students & guests attend lessons

9am Opening Ceremony at school

Students’ Presentations

12.15 Lunch break

1.00-3.00 workshop

evening:

students: stay with host family

 

Bring your flash-disc and be prepared for your presentation

Tuesday

14.01.

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia concertante für Violine, Viola und Orchester Es-Dur KV 364

Anton Bruckner
Symphonie Nr. 3 d-Moll
(2. Fassung von 1877)

German students attend lessons

morning:

8.00-8.45 German students & guests attend lessons

meeting point guests

08.45 entrance hall

Visit of Old town Munich

Scavenger Hunt

 

return school: 1.30

free-time

evening:

meeting point at 7.30

8:00- 10.00 concert at National theatre (Max-Joseph-Platz)

 

bring map of the city

pencil

Elegant evening outfit

U5 Odeonsplatz

Wednesday

15.01.

meeting point at school 8.00am

Trip to Castle Neuschwanstein

Visit of Füssen (picturesque village)

 

return school 6pm

evening:

students: stay with host family

Wear comfortable shoes with a profiled sole and warm clothes! (umbrella!)

Bring student ID

Bring packed lunch

Thursday

16.01.

                                                                         

meeting point:

08.00 entrance hall

workshop digital media

afternoon:

Visit of Stadtmuseum München

Typisch München

 

return school: 6.00 p.m.

evening:

students: stay with host family

Bring packed lunch

Friday

17.01.

morning

German students attend lessons

meeting point for our guests:

07.45 entrance hall

09.00 Factory Tour BMW

11.00 Olympia Park + Tower

return school: 1.30 p.m.

afternoon:

free-time

 

evening:

students: stay with host family

 

Saturday

18.01.

Departure

 

Departure Turkish team, Terminal 1

Departure Italian team Alitalia 437 12:00 Terminal 1

Departure Polish team by coach

Departure Romanian team LH 1668 10.55 Terminal 2

 

 

 

 School: Werner-von-Siemens Gymnasium, Quiddestraße 4, 81735 München, +49-89-23335007, U-Bahn: U5 Quiddestraße, Exit: Quiddestrasse

 A. Omelańczuk

„Informacje o mobilności”

W spotkaniu dotyczącym pierwszej z szeregu planowanych na ten rok szkolny mobilności do Monachium w Niemczech w ramach projektu „Smart Schools Of 21st Century” uczestniczyli uczniowie i ich rodzice.

„Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+” 

 

A.Z.Z.

„Spotkanie informacyjne”

W ramach Programu Erasmus+ odbyło się spotkanie zespołu projektowego działania „Smart Schools Of 21st Century” z uczniami. 

Szkolna koordynatorka Agnieszka Omelańczuk przedstawiła cele i założenia projektu. Wskazała źródło dofinansowania i określiła grupę docelową zadania. Mówiła o zasadach rekrutacji, zajęciach przygotowujących, mobilnościach, itp.

„Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+” 

 

A.Z.Z.

fot. M. Szysz.

Regulamin wyboru uczniów na wyjazd

REGULAMIN WYBORU UCZNIÓW NA WYJAZDY

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

 “Smart schools of 21st century”

 

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie jako uczestników mobilności w projekcie pt. „Smart schools of 21st century” w ramach Programu Erasmus+ realizowanego w latach 2019-2021.
 2. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją dotyczącą realizacji projektu (spotkanie z rodzicami, uczniami, informacje na tablicy Erasmus Board) .
 3. Do udziału w wyjazdach mogą zgłaszać się uczniowie w wieku 12-18 lat.
 4. Uczniowie zgłaszają chęć uczestniczenia w projekcie poprzez przystąpienie do procesu rekrutacji.
 5. Zasady rekrutacji uczniów zostaną ogłoszone podczas spotkania informacyjnego oraz umieszczone na projektowej tablicy ogłoszeń.
 6. Rekrutacja do mobilności w projekcie ma charakter otwarty, transparentny, dostępny dla wszystkich, zachowana zostanie zasada równych szans kobiet i mężczyzn.
 7. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z harmonogramem projektu. O poszczególnych jej etapach chętni dowiedzą się z tablicy ogłoszeń Erasmus Board.
 8. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zakwalifikowania do Projektu uczestnika, który przystąpi do poszczególnych etapów rekrutacyjnych w innym terminie.
 9. Uczeń musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.
 10. Wyboru uczniów dokonuje Zespół projektowy.
 11. Komisja Rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową kandydatów do wyjazdu
 12. Mobilności traktowane są jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się zaangażowaniem w realizację projektu
 13. Kryteria wyboru uczniów:

Średnia ocen z następujących kategorii kategoriach powyżej 3,00 i ocena z testu ustnego min. 3

 • ocena z języka angielskiego
 • ocena z zachowania
 • application form- list aplikacyjny w języku angielskim
 • prezentacja Power Point na przydzielony drogą losowania temat
 • test ustny z języka angielskiego
 • test na słuchanie

W przypadku zbyt małej liczby uczniów spełniających kryteria wprowadza się kryteria dodatkowe:

 • ocena z zachowania nie niższa niż poprawna
 • potwierdzona pisemna gotowość do przyjęcia gości ze szkół partnerskich w domu (uwzględniając szczególną sytuację ucznia uniemożliwiającą przyjęcie dziecka z zagranicy),
 • inicjatywa, kreatywność, gotowość do występów publicznych i pracy w grupie w języku angielskim,
 • godne wypełnianie obowiązków ucznia/reprezentanta szkoły na forum szkolnym, lokalnym i międzynarodowym,
 • komunikatywność, otwartość, umiejętność radzenia  sobie w różnych sytuacjach oraz posiadanie  umiejętności współpracy w grupie.
 • opinia wychowawcy
 1. Komisja dokonuje analizy zaangażowania uczniów, a następnie podejmuje decyzję.
 2. Uczniowie w ramach projektu mają prawo do wielokrotnego wyjazdu zagranicznego.
 3. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły
 4. Lista uczestników wyjazdu ogłaszana będzie najpóźniej na miesiąc przed planowanym terminem wyjazdu. W/w lista zostanie wywieszona w siedzibie szkoły na tablicy projektu.
 5. Komisja sporządzi protokół z przeprowadzonej rekrutacji.
 6. Wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół rekrutacyjny są ostateczne.
 7. W przypadku zbyt małej liczby osób chętnych do wyjazdu rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.
 8. W przypadku rezygnacji z wyjazdu, rodzice uczestnika pokrywają koszty poniesione przez szkołę (np. zmiana rezerwacji biletu lotniczego). W przypadku rezygnacji któregoś z uczniów zakwalifikowanych przez Zespół na wyjazd zagraniczny prawo wyjazdu nabywa uczeń z listy rezerwowej.

„Od przybytku…”

W roku 2014 nauczyciele ZPO w Platerowie byli na wizycie studyjnej pt. „Follow  The  Best! - Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” w tureckiej szkole w Ilgaz.  Działanie dofinansowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Potem przez szereg lat pomysły na międzynarodową współpracę szkół podsuwane Fundacji przez Marię Daszko  oraz Alicję Zienkiewicz – Zielińską nie kwalifikowały się do realizacji. Aż wreszcie w tym roku udało się! Jesteśmy stroną partnerską w działaniu „Smart Schools Of 21st Century” z Niemcami, Włochami, Turcją i Rumunią.

Przed nami mnóstwo działań przygotowujących do komunikacji w obcym kraju oraz do uczestnictwa w kulturze i życiu mieszkańców Rumunii, Turcji czy Niemiec. Uczniów i nauczycieli (opiekunów) przez kolejne dwa lata czekają mobilności do państw partnerskich i porządna realizacja działań w grupach zróżnicowanych narodowościowo, kulturowo i językowo.

„Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+” 

A.Z.Z.

Strona 2 z 2