Mała Pasieka

Od „dużej” do „Małej Pasieki”

Wszystko zaczęło się w lutym 1992 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Platerowie. Z inicjatywy młodego nauczyciela Grzegorza Szymanka powołano do życia Zespół Pieśni i Tańca „Pasieka”.

Repertuar taneczny i śpiewaczy kapeli odwołuje się do tradycji podlaskich i mazowieckich oraz dorobku Tadeusza Banasia, który w latach siedemdziesiątych prowadził zespół ludowy w gminie Platerów.

„Pasieka” dopracowała się materiału koncertowego, składającego się z kilkudziesięciu tańców – polek, oberków, walczyków, pieśni i przyśpiewek ludowych. Koncertowała w ponad 250 miejscach, na wielu scenach, licznych przeglądach i uroczystościach, często uzyskując wyróżnienia, ważne nagrody i podziękowania.

  Kierownikiem artystycznym i choreografem niezmiennie od lat jest Grzegorz Szymanek. Do zespołu należą ludzie różnych profesji i w różnym wieku – mieszkańcy Platerowa i okolicznych miejscowości. „Pasieka” wrosła na stałe w kulturowy pejzaż regionu. Jest jedynym tego typu zespołem na naszym terenie, zainicjowała Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych im. Tadeusza Banasia w Platerowie. Jest ozdobą wszystkich regionalnych imprez, prowadzi także warsztaty tańca ludowego dla młodzieży polskiej i zagranicznej.

A skoro o zajęciach z uczniami mowa, podkreślić należy, iż kierownik artystyczny zespołu, a nasz wicedyrektor - Grzegorz Szymanek pasją umie zarazić. Zaczął od zajęć dodatkowych z gimnazjalistami, a na „Małej Pasiece” skończył , albo i nie..?

Początkowo, na zasadzie ciekawostki - gimnazjaliści zaczęli przymierzać stroje ludowe. Z czasem okazało się, że zaśpiewane na szkolnej uroczystości ludowe pieśni - nadają charakteru imprezie, odtańczone polki - uatrakcyjniają spotkanie, a kolorowe stroje - wzbudzają w widzach zachwyt. Doszło do tego, że na każdym podsumowaniu projektu, na każdej szkolnej imprezie- pojawiał się element kultury regionu. Kolejne roczniki gimnazjalistów- żegnały się ze szkołą w rytmie „Polki z Wiśniewa”.

 

Eksplozją regionalnej świadomości kulturalnej - stało się powstanie w 2013 roku „Małej Pasieki”.

Na dodatkowych zajęciach dzieci uczą się podlaskich piosenek, kształcą swoje umiejętności wokalne i emisyjne oraz poznają kroki podlaskich tańców ludowych. Kierownik muzyczny zespołu za cel postawił sobie uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno podlaskiej muzyki oraz wykształcenie w nich umiejętność słuchania i śpiewania piosenek ludowych. W tym celu stwarza okazje do bezpośrednich kontaktów z muzyką - poprzez śpiew, taniec i grę na instrumencie.

W roku szkolnym 2012/2013 „Mała Pasieka” zadebiutowała na scenie gminnej podczas lokalnego festynu.

  Zachęceni popularnością „Pasieki” oraz dumni z jej sukcesów, włączyliśmy się w nurt popularyzacji tradycji regionalnej. Na każdy wyjazd do kraju partnerskiego zabieramy utwory i stroje kapeli.”Polkę z Wiśniewa” znają już w Grecji, Belgii, Turcji, Rosji i na Ukrainie. 

 

W Cide w Turcji prezentację o Polsce, którą przygotowaliśmy specjalnie na wyjazd obejrzeli uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły partnerskiej YIBO, a także około 15 innych dyrektorów okolicznych szkół. Trzeba przyznać, że z całego pokazu najbardziej widowiskowy był taniec w żółtych koszulkach Platerowa i reprezentacyjnych strojach ludowych rodem z „Pasieki”.

Innym razem staliśmy się nieświadomie Chórem z Polski pod dyrekcją Grzegorza Szymanka, który przyjechał na Festiwal Chórów. Fakt, przed jakim nas postawiono, wprowadził rozłam w naszych szeregach. Byli tacy, którzy chcieli opuścić halę sportową, a inni gotowi byli stanąć nie w szranki ze wspaniałym chórem z Ankary , ale przed mieszkańcami Cide, którzy przyszli specjalnie na nasz występ.

Cieszyliśmy się ogromną popularnością w tureckiej miejscowości, otaczały nas tłumy; sympatię mieszkańców wzbudzały nasze przemarsze po mieście w strojach „Pasieki”.

W Nowogrodzie Wielkim w Rosji para z „Pasieki” reprezentowała nas w wywiadzie dla rosyjskiej telewizji. A przez uczniami, rodzicami i nauczycielami szkoły muzycznej zaśpiewaliśmy pieśni ludowe oraz zatańczyliśmy polkę. Podobnie pokazaliśmy się we Lwowie na Ukrainie.

Także do Małej Biłozierki na Ukrainie jeździmy zawsze z tańcem i Pasieką…, piosenką.

 

M. D.

A.Z.Z.

fot. zasoby NSO-E „Mężenin” oraz ZPO w Platerowie.

Strona 2 z 2