Fundacja mBanku

„Propozycja”

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/2019 – już z myślą o nadchodzącym roku szkolonym 2019/2020 – z propozycją udziału w projekcie „Świat fraktali” (dofinansowanie Fundacja mBanku) wystąpiła współautorka (obok Marii Daszko) projektu - Jolanta Ostaszewska. 

W formie prezentacji zapoznała zebranych z tematem „fraktal” i zasugerowała baczne przyglądanie się przyrodzie w celu odnalezienia przykładu naturalnego fraktala i uwiecznienia go na fotografii. Zdjęcie będzie mogło wziąć udział w przewidzianym na wrzesień konkursie fotograficznym „Fraktale są wśród nas”.

Działanie dofinansowano ze środków Fundacji mBanku.


A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska

„Świat fraktali”

W celu: poprawy umiejętności myślenia matematycznego u uczniów szkoły podstawowej w Platerowie, rozwinięcia wiedzy o obecności matematyki w codziennym życiu u dzieci i dorosłych gminy Platerów oraz wzbogacenia metod edukacji matematycznej w szkole Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo – Ekologiczne „Mężenin” przygotowuje się do realizacji projektu „Świat fraktali” (dofinansowanie Fundacja mBanku).
W ramach projektu dojdzie do warsztatów artystycznych ( kręcenie filmu „Co to jest fraktal?”, programowanie, tworzenie mozaiki-fraktala) dla nauczycieli oraz uczniów i rodziców, a także ogłoszony będzie konkurs fotograficzny „Fraktale są wśród nas”. Działanie zakończy spotkanie środowiskowe z matematycznymi zabawami międzypokoleniowymi.

Dofinansowano ze środków Fundacji mBanku.


A.Z.Z.