„Dola ucznia, czyli o zakończeniu roku szkolnego”

„Jest dola, jest los napisany dla każdego człowieka: gdyby miał skrzydła, nie uleci przed nim, gdyby sto nóg miał, nie uciecze”.
Prolog do uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/2019 stanowiło przedstawienie „Sznirele Perele”. Po nim doszło do przekazania sztandaru klasom młodszym, ślubowania absolwentów oraz wystąpienia Dyrektor Marii Daszko.

Punktem istotnym spotkania było rozdanie świadectw z wyróżnieniem uczniom, którzy dzięki swej solidnej pracy i nienagannej postawie osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce oraz bardzo dobre i wzorowe zachowanie. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Leonard Szpura, Maciej Stachacz i Natalia Bujalska z klasy pierwszej; Dominik Marczuk z klasy drugiej; Magdalena Oksiuta z klasy trzeciej; Michał Szysz, Gabriela Romaniuk i Joanna Knapiuk z klasy czwartej; Oliwia Wierzchucka i Bartosz Harasimiuk oraz Kinga Prażmo (100% obecności) z klasy piątej; Łukasz Czerka z klasy szóstej; Karina Wiśniewska i Paulina Litewnicka z klasy siódmej; Aleksandra Zielińska z klasy ósmej; Mateusz Czerka, Aleksandra Woźniak i Magdalena Pawłowska z klasy trzeciej gimnazjum.
Także uczniowie, którzy wykazali się aktywnością, pomysłowością, wiedzą i umiejętnościami zostali docenieni pochwałami, nagrodami i dyplomami. Przyznano je za wyniki w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur (Jan Radewicz, Jakub Sidoruk, Aleksandra Zielińska, Karina Wiśniewska), szkolny konkurs językowy „Summer Lapbook” ( Aleksandra Zielińska, Karina Wiśniewska, Michał Szysz), „zaangażowanie w życie artystyczne szkoły” (Leonard Szpura, Szymon, Raczuk, Kamila Tymicka, Szymon Tarantowicz, Maciej Stachacz, Szymon Stefański, Dominik Marczuk, Adam Marczuk, Magdalena Oksiuta, Oliwia Kusz, Jakub Lulko, Mateusz Czerka, Aleksandra Zielińska), „świetne kreacje aktorskie” (Aleksandra Zielińska, Wiktoria Pływacz, Zuzanna Stępnik), działalność w teatrze szkolnym (Marika Bareja, Kalina Kondraciuk, Łukasz Czerka, Mikołaj Czerka, Jakub Pływacz, Szymon Dec, Kinga Prażmo, Klaudia Truszkowska, Julia Sidoruk), „reprezentowanie szkoły w licznych konkursach językowych” (Aleksandra Zielińska, Paulina Litewnicka), „reprezentowanie szkoły w konkursach recytatorskich” oraz rzetelne pełnienie funkcji konferansjerów podczas wielu uroczystości szkolnych ( Aleksandra Zielińska, Kacper Harasimiuk), sukcesy sportowe (Karina Wiśniewska) i zaangażowanie w zajęcia pozalekcyjne SKS (Jakub Kobryński, Mateusz Golwiej, Michał Szysz, Jakub Knapiuk, Szymon Dec, Łukasz Oreszczuk, Anna Kucińska, Daniel Czerko, Bartosz Połoch), konkursy plastyczne (Magdalena Dudek, Michał Szysz) oraz koleżeńską postawę ( Jolanta Warsztocka, Piotr Protasiuk).
W dalszej części wydarzenia (ostatniego w tym roku szkolnym) odbył się koncert uczniów ze szkół muzycznych w Siemiatyczach i Łosicach: Gabriela Wierzchuckiego, Michała Szysza oraz Oliwii Wierzchuckiej.
Materiał, który następnie przedstawiła odchodząca klasa ósma (do jego powstania przyczyniła się w polonistka), miał charakter sentymentalno – zabawny. W formie prezentacji, w której przeplatały się zdjęcia z filmami i komentarzami uczniów, pokazano projekty, wydarzenia, akcje oraz wyjazdy edukacyjne, w których klasa od przedszkola (często z również odchodzącą klasą trzecią gimnazjum) uczestniczyła. Było tego mnóstwo!
Za wszelkie okazje, by zdobywać wiedzę i umiejętności Dyrekcji oraz Nauczycielom najpierw podziękowali absolwenci, a po nich zrobili to rodzice.
Na zakończenie – już z myślą o nadchodzącym roku szkolonym 2019/2020 – z propozycją udziału w projekcie „ Świat fraktali” (dofinansowanie Fundacja mBank) wystąpiła Jolanta Ostaszewska, która w formie prezentacji zapoznała zebranych z tematem „fraktal” i zapowiedziała konkurs fotograficzny „Fraktale są wśród nas”.
Ostatni dzień w szkole zakończył się kameralnymi spotkaniami uczniów z wychowawcami. Były uśmiechy, były i łzy.

Scenariusz i reżyseria uroczystości: Alicja Zienkiewicz- Zielińska
Scenografia: Ewelina Siemieniuk, Agnieszka Agapow, Tomasz Chatkiewicz
Współpraca: Bożena Niedziółka, Bożena Szoplewska
Opieka merytoryczna: Maria Daszko, Grzegorz Szymanek
Opieka techniczna: Jolanta Ostaszewska, Maciej Zieliński
Oprawa muzyczna i nagłośnienie: Grzegorz Szymanek
Zdjęcia: Magdalena Wielogórska
Prowadzenie (po raz ostatni): Aleksandra Zielińska, Kacper Harasimiuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
J. I. Kraszewski „Chata za wsią”
A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska