AKADEMIA UCZNIOWSKA I SZKOLNE KOŁO NAUKOWE

Akademia uczniowska”to program Centrum Edukacji Obywatelskiej, w którym w ramach szkolnych kół naukowych realizowane są zajęcia dodatkowe z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

 Podczas zajęć lekcyjnych oraz zajęć dodatkowych - Szkolnych Kół Naukowych gimnazjaliści planują i przeprowadzają  zgodnie z procedurą naukową obserwacje, eksperymenty i projekty zespołowe. Zajęcia z chemii w naszej szkole prowadzi Bożena Szoplewska , zaś z fizyki-Bożena Niedziółka.