„Słyszałeś o doktorze Januszu Korczaku?”

Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2018/2019 „Aktorzy Ze Spalonego Teatru” przedstawili teatr cieni pt. „Sznirele Perele”, czyli „sznur pereł” w reżyserii Agnieszki Agapow.

Scenariusz napisało życie wychowanków Domu Sierot założonego przez Stefanię Wilczyńską i Janusza Korczaka.
W przedstawieniu po raz ostatni udział wzięły: Wiktoria Pływacz, Aleksandra Zielińska i Zuzanna Stępnik, którym na koniec pięcioletniej współpracy Agnieszka Agapow serdecznie podziękowała za „świetne kreacje aktorskie oraz wspólne przeżycia w teatrze szkolnym”.

 

 

„Okruchy wspomnień” Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka
A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska