Narodowe Centrum Kultury

„Dzikie pola nadbużańskie”

Już od lat dziesięciu współpracujemy ze szkołą Diwoswit na Ukrainie.  Dyrektorki obu szkół Janina Mikołajewna Owsijenko i Maria Daszko czerpią od siebie „przykłady dobrych praktyk”. Z Małej Biłozierki przywieźliśmy pomysł na tworzenie ceramiki, zaś Janie Mikołajewnej spodobały się wakacyjne plenery malarsko-rzeźbiarskie w naszej szkole. Teraz podobne imprezy przeprowadza w swojej wsi, a uczestniczą w nich artyści z Podlasia.

Tym razem w ramach projektu „Dzikie pola nadbużańskie” realizowanego przez Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo-Ekologiczne „Mężenin” we współpracy ze szkołą grupa uczniów z Ukrainy poznała nasz język, historię lokalną i kulturę regionu.  

Młodzież pracowała z tekstem „Ogniem i mieczem” H. Sienkiewicza i wykonała zdjęcia do wybranych fragmentów powieści. W zajęciach językowych pomagały: Olena Jewgieniwna i Alicja Zienkiewicz – Zielińska oraz tłumacz Magdalena Wielogórska. Sesja fotograficzna w Mielniku pod okiem Eweliny Siemieniuk zaistniała dzięki współpracy z Ośrodkiem Dziejów Ziemi Mielnickiej mieszczącym się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, który zgromadził pokaźną kolekcję kostiumów i rekwizytów wykorzystanych w ekranizacji dzieła Sienkiewicza.

 

 

 

 

Lokalną historię przybliżył młodzieży Maciej Zieliński, zaś o przyrodniczych zasobach okolicy uczestnicy projektu dowiedzieli się od leśników Marka Charkiewicza i Bazyla Kondratiuka dzięki gościnności Nadleśnictwa Sarnaki.

 

 

 

 

Kulturę regionu w malowniczych plenerach i sentymentalnych wnętrzach domostw w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu przedstawił Ukraińcom Zespół Pieśni  i Tańca „Pasieka” z towarzyszeniem Małej Pasieki pod kierunkiem Grzegorza Szymanka.

 

 

 

W Warszawie uczestnicy projektu spacerowali Krakowskim Przedmieściem, podziwiali Stare Miasto i Zamek Królewski.

 

Doszło do szeregu wydarzeń dodatkowych –podyktowanych warunkami pogodowymi (październik bywa wietrzny i deszczowy) lub prośbami naszych Gości. W ich organizacji wsparło stowarzyszenie wielu zaprzyjaźnionych ludzi: pokaz udzielania pierwszej pomocy i warsztaty survivalowe (Firma Tropiciel), zajęcia rekreacyjne i robienie  świec w świetlicy wiejskiej w Serpelicach, dyskoteka w szkole czy spotkania integracyjne w DDM Porcjunkula.

 

 

 

I prawdziwe są słowa wypowiedziane przez Zagłobę w utworze, który dał początek naszemu działaniu: „Mości panowie! gdybym zaczął wszystko szczegółowie opowiadać, tedy i dziesięciu nocy by nie starczyło”.

A.Z. Z.

fot. E. Siemieniuk, M. Wielogórska, A.Z.Z.

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury  w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży”. 

„Przepis na lekturę”

Jeśli masz miejsce inspirujące, zasoby materialne w postaci sukien epokowych, kapeluszy i elementów dekoracyjnych, a przede wszystkim: z dystansem podchodzące do siebie modelki i kreatywnego fotografa, możesz –podobnie jak my-kilka lat temu- zilustrować kultowe polskie dzieło-najlepiej lekturę!
Wśród
„ tych pól malowanych zbożem rozmaitem,
Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem”,
wystrojone w suknie z epoki – nauczycielki ZPO w Platerowie - stosowały się do komend fotografa, Eweliny Siemieniuk.
Po łące, pastwisku i ogrodzie, gdzie
„Błysnęła tajemnicza bieluchna sukienka
I coś lekkiego znowu upadło z wysoka,
I przeleciawszy cały ogród w mgnieniu oka,
Pomiędzy zielonymi świeciło ogórki:
Jako promień słoneczny, wykradłszy się z chmurki,
Kiedy śród roli padnie na krzemienia skibę
 Lub śród zielonej łąki w drobną wody szybę”,
biegały stada Telimen, panien dworskich i kawiarek. I tylko Zosia, która
„oczy opuściła
I jako róży pączek cała się spłoniła”,
była jedna i Tadeusz - jedyny był (w swoim rodzaju).
Miejsce - Pensjonat „Uroczysko Zaborek”- stało się scenerią dla wybranych scen z ksiąg dwunastu „Pana Tadeusza”. Były obrazki ze „świątyni dumania” (bez ataku mrówek), spotkania na mostku i sceny zaściankowe.
Potrzeba chwili lub pełna improwizacja powodowały czasami zmianę epoki i autora , bo niczym bohaterowie z płótna Chełmońskiego wesołe modelki spontanicznie pozowały na łące.
Efektem dwóch dni spędzonych w Bielonym Dworku z 1844r.( dwór szlachecki, z drewna lecz podmurowany, świeciły się z daleka pobielane ściany) stał się album fotograficzny, o którym nie sposób milczeć, bo „niechaj narodowie wżdy postronni znają”!


A wspominam o tym, ponieważ zdjęcia do „Pana Tadeusza” uczynione dały początek „nowej świeckiej tradycji”; bo przebywający u nas na wizycie studyjnej w marcu ubiegłego roku szkolnego ukraińscy dyrektorzy szkół regionu Zaporoże do fotografii inspirowanych „Ogniem i mieczem” w Muzeum w Mielniku pozowali. A przed nami kolejne tego typu działanie z racji realizowanego od czerwca projektu współpracy z Ukrainą „Dzikie pola nadbużańskie” (wsparcie finansowe i pomoc merytoryczna: Narodowe Centrum Kultury), którego wydarzenia mają rozgrywać się w przestrzeni Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”, zaś jego produktem będzie album z fotografiami i cytatami po polsku i ukraińsku inspirowany "Ogniem i mieczem" H. Sienkiewicza.

 

 

 
A.Z.Z.
A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”
zdjęcia: E. Siemieniuk

Na bogato!

Po zeszłorocznym pobycie uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowiew szkole Diwoswit w Małej Biłozierce na Ukrainie (projekt „Otwarci na siebie” 2013r.), prezes Nadbużańskiego Stowarzyszenia Oświatowo- Ekologicznego  „Mężenin” Maria Daszko stwierdziła: „Spotkaliśmy się z niezwykłą gościnnością, profesjonalną ofertą artystyczną (warsztaty ceramiczne, choreograficzne, śpiewacze), miło byłoby zrewanżować się Ukraińcom spotkaniem w Polsce.”

Rewanż zwany „rewizytą” w ramach projektu „ Czym chata bogata” zrealizowaliśmy na Podlasiu.

Podczas tygodniowego pobytu w Domu Duszpasterstwa Młodzieży Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w  nadbużańskiej miejscowości Serpelice Ukraińcy zapoznali się z historią i kulturą Podlasia, dostrzegli podobieństwa i różnice kulturowe między Polakami i  Ukraińcami, pracowali w grupach międzynarodowych, pouczyli się języka polskiego, a przede wszystkim doświadczyli naszej - podlaskiej gościnności.

Zgodnie z planami odbyły się  wycieczki szlakami, z których jesteśmy dumni: przyrodniczym („Podlaski Przełom Bugu”, Janów Podlaski –stadnina koni), historycznym (V2 w Sarnakach)  i religijnym. Kulturę regionu przybliżyliśmy Gościom za sprawą szeregu działań artystycznych. Uczniowie ze szkoły Diwoswit zaprojektowali i wykonali świece, biżuterię z filcu oraz  zakładki własnego pomysłu. Filcowanie, robienie świec z wosku pszczelego czy projektowanie zakładek i następnie ich laminowanie było dla wszystkich ukraińskich uczniów nowością. Każdy wyszedł z warsztatów  z kompletem gadżetów. Natomiast w zrobionych przez siebie kolczykach z filcu Ukrainki pokazywały się przez kolejne dni.

  

Młodzi ludzie z Ukrainy uczestniczyli w warsztatach  tanecznych z dwoma charakterystycznymi dla Platerowa zespołami „Małą Pasieką” oraz Ludowym Zespołem Pieśni i Tańca „Pasieka”. Z uśmiechem na ustach podeszli do nauki  pieśni i tańców ludowych. Również o  naszej kulturze i stosunku do tradycji dowiedzieli się z  rozmów z ciekawymi ludźmi-wójtem Platerowa Jerzym Garuckim, sołtysem, leśnikiem i artystami (fotografik, rzeźbiarz, malarka). Przebywali także w  domu i pracowni Daniela Ludwiczuka - rzeźbiarza, fotografika, przyjaciela NSO-E Mężenin, współtwórcy corocznego Międzynarodowego Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego w Platerowie.

  

O lokalnej historii mówiliśmy z naszymi Gośćmi podczas wyjazdów do Białowieży i w czasie rejsu statkiem po Bugu, zaś język sąsiada ćwiczyliśmy na zajęciach śpiewaczych z Pasieką oraz na warsztatach „Ojczyzna –polszczyzna”.

Okazało się, że znany nam utwór „W zielonym gaju” jest również śpiewany przez Ukraińców; znaleźliśmy „podobieństwo” w kulturze! Wspólne wykonanie pieśni po polsku i ukraińsku porwało wszystkich obecnych na prezentacji ukraińskiej szkoły w Zespole Placówek Oświatowych w Platerowie.  Nie zabrakło spotkań przy ognisku z przedstawicielami NSO-E „Mężenin”, uczniami i nauczycielami ze szkoły w Platerowie oraz wycieczki do stolicy. Warszawa ze swym Starym Miastem, sercem Chopina w kościele św. Krzyża, Zamkiem Królewskim i Złotymi Tarasami zachwyciła Ukraińców.

  

W projekcie brały udział osoby, które poznały się podczas naszego zeszłorocznego pobytu w Małej Biłozierce, więc rewizyta w Serpelicach była dla nich okazją do kontynuowania przyjaźni. Przewidzieliśmy szereg działań mających na celu integrację i współpracę młodzieży polskiej i ukraińskiej. We wszystkich wydarzeniach rolę nauczycieli i  pomocników przejęła polska młodzież; prowadziła naukę tańca ludowego, uczyła słów podlaskiej pieśni czy  instruowała podczas robienia świec i w czasie gier językowych.                                                                                         

Zajęcia warsztatowe przebiegały pod okiem zaprzyjaźnionych ze Stowarzyszeniem artystów i specjalistów, zaś do przedstawionego wydarzenia międzynarodowego doszło dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Centrum Kultury. Dziękujemy!

„Czym chata bogata” – dalszy ciąg współpracy polsko-ukraińskiej

Od 2006 roku Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie współpracuje ze szkołą Małobiłozierska Obłasna Gimnazja”Diwoswit” w Małej Biłozierce (Rejon Wasiliwski, Zaporoże, Ukraina).  

Zaczęło się od projektu Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana i  Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI, któremu  nadaliśmy tytuł „Bliscy czy dalecy - poszukiwanie wspólnego języka”.  Naszym zadaniem podczas dwustronnych wizyt było odnalezienie tego, co sprawia, że jesteśmy sobie bliscy.

O tym, że cel został osiągnięty świadczy fakt, iż na początku tego roku szkolnego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury (Program Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży)  i Nadbużańskiego Stowarzyszenia Oświatowo - Ekologicznego „Mężenin” młodzież z Platerowa, Kisielewa, Lipna i Mężenina podczas projektu „Otwarci na siebie” miała okazję zobaczyć nadzwyczajny dorobek artystyczny Diwoswitu, razem z Ukraińcami śpiewać, tańczyć, bawić się po kozacku oraz robić przedmioty z gliny i rzeźby z piasku na brzegu Morza Azowskiego. Teraz przyszedł czas na rewizytę w ramach działania ponownie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

 „Czym chata bogata...” to projekt włączający młodzież z Ukrainy w rytm życia młodzieży na Podlasiu. Podczas tygodniowego pobytu w nadbużańskiej miejscowości Ukraińcy doświadczą naszej - podlaskiej gościnności.  Zabierzemy ich na wycieczki szlakami, z których jesteśmy dumni: przyrodniczym, historycznym i religijnym. Zapoznamy z ciekawymi ludźmi: artystą ludowym, fotografikiem oraz rzeźbiarzem. Przybliżymy mowę polską, pokażemy lokalne produkty i wciągniemy do wspólnych zajęć. Nauczymy filcowania, robienia świec i witraży. Pośpiewamy i zatańczymy z „Małą Pasieką” i Ludowym Zespołem Pieśni i Tańca „Pasieka”, którego repertuar odwołuje się do tradycji podlaskich i mazowieckich.

Po jesiennym pobycie w Małej Biłozierce prezes NSO-E „Mężenin” Maria Daszko obiecała: „Planujemy spotkać się z nimi ( partnerzy ze szkoły Diwoswit ) w Platerowie, w czerwcu 2014r. Będzie to dla nas spore wyzwanie, gdyż chcemy zrewanżować się porównywalną gościnnością i organizacją.”; oby nam się udało!

Projekt „Czym chata bogata” dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży. Dziękujemy!

„Otwarci na siebie” Platerów- Mała Biłozierka 2013

 

W dniach 2-10 listopada 2013  grupa uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie wzięła udział w wyjeździe na Ukrainę (projekt „Otwarci na siebie”,  Program Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży realizowany przez NSO-E „Mężenin”), aby  podzielić się ze swymi ukraińskimi kolegami wiedzą na temat historii, tradycji i kultury Podlasia oraz tego samego dowiedzieć się o naszych wschodnich partnerach.

Punktem docelowym, podobnie jak osiem lat temu (Projekt „RAZEM polsko-ukraińska współpraca na przyszłość”), stała się Mała Biłozierka, a naszymi gospodarzami byli nauczyciele i uczniowie artystycznej szkoły Diwoswit.

Już pierwszego dnia pobytu mieliśmy okazję przekonać się o gościnności Ukraińców, kiedy  po 24 godzinach jazdy autokarem i dotarciu do Małej Biłozierki późnym wieczorem zostaliśmy owacyjnie przywitani przez tamtejszą młodzież i ugoszczeni ciepłym posiłkiem.

   

 

 

Podczas pobytu w szkole mieliśmy okazję zapoznać się z pracami plastycznymi  uczniów szkoły, wysłuchać koncertu pieśni ukraińskich i podziwiać tańce  w wykonaniu szkolnego zespołu przyodzianego w bajecznie kolorowe stroje, stylizowane na te z czasów kozackich. Mieliśmy zajęcia   w pracowni gliniarskiej, gdzie mogliśmy spróbować naszych sił na kole garncarskim oraz lepiliśmy z gliny figurki Kozaków. Dzięki zajęciom z nauczycielem muzyki łamanym ukraińskim śpiewaliśmy ukraińskie pieśni, a dzięki pani choreograf spróbowaliśmy naszych sił w ukraińskich tańcach.

 

 

Ponadto podziwialiśmy widoki w Bierdańsku nad Morzem Azowskim,na plaży tworzyliśmy rzeźby z piasku- symbole projektu, zwiedzaliśmy sicz zaporoską.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy sie w  Kijowie, obejrzeliśmy cerkwie i katedry, podziwialiśmy widoki nad Dnieprem i spacerowaliśmy ulicami stolicy. Jechaliśmy kolejką linową, przemieszczaliśmy się starym metrem i zwiedziliśmy Stadion Olimpijski, który okazał się najbardziej wspominanym przez uczniów obiektem.

  

  

  

Nasi uczniowie  szczególnie cenili sobie czas, kiedy mogli pogłębić znajomość z młodzieżą ukraińską. Z chęcią tworzyli polsko-ukraiński słownik wyrazów potrzebnych, rozmawiali o ważnych dla każdego narodu postaciach oraz uczestniczyli w grach i zabawach kozackich.

  

 

 

Polska młodzież spała w szkolnym internacie, jadała na szkolnej stołówce, a więc mogła się przekonać, jak wygląda życie ukraińskiego ucznia. Udało się nawiązać znajomości, a pożegnanie było równie gorące co powitanie. Pozostaje mieć nadzieję , że będziemy mogli się odwdzięczyć naszym ukraińskim  partnerom za gościnność, kiedy przybędą do nas z rewizytą.

„Otwarci na siebie”

„Otwarci na siebie” to projekt Programu Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży realizowany przez NSO-E „Meżenin” .

Działanie angażuje młodzież z gminy Platerów do zapoznania się z Ukraińcami i ich kulturą, prezentowania młodzieży ukraińskiej historii i  kultury Podlasia oraz dostrzeżenia podobieństw i odmienności kulturowych obu krajów poprzez udział w międzynarodowych warsztatach tematycznych skupionych wokół historii, języka i kultury. Podczas tygodniowego pobytu na Ukrainie odbędą się: zajęcia z rzeźbiarzem, warsztaty wokalno-taneczne, oraz pokazy zdjęć i filmów. Przewidujemy zawiązanie się znajomości między polskimi i ukraińskimi nastolatkami za sprawą wspólnych zajęć, zadań i wyjazdów.

Zależy nam na tym, by od planowania, przez działanie, a na podsumowaniu skończywszy młodzi ludzie mieli głos decydujący: przygotują prezentacje multimedialne o regionie i je zaprezentują przed widzami ukraińskimi, wymyślą ranking zwrotów istotnych w komunikacji, których nauczą partnera, wybiorą piosenkę, której się nauczą, zaprojektują rzeźbę - symbol projektu oraz zaproponują formę i przeprowadzą podsumowanie. Na koniec ocenią swoje i kolegów zaangażowanie w projekt. A uczestniczą w nim uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie oraz uczniowie szkoły  Małobiłozierska Obłasna Gimnazja”Diwoswit” (Mała Biłozierka, Rejon Wasiliwski, Zaporoże, Ukraina).

         Projekt odbywa się dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Centrum Kultury .