„Reprezentacja”

Sztandar szkolny i przedstawiciele klasy ósmej z przewodniczącą SU na czele 11 listopada 2022r. reprezentowali naszą szkołę w Górkach podczas gminnych uroczystości odzyskania przez Polskę niepodległości.

  

 1570.jpg

azz/fot. A. Omelańczuk

„Imbir, lukier i samorząd”

Kolejny raz przedstawicielom młodzieży szkolnej chciało się chcieć i przeprowadzili akcję „Pierniki”. Wymyślili, zrobili, sprzedali. Pierniki rozeszły się jak świeże… ciasteczka!

 

 

 

azz/zasoby ZPO w Platerowie

„Pomysł”

Z zaskakującym słodkim pomysłem wyszedł Samorząd Uczniowski i pod opieką Pań Agnieszek: Agapow i Pasierowskiej przygotował nauczycielom i pracownikom szkoły niespodzianki z okazji 14 października. Na apelu uczniowie zaprezentowali swoje talenty, publiczność chłonęła kulturę, a Osoby do tego wyznaczone rzekły dobre słowo pod adresem Nauczycieli i Uczniów.

 

 

 

 

 

azz/zasoby ZPO w Platerowie

„Komponenty samorządności”

Aleksander Lewin wyróżnia trzy główne komponenty samorządności dzieci w systemie wychowawczym Korczaka, tj. współdziałanie, współgospodarowanie i oddziaływanie opinii społecznej. Tym razem 28 września 2022r. z inicjatywy Samorządu (pomysł podchwyciła klasa ósma) doszło do akcji z jabłkiem w tytule.

 

 

azz/zasoby ZPO w Platerowie

„Bierzmy się do roboty!”

„Jeśli ktoś chce się bawić, niech idzie do teatru, a nie bierze się do roboty, która wymaga wysiłku i sumienności, a nie obiecuje nic, oprócz wewnętrznego zadowolenia, że się przynosi pożytek” W duchu samorządności Korczaka 11 października 2023r. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu.


Wygrała je Natalia Olizaruk z klasy ósmej.

 

 

azz/fot. zasoby ZPO w Platerowie

„Referendum”

22 marca 2022r. uczniowie naszej szkoły kolejny raz w demokratyczny sposób mogli wyrazić swoje zdanie. Tym razem w referendum. 

Ich decyzją od dziś funkcję Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego sprawuje: Natalia Olizaruk z klasy siódmej, która w jesiennych wyborach uplasowała się na miejscu drugim.

275851093 1446843272438751 3421200008153014886 n 275880720 1446843229105422 3848335475321921699 n

275935793 1446843425772069 4971762322540227358 n 276217921 1446843322438746 4228461365488434012 n

A.G.

azz

 

„Słodki kiermasz”

Samorząd Uczniowski pod kierunkiem naszej szkolnej kucharki p. Agnieszki Pasierowskiej przygotował (na sprzedaż) mazurki, babki cytrynowe i czekoladowe. 

277747959 1460177054438706 407254191597956491 n 277779609 1460176924438719 909447249217323425 n

azz

fot. zasoby ZPO w Platerowie

 

„Inicjatywa”

Samorząd Uczniowski w tym przedświątecznym czasie podjął się inicjatywy pod hasłem: „pierniki”.  

Uczniowie zebrali tradycyjne przepisy na te typowe świąteczne ciastka  i w szkolnej kuchni pod okiem pań kucharek pierniki wykonali; potem sprzedali je.

A wszystko odbyło się w ramach „innowacyjnego projektu edukacyjno-społecznego „TO(działa)MY!”. Projekt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na inicjatywy wykraczające poza ramy tradycyjnej edukacji. Jest szansą dla uczniów na rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie.”

 

https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/dla-mediow

264885078 498614678056364 8355931286778530014 n 265347118 622999678750801 7185386175440502132 n

265259277 623456865670336 4234819501320859810 n

A.Z.Z.

 

„Postanowienia”

Przed szkolną społecznością wystąpił Patryk Bartoszuk - przewodniczący Samorządu Uczniowskiego i obwieścił, jakie decyzje podjął ww. samorząd na pierwszym posiedzeniu:

-   dokonano wyboru Zarządu, w jego w skład weszli: Gabriela Romaniuk (wiceprzewodnicząca), Natalia Olizaruk (skarbnik), Mariusz Moczulski (sekretarz);

-    wyznaczono wysokość składki na potrzeby SU;

- postanowiono przystąpić do projektu edukacyjno-społecznego „To(działa)My!”, który ma cele następujące: kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży, zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzeby najbliższego otoczenia oraz budowanie świadomości młodych ludzi w obszarach związanych z ekologią, zdrowiem i edukacją, a dzieje się pod patronatem UNICEF;

Dodatkowo przewodniczący zachęcił kolegów do włączenia się w przygotowania do andrzejek.

 

https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/dla-mediow/to-dziala-my!-rozpoczyna-sie-wyjatkowy-projekt-dla-szkol

 

A.Z.Z.

 

Samorząd Uczniowski

PLAN PRACY

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IMIENIA JANUSZA KORCZAKA

W PLATEROWIE

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Podstawy prawne pracy Samorządu Uczniowskiego

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) - art. 85 ust. 4.

Władze samorządu:

 Prezydium Samorządu Uczniowskiego:

•          Karina Wiśniewska – przewodniczący

•          Paulina Litewnicka – zastępca przewodniczącego

•          Bartek Połoch – skarbnik

•          Michał Szysz – zastępca skarbnika

Samorząd Uczniowski

klasa

Gospodarz

Z-ca gospodarza

skarbnik

Kronikarz

I

Paulina Baranow

Dawid Bednarczuk, Eliza Jasińska

wychowawca

-

II

Maciej Stachacz

Leonard Szpura, Oliwka Szakoła

wychowawca

-

III

Julia Litewnicka

Gabriel Niedzielak

wychowawca

-

IV

Jakub Sidoruk

Jan Radewicz

Magdalena Oksiuta

Mariusz Moczulski

V

Michał Szysz

Szymon Głuchowski

Natalia Omelańczuk

-

VI

Klaudia Truszkowska

Bartek Baranow

Kinga Prażmo

Filip Bożęcki

VII

Mateusz Borkowski

Wiktoria Mariańska

Połoch Bartosz

-

VIII

Paulina Litewnicka

Karina Wiśniewska

Daria Raczyńska

-

Opiekun samorządu:

Ilona Bardak - Wojtczuk

 

Cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

  • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
  • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
  • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
  • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.
  • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
  • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
  • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

1. Działalność SU

•    Przeprowadzenie wyborów do rady SU na rok szkolny 2019/20

•    Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy SU na rok 2019/20

•    Spotkania SU w celu opracowania zadań do realizacji i ocena wykonywanych przedsięwzięć

•    Podsumowanie pracy SU, opracowanie wniosków do pracy na rok szkolny 2020/2021

Wrzesień

Październik

Cały rok

Czerwiec

2. Działalność kulturalna i artystyczna

1.                  Przygotowanie imprez według opracowanej tematyki:

•    Andrzejki

•    Akcja Mikołajkowa

•    Choinka

•    Walentynki

•    Dzień dziecka

Listopad

Grudzień

Styczeń

Luty

Czerwiec

3. Współpraca z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną szkoły

•    Zgłaszanie pomysłów dotyczących zmian organizacyjnych

•    Wnioskowanie o zmiany w regulaminie

Cały rok

4. Pomysły zgłoszone do realizacji przez SU

•     Szczęśliwy numerek

•    Szkolna skrzynka Zaufania

Cały rok od Października