Wydarzenia

„Książka i możność czytania”1

W ramach realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dzięki wsparciu (także finansowemu) ze strony Gminy Platerów (organ prowadzący szkołę zapewnia finansowy wkład własny w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym) szkolna biblioteka powiększyła się o mnóstwo nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami). 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020 i ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym: zakup nowości wydawniczych.
Wśród zakupionych książek znalazły się utwory takich twórców XX i XXI wieku jak: Olga Tokarczuk, Szczepan Twardoch oraz Vladimir Nabokov. Drantodawcom-dziękujemy!
Nauczyciele bibliotekarze zapraszają do wypożyczania, wszak wiadomo, że : „Kto czyta książki, żyje podwójnie”. /U. Eco/.

 

1. M. Dąbrowska
A.Z.Z.

„Aktywna tablica”

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” ma za zadanie zapewnić szkołom niezbędną infrastrukturę w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych wybranych przez szkołę zgodnie ze zdefiniowanymi potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.
W ramach Programu oraz w porozumieniu z Gminą Platerów i przy jej finansowym wsparciu (organ prowadzący szkołę zapewnił wkład własny w wysokości ponad 20 % kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa) szkoła zyska: dwie tablice interaktywne, interaktywny monitor dotykowy oraz głośniki i inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku w sposób zadowalający współczesnego, młodego widza.
Za udzielone wsparcie – serdecznie dziękujemy!

 

A.Z.Z.

„Goście z Kijowa”

Wieść o nas rozchodzi się po świecie…

W Kijowie – na przykład - wiedzą, że na Podlasiu jest szkoła (Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie), w której obok regularnych lekcji odbywają się zajęcia artystyczne z camera obscura, ceramiki i fusingu, tworzenia witraży, batiku oraz filcowania. Nie dziwi zatem fakt, iż grupa kijowian postanowiła zobaczyć wspomnianą placówkę.
A ponieważ przysłowiowa „polska jesień” warta jest doświadczenia, w połowie września spodziewamy się gościć dzieci z kijowskiego domu dziecka wraz z opiekunkami.
Celem ich pobytu będzie poznanie nowych technik na zajęciach ze specjalistami: Eweliną Siemieniuk oraz Danielem Ludwiczukiem - artystami stale ze szkołą współpracującymi. Wydarzenie zaistnieje w ramach obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.
Rok… szkolny dopiero się zaczął, a już wiemy, że jesień będzie dla naszych uczniów i pracowitym, i atrakcyjnym sezonem…

 

A.Z.Z.
fot. D. Ludwiczuk, A.Z.Z.

„Przedsmak”

3 września oczom uczniów, rodziców i pracowników szkoły ukazały się fotografie do „Chłopów” W. S. Reymonta z nauczycielkami w rolach głównych.

Zaprezentowane kadry mają za zadanie pobudzić oczekiwania odbiorców na mającą wkrótce zaistnieć w ramach zadania „ Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018” wystawę zdjęć nawiązujących do „epopei wsi polskiej”.

Wydarzenie „Chłopi - wzory kultury” zostało objęte Patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

 

 

 

A.Z.Z.

„Rozpoczęcie”

„Uśmiechaj się, nasz zuchu,
na zewnątrz albo w duchu.”,
bo rozpoczął się nowy rok…szkolny!

Zebrani na sali gimnastycznej uczniowie, rodzice i nauczyciele zostali ciepło przywitani przez Panią Dyrektor Marię Daszko, a następnie dowiedzieli się o dokonanych remontach i zmianach oraz usłyszeli o planach i projektach na rozpoczynający się czas nauki. Przypomnieli sobie fakty z przebiegu II wojny światowej przedstawione przez Macieja Zielińskiego oraz zapoznali się z zaprezentowanym przez nauczyciela reportażem z wiosennego pobytu uczniów w Pradze.
Zapowiada się pracowity rok…

 

J. Przybora i J. Wasowski „Uśmiechnij się, Polaku!”
A.Z.Z.
fot. M. Szysz

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rok szkolny 2017-2018

XIV PLENER ARTYSTYCZNY w Platerowie „Niepodległa jak to łatwo powiedzieć …”

W tym roku (25.02 – 7.07.2018r.) uczestniczyło w plenerze 16 artystów. Galeria sztuki współczesnej w Platerowie wzbogaciła się o kolejne dzieła plenerowe i obrazy.

Prace są formą interpretacji, dialogu, nawiązań do pojęć: „niepodległość”, „wolność”, „swoboda”. Można je oglądać na placu i w budynku szkoły w Platerowie. Na całość wydarzenia złożył się koncert jazzowy i wernisaż poplenerowy.
Serdeczne podziękowania składam artystom i osobom zajmującym się realizacją projektu.

Wydarzenie dofinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Jak leci ten czas, jak on leci!”

Ku zaskoczeniu niektórych i radości większości uczniów na kartach kalendarzy pojawił się 22 czerwca. Tego dnia na ostatnim apelu spotkali się uczniowie, nauczyciele i rodzice, by podsumować rok szkolny 2017/2018.
Nauczyciele nagradzali i chwalili uczniów, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem oraz zwycięzców w konkursach: matematycznych, fotograficznych, recytatorskich, plastycznych, przyrodniczych, języka angielskiego oraz zawodach sportowych. Uczniowie prezentowali swe talenty: gra na instrumencie oraz recytacja. Trzecioklasiści pożegnali się symbolicznie ze szkołą, a klasa druga zrobiła wszystko, by obyło się bez łez – o każdym absolwencie napisała czterowiersz. Na zakończenie były uściski i kwiaty dla wychowawców.
„Czas pachnieć lipowym alejom!
Już lato! Już lato!
Ogórki i jabłka stanieją!
Już lato! Już lato!”.

 

 

 

 

 

 

 

  

J. Przybora, J. Wasowski „Pieśń o wiośnie i lecie”
A.Z.Z.
fot. M. Szysz, A.Z.Z.

„Chłopi - wzory kultury”

Od powstania zdjęć do „Pana Tadeusza” minęło kilka lat…

Tym razem grupa nauczycielek (!) podjęła się stworzenia fotografii do powieści „Chłopi” W. S. Reymonta w 151. rocznicę urodzin noblisty.
W tym celu panie wyszukały w zasobach szkolnej garderoby oraz wypożyczyły od Zespołu Pieśni i Tańca „Pasieka” stroje i udały się na sesję zdjęciową do Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.  Tam pośród chałup, w ogródku pełnym smolinosów (liliowiec rdzawy), „we młynie” i przy płocie, za wierzbą oraz na ganku pozowały do zdjęć nawiązujących do cytatów, typu:
„Suma się wnet skończyła i nad stawem jęły gęsto przysiadać kobiety do zezuwania trzewików.”, „Siedziały rozczapierzone kieby te kwoki w piasku, ledwie już dysząc z gorąca.”.
Wydarzenie „Chłopi - wzory kultury” zostało objęte Patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

 

 

 

W. S. Reymont „Chłopi”
A.Z.Z.
fot. E. Siemieniuk

„Instrumenty”

Rozwijanie wyobraźni dziecięcej, pobudzanie do twórczej aktywności oraz zapoznanie z tematem „ilustracja do książki” mały na celu warsztaty z Jagodą Charkiewicz. A uczestniczyli w nich uczniowie klasy trzeciej.
Jagoda Charkiewicz jest artystką, ilustratorką książek. Ostatnio „spod jej kredki” wyszły instrumenty, które stały się bohaterami serii „Uwerturki” Kaliny Cyz, nominowanej do nagrody w 58. Konkursie PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2017.

A.Z.Z.
„Uwerturki” Kalina Cyz
projekt graficzny i ilustracje: Jagoda Charkiewicz, 
wydawca: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.  

„Teatr w rozkwicie”

Malina w „Brzezinie” i Marysia w „Weselu” w reżyserii Andrzeja Wajdy, a przede wszystkim Jagna Paczesiówna w serialu i filmie Jana Rybkowskiego pt. „Chłopi” – Emilia Krakowska odwiedziła nas w gorący, czerwcowy dzień.

Spotkała się ze szkolną społecznością, a z grupą teatralną prowadzoną przez Agnieszkę Agapow zrealizowała warsztaty.
Było to pierwsze z cyklu spotkań aktorów-amatorów z Emilią Krakowską, a doszło do niego w ramach programu Mazowiecki Fundusz Teatralny „Mój Teatr” realizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury i Fundację Meritum.

 

 

A.Z.Z.
fot. M. Szysz

„Co czytasz?”

Wiosną biblioteka szkolna ogłosiła konkurs „Sleeveface”. Przystąpili do niego nieliczni. A szkoda…
„Pokaż mi, co czytasz, a powiem Ci, kim jesteś”.

 

A.Z.Z.

„Spartakiada Szkolna”

Zgrany „team” w składzie: Tomasz Chatkiewicz i Maciej Zieliński z okazji Dnia Dziecka zorganizował rozgrywki sportowe. Odbył się „Turniej Dzikich Drużyn” w piłce nożnej oraz spartakiada. Były m.in. „Wyścigi dodawane”, „Tor przeszkód” i „Przeciąganie liny”.

 

A.Z.Z.
fot. J. Ostaszewska

„Cieszę się jak dziecko.”

Janusz Korczak wspierał rozwój dziecięcych talentów. Zgodnie z jego ideą Dzień Dziecka w naszej szkole zakładał dostarczenie dzieciom i młodzieży atrakcji oraz bodźców rozwijających ich kreatywność, kondycję fizyczną, wiedzę i umiejętności z wielu dziedzin. Zaistniały stoiska: fizyczno-chemiczne, „Zabawy sensoryczne”, plastyczne, decoupage, „Wycinanki”, malowanie twarzy, stylizowanie fryzur, „English Games” i gry zespołowe oraz atrakcje wodne i wiele innych.
Urządzenie imprezy na placu przy „dużej szkole” sprzyjało integracji przedszkolaków z przedstawicielami starszej społeczności szkolnej oraz rodziców z nauczycielami i pracownikami. Był czas na rozmowy, zabawę z dziećmi oraz wspólny zdrowy posiłek.

 

 

 

 

 

 
J. Korczak „Dziecko salonu”
A.Z.Z.
fot. J. Ostaszewska

„Mój teatr”

Wiosną tego roku grupa teatralna „Aktorzy Ze Spalonego Teatru” (opiekun: Agnieszka Agapow), zakwalifikowała się do programu Mazowiecki Fundusz Teatralny „Mój Teatr” realizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury i Fundację Meritum.

Naszym zadaniem jest stworzenie od podstaw spektaklu i zaprezentowanie go: najpierw przed lokalną społecznością, a potem w Warszawie podczas przeglądu przed innymi grupami, które (podobnie jak my), zakwalifikowały się do tego przedsięwzięcia. Musimy przygotować scenariusz, stroje, scenografię, plakaty informujące o premierze przedstawienia, itp.
Postanowiliśmy wystawić „Małego Księcia”, scenariusz na podstawie powieści A. de Saint – Exupery’ego już napisaliśmy, przed nami przydział ról i …do pracy!
Spektakl powstaje przy wsparciu merytorycznym oraz finansowym naszych partnerów. Każda grupa ma swojego opiekuna, który talentem, doświadczeniem, umiejętnościami i sławą wspiera ją.
My też mamy swego „dobrego ducha”, przed nami pierwsze z nim (nią) spotkanie.

A. Agapow

„Pamiętamy o Patronie””

Janusz Korczak mówił: „Układamy słowami i czynami naszymi mozaikę”. I od osłonięcia trzeciej części mozaiki na frontowej ścianie szkoły zaczęliśmy 30 maja obchody Dnia Patrona. Uroczystego aktu dokonali dyrektorzy i twórcy: przedstawiciele klas od pierwszej szkoły podstawowej do trzeciej gimnazjum oraz nauczycielka Ewelina Siemieniuk. 

Następnie od Hymnu szkoły rozpoczęliśmy na sali gimnastycznej apel poświęcony Patronowi.
Janusz Korczak wspierał i rozwijał talenty. W Domu Sierot na parterze mieściło się Serce Domu. W czasie wolnym sala zamieniała się w miejsce zabaw. Wystawiano sztuki teatralne. Wychowankowie inscenizowali bajki oraz przegotowywali przedstawienia kukiełkowe.
Swe talenty recytatorskie przed całą szkołą zaprezentowali niektórzy (odważni) uczestniczy szkolnego etapu Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego: Gabriel Niedzielak, Gabriel Wierzchucki, Julia Brojek, Magdalena Oksiuta, Jan Radewicz, Michał Szysz, Oliwia Wierzchucka oraz Łukasz Oreszczuk.
W dalszej części dnia było jeszcze wiele okazji do zaprezentowania umiejętności i sprawdzenia wiedzy, przy założeniu, że:
„Życie nie jest zbiorem arytmetycznych zadań, gdzie odpowiedź zawsze jedna.”

 

 

 

  

 

 

 

 

J. Korczak
A.Z.Z.
fot. J. Ostaszewska

„Rok Ireny Sendlerowej”

Najpierw na języku polskim odbyły się projekcie filmów o Irenie Sendlerowej i dyskusje o jej heroizmie w tragicznym czasie wojny. 

Następnie w maju (w tym roku - właśnie: w maju - mija 10 lat od jej śmierci),uczniowie korzystając z bogatej bazy materiałów na http://roksendlerowej.pl/ , zapoznali się z biografią bohaterki, która mówiła o sobie: Nie róbcie ze mnie żadnej bohaterki oraz słowami, które wypowiedziała, a które uchodzić mogą za „złote myśli”. I to właśnie one starannie przez uczniów klas czwartej i siódmej wybrane i napisane znalazły się na wystawie na szkolnym korytarzu „ku pamięci”.
30 maja historię Ireny Sendlerowej zebranym na szkolnym apelu uczniom i nauczycielom przedstawili uczniowie klasy siódmej.
Każdemu kto tonie, należy podać rękę…

 

 

 

I. Sendlerowa
A.Z.Z.
fot. M. Zieliński

„(…) nie czytałyście...?”

dopytywała się bohaterka utworu wybranego przez Oliwię Wierzchucką do prezentacji na Konkursie Recytatorskim dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego.
Oliwia, Łukasz Oreszczuk, Magdalena Oksiuta i Ignacy Pałyska reprezentowali szkołę na majowych eliminacjach powiatowych w Łosicach.
Oliwia i Ignacy otrzymali wyróżnienie. Gratulujemy!

 

 

 

A.Z.Z.
fot. ŁDK, A.Z.Z.

XXVII edycja Międzynarodowego Konkursu KANGUR MATEMATYCZNY

W marcu odbyła się XXVII edycja Międzynarodowego Konkursu KANGUR MATEMATYCZNY. Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Platerowie również wzięła w nim udział. Aż czterech uczniów naszej szkoły uzyskało wysoki wynik w konkursie.

Wyróżnieni uczniowie:
kategoria Beniamin - Karina Wiśniewska, uczennica klasy VI
kategoria Żaczek – Jakub Sidoruk, uczeń klasy II
kategoria Żaczek – Magdalena Oksiuta, uczennica klasy II
Z wynikiem bardzo dobrym w kategorii Żaczek uplasował się uczeń klasy II Jan Radewicz.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 25 maja w auli Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach. Wszyscy zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać wykładu na temat Ciągu Fibonacciego i jego odnośników w przyrodzie. Całość uświetnił występ chóru dziecięcego.
Serdecznie gratulujemy Janowi Radewiczowi, który osobiście odebrał nagrodę. Miał okazję spotkać się z najwybitniejszymi matematykami okręgu siedleckiego, pasjonatami tej dziedziny wiedzy.
Gratulujemy także uczniom wyróżnionym.
Życzymy sukcesów w poznawaniu matematyki.

 

 

 

Jolanta Ostaszewska

Strona 4 z 19