Wydarzenia

„Projekt Niepodległa”

Z początkiem roku szkolnego 257 szkół i placówek oświatowych w kraju dowiedziało się, że została im przyznana dotacja na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach projektu „Godność, wolność, niepodległość”. W konkursie złożono blisko 2 500 wniosków.

Projekt został przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu wieloletniego „Niepodległa”. Miał na celu kształtowanie postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach, takich jak: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.”
Ku naszej radości – projekt wymyślony przez zespół: Maria Daszko i Alicja Zienkiewicz – Zielińska – znalazł się wśród nagrodzonych.
W ramach działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowaliśmy: wystawę starych zdjęć zatytułowaną: „Ludzie i dzieła. Gmina Platerów w latach 1918 – 1939”, wycieczkę patriotyczną oraz „Koncert dla Niepodległej”.

„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

 

 

  
A.Z.Z.
fot. D. Ludwiczuk, A.Z.Z.

„Utwór o regionie”

Biblioteka szkolna powiększyła się o kolejny utwór z gatunku „regionalia”. Jego autorami są nauczyciele, nasi i ze szkoły sąsiedniej: Rafał Dydycz (ZS Sarnaki) oraz Alicja Zienkiewicz – Zielińska. Projektu okładki i składu dokonał Maciej Zieliński.
Publikacja „Serpelice. Dzieje - Kapucyni - Kalwaria” „może być podręcznikiem o przeszłości, przewodnikiem po teraźniejszości […] oraz towarzyszem na modlitewnym szlaku po Kalwarii Podlaskiej.”, która uczniom naszej szkoły znana jest jako miejsce spotkania wiernych podczas odbywającego się w pierwszych dniach września Diecezjalnego Dnia Młodzieży.
Zachęcam do lektury…

Autor - A.Z.Z.

Dzień wolny

Informujemy i przypominamy, że dzień 12 listopada 2018r. jest dniem wolnym.

Brak automatycznego tekstu alternatywnego.

Koncert dla Niepodległej

„Bo wolność – to wśród mądrych ludzi żyć”

6 listopada na konkursie „Patriotyzm w poezji” w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy reprezentowali nas: Julia Brojek( kl.III), Gabriel Niedzielak (kl. II), Michał Szysz (kl.IV), Aleksandra Zielińska (kl.VIII) i Kacper Harasimiuk (kl.III). 

Jury nagrodziło I. miejscem występ Gabriela, a Kacper otrzymał „wyróżnienie”. Gratulacje!
W pracy nad interpretacjami utworów uczniów wspierały: Małgorzata Sujkowska, Anna Chwedoruk, Alicja Zienkiewicz- Zielińska oraz Maria Daszko.

A.Z.Z.

„Współpraca szkół”

Zawsze, gdy przybywamy do Lwowa, dążymy do wizyty w sympatycznej placówce, w której od 2012 r. znamy aktywnego, pozytywnie nastawionego do projektów i współpracy szkół dyrektora Pavlo Hnusa. Pierwszy raz spotkaliśmy się podczas realizacji zadania „Na Wysoki Zamek” (dofinansowanie Fundacja Banku Zachodniego WBK, 2012r.), potem przy okazji każdego pobytu w „Lwim Grodzie” zaglądaliśmy do szkoły przy ulicy Dozwilnej.

Także teraz, w październiku (wyjazd do Lwowa w ramach projektu „Godność, Wolność, Niepodległość”), nie obyło się bez spotkania z naszymi lwowskimi partnerami. Wspólnie (grupa polsko-ukraińska) przemierzaliśmy Rynek i ulice od/do niego biegnące, by rozwiązać zagadki z miastem związane. A kolejnego dnia z podarunkiem w postaci zestawu książek w języku polskim (dawne zasoby biblioteki szkolnej oraz inicjatywa uczestników projektu), zawitaliśmy do Szkoły nr 68, w której w roku szkolnym 2018/2019 wprowadzono nauczanie języka polskiego.
Doszło do rozmów na szczeblu dyrektorskim oraz uczniowskich warsztatów plastycznych, których efekty – jako dowód współpracy i „na pamiątkę” pobytu – przywieźliśmy do Polski.
Wizyta, podarunek oraz wspólne zajęcia stały się pretekstem do dyskusji o rewizycie w Polsce... Czekamy.

Projekt „sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

 

 

 

 

A.Z.Z.
fot. D. Ludwiczuk

„Sztuka w opłotkach”

Aby rozwinąć wśród mieszkańców Platerowa umiejętności artystyczne, upowszechnić dziedzictwo kulturowe Podlasia i Mazowsza oraz podnieść poziom integracji międzypokoleniowej Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo – Ekologiczne „Mężenin” we współpracy z naszą szkołą przystępuje do realizacji kolejnego projektu. 

Odbędą się warsztaty artystyczne (ceramika, batik, filcowanie, szycie) inspirowane wzornictwem ludowym, którego przykłady (zakładamy) przechowywane są na strychach, w kufrach i głęboko w szafach mieszkańców naszej gminy.
Podsumowaniem działania będzie plenerowa impreza środowiskowa, podczas której odbędzie się kiermasz powstałych na warsztatach prac.

Działanie dofinansowano ze środków Fundacji „ORLEN- DAR SERCA” w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”.

A.Z.Z.

„Trudne relacje”

Jak pokazać na zdjęciu trudne (nierzadko) relacje między dzieckiem a dorosłym, na które tak dobitnie zwracał uwagę w swych pracach literackich i pedagogicznych wychowawca, lekarz, pisarz i patron szkoły podstawowej w Platerowie - Janusz Korczak? W jaki sposób zilustrować słowa: „Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy.” lub jak uchwycić na zdjęciu opinię: „Zawsze jak dorosły się krząta, to dziecko się plącze.” zastanawiali się i pomysły w życie wcielali uczestnicy projektu „O szukaniu dróg” - Program Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018 (dotacja Narodowego Centrum Kultury).

W grupach międzynarodowych i zróżnicowanych wiekowo (w jednym zespole znalazł się z siedemnastolatkiem dwunastolatek) wystrojeni w kostiumy wypożyczone z garderoby ZPO w Platerowie nastoletni Polacy i Ukraińcy pozowali do fotografii: wcielali się w role i budowali sytuacje.

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018”.

 

A.Z.Z.
fot. Ewelina Siemieniuk

„Wieloletnia współpraca”

I któż pomyślałby, że zawiązana w październiku 2006r. współpraca szkół z Platerowa i Małej Biłozierki (Zaporoże, Ukraina) w ramach projektu „Szkolni partnerzy” (Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI), który finansowany był ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, programu RITA oraz Fundacji Stefana Batorego rozwijać się będzie pomyślnie przez kolejne lata..?

Za nami wizyty w szkole „Diwoswit” i rewizyty w Platerowie, pobyty na Chortycy oraz wycieczki Doliną Bugu, udział w warsztatach ceramicznych i taneczno – śpiewaczych; całe mnóstwo wspólnych wydarzeń, spotkań i rozmów, które zawsze prowadziły do kolejnego projektu.

Tym razem młodzież polsko-ukraińska w ramach październikowego zadania pt. „O szukaniu dróg” (dotacja Narodowego Centrum Kultury), skupiła się na różnorodności kulturowej Podlasia. Prze kolejne dni obozu badawczego zapoznała się z wielokulturowością Białegostoku, Tykocina oraz Supraśla (opieka merytoryczna Maciej Zieliński), odbyła warsztaty z Zespołem Pieśni i Tańca Pasieka pod dyrekcją Grzegorza Szymanka oraz ćwiczyła dramę z Agnieszką Agapow, a komunikację z Alicją Zienkiewicz - Zielińską w – ku naszemu zaskoczeniu - uroczyście ustrojonych salach Zajazdu w Wasilkowie.

 

 

 


W Platerowie doszło do występu szkoły Diwoswit przed całą społecznością szkolną, zajęć językowych oraz tanecznej integracji w rytmie „belgijki” pod kierunkiem Magdaleny Wielogórskiej oraz sesji fotograficznej do cytatów z utworów Janusza Korczaka.

 

 

 

Dzięki zaangażowaniu Daniela Ludwiczuka we wszelkie działania przez nas organizowane młodzież ukraińska poznała, a polska udoskonaliła technikę fotografowania camera obscura. Przedstawiony przez artystę sposób robienia aparatów z puszek po herbacie był dla naszych Gości nowością, a wizja posłużenia się nimi do sfotografowania „ważnych miejsc” na tyle ekscytująca, że powstałe na warsztatach aparaty zabrali ze sobą na Ukrainę, do Małej Biłozierki.

Teraz my – z niecierpliwością - oczekujemy efektów…

Dodatkowo zaistniały w projekcie: warsztaty artystyczne z fusingiem w roli głównej, który dla Ukraińców także okazał się „czymś nowym” oraz pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wojnowie, w którym – jak zawsze – dyrektor Małgorzata Danielak - Chomać z wychowankami przyjęła nas ciepłą herbatą i serdeczną rozmową.

 

 

Zgodnie z założeniami działanie pt. „O szukaniu dróg” dostarczyło obu stronom nowej wiedzy i satysfakcji.

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury

w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018”.

A.Z.Z.

fot. M. Wielogórska, A. Agapow, E. Siemieniuk, A.Z.Z.

„W dniu naszego święta”

W ramach obchodów święta 14 października, zwanego potocznie „Dniem Nauczyciela”, uczniowie klasy szóstej pod kierunkiem zespołu nauczycielskiego złożonego z: Agnieszki Agapow, Jolanty Ostaszewskiej, Eweliny Siemieniuk, Pawła Ostaszewskiego oraz Grzegorza Szymanka przygotowali występ, na który złożyły się: prezentacja o początkach Komisji Edukacji Narodowej oraz uwspółcześniona wersja „Śpiącej królewny”.
„Wisienką na torcie” były nagrody przyznane przez Panią Dyrektor nauczycielom i pracownikom szkoły.

  

 

 

 

  

  

A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska

Hej! Pełno jest jabłek w naszym sadzie

We wtorek 16.10.2018r. uczniowie kl. I wraz z wychowawczynią Grażyną Stasiuk i katechetką Agatą Obrępalską wybrali się do gospodarstwa sadowniczego w Klimczycach, w którym tłoczone są soki owocowo-warzywne pod nazwą „Samo jabłko”. Właścicielka firmy w ciekawy sposób opowiedziała dzieciom o patriotyzmie lokalnym oraz przedstawiła swoje gospodarstwo. Uczniowie z zaciekawieniem obserwowali proces produkcji soku jabłkowo-marchwiowego, a następnie degustowali różne smaki soków serwowane przez właścicielkę. Na zakończenie wizyty wszyscy stwierdzili, że warto „kupować swoje” - czyli dobre, polskie, lokalne produkty. Wizyta uczniów w Klimczycach była związane z realizacją szkolnego projektu pt. „Patriotyzm konsumencki”.

 

 

 

 

 

 

 

ŚLUBOWANIE PIERWSZAKÓW

W czwartek 11.10. odbyło się uroczyste ślubowanie kl. I. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego poddali uczniów kl. I różnym próbom, w których dzieci musiały wykazać się wiedzą o naszej szkole, o kraju, o zasadach bezpieczeństwa na drodze. Bardzo dobrze wypadła próba szybkiego myślenia i śpiewu piosenek. Wszystkich zachwycił „Polonez” wykonany przez uczniów. Pani Dyrektor poprosiła dzieci aby ponownie zatańczyły go 9.11. - w dniu nadania szkole sztandaru. Głównym punktem uroczystości było ślubowanie złożone w obecności zaproszonych gości oraz pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Platerowie przez Panią Dyrektor. Pan Dyrektor wręczył okolicznościowe dyplomy i niespodzianki. Również starsi koledzy z kl. II i III obdarowali pierwszaków własnoręcznie wykonanymi prezentami. Dzień zakończył się słodkim tortem przygotowanym przez rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI Z KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŁOSICACH W RAMACH AKCJI „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

 

 

 

 

 

,,Ziemniaki, pyry, grule…”

Jak co roku dzieci z klasy drugiej i trzeciej obchodziły Święto Pieczonego Ziemniaka. Tym razem, w piękny przedostatni dzień lata, spotkaliśmy się w Rańczo Kisielew.
Podczas spotkania uczniowie otrzymali list napisany przez ziemniaka, a następnie usłyszeli o nim bajkę. Wszyscy mieli okazję poznać regionalne nazwy ziemniaka jak i wykazać się znajomością wykorzystania ziemniaków na co dzień. Były również zabawy integracyjne i ziemniaczane konkurencje sportowe. Oczywiście nie zabrakło smacznych potraw ziemniaczanych i samych ziemniaków pieczonych w ognisku.
Wspólnie spędzony czas dostarczył wiele pozytywnych wrażeń i pozwolił na integrację obu zespołów klasowych.

 

 

 

 

 

 
M. Sujkowska
A. Chwedoruk

„Godność, Wolność, Niepodległość”

„257 szkołom i placówkom oświatowym (do konkursu zgłoszono w sumie blisko 2 500 wniosków(!)), przyznano dofinansowanie na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „Godność, Wolność, Niepodległość”. – czytamy na stronie https://men.gov.pl/niepodlegla

Ku naszej radości wśród nagrodzonych – znajdujemy naszą szkołę!
W planach działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości mamy: wystawę pamiątek - zdjęć pt. „Ludzie i dzieła. Gmina Platerów w latach 1918 – 1939”, wycieczkę patriotyczną do Lwowa pod hasłem: „Osiągnięcia techniczne i gospodarcze II Rzeczpospolitej. Targi Wschodnie” - związaną tematycznie z  wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej oraz „Koncert dla Niepodległości”.
„Projekt „Godność, Wolność, Niepodległość” został przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu wieloletniego „Niepodległa”. Jego celem jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach. Wśród takich wartości należy wymienić m.in.: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.”

„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

 

https://men.gov.pl/niepodlegla
A.Z.Z.

Święto pieczonego ziemniaka

We wtorek 15 września klasa I wraz z wychowawczynią G. Stasiuk i psycholog I. Wojtczuk wybrała się do zagrody edukacyjnej „U Waldka”, aby tam zakosztować ziemniaków pieczonych w ognisku. Gospodarz przywitał uczniów i na wstępie opowiedział o wykopkach ziemniaków dawniej i dziś. Zaprezentował stare urządzenia służące do prac polnych m.in. kopaczkę konną. Następnie wszyscy przygotowali ziemniaki do pieczenia i wrzucili je do rozgrzanego popiołu z ogniska. W oczekiwaniu na finał dzieci bawiły się w różne zabawy i gry sportowe z ziemniakiem w roli głównej. Chodziły krętymi ścieżkami wierzbowego labiryntu i „siłowały” się z brzozami w małym lasku. Rozróżniały liście drzew liściastych i iglastych. Rysowały kształty poznanych liści. Degustowały potrawy przygotowane przez gospodynię. Na zakończenie wszyscy zajadali się upieczonymi ziemniakami, które smakowały inaczej niż te jedzone na co dzień. Spotkanie udało się. Pogoda dopisała i humory dzieci też.

 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Pokoju

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju przypadającego na 21 września, uczniowie naszej szkoły przygotowali prace plastyczne oraz okolicznościowe plakaty z pytaniami odnośnie wojen i pokoju na świecie, które zostały umieszczone na korytarzu szkolnym. Na przerwach, na sali gimnastycznej, można było obejrzeć oraz zatańczyć rytmiczny i żwawy taniec zwany „belgijką”. Taniec ten wykonywany jest do utworu "t Smidje” belgijskiego zespołu Laïs. Taniec miał zintegrować uczniów, którzy podczas wykonywanych kroków, musieli zamieniać się partnerami.

 

 

 

M. Wielogórska

„Wrześniowe spotkanie”

Na pierwszym w nowym roku szkolnym zebraniu z rodzicami Pani Dyrektor opowiedziała o dokumentach regulujących pracę szkoły, ofercie zajęć dodatkowych zaproponowanych przez poszczególnych nauczycieli, a także o bezpieczeństwie ucznia w szkole i w drodze do/z niej.
W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Platerów Jerzy Garucki, który również włączył się w dyskusję o bezpieczeństwie.
Następnie rodzice udali się z wychowawcami swych dzieci do klas na omówienie kwestii wychowawczo - organizacyjnych i powrócili na salę gimnastyczną w „okrojonym składzie”, by jako Rada Rodziców zastanowić się na bieżącymi zadaniami oraz zaplanować kolejne spotkanie, tym razem w sprawie: „Sztandaru dla szkoły”.

 

 

A.Z.Z.

fot. M. Wielogórska

„Kijów w Platerowie”

Dokąd zabrać? Co pokazać? Do jakich spotkań doprowadzić, by po tygodniowym pobycie na Podlasiu obcokrajowiec mógł w swej ojczyźnie przedstawić nas jako ludzi aktywnych, twórczych, pracowitych i gościnnych?

Może zrobić to, co my!?
Dzięki zaangażowaniu kilkunastu osób i instytucji (dyrekcja, nauczyciele, pracownicy ZPO w Platerowie, pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury, MOW Czuchów Pieńki, artyści, rodzice-mieszkańcy gminy), udało się przedstawić naszą małą ojczyznę w sposób mądry i atrakcyjny.
Zabraliśmy dzieci z kijowskiego rodzinnego domu dziecka „Дитячий будинок сімейного типу родини Валентини Вовк” na wzgórze zamkowe w Mielniku i do cudownego źródełka na Grabarce, na zwiedzanie stolicy oraz w przestrzeń Festiwalu Land Art w Bublu Starym, na quest po Platerowie, a także na spacer brzegiem starorzecza Bugu w obrębie  Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu w okolicy Nepli, gdzie wiedziony przez mieszkańca Krzyczewa wędrowiec dotrzeć zdoła do kamiennej baby.

 

 

 

 

 

 

Dzieci dowiedziały się, jak wygląda polska szkoła, jakie zajęcia organizuje Gminny Ośrodek Kultury oraz jak przebiega nauka w Ośrodku MOW Czuchów Pieńki.

 

 

 
Odbyły się warsztaty (robienia świec, tworzenia witraży metodą Tiffany’ego oraz lepienia ozdób z gliny ) z artystami stale ze szkołą współpracującymi: Eweliną Siemieniuk oraz Danielem Ludwiczukiem, w którego pracowni i ogrodzie młodzi kijowianie spędzili długie godziny. Również inny artysta - zaprzyjaźniony ze szkołą za sprawą plenerów malarsko-rzeźbiarskich od lat w Platerowie organizowanych – Marek Jędrych otworzył progi swego domostwa dla ciekawych jego twórczości Ukraińców.
 

 

 

 

 

 
Integracja poprzez warsztaty teatralne zaszła za sprawą Agnieszki Agapow i jej grupy teatralnej. A do zapoznania z życiem typowej – zakładam (!) - podlaskiej rodziny doszło dzięki pobytowi dzieci (przez sobotę i niedzielę) w naszych domach, gdzie oprócz „zakwaterowania i wyżywienia” zorganizowano im gry, zabawy, spotkania z kuzynami oraz przejażdżki po okolicy.
 

 
Kilka dni - a tyle wrażeń! Wszystkim, którzy przyczynili się do dostarczenia ich Ukraińcom-dziękujemy!


A.Z.Z.
fot. A. Agapow, Тетяна Ягодкіна, A.Z.Z.

Diecezjalny Dzień Młodzieży

W dniu 14.09.2018r. 13 osobowa grupa młodzieży z kl. VII, VIII i IIIg uczestniczyła w Serpelicach w Diecezjalnym Dniu Młodzieży pod hasłem „Wolni w Duchu Świętym”. Centralnym punktem spotkania była Eucharystia pod przewodnictwem ks. bp. T. Pikusa. Na zakończenie odczytano Telegram do Ojca Świętego Franciszka. Przed Mszą Świętą młodzież wzięła udział w konkursie ewangelizacyjnym zespołu „Wyrwani z niewoli”. Na Kalwarii Podlaskiej zebrało się tego dnia ok. 1600 osób.

 

 

Strona 3 z 19