Wydarzenia

Festyn Rodzinny

28 maja 2012 r. w  „małej szkole” odbył się kolejny już Festyn Rodzinny – impreza integracyjna łącząca Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. Organizatorkami festyny były nauczycielki  Anna Chwedoruk, Grażyna Stasiuk i Małgorzata Sujkowska.

    Impreza zorganizowana w godzinach popołudniowych zgromadziła wiele osób – uczniów kl. I-III  wraz ze swoimi rodzicami i rodzeństwem. Organizatorki zapewniły szereg atrakcji. Było podsumowanie kolejnego projektu edukacyjnego „Z małej szkoły w Wielki świat” – uczniowie w grupach projektowych zaprezentowałi piosenki o zwierzętach hodowlanych. Była również okazja do lepszego poznania się – czyli co wiem o swoim dziecku, swojej mamie i swoim tacie, kiedy to rodzice i dzieci odpowiadali na te same pytania, nie widząc swoich odpowiedzi. Wszyscy wspólnie zastanawiali się także nad pytaniami, po co jest mama, tata i dzieci, a następnie dzieci w zabawny sposób to podsumowały. Zarówno rodzice, jak i uczniowie musieli wykonać wspólny obrazek operując wyłącznie figurami geometrycznymi. Dzieci świetnie bawiły się również przy kalamburach.

    Następnie wszyscy wyszli na boisko, gdzie dzieci z rodzicami mogły popuszczać latawce. Doskonałą okazją do wspólnej zabawy były również rozgrywki w ,,zbijaka” –drużyna dzieci przeciwko drużynie rodziców. Na koniec było wspólne grillowanie.

   Sądząc po humorach uczestników impreza była udana, gdyż wszyscy dobrze się bawili, a dzieci niezbyt chętnie chciały wracać do domów po ponad trzech godzinach wspólnej zabawy.

 

  

  

  \

  

  

Projekt ,,Dbaj o zwierzęta hodowlane, a one będą bardzo wdzięczne” to ostatni projekt z zakresu kompetencji matematyczno-przyrodniczych w roku szkolnym 2011/2012 w kl. I-III.

W czasie zajęć projektowych uczniowie wykonywali wiele ciekawych działań. Poznali zwierzęta hodowlane żyjące na polskiej wsi, ich zwyczaje i znaczenie jakie mają dla człowieka. Układali rebusy o zwierzętach. Nauczyli się przedstawiać scenki dotyczące życia zwierząt hodowlanych. Wykonali maski zwierząt, a także w grupach układali teksty piosenek o zwierzętach, które zaprezentowali rodzicom na podsumowaniu projektu.

 

rozmawiamy o zwierzętach

  

bawimy się w zabawę ,,zwierzęta z podwórka wybierają się do cyrku”

   

prezentowanie rebusów o zwierzętach

  \

 

wykonywanie plakatów o zwierzętach

 

 

prezentowanie scenek z życia zwierząt

 

układanie piosenek o zwierzętach

 

  

przygotowanie masek i prezentacja

Projekt ,,KARTONOWA KLASA’’

W czasie projektu uczniowie kl. I-III nauczyli się tworzyć miniatury przedmiotów oraz opisywać ławki i krzesła zgodnie z kodem kolorów Sanepidu. Każdy uczeń dowiedział się, w jakiej ławce powinien siedzieć. Następnie uczniowie wspólnie zaprojektowali i wykonali model sali lekcyjnej w dziesięciokrotnym pomniejszeniu.

wykonywanie ilustracji do opowiadania

   

uczymy się , co to znaczy zmniejszyć dziesięciokrotnie

   

wykonywanie mebli

   

tak powstaje nasza ,,kartonowa klasa”

 

podsumowanie pracy w projekcie

KARNAWAŁOWY BAL PRZEBIERAŃCÓW

W karnawale w ,,małej szkole” jak co roku odbył się Bal Przebierańców. W tym roku przypadł on w tłusty czwartek. Wszystkie dzieci długo się do niego przygotowywały. Każde dziecko wymyśliło dla siebie ciekawy strój. Były księżniczki, cyganki, króliczki, motylki, czarownice, żołnierze, batmani oraz wiele innych ciekawych postaci. Dzieci świetnie bawiły się przy muzyce. W przerwie był słodki poczęstunek, oczywiście jak każe tradycja – pączki.

 

  

  

  

  

  

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Uczniowie klas I-III wraz z wychowawczyniami po raz kolejny  zorganizowali uroczystość Dnia Babci i Dziadka. Przybyło wielu zaproszonych gości. Każda klasa przygotowała część artystyczną. Były wiersze, piosenki , tańce, a także wspólne zabawy z dziadkami. Dzieci wręczyły również swoim babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane upominki. A później wszyscy poczęstowali się herbatką i ciasteczkami. Była to bardzo miła uroczystość.

 

   

  

  

  

 

Szkoła z blachy

W listopadzie tego roku szkolnego 2011/2012 zainspirowana warsztatami zorganizowanymi przez Ekipę z Fundacji Partners Polska przeprowadziłam z uczniami zajęcia na temat globalizacji.

  

Pomocą służył mi film "Szkoła z blachy" zrealizowany przez Fundację w październiku i listopadzie 2010 r. W przystępny sposób pokazano w nim problem dostępu do edukacji w slumsie Mathare (Nairobi, Kenia).

  

Temat doskonale zbiegł się z realizowanym wówczas przeze mnie w ramach Projektu „ Z Małej Szkoły w Wielki Świat” działaniem „Obywatel Ś w globalnym świecie”. Uczniowie w ciszy, a chwilami poruszeni przeczytanymi i zasłyszanymi informacjami –oglądali materiał. Na koniec postawili wiele pytań. Podczas pracy grupowej z użyciem map mentalnych na niektóre próbowali odpowiedzieć.

 

Obywatel Ś w globalnym świecie

Celem kolejnego (pierwszego w tym roku szkolnym) działania z bloku przedmiotów społeczno-obywatelskich projektu " Z Małej Szkoły w Wielki Świat" było uświadomienie dzieciom wpływu działań i zachowań każdego człowieka na sytuację na Ziemi. Zadanie zakładało wypracowanie z uczniami klas 4-6 postaci Obywatela Świata oraz opracowanie listy korzyści i zagrożeń,  wynikających z życia w globalnym świecie.

 Co łączy dzieci polskie z dziećmi np.: z Chin? Uczniowie przygotowują w grupach mapy mentalne.

  

 

  

Zapoznanie z pojęciem „globalna wioska”. Dzieci wyszukują zjawiska globalizacji w najbliższym otoczeniu, oceniają je, opracowują listę korzyści i problemów, dokonują ich oceny. Pomocą przy zrealizowaniu tego modułu służył mi film "Szkoła z blachy", który dzięki Fundacji Partners Polska jest w naszym posiadaniu, a który pokazał młodym ludziom na przykładzie szkoły, w slumsie Mathare (Nairobi, Kenia) w jak trudnych warunkach można się uczyć i jaka wielka może być do nauki motywacja.

  

  

 

 

 Uczniowie  wykonują postać Obywatela Ś

 

 

  W ramach podsumowania uczniowie "bawili się" słowem GLOBALIZACJA.

Projekt "Skarby naszej wsi"

Projekt realizowany w maju. Na podstawie rozmów z mieszkańcami oraz po wspólnym spacerze ulicami Platerowa ustaliliśmy listę skarbów naszej wsi. Później pracowaliśmy w grupach i przygotowaliśmy mapę wsi (duży format na płótnie) oraz wesołe rymowanki. Udział w projekcie pozwolił nam lepiej poznać swoją miejscowość.

    

  

  

Dzień zabaw ze świata

W marcu zajmowaliśmy się bardzo wesołym projektem. Dotyczył on zabaw z różnych stron świata. Podzieleni na grupy gromadziliśmy i przekazywaliśmy ciekawostki o różnych kontynentach.

   

Na każdym spotkaniu bawiliśmy się w zabawy związane z omawianą częścią świata. Pierwszego dnia wiosny przygotowaliśmy podsumowanie projektu. Zorganizowaliśmy "Dzień zabaw ze świata", na który zaprosiliśmy wszystkie dzieci z przedszkola. Zrobiliśmy ładne dekoracje i razem z przedszkolakami bardzo wesoło spędziliśmy czas.

 

 

  

Szkolne reguły-nasze znaki drogowe

    W styczniu realizowaliśmy projekt dotyczący reguł i zasad zachowania w szkole. Wspólnie ustaliliśmy nakazy i zakazy zachowań szkolnych. Wykonaliśmy piktogramy, na wzór znaków drogowych i ułożyliśmy wesołe rymowanki.                                                   

  

  

Wszystkie znaki umieściliśmy na "Ścianie Rymowanych Reguł Zachowania w Szkole", która jest na korytarzu naszej szkoły.

  

 

 

Pracownia krawiecka

W dniach 1-22.10. 2010r. uczniowie klas I-III w ramach kompetencji matematyczno-przyrodniczych realizowali projekt "Pracownia krawiecka - szyjemy mundurki ekologiczne na miarę".

W czasie zajęć dzieci dokonywały pomiaru własnego ciała, "zdejmowały miarę", bawiły się w projektantów mody, by w końcu stanąć "na wybiegu" jako modele i modelki, prezentując wykonane przez siebie mundurki.

Mierzymy swój wzrost

  

Musieliśmy obrysować swoje sylwetki

  

...a później je wyciąć

 

Tak wyglądają wycięte sylwetki

   

Projektujemy mundurek

   

Zdejmujemy miarę, aby uszyć mundurek

   

Planujemy, jak zabrać się do pracy

   

 

"szyjemy" mundurki ekologiczne

 

Nadszedł czas na finał, czyli "WIELKI POKAZ MODY"

Rok szkolny 2010-2011

"Z Małej Szkoły w Wielki Świat"

Organizatorem projektu jest Federacja Inicjatyw Oświatowych wraz z Fundacją Wspierania Aktywności Lokalnej FALA, Fundacją Edukacja dla Demokracji, Fundacją Partnerstwo dla Środowiska i Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin.

Bezpośrednim beneficjentem projektu są uczniowie klas I–VI małych wiejskich szkół podstawowych prowadzonych przez lokalne stowarzyszenia rozwoju wsi, samorządy gminne i inne podmioty. Pośrednio adresatem działań  są również dyrektorzy i nauczyciele szkół uczestniczących w projekcie.

Celem ogólnym jest wsparcie uczniów małych szkół z w rozwijaniu trzech kompetencji kluczowych:  matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, społecznych i obywatelskich oraz umiejętności uczenia się.

Oferta w projekcie "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" to zajęcia prowadzone metodą projektów edukacyjnych, wsparcie nabywania kompetencji poprzez stosowanie oceniania kształtującego oraz praca w zespołach międzyklasowych (klasy I–III i IV–VI). Uczniowie i nauczyciele (Grażyna Stasiuk, Anna Chwedoruk, Dorota Kolasa i Alicja Zienkiewicz – Zielińska) pracują  wg scenariuszy dla klas I-III (16-godzinne) oraz dla klas IV-VI (20-godzinne). Istotnym elementem scenariuszy jest część dotycząca oceniania kształtującego.

Minął już pierwszy miesiąc projektu i zrealizowane zostały debiutanckie działania.

 

 

Budowa magicznego pojazdu

  

 

Wyprawa po skarby przyrody

„Wielka wyprawa po skarby przyrody”

Dobiega końca kolejny moduł projektu. Tym razem zorganizowaliśmy „Wielką wyprawę po skarby przyrody”. Cykl naszych zadań zmierzał do zdobycia drogą własnego doświadczenia kompetencji orientowania się w terenie, obserwacji przyrody oraz czytania mapy.

    W ramach projektu zorganizowaliśmy wyprawę po skarby przyrody okolic szkoły. Dokładnie spenetrowaliśmy teren, bacznie przyglądaliśmy się wszystkim i wszystkiemu, aby dostrzec to, co jest wartościowe, ciekawe i piękne.

    Propozycji było wiele, lecz po burzliwej dyskusji wybraliśmy te najciekawsze. Wśród naszych skarbów znalazły się : ŻABIE MOKRADŁA, MIĘTA, KRWAWNIK POSPOLITY, TRZMIELINA,  ULICA JEŻYNOWA, CZARNY BEZ i SKRZYP POLNY. Dla każdego skarbu wykonaliśmy wizytówki, korzystając z albumów, Internetu i komputera.

Końcowym zadaniem było zaprojektowanie i wykonanie mapy skarbów przyrody naszej okolicy.

19 listopada 2010 roku idziemy na wielką wyprawę z mapami i kompasami. Wyruszamy o 13.00 !!!

 

Wykonanie wizytówek

   

Tworzenie mapy skarbów przyrody naszej okolicy

   

 

Prezentacja prac

Wyznaczaniekierunków świata za pomocą kompasu

 

"Ukrycie" Listu do potomnych z informacją o skarbach w naszej okolicy.

Media w szkole

Projekt pomaga dzieciom poznać różne media, ich rolę i zasady korzystania, a także przejść z pozycji odbiorcy mediów na pozycję ich twórcy. Twardym rezultatem projektu będzie wydanie jednodniowej gazety. Bardzo ważnym aspektem jest kształtowanie postawy krytycznego odbiorcy mediów, czemu sprzyja wejście w rolę twórców i konieczność podjęcia decyzji. [Anna Jurewicz, Wojciech Papaj].

 

Wprowadzenie w tematykę mediów

  

Opracowanie pytań dotyczących prasy oraz  planowanie wydania gazety w „zespołach badawczych”

   

Wykonanie produktu końcowego

   

KOMPETENCJE SPOŁECZNO-OBYWATELSKIE KL.I-III PROJEKT "PORTRETY"

Pierwsze zajęcia projektowe przeznaczyliśmy na poznawanie swoich kolegów, odkrywanie ich pasji i różnorodności. W czasie spotkań projektowych przeprowadziliśmy wywiady i rozmawialiśmy z rówieśnikami, wykonaliśmy portrety i zorganizowaliśmy wernisaż prac.

  

  

 

 

Rodzice na wernisażu

 

 

WYBIERAMY PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Zadania projektowe:

-dowiedzieliśmy się kto i w jaki sposób rządzi w szkole

 

-wcieliliśmy się w rolę dziennikarzy i przeprowadziliśmy wywiady

 

-przygotowaliśmy i przeprowadzili kampanię wyborczą

  

-wybraliśmy Samorząd Uczniowski naszej szkoły

  

Dzień Ziemi 22 IV 2010

 

 

 

zajęcia warsztatowe

spotkanie z leśnikiem  panem F. Klimaszewskim

posadzenie dębu

Strona 16 z 16