Wydarzenia

Szkolne reguły-nasze znaki drogowe

    W styczniu realizowaliśmy projekt dotyczący reguł i zasad zachowania w szkole. Wspólnie ustaliliśmy nakazy i zakazy zachowań szkolnych. Wykonaliśmy piktogramy, na wzór znaków drogowych i ułożyliśmy wesołe rymowanki.                                                   

  

  

Wszystkie znaki umieściliśmy na "Ścianie Rymowanych Reguł Zachowania w Szkole", która jest na korytarzu naszej szkoły.

  

 

 

Pracownia krawiecka

W dniach 1-22.10. 2010r. uczniowie klas I-III w ramach kompetencji matematyczno-przyrodniczych realizowali projekt "Pracownia krawiecka - szyjemy mundurki ekologiczne na miarę".

W czasie zajęć dzieci dokonywały pomiaru własnego ciała, "zdejmowały miarę", bawiły się w projektantów mody, by w końcu stanąć "na wybiegu" jako modele i modelki, prezentując wykonane przez siebie mundurki.

Mierzymy swój wzrost

  

Musieliśmy obrysować swoje sylwetki

  

...a później je wyciąć

 

Tak wyglądają wycięte sylwetki

   

Projektujemy mundurek

   

Zdejmujemy miarę, aby uszyć mundurek

   

Planujemy, jak zabrać się do pracy

   

 

"szyjemy" mundurki ekologiczne

 

Nadszedł czas na finał, czyli "WIELKI POKAZ MODY"

Rok szkolny 2010-2011

"Z Małej Szkoły w Wielki Świat"

Organizatorem projektu jest Federacja Inicjatyw Oświatowych wraz z Fundacją Wspierania Aktywności Lokalnej FALA, Fundacją Edukacja dla Demokracji, Fundacją Partnerstwo dla Środowiska i Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin.

Bezpośrednim beneficjentem projektu są uczniowie klas I–VI małych wiejskich szkół podstawowych prowadzonych przez lokalne stowarzyszenia rozwoju wsi, samorządy gminne i inne podmioty. Pośrednio adresatem działań  są również dyrektorzy i nauczyciele szkół uczestniczących w projekcie.

Celem ogólnym jest wsparcie uczniów małych szkół z w rozwijaniu trzech kompetencji kluczowych:  matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, społecznych i obywatelskich oraz umiejętności uczenia się.

Oferta w projekcie "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" to zajęcia prowadzone metodą projektów edukacyjnych, wsparcie nabywania kompetencji poprzez stosowanie oceniania kształtującego oraz praca w zespołach międzyklasowych (klasy I–III i IV–VI). Uczniowie i nauczyciele (Grażyna Stasiuk, Anna Chwedoruk, Dorota Kolasa i Alicja Zienkiewicz – Zielińska) pracują  wg scenariuszy dla klas I-III (16-godzinne) oraz dla klas IV-VI (20-godzinne). Istotnym elementem scenariuszy jest część dotycząca oceniania kształtującego.

Minął już pierwszy miesiąc projektu i zrealizowane zostały debiutanckie działania.

 

 

Budowa magicznego pojazdu

  

 

Wyprawa po skarby przyrody

„Wielka wyprawa po skarby przyrody”

Dobiega końca kolejny moduł projektu. Tym razem zorganizowaliśmy „Wielką wyprawę po skarby przyrody”. Cykl naszych zadań zmierzał do zdobycia drogą własnego doświadczenia kompetencji orientowania się w terenie, obserwacji przyrody oraz czytania mapy.

    W ramach projektu zorganizowaliśmy wyprawę po skarby przyrody okolic szkoły. Dokładnie spenetrowaliśmy teren, bacznie przyglądaliśmy się wszystkim i wszystkiemu, aby dostrzec to, co jest wartościowe, ciekawe i piękne.

    Propozycji było wiele, lecz po burzliwej dyskusji wybraliśmy te najciekawsze. Wśród naszych skarbów znalazły się : ŻABIE MOKRADŁA, MIĘTA, KRWAWNIK POSPOLITY, TRZMIELINA,  ULICA JEŻYNOWA, CZARNY BEZ i SKRZYP POLNY. Dla każdego skarbu wykonaliśmy wizytówki, korzystając z albumów, Internetu i komputera.

Końcowym zadaniem było zaprojektowanie i wykonanie mapy skarbów przyrody naszej okolicy.

19 listopada 2010 roku idziemy na wielką wyprawę z mapami i kompasami. Wyruszamy o 13.00 !!!

 

Wykonanie wizytówek

   

Tworzenie mapy skarbów przyrody naszej okolicy

   

 

Prezentacja prac

Wyznaczaniekierunków świata za pomocą kompasu

 

"Ukrycie" Listu do potomnych z informacją o skarbach w naszej okolicy.

Media w szkole

Projekt pomaga dzieciom poznać różne media, ich rolę i zasady korzystania, a także przejść z pozycji odbiorcy mediów na pozycję ich twórcy. Twardym rezultatem projektu będzie wydanie jednodniowej gazety. Bardzo ważnym aspektem jest kształtowanie postawy krytycznego odbiorcy mediów, czemu sprzyja wejście w rolę twórców i konieczność podjęcia decyzji. [Anna Jurewicz, Wojciech Papaj].

 

Wprowadzenie w tematykę mediów

  

Opracowanie pytań dotyczących prasy oraz  planowanie wydania gazety w „zespołach badawczych”

   

Wykonanie produktu końcowego

   

KOMPETENCJE SPOŁECZNO-OBYWATELSKIE KL.I-III PROJEKT "PORTRETY"

Pierwsze zajęcia projektowe przeznaczyliśmy na poznawanie swoich kolegów, odkrywanie ich pasji i różnorodności. W czasie spotkań projektowych przeprowadziliśmy wywiady i rozmawialiśmy z rówieśnikami, wykonaliśmy portrety i zorganizowaliśmy wernisaż prac.

  

  

 

 

Rodzice na wernisażu

 

 

WYBIERAMY PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Zadania projektowe:

-dowiedzieliśmy się kto i w jaki sposób rządzi w szkole

 

-wcieliliśmy się w rolę dziennikarzy i przeprowadziliśmy wywiady

 

-przygotowaliśmy i przeprowadzili kampanię wyborczą

  

-wybraliśmy Samorząd Uczniowski naszej szkoły

  

Dzień Ziemi 22 IV 2010

 

 

 

zajęcia warsztatowe

spotkanie z leśnikiem  panem F. Klimaszewskim

posadzenie dębu

Strona 16 z 16