Wydarzenia

Apel z okazji zakończenia II wojny światowej

                Dnia 9 maja zgodnie ze szkolną tradycją, odbył się apel połączony z grą terenową. Okazją do  tego była rocznica zakończenia II wojny światowej. Pan Maciej Zieliński przedstawił w formie prezentacji multimedialnej historię największego w dziejach ludzkości konfliktu, a także przybliżył zebranym trudne losy Żołnierzy Wyklętych. Następnie po krótkim przeszkoleniu w obsłudze kompasu przez Panią Dorotę Kolasę, nasi uczniowie przystąpili do drugiej - praktycznej części apelu. Poszczególne klasy miały za zadanie odnaleźć (posługując się instrukcją i kompasem) ukryte wcześniej przez nauczyciela historii na terenie szkolnym koperty  i rozwiązać znajdujące się w nich pytania  dotyczące II wojny światowej. Najlepszymi wynikami w udzieleniu prawidłowych odpowiedzi mogą pochwalić się  uczniowie klasy III gimnazjum i VI szkoły podstawowej. 

Maciej Zieliński

 

 

 

 

Majowe uroczystości

 Dnia 4 maja w naszym Zespole Placówek Oświatowych odbył się apel z okazji świąt majowych. Czciliśmy święta 1, 2 i 3 maja. Uczniowie klasy trzeciej przedstawili prezentację związaną z tymi świętami,  a całość apelu uświetnił występ chóru szkolnego.

                Po apelu uczniowie mieli okazję skorzystać z żywej lekcji historii. Lekcja przedstawiała żołnierzy polskich z XVI i XVII wieku. W strojach z epoki  zaprezentowali się pasjonaci  historii i rekonstrukcji Franciszek i Sebastian Malczewscy. Młodzież i dzieci mogły z bliska zobaczyć uzbrojenie i pancerz husarii oraz piechoty  z okresu odsieczy wiedeńskiej, a także wysłuchać opowieści o tych formacjach. Na zakończenie można było dotknąć broni i zbroi, a także zrobić sobie zdjęcia w stylizacji "na husarza".

 

 

 

 

 

Maciej Zieliński

Rocznica Chrztu Polski

Z tej okazji od września pracowaliśmy w 20 grupach metodą projektu. 14.04. odbyło się podsumowanie. Każda grupa prezentowała swój temat na swój sposób: prezentacje multimedialne, filmy, fotografie, postery, dramy, tańce, śpiew, doświadczenia chemiczne. Były materiały o naszej gminie, historii Polski, dziejach obyczajów, kultury, nauki, sportu. Dużo nieszkolnej wiedzy i umiejętności. 

   

 

 

 

 

 

Z Zaporoża do Platerowa po przykłady dobrych praktyk

W marcu gościliśmy przedstawicieli szkolnictwa: dyrektorów  i pracowników oświaty z rejonu Zaporoże na Ukrainie. Do wizyty studyjnej doszło dzięki zaangażowaniu dwóch kobiet współpracujących ze sobą od 2006r., dyrektorów szkół: Diwoswit w Małej Biłozerce i naszej w Platerowie: Janiny Owsijenko i Marii Daszko.

Wizyta miała na celu zapoznanie z polskim systemem szkolnictwa, pokazanie współpracy między szkołą a organem prowadzącym ze szczególnym uwzględnieniem placówki dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także zapoznanie z polską kulturą i dziedzictwem narodowym poprzez wizyty w Warszawie i Krakowie.

Chcąc wzbogacić pobyt Ukraińców, do zapotrzebowań dyrektorów dołączyliśmy szereg działań -nastawionych na prezentację zasobów lokalnych: wytwórców regionalnych produktów, ludzi handlu i biznesu, rodzinnych firm i  atrakcji turystycznych.

 

Pierwszy dzień wizyty poświęcony był edukacji w powiecie: doszło do spotkań z przedstawicielami władz: burmistrzem Mariuszem Kucewiczem i wicestarostą Iwoną Muder, która była przewodnikiem po mieście i łosickich szkołach: I Liceum Ogólnokształcącym i Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.

 

Na spotkaniu z Ukraińcami w naszej szkole dowiedzieliśmy się, z jakich szkół wywodzą się Goście, jak wyglądają ich pracownie, na jakich warunkach w prezentowanych szkołach przebywają uczniowie. Natomiast dzięki naszej prezentacji Ukraińcy poznali formalną i pozaformalną działalność szkoły. Na szkolnych korytarzach i w klasach ciekawiła ich sztuka-efekt plenerów malarsko-rzeźbiarskich oraz fotografie dokumentujące projekty międzynarodowe, zwłaszcza te realizowane z Małą Biłozerką. Spotkaniu towarzyszył pokaz i degustacja lokalnych produktów (soków, jabłek, serów, chleba i sękacza).

 

 

Kolejny dzień wizyty przebiegał pod hasłem „przedsiębiorczość w powiecie”. Wraz z Ukraińcami przyjrzeliśmy się uprawie pieczarki w rodzinnej firmie Państwa Szewczuków w Nowosielcu i Szańkowie. Z  regionalistą, nauczycielem w szkole w Platerowie i Górkach  Dariuszem Kazunem zapoznaliśmy się z „Perłą Podlasia” - pałacem w Korczewie zarządzanym przez Beatę Ostrowską – Harris.W gospodarstwie "Samo Jabłko" prowadzonym przez Panią Alinę Paluch i jej córkę dowiedzieliśmy się, jak przebiega proces produkcji soku jabłkowego. Natomiast  w Lipnie, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  mieliśmy okazję obejrzeć sprzęt ratowniczy najwyższej jakości, z którym zapoznał nas Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej i Wójt Platerowa Jerzy Garucki.

 

 

 

W trzecim dniu pobytu na Podlasiu zdecydowaliśmy zaznajomić Ukraińców z bogactwem religijnym, historycznym, kulturalnym i przyrodniczym naszego nadbużańskiego terenu. W tym celu spędziliśmy poranek na Świętej Górze Grabarce, uczestniczyliśmy w niedzielnym nabożeństwie i zakosztowaliśmy wody z cudownego źródełka.

 

 

W Mielniku wysłuchaliśmy historii o miejscu opowiedzianej przez naszego przewodnika po tej ziemi-Dariusza Kazuna, weszliśmy na Górę Zamkową, widzieliśmy odkrywkową kopalnię kredy i podziwialiśmy pejzaż nadbużański. Głównym  punktem programu w Mielniku była sesja fotograficzna pod okiem Daniela Ludwiczuka z wykorzystaniem  zasobów Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej mieszczącego się w  budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku. Zgromadzono w nim trzydzieści kostiumów oraz ponad sto rekwizytów z ekranizacji dzieła Sienkiewicza „Ogniem i mieczem” w reżyserii Jerzego Hoffmana.

 

 

 

O lesie, sadzonkach, gospodarce leśnej i pracy leśnika opowiedział nam w Szkółce Leśnej Zabuże - Bazyl Kondratiuk.

 

Niedzielę i pobyt Ukraińców na Podlasiu zakończyły warsztaty taneczno-śpiewacze z Pasieką. Był występ przed międzynarodową publicznością, nauka piosenki „Szła dzieweczka do laseczka”, kurs polki oraz niespodzianka przygotowana przez Marię Daszko, Agnieszkę Pasierowską, Magdalenę Gackiewicz i Alicję Zienkiewicz - Zielińską - wspólne z Ukraińcami zaśpiewanie piosenek po ukraińsku.

 

         Z  Platerowa Ukraińcy udali się do Warszawy, a następnie do Krakowa.

 

 

Poczynione podczas wizyty plany – są w realizacji. Złożyliśmy już do NCK propozycję kolejnego projektu międzynarodowej współpracy. Na dalsze efekty spotkań i rozmów polsko-ukraińskich trzeba poczekać…

A. Z. Z.

Apel wielkanocny

 

 

 

 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,


przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.


Radosnego, wiosennego nastroju,


serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół


oraz wesołego "Alleluja".

Kiermasz wielkanocny

W sobotę 19.03.2016r. oraz niedzielę palmową, pokazaliśmy swoje prace na kiermaszach wielkanocnych w Siemiatyczach i Platerowie. Zaprezentowaliśmy swoje dzieła z filcu, ceramiki, sznurka, szkła, papieru. Nasi uczniowie przygotowywali się do kiermaszu od stycznia. Powstały piękne pisanki, ozdoby na patyczkach, świece, filcowe rzeczy, biżuteria, torby ekologiczne.

 

 

 

Oprócz umiejętności manualnych, kreatywności podczas zajęć plastycznych, dzieci miały za zadanie podczas kiermaszu nauczyć się przedsiębiorczości, zaradności, otwartości na kontakt z drugim człowiekiem. Kiermasz został bardzo dobrze przyjęty przez okolicznych mieszkańców, którzy chętnie kupowali nasze wyroby oraz nieszczędzili pochwał za wysiłek, pracę i organizację. Kiermasz przyniósł nam dużo satysfakcji, zadowolenia i motywacji do dalszej pracy.

Podsumowanie projektu "Ożywić pola- Rok bażanta"

Z końcem zimy, która w tym roku była łaskawa dla dzikiej zwierzyny, odbyło się kolejne spotkanie uczniów naszej szkoły z przedstawicielem Koła Łowieckiego „Hubert”. 26 lutego br. myśliwy p. Kazimierz Kinowski w obecności dyr. Marii Daszko i inspektora oświaty UG – Małgorzaty Ciecierskiej podsumował kolejny etap projektu „Ożywić pola – Rok bażanta”. Rozdane też zostały uczniom zeszyty ćwiczeń promujące ochronę przyrody z udziałem myśliwych. Ćwiczenia zakupione zostały z funduszy gminnych. Ustalono też, że następne, wiosenne spotkanie odbędzie się na terenie gajówki Sułów k/Chłopkowa.

W załączeniu fotorelacja ze spotkania.

 

 

 

Opracował koordynator projektu

D. Kazun

Fizyka dla smyka

Iskierki i błyskawice - to temat lekcji przygotowanej przez Akademię Nauk w Siedlcach, w której aktywny udział wzięli uczniowie klas I-VI. Podczas zajęć prezentowane były różne doświadczenia i omawiane zjawiska fizyczne zachodzące w danym eksperymencie. Przez zabawę uczniowie poznali namiastkę fizyki. 

 

 

 

 

 

Widowiskowa wywiadówka

Na zebraniach z rodzicami nie musi przemawiać jedynie Pani Dyrektor – mogą głos zabrać uczniowie… 

Kolejny raz semestralną wywiadówkę uatrakcyjnił pokaz dziecięcych umiejętności aktorskich, wokalnych, językowych i gry na instrumencie. Chętni uczniowie z klasy czwartej i piątej pod opieką nauczycielki języka polskiego -Agnieszki Agapow przygotowali „Opowieść wigilijną”. Przedstawieniu towarzyszył film (zdjęcia, reżyseria i montaż-Przemysław Dec), który dodał nowoczesności widowisku. Natomiast o tradycyjnych sposobach świętowania Bożego Narodzenia opowiedzieli i zaśpiewali po rosyjsku wszyscy uczniowie klasy piątej. Nad realizacją tego pokazu czuwała ich wychowawczyni i nauczycielka języka rosyjskiego-Magdalena Gackiewicz.

 

 

 

A.Z.Z.

Odkrywają swoje zdolności

Ona - debiutuje w roli twórcy szkolnego teatru, oni (w większości)- stawiają pierwsze kroki aktorskie. Efekt? Mają na swym koncie trzy występy przed różnorodną publicznością. Były brawa od koleżanek, kolegów i nauczycieli ZPO w Platerowie na szkolnej uroczystości z okazji Bożego Narodzenia, pochwały od rodziców własnych i kolegów na semestralnej wywiadówce, a także satysfakcja z występu przed społecznością lokalną na styczniowej akcji charytatywnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Platerowie.
Do każdego występu przygotowują się solidnie. Każdemu pokazowi towarzyszą emocje. Bywają pomyłki w tekście i kłopoty spowodowane „złośliwością rzeczy martwych”, jednak uznanie za to, że są takimi, którym się chce dać z siebie więcej niż inni dają - należy się: Agnieszce Agapow i jej grupie: Aleksandrze Zielińskiej, Wiktorii Pływacz, Zuzannie Stępnik, Julii Kusz, Mikołajowi Czerce i Jakubowi Pływaczowi oraz Przemysławowi Decowi, który swym talentem reżyserskim i operatorskim spowodował, że przedstawieniu towarzyszy film, który dodaje nowoczesności widowisku.
Czekamy na kolejne występy i… talenty aktorskie.

 

 

 


A.Z.Z.
foto: M. Gackiewicz, zasoby GOK w Platerowie

Choinka szkolna

30.01.2016r. nasi uczniowie bawili się na choince szkolnej. Wszelkimi przygotowaniami zajął się Samorząd Uczniowski pod kierunkiem Pana Andrzeja Wojtczuka - opiekuna Samorządu. Na bal przybyły piękne księżniczki, aniołki, super bohaterowie oraz inne postacie z bajek, dla których został zorganizowany konkurs na najładniejsze przebranie. Wszystkie dzieci wspaniale się bawiły w rytmach, które przygrywał DJ. Podczas dyskoteki, można było wziąć udział w loteriach fantowych, przygotowanych przez klasę V oraz III gimnazjum, a także skosztować przepysznych ciast, upichconych przez dziewczyny z III gim. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na Schronisko "Azyl" w Białej Podlaskiej oraz rodzinie pogorzelców z Nurca-Stacji. 

 

 

 

 

 

 

Ferie zimowe

Uprzejmie informujemy, iż w pierwszym tygodniu ferii zimowych (1-5.02.2016r.) w godzinach 9.00-13.00 szkoła będzie do dyspozycji uczniów. Będą organizowane zajęcia komputerowe, sportowe oraz manualne. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami, podsumowujące I semestr roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się 28.01.2016r. o godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w spotkaniu ogólnym oraz z wychowawcami poszczególnych klas. 

Dzień Babci i Dziadka

22.01.2016r. w naszej szkole po raz kolejny świętowaliśmy Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji wszyscy uczniowie z klas I-III pod kierunkiem swoich wychowawców przygotowali program artystyczny. Na uroczystość przybyło liczne grono gości, których powitała pani dyrektor szkoły - Maria Daszko. Spotkanie rozpoczęło się występem dzieci z kl. II, które przygotowały "Herody". Następnie trzecioklasiści zaprezentowali wesołą inscenizację pt. "Co odmieniło naszą klasę?". Jako ostatnia wystąpiła kl. I z piosenkami i wierszykami o dziadkach i programem "Familiada". Wszyscy dziadkowie z radością oklaskiwali występy wnucząt. Po występach dzieci wręczyły babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane laurki i upominki. Po zakończeniu części artystycznej goście udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka upłynęło w ciepłej i miłej atmosferze.

 

 

 

 

Adopcja serca

Nasza podopieczna Jeanne Hakinizmana z Burundi w Afryce, w tym roku skończy 17 lat. Finansowa pomoc, jakiej udzielamy, będzie trwała jeszcze około 2 lat. Co miesiąc uczniowie i pracownicy szkoły są zobowiązani do wysyłania 15$, co ma równowartość w chwili obecnej 68zł. Dziewczynka co jakiś czas przysyła do naszej szkoły zdjęcia i listy z podziękowaniem za to wsparcie finansowe. Obecnie uczęszcza do VI klasy i robi duże postępy w nauce. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w pomoc finansową na rzecz nauki Joanne.

 Maria Klimaszewska

Kolędowanie misyjne

W dniach 30-31 grudnia 2015 r. katechetka Maria Klimaszewska z uczennicami: Karoliną Niedziółką, Gabrielą Dziuban i Magdaleną Zaleską; odbywały kolędę misyjną na rzecz dzieci z Madagaskaru. Grupa kolędnicza przedstawiła krótki program na temat wydarzeń Bożego Narodzenia i sytuacji dzieci w ww. kraju. Parafianie parafii Platerów byli bardzo ofiarni. Zostało zebrane 530,55 zł, które to pieniądze wysłano na konto Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie.

 Maria Klimaszewska

Świąteczne akcje charytatywne

W okresie przedświątecznym organizowaliśmy w naszej szkole akcję "Zostań Świątym Mikołajem!". W zbiórce wzięło udział 9 klas i zebraliśmy w sumie 569 zł, które zostały przeznaczone na zakup: środków higienicznych, artykułów żywnościowych, pomocy szkolnych i sprzętu AGD dla uczniów z naszej szkoły. Rozprowadzane były również kartki świąteczne Stowarzyszenia AMUiN - przekazaliśmy na konto fundacji 50zł.

Agata Obrępalska

Żeby człowiek był człowiekiem

"Żeby człowiek był człowiekiem" to hasło apelu bożonarodzeniowego, który odbył się 22.12.2015r. w naszej szkole. Podczas apelu obejrzeliśmy scenkę bożonarodzeniową w języku rosyjskim, którą przygotowała klasa V pod kierunkiem wychowawczyni. Uczniowie z koła teatralnego, wraz z Panią Agnieszką Agapow przygotowali przedstawienie "Opowieść wigilijna". Oprócz tego, wysłuchaliśmy pięknych wierszy, przygotowanych przez uczniów klas gimnazjalnych z Panią Marią Klimaszewską. Do wspólnego kolędowania zaprosił nas chór szkolny na czele z Dyrektorem Grzegorzem Szymankiem. 

 

 

 

 

 

Kiermasz bożonarodzeniowy

 

 

 

 

 

Boże Narodzenie we wspomnieniach naszych babć

W ramach szkolnego projektu rocznego spotkaliśmy się z babciami, które przyszły aby opowiedzieć o tym, jak świętowano Boże Narodzenie w czasach ich dzieciństwa. Swoimi wspomnieniami podzieliły się: pani H. Stachacz - babcia Szymona, pani G. Kobryńska - babcia Jakuba i pani K. Mariańska - babcia Julii. Barwne opowieści poparły ciekawymi rekwizytami typu: lniany obrus, "kolędnik", dawne ozdoby choinkowe i lampy naftowe. Pani Krysia śpiewała wspólnie z dziećmi pastorałkę oraz nauczyła dzieci zabawy "Gwiazdeczka.

 

 

 

  

 

 

Strona 16 z 21