Wydarzenia

Ludzie listy piszą

W czwartek 12 września kl. II odwiedziła Urząd Pocztowy w Platerowie. Miła Pani z okienka pocztowego opowiedziała dzieciom o drodze listu od nadawcy do adresata oraz o rodzajach listu. Wszyscy zainteresowali się samochodami przewożącymi przesyłki pocztowe.

  

 

 

 

„Lubię wracać…”

Mija rok od pierwszej wizyty dzieci z kijowskiego rodzinnego domu dziecka „Дитячий будинок сімейного типу родини Валентини Вовк” oraz współpracujących z nim artystów (Татьяна Ягодкина, Gennadij Titov) w Platerowie. 

Najwidoczniej zeszłoroczny tygodniowy pobyt na Podlasiu pozostawił w Gościach uczucie niedosytu. Chcą nas znowu odwiedzić…
Tym razem skupimy ich uwagę na zasobach lokalnych. Planujemy pokazanie miejsc, w których sami często bywamy oraz zorganizowanie warsztatów i spotkań z ludźmi (artyści, przedsiębiorcy), z którymi od lat współpracujemy przy okazji projektów oraz szkolnych uroczystości.
Będzie blisko natury i twórczo.

 

W. Młynarski „Lubię wracać tam"
A.Z.Z.
fot. D. Ludwiczuk, A. Agapow

„Edukacja w Dolinie Bugu”

Po zapoznaniu się z ofertą edukacyjną Doliny Baryczy trzy nauczycielki: Maria Daszko, Agnieszka Agapow i Alicja Zienkiewicz – Zielińska wzięły udział w warsztatach operacji pt. „Edukacja Lokalna na Podlasiu Nadbużańskim”, która za cel stawia sobie „budowanie tożsamości i poczucia wspólnoty lokalnej wśród młodzieży Podlasia Nadbużańskiego poprzez utworzenie grupy edukatorów lokalnych biorących udział w wyjeździe studyjnym oraz warsztatach przygotowujących do przygotowania scenariuszy lekcji lokalnych” zorganizowanych w ramach projektu „Edukacja Lokalna na Podlasiu Nadbużańskim" realizowanego we współpracy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich.

Efektem wyjazdu szkoleniowego do krainy znanej z nagromadzenia stawów pełnych karpia oraz warsztatów w miejscu pełnym uroku (Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych) będzie zbiór scenariuszy lekcji edukacji lokalnej.
Działanie dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

 
A.Z.Z.
fot. https://www.facebook.com/lotnadbugiem

„Edukacja nadbużańska”

Na warsztaty z edukacji regionalnej „Edukacja dla Doliny Baryczy” udały się w sierpniu trzy nauczycielki ze szkoły w Platerowie.
Odpowiedziały na zaproszenie „LOT-u nad Bugiem” oraz  Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu", które w ramach działania „Projekt Edukacja lokalna na Podlasiu Nadbużańskim” realizowanego we współpracy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich  ramach projektu "Edukacja lokalna na Podlasiu Nadbużańskim" planują zorganizowanie podobnego przedsięwzięcia w naszej krainie.

 

 
A.Z.Z.

„Szczęśliwego…”

Od przypomnienia faktów związanych z II wojną światową przez nauczyciela historii Macieja Zielińskiego rozpoczęło się uroczyste „otwarcie” nowego roku szkolnego 2019/20120.
Dyrektor ZPO w Platerowie Maria Daszko powitała wszystkich przybyłych, szczególnie serdecznie: uczniów klasy pierwszej. Przedstawiła nowych nauczycieli i wychowawców. Podziękowała dobrym ludziom, którzy przyczynili się do wydarzeń, które zaistniały w wakacje: międzynarodowy plener malarsko-rzeźbiarki, remont szatni i montaż szafek, pozyskanie funduszy na kolejne projekty, tj. Erasmus ( koordynacja i partnerstwo), EFES - zajęcia dodatkowe oraz wyjazd edukacyjny do Odessy na Ukrainie. Spersonalizowane podziękowania usłyszeli: Panowie Jan Knapiuk oraz Mariusz Lesiuk (zrewitalizowali szatnię i postawili w niej szafki), wicedyrektor Grzegorz Szymanek, który czuwał nad prawidłowością działań, Panie: Krystyna Omelańczuk i Barbara Czerko, które zatroszczyły się o porządek oraz inicjatorka przedsięwzięcia p. Paulina Jaszczyńska.
Na zakończenie pierwszego w tym roku spotkania z Uczniami i Rodzicami Pani Dyrektor życzyła wszystkim „Szczęśliwego nowego roku!”.

 

 
A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska

Rok szkolny 2018-2019

„Festiwal Kultury”

Były spotkania z artystami i z nimi zajęcia: warsztaty graficzne z Anetą Pliszką, ceramiczne pod kierunkiem Daniela Ludwiczuka oraz muzyczne z Wołodimirem Isienko. Można było obejrzeć pracownię artysty w Kamiance oraz cykl filmów w ramach kina studyjnego oraz plenerowego. Koncert „Jazz w stodole” dostarczył widzom i słuchaczom wrażeń tak wizualnych, jak i akustycznych, zaś o smakowe dbały Panie: Agnieszka i Danuta oraz wytwórcy produktów lokalnych (serów, placków i ciast), którzy uczestniczyli w pikniku na zakończenie pleneru malarsko – rzeźbiarskiego, który miał miejsce w budynku szkoły.
Warto dodać, iż sam piknik zgromadził tłumy zainteresowanych „Sztuką w opłotkach”, którą w tym roku –zgodnie z nazwą – zaprezentowano pośród tradycyjnych, pochodzących z okolic Platerowa - obrusów, kap, serwetek i narzut, które z domów swoich lub babć i znajomych sprowadziły współpracujące ze stowarzyszeniem panie. Oprawę muzyczną zapewnił mistrz akordeonu z Małej Biłozierki (Ukraina) oraz wokalny zespół dorosłych działający przy Stowarzyszeniu Wokaliza z Siemiatycz.
Festiwal Kultury obfitował w wydarzenia warte zobaczenia, do których doprowadziły współpracujące ze sobą instytucje: Gmina Platerów, Gminny Ośrodek Kultury w Platerowie, Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo- Ekologiczne „Mężenin”, Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie oraz Wójt Gminy Platerów.
Przedsięwzięcie dofinansował Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

 


A.Z.Z.
fot. D. Ludwiczuk

„Chełm – dawny tygiel kultur”

Po inspiracje do nowych form pracy z dziećmi oraz w celu projektowania edukacji w terenie, która integruje różne dziedziny wiedzy: ekologię, historię, kulturę i religię udali się nauczyciele ZPO w Platerowie.

W swej wakacyjnej podróży po ziemi chełmskiej przyjrzeli się dokładnie zagadnieniu wielokulturowości. Odbyli spotkania ze specjalistami w kwestii prawosławia oraz zwrócili uwagi na kulturę żydowską.
Polonistów (zwłaszcza) zadziwiła „nieobecność” Leśmiana w przestrzeni Hrubieszowa. Drobne ślady jego w tym mieście bytności znaleźli jedynie w Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

 

 

 

 

 

A.Z.Z.

fot. M. Wielogórska

„Jeszcze”

Wakacje już się rozpoczęły, a nasi uczniowie ( Kamila Tymicka, kl.I oraz Michał Szysz, kl. IV) zostali laureatami dwóch - ogłoszonych jeszcze w roku szkolnym - konkursów plastycznych: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” oraz „Breloczek nadbużański”. 27 czerwca 2019 podczas sesji Rady Powiatu Łosickiego otrzymali nagrody i dyplomy. 

Gratulujemy!

 

A.Z.Z.
https://powiat.losice.pl/

„Świat fraktali”

W celu: poprawy umiejętności myślenia matematycznego u uczniów szkoły podstawowej w Platerowie, rozwinięcia wiedzy o obecności matematyki w codziennym życiu u dzieci i dorosłych gminy Platerów oraz wzbogacenia metod edukacji matematycznej w szkole Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo – Ekologiczne „Mężenin” przygotowuje się do realizacji projektu „Świat fraktali” (dofinansowanie Fundacja mBanku).
W ramach projektu dojdzie do warsztatów artystycznych ( kręcenie filmu „Co to jest fraktal?”, programowanie, tworzenie mozaiki-fraktala) dla nauczycieli oraz uczniów i rodziców, a także ogłoszony będzie konkurs fotograficzny „Fraktale są wśród nas”. Działanie zakończy spotkanie środowiskowe z matematycznymi zabawami międzypokoleniowymi.

Dofinansowano ze środków Fundacji mBanku.


A.Z.Z.

„Dola ucznia, czyli o zakończeniu roku szkolnego”

„Jest dola, jest los napisany dla każdego człowieka: gdyby miał skrzydła, nie uleci przed nim, gdyby sto nóg miał, nie uciecze”.
Prolog do uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/2019 stanowiło przedstawienie „Sznirele Perele”. Po nim doszło do przekazania sztandaru klasom młodszym, ślubowania absolwentów oraz wystąpienia Dyrektor Marii Daszko.
Punktem istotnym spotkania było rozdanie świadectw z wyróżnieniem uczniom, którzy dzięki swej solidnej pracy i nienagannej postawie osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce oraz bardzo dobre i wzorowe zachowanie. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Leonard Szpura, Maciej Stachacz i Natalia Bujalska z klasy pierwszej; Dominik Marczuk z klasy drugiej; Magdalena Oksiuta z klasy trzeciej; Michał Szysz, Gabriela Romaniuk i Joanna Knapiuk z klasy czwartej; Oliwia Wierzchucka i Bartosz Harasimiuk oraz Kinga Prażmo (100% obecności) z klasy piątej; Łukasz Czerka z klasy szóstej; Karina Wiśniewska i Paulina Litewnicka z klasy siódmej; Aleksandra Zielińska z klasy ósmej; Mateusz Czerka, Aleksandra Woźniak i Magdalena Pawłowska z klasy trzeciej gimnazjum.
Także uczniowie, którzy wykazali się aktywnością, pomysłowością, wiedzą i umiejętnościami zostali docenieni pochwałami, nagrodami i dyplomami. Przyznano je za wyniki w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur (Jan Radewicz, Jakub Sidoruk, Aleksandra Zielińska, Karina Wiśniewska), szkolny konkurs językowy „Summer Lapbook” ( Aleksandra Zielińska, Karina Wiśniewska, Michał Szysz), „zaangażowanie w życie artystyczne szkoły” (Leonard Szpura, Szymon, Raczuk, Kamila Tymicka, Szymon Tarantowicz, Maciej Stachacz, Szymon Stefański, Dominik Marczuk, Adam Marczuk, Magdalena Oksiuta, Oliwia Kusz, Jakub Lulko, Mateusz Czerka, Aleksandra Zielińska), „świetne kreacje aktorskie” (Aleksandra Zielińska, Wiktoria Pływacz, Zuzanna Stępnik), działalność w teatrze szkolnym (Marika Bareja, Kalina Kondraciuk, Łukasz Czerka, Mikołaj Czerka, Jakub Pływacz, Szymon Dec, Kinga Prażmo, Klaudia Truszkowska, Julia Sidoruk), „reprezentowanie szkoły w licznych konkursach językowych” (Aleksandra Zielińska, Paulina Litewnicka), „reprezentowanie szkoły w konkursach recytatorskich” oraz rzetelne pełnienie funkcji konferansjerów podczas wielu uroczystości szkolnych ( Aleksandra Zielińska, Kacper Harasimiuk), sukcesy sportowe (Karina Wiśniewska) i zaangażowanie w zajęcia pozalekcyjne SKS (Jakub Kobryński, Mateusz Golwiej, Michał Szysz, Jakub Knapiuk, Szymon Dec, Łukasz Oreszczuk, Anna Kucińska, Daniel Czerko, Bartosz Połoch), konkursy plastyczne (Magdalena Dudek, Michał Szysz) oraz koleżeńską postawę ( Jolanta Warsztocka, Piotr Protasiuk).
W dalszej części wydarzenia (ostatniego w tym roku szkolnym) odbył się koncert uczniów ze szkół muzycznych w Siemiatyczach i Łosicach: Gabriela Wierzchuckiego, Michała Szysza oraz Oliwii Wierzchuckiej.
Materiał, który następnie przedstawiła odchodząca klasa ósma (do jego powstania przyczyniła się w polonistka), miał charakter sentymentalno – zabawny. W formie prezentacji, w której przeplatały się zdjęcia z filmami i komentarzami uczniów, pokazano projekty, wydarzenia, akcje oraz wyjazdy edukacyjne, w których klasa od przedszkola (często z również odchodzącą klasą trzecią gimnazjum) uczestniczyła. Było tego mnóstwo!
Za wszelkie okazje, by zdobywać wiedzę i umiejętności Dyrekcji oraz Nauczycielom najpierw podziękowali absolwenci, a po nich zrobili to rodzice.
Na zakończenie – już z myślą o nadchodzącym roku szkolonym 2019/2020 – z propozycją udziału w projekcie „ Świat fraktali” (dofinansowanie Fundacja mBank) wystąpiła Jolanta Ostaszewska, która w formie prezentacji zapoznała zebranych z tematem „fraktal” i zapowiedziała konkurs fotograficzny „Fraktale są wśród nas”.
Ostatni dzień w szkole zakończył się kameralnymi spotkaniami uczniów z wychowawcami. Były uśmiechy, były i łzy.

Scenariusz i reżyseria uroczystości: Alicja Zienkiewicz- Zielińska
Scenografia: Ewelina Siemieniuk, Agnieszka Agapow, Tomasz Chatkiewicz
Współpraca: Bożena Niedziółka, Bożena Szoplewska
Opieka merytoryczna: Maria Daszko, Grzegorz Szymanek
Opieka techniczna: Jolanta Ostaszewska, Maciej Zieliński
Oprawa muzyczna i nagłośnienie: Grzegorz Szymanek
Zdjęcia: Magdalena Wielogórska
Prowadzenie (po raz ostatni): Aleksandra Zielińska, Kacper Harasimiuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. I. Kraszewski „Chata za wsią”
A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska

„Słyszałeś o doktorze Januszu Korczaku?”

Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2018/2019 „Aktorzy Ze Spalonego Teatru” przedstawili teatr cieni pt. „Sznirele Perele”, czyli „sznur pereł” w reżyserii Agnieszki Agapow.
Scenariusz napisało życie wychowanków Domu Sierot założonego przez Stefanię Wilczyńską i Janusza Korczaka.
W przedstawieniu po raz ostatni udział wzięły: Wiktoria Pływacz, Aleksandra Zielińska i Zuzanna Stępnik, którym na koniec pięcioletniej współpracy Agnieszka Agapow serdecznie podziękowała za „świetne kreacje aktorskie oraz wspólne przeżycia w teatrze szkolnym”.

 

 

„Okruchy wspomnień” Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka
A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska

Przeprosiny

W imieniu swoim i innych rodziców chcę przeprosić Panią Grażynę Stasiuk za słowa które były wobec niej skierowane z naszej strony.
Ewa Mielniczuk

Nauka przez zabawę

Każdy wie, że szkoła to miejsce gdzie zdobywamy przede wszystkim wiedzę. Oprócz tego szkoła umożliwia nam rozwój zainteresowań i pasji oraz aktywne spędzanie czasu. Klasa 3 podczas lekcji plastyki, muzyki oraz wychowania fizycznego niejednokrotnie uczestniczyła w zajęciach, podczas których były wykorzystywane aktywne metody. Uczniowie korzystali z wielu pomocy dydaktycznych oraz pracowali z różnymi materiałami. Na ostatnich zajęciach plastycznych uczniowie mieli okazję stworzyć bilbord promujący szkołę, który teraz uatrakcyjnia wjazd do naszej szkoły.

 

 

 

 

 

  

  

M. Wielogórska

Mały Mistrz Sportu

Fotorelacja z Małego Mistrza Sportu w Górkach.

 

 

Wycieczka do Nurca

Dnia 11.06.2019r. klasa II uczestniczyła w wycieczce do Nurca. Podróż odbyliśmy pociągiem (niektóre dzieci jechały po raz pierwszy). Zobaczyliśmy jak wygląda praca motorniczego i konduktora, nauczyliśmy się odczytywać rozkład jazdy pociągów oraz zasad bezpieczeństwa na peronie. Zostaliśmy przyjęci w Domu Sióstr Urszulanek „Betania”, gdzie mile spędziliśmy czas: graliśmy w różne gry i zabawy. S. Katarzyna opowiedziała dzieciom o zgromadzeniu, jego historii i o pracy sióstr. Pomimo upału i zmęczenia wróciliśmy z nowymi wrażeniami.

 

 

 

 


A. Obrępalska
A. Chwedoruk

Doradztwo zawodowe

Dnia 10.06.2019r. w ramach realizowanych godzin z doradztwa zawodowego odbyła się wycieczka do Białej Podlaskiej z uczniami klas VII, VIII Szkoły Podstawowej i III klasy Gimnazjum.
Dzięki uprzejmości Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej nasi uczniowie zapoznali się ze strukturą i pracą funkcjonariuszy policji oraz uzyskali rzetelną wiedzę na temat możliwości wstąpienia w szeregi służb mundurowych i ścieżki kariery zawodowej.

 
W kinie zapoznali się z pracą związaną z projekcją filmów, zostali „wpuszczeni za kulisy”, czyli zwiedzili pomieszczenie techniczne do obsługi projekcji filmów i poznali jej tajniki.

 
Następnie udali się do budynku Starostwa Powiatowego by tam przyjrzeć się pracy urzędnika, w które zostali wprowadzeni przez Annę Kutnik kierownik oddziału spraw obywatelskich i cudzoziemców w delegaturze w Białej Podlaskiej.

 
Kolejnym przystankiem był Salon fryzjerski - damsko męski dziecięcy przy Al. 1000-lecia w którym Pani Anita przybliżyła im zawód fryzjera.

 
Na koniec nasi uczniowie odwiedzili warsztat samochodowy by dowiedzieć się na czym polega praca mechanika w dzisiejszych czasach.

 
Ilona Bardak - Wojtczuk

W tartaku

Klasa 5 na lekcji techniki w tartaku Pani W. Bronisz omówiła obróbkę drewna oraz zapoznała się z zawodami związanymi z drewnem.

 

„Do wiadomości”

Na siedleckiej scenie podczas finału XXXVI Konkursu Recytatorskiego Dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego 11 czerwca 2019r. wystąpił uczeń klasy czwartej Michał Szysz.
Z właściwą dykcją i artykulacją zaprezentował wiersz L. J. Kerna oraz fragment prozy B. Kosmowskiej. I chociaż nie znalazł się wśród tegorocznych laureatów – wierzymy w niego!

A.Z.Z.

"Skromny gest"

Podziękowania za skromny gest (majowe spotkanie klasy ósmej z pensjonariuszami) otrzymała szkoła od p. Haliny Korycińskiej, Kierownika Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Łosicach
Wcześniej, w grudniu - dzięki udanej akcji charytatywnej przeprowadzonej przez Agatę Obrępalską udało się zakupić do ośrodka potrzebne sprzęty.
Byłoby dobrze, gdyby doszło do kolejnych działań na rzecz ZOL-u.

A.Z.Z.

Strona 1 z 22