Wydarzenia

„Posłuchajcie jak było i przyjmijcie sercem….”

Nikt nie mówił, że: „będzie łatwo”, bo czasu mało, a i gwara lwowska do najłatwiejszych nie należy. Jednak szkolna grupa teatralna stanęła na wysokości zadania i bogata w fachowe wskazówki dostarczone przez Ewę Maleszę na październikowych warsztatach we Lwowie oraz pokierowana przez Agnieszkę Agapow na próbach w Platerowie - z żartem, urokiem oraz młodości urokiem wystawiła „Lwów”. 

W przedstawieniu, którego premiera odbyła się na „Koncercie dla Niepodległej” nie zabrakło znanych powszechnie postaci i scen z lwowskich ulic. A ponieważ widowisko należało do tych „włączających w akcję widzów”, w dialog z preclarką, kwiaciarką czy gazeciarzem weszli konferansjerzy, dzieci i rodzice.
„ Nie gadaj dużo. Rób, co masz zrobić i nie rób hecy!”


„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

 

 

 

 

 

Kazimierz Schleyen „Lwowskie gawędy”
A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska, D. Ludwiczuk

„Cykl wystaw”

"Koncert dla Niepodległej" - był dla szkoły doskonałą okazją do pokazania się i podsumowania dotychczasowych wydarzeń.

Nauczyciele kierując się tym, co w działalności szkoły najważniejsze, z pomocą uczniów i pracowników szkoły przygotowali wystawy o tym, jak sięgamy do przeszłości oraz w jakie działania artystyczne włączamy dzieci i młodzież.
Bo, jak powiedział Korczak: „W domu myślą i zajmują się różnymi sprawami, w domu pokoje i sprzęty są dla wszystkich, szkoła myśli tylko o uczniu: każda sala, każda ławka, każdy kącik jest właśnie dla ucznia."
W wybranych salach lekcyjnych oraz w czytelni zaprezentowano: szkolne kroniki i dokumenty archiwalne, informacje o zrealizowanych projektach, wykonane na warsztatach artystycznych przedmioty oraz zbiór zdjęć z Podlasia, tych - „z przeszłości” i tych - współczesnych.
Dużo czasu i własnej inwencji w przygotowanie pokazów włożyli: Maria Daszko, Dariusz Kazun, Paweł i Jolanta Ostaszewscy, Bożena Szoplewska, Dorota Kolasa, Magdalena Wielogórska, Ewelina Siemieniuk, Bożena Niedziółka. Pokazy fotografii towarzyszące wystawom przygotował Daniel Ludwiczuk.

Ekspozycje przygotowano w taki sposób, że zwiedzający mieli możliwość skomentowania wydarzenia, pozostawienia informacji zwrotnej, wyrażenia opinii, które następnie znajdą się – na pamiątkę - w Kronice Sztandaru.

„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

 

 

 

 
A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska, D. Ludwiczuk

"Rekord dla Niepodległej"

Nasz patron, Janusz Korczak pisał: „Pieśń brzmi pobudką i żołnierz odważnie pędzi naprzeciw niebezpieczeństwu, bo pieśń mu mówi, że waleczni zdobywają, silni zwyciężają, że mężnym Bóg pomaga.” 

Na "Koncercie dla Niepodległej" śpiewaliśmy pieśni patriotyczne. Akompaniował nam Grzegorz Szymanek. Wśród wspólnie wykonanych znalazły się utwory w sposób następujący w literaturze fachowej opisane:

1. "Wśród podobnych sobie rangą pieśni wyróżnia się taneczną melodią – opartą na starym ludowym utworze z Podlasia oraz bezpretensjonalnym tekstem, którego pierwsze słowa: Jeszcze Polska nie zginęła były częstokroć ostatnimi słowami tych, którzy umierali za Ojczyznę. Po raz pierwszy zaśpiewano ją w lipcu 1797r., a od 1927r. jest naszym hymnem państwowym. "– „Mazurek Dąbrowskiego”.

Zaśpiewaniem hymnu o godz. 11.11. włączyliśmy się w ogólnopolską akcję: „Rekord dla Niepodległej” zorganizowaną Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2. "Utwór powstał w czasie kilkudniowego marszu I Kompanii Kadrowej, w dniach 6–12 sierpnia 1914 roku. Jeden z żołnierzy kompanii Tadeusz Ostrowski ułożył nowy tekst do ludowej piosenki:  „Siwa gąska, siwa, po Dunaju pływa." - „Pierwsza Kadrowa".

3. "To pieśń, która powstała niejako w odpowiedzi na wysyp popularności pieśni o ułanach. Trwają spory o jej autora czy autorów, warto jednak podkreślić, że chociaż powstała w latach 1914-1918 ogromną popularnością cieszyła się w czasie II wojny światowej." – „Piechota".

4."Zdaniem Józefa Piłsudskiego to: najdumniejsza pieśń, jaką kiedykolwiek Polska stworzyła. W latach powojennych uważana była przez żołnierzy Marszałka niemal za hymn państwowy." - „Legiony”, czyli „My, Pierwsza Brygada”.

"Koncert dla Niepodległej" był elementem projektu „Godność, wolność, niepodległość”.

„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

 

 

A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska, D. Ludwiczuk

"Barwy narodowe"

Tylko kilka razy w roku gościmy u siebie (ul. Siedlecka 7) przedszkolaków. 

Tym większa była nasza radość, gdy 9 listopada grupa uczniów klasy "O" pojawiła się w "dużej szkole". Dzieci przygotowane przez Renatę Głuchowską w pełnym uroku tańcu z szarfami zaprezentowały nasze barwy narodowe w nowej odsłonie.
Występ sześciolatków był jednym z elementów "Koncertu dla Niepodległej ", który zaistniał w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz nadania szkole sztandaru.
Koncert był ostatnim wydarzeniem projektu „Godność, wolność, niepodległość” przygotowanego przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu wieloletniego „Niepodległa”.

„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej 
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

 

 

  

A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska, D. Ludwiczuk

"Kolejne zadanie"

Miesiąc minął od ostatniej współpracy (projekt „O szukaniu dróg” z Ukrainą), a już sympatyzujący ze szkołą Zespół Pieśni i Tańca "Pasieka" podjął się kolejnego z nami zadania. 

Na "Koncercie dla Niepodległej" 9 listopada dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz nadania Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Platerowie sztandaru Zespół wystąpił z minikoncertem, by następnie wspomóc w "wykonie" młode pokolenie.
"Koncert dla Niepodległej" był elementem projektu „Godność, wolność, niepodległość”.

„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

 

 

 

A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska, D. Ludwiczuk

"Żywa pieśń Podlasia"

Stary Doktor powiadał, że: „Żywa pieśń weselem może przejąć istotę naszą. Jaśniej się robi sercu, ufa się bardziej, wierzy silniej, czuje żywiej, marzy pogodniej - i słodko, jasno, słonecznie płyną myśli nasze pod wpływem promieni i tonów.”

Podlaska "żywa pieśń" jest naszym dziedzictwem i tradycją. Prezentujemy ją z dumą podczas szkolnych uroczystości. Nie mogło jej zabraknąć i tym razem.
Na "Koncercie dla Niepodległej" 9 listopada doszło do połączenia dziecięcej energii z doświadczeniem scenicznym. Sto lat niepodległości oraz nadanie sztandaru szkole - tańcem i śpiewem uczciła najpierw "duża", potem "Mała Pasieka". Obiema kieruje Grzegorz Szymanek.
Koncert był finalnym elementem projektu „Godność, wolność, niepodległość”.

„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

 

 

 

 
A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska, D. Ludwiczuk

"Mamy sztandar!"

Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu o wymiarach: 100cm na 100cm, obszyta taśmą ze złotymi frędzlami.

Awers jest w kolorze złotym. W jego centralnej części znajduje się postać patrona szkoły Janusza Korczaka z małym chłopcem. Wokół nich złotymi literami wyhaftowano napis:
„Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Platerowie”.

Rewers jest w kolorze czerwonym. Na tym tle widnieje godło państwowe – orzeł w koronie. Nad godłem na półokręgu wyhaftowano słowa:

BÓG - HONOR - NAUKA - OJCZYZNA

Na dole znajduje się wieniec z liści laurowych w złotym kolorze.
Sztandar podwieszony jest do toczonego, ciemnego drzewca zakończonego okuciem metalowym z pozłacanym orłem w koronie. Wzdłuż drzewca wbite są gwoździe fundatorów. Jest ich dwanaście. Najwyżej umieszczony jest tytułowy gwóźdź fundacyjny z wygrawerowanym napisem:

„Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Platerowie w setną rocznicę Odzyskania Niepodległości. Sztandar poświęcono dnia 9.listopada 2018 roku.”

 
D. Kazun
A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska, D. Ludwiczuk

"Jak to ze sztandarem było?"

Dziesiątki lat musiały minąć, by marzenie Dariusza Kazuna o szkolnym sztandarze ziściło się:

"W blisko stuletniej historii istnienia szkoły w Platerowie myśl o ustanowieniu patrona i nadaniu jej sztandaru pojawiała się dwukrotnie.
Platerowska szkoła, pierwotnie zwana "powszechną", powstała w roku 1924. Po raz pierwszy pomysł przyjęcia przez społeczność szkolną imienia dla szkoły zrodził się przed rozpoczęciem pamiętnego roku szkolnego 1939/1940. Wówczas Gminny Dozór Szkolny w Górkach i Komitet Budowy Szkoły w Platerowie podjął decyzję o przeprowadzce do nowego, niewykończonego jeszcze, ale własnego budynku. Jednocześnie rozważano nadanie szkole imienia, a patronem miał zostać Tadeusz Kościuszko.
Niestety, wybuch wojny 1 września 1939 roku zniweczył oba plany. Dopiero po jej zakończeniu w 1947 roku wznowił działalność Komitet Rodzicielski, który za główny swój cel przyjął remont budynku szkolnego. Patronat opiekuńczy nad szkołą przejęła Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ale o nadaniu imienia szkole nikt wówczas nie myślał.
Dopiero czterdzieści lat później, w 1987 roku, na posiedzeniu rady pedagogicznej przedstawiono wniosek o podjęcie działań na rzecz przyznania szkole imienia. Ustalono, że najlepiej, aby patron miał związek z naszym regionem oraz z działalnością pedagogiczną.
Po dwóch latach starań, Ministerstwo Edukacji Narodowej zaakceptowało postać, która spełniała oba warunki: doktor Janusz Korczak – Wielki Przyjaciel Dzieci. To pedagog i wychowawca, który w latach 1934-1937 w okresach wakacyjnych odpoczywał w pobliskim Mężeninie. Kroczył przez swoje życie wychowując i ucząc: „jak kochać dziecko”.
Uroczyste nadanie imienia szkole po kolejnych dwóch latach przygotowań nastąpiło 31 maja 1991 roku, w przeddzień Międzynarodowego Dnia Dziecka. Ten akt wytyczył ogólnie znane i akceptowane przez środowisko szkolne wartości w nauczaniu i wychowywaniu młodego pokolenia zgodnie z pedagogiką korczakowską.W pierwszą rocznicę tego wydarzenia zorganizowano obchody Dnia Patrona – święto, które na stałe weszło do kalendarza uroczystości szkolnych.
Wraz z nadaniem patrona, zrodził się pomysł, o którym wcześniejsze pokolenia nawet nie marzyły. Nadszedł czas, aby mieć i sztandar – symbol tradycji oraz aspiracji szkolnych w dążeniu do podwyższenia standardów nauczania i wychowania. Ta idea pojawiła się po raz pierwszy wśród nauczycieli w 1994 roku, kiedy to szkoła obchodziła siedemdziesięciolecie swojej działalności.
Pierwszym etapem realizacji tego pomysłu była nowa tarcza szkolna, której symbolika miała być później wykorzystana na sztandarze. Widniała na niej postać Janusza Korczaka oraz stojącego przed nim chłopca. To autentyczna scena, symbolizująca jedność wychowawcy z uczniem, wykadrowana ze zdjęcia wykonanego przed wejściem do dworku w Mężeninie w 1935 roku. Ten graficzny znak od wielu już lat jest wykorzystywany przez Polski Komitet Korczakowski.
Był rok 1995. W "Podlaskim Kwartalniku Kulturalnym" ukazał się obszerny artykuł autorstwa Dariusza Kazuna, opisujący dzieje szkoły w Platerowie. Komitet Rodzicielski wykupił dużą część nakładu tego czasopisma. Tekst o historii szkoły został ostemplowany znakiem tarczy szkolnej z napisem: „Fundacja Sztandar Szkole”. W ten sposób kwartalnik stał się swojego rodzaju „cegiełką” rozprowadzaną wśród ludzi dobrej woli, celem zebrania części funduszy na sztandar. Niestety, uzbierana kwota (stanowiąca wówczas jedną trzecią wartości sztandaru), została ze szkoły w niewyjaśnionych okolicznościach skradziona. Pomysł ufundowania sztandaru został w ten smutny sposób odłożony na następne lata.
Dziś wiemy, że na lat dwadzieścia.
U progu roku szkolnego 2017/2018, podczas sierpniowego posiedzenia Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie, Dyrektor Maria Daszko zaapelowała, aby w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości ufundowanie szkole sztandaru nie było marzeniem lecz rzeczywistością.
Intensywność prac w związku ze zbieraniem składek na sztandar nastąpiła w drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018. Wcześniej pierwszą kwotę na ten szczytny cel ofiarował w wysokości 666 złotych Samorząd Uczniowski.
Na przełomie lutego i marca br. wybrano nową Radę Rodziców z przewodniczącą, Pauliną Jaszczyńską. Radna wyłoniła ze swego grona komitet zbierający pieniądze na sztandar. W jego skład weszły następujące osoby:

Paulina Jaszczyńska, Agata Marczuk, Tomasz Wierzchucki, Zofia Czerka, Marta Ciołek, Mariola Wawryniuk, Ewa Mielniczuk, Dariusz Kazun, Kamil Baranow, Maria Daszko oraz Grzegorz Szymanek.

W czasie kolejnych spotkań komitet rozdzielał zadania, zaakceptował projekt cegiełki, dopracował awers i rewers sztandaru, które nawiązywały do pierwotnej symboliki z 1994 roku.
Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, rodziców i uczniów tempo prowadzonej akcji było imponujące. Potrzebne fundusze zebrano na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego 2017/2018, a sztandar wykonała Firma „Haftina”.
Uroczyste nadanie sztandaru Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Platerowie nastąpiło w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po uprzednim poświęceniu go w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Platerowie przez ks. proboszcza Józefa Gierczyńskiego dnia 9 listopada 2018r.

I tak marzenie o sztandarze stało się faktem."

 

 

Dariusz Kazun
fot. M. Wielogórska, D. Ludwiczuk

„Targi Wschodnie”

Blisko 100 lat temu minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski w jednym ze swych przemówień we Lwowie tak powiedział: 

„Targi Wschodnie mają odgrywać coraz poważniejszą rolę jako przygotowanie realnej wartości eksportowej dla polskiej produkcji. (…) Są one przede wszystkim jak gdyby barometrem koniunktury gospodarczej.”(…) „Nie ma w Polsce człowieka, któryby nie miał sentymentu dla tego miasta”.
A Lwów przeżywał wielkie święto, bo Targi gromadziły rzesze i wystawców, i odbiorców. Nie dziwi więc fakt, skąd powstanie w naszych umysłach idei przejrzenia się miejscu tego doniosłego - przez szereg lat dla Polski –wydarzenia.
Nim jednak stanęliśmy w jednym z narożników Rynku przy fontannie Neptuna - jeszcze w Platerowie - szukaliśmy informacji na temat Lwowa oraz organizowanych w nim Targów Wschodnich w literaturze i internecie.
A gdy znaleźliśmy się już w „Mieście Lwa” na ścianach budynków, pod stopami czy też w kunsztownie wykonanych detalach na balkonie – odnajdywaliśmy ślady świetności sprzed stu lat. Przez kolejne dni poruszaliśmy się po klimatycznych przestrzeniach miasta, rozmawialiśmy z mieszkańcami oraz gromadziliśmy materiał o interesującym nas wydarzeniu.
 


Po zdobyciu wiedzy teoretycznej uczestnicy projektu wzięli udział w sesji fotograficznej w stylu retro. Epokową stylizację zorganizowała Ewelina Siemieniuk, a w przeprowadzeniu sesji pomogli jej dwaj artyści: Antoni Wróblewski oraz Daniel Ludwiczuk.
Doszło do dialogu współczesności z przeszłością. Również za sprawą działań performerskich Sławka Matyjaszewskiego.

W miejscu Targów - w Parku Stryjskim - zadziały się historie z tekstów piosenek Hemara oraz wspomnień Wettlina. Tło do kultowych scen stanowiły: dawne budynki – miejsca targowych wystaw oraz jesienią naznaczony lwowski park.
Do podobnego incydentu doszło także „ na Kliparowi”. Tam podwórka, bramy oraz witryny sklepowe były tłem do wydarzeń rodem z kultowych piosenek lwowskich. Tego popołudnia na schodach domów i pod ścianami kamienic przystawali „batiary” , a na ulicy dostrzec można było „ preclarkę z Pohulanki” , „dziewczęta: Suknie w perkalu, usta jak mak..” oraz „ pannę Franciszkę” z młodym fryzjerczykiem i „rudzicielami”.
Dla wycieszenia emocji wybraliśmy się do miejsca, bez którego pobyt we Lwowie nie byłby ważny, na Cmentarz Łyczakowski, gdzie zawsze zatrzymujemy się przy grobach Polaków: Marii Konopnickiej, Władysława Bełzy, Gabrieli Zapolskiej oraz na Cmentarzu Orląt.
 

 

 

 


Dni upływały nam bardzo pracowicie. Codziennie rano dźwięk porannej gimnastyki (prowadzenie: Aleksandra Zielińska, kl. VIII), rozbrzmiewał na hotelowym korytarzu. A wieczorem - ten sam korytarz - był przestrzenią do spotkań podsumowujących, ewaluacji oraz miejscem prób.
Młodzież z kółka teatralnego Agnieszki Agapow miała możliwość obcowania ze sztuką w osobie Ewy Maleszy. Wypróbowane we Lwowie scenki i pod wrażeniem miasta zrodzone pomysły - złożyły się na przedstawienie „Lwów”, którego premiera miała miejsce 9 listopada na "Koncercie dla Niepodległej".
 

 
„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

A.Z.Z.
fot. D. Ludwiczuk, A. Wróblewski.

„Projekt Niepodległa”

Z początkiem roku szkolnego 257 szkół i placówek oświatowych w kraju dowiedziało się, że została im przyznana dotacja na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach projektu „Godność, wolność, niepodległość”. W konkursie złożono blisko 2 500 wniosków.

Projekt został przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu wieloletniego „Niepodległa”. Miał na celu kształtowanie postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach, takich jak: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.”
Ku naszej radości – projekt wymyślony przez zespół: Maria Daszko i Alicja Zienkiewicz – Zielińska – znalazł się wśród nagrodzonych.
W ramach działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowaliśmy: wystawę starych zdjęć zatytułowaną: „Ludzie i dzieła. Gmina Platerów w latach 1918 – 1939”, wycieczkę patriotyczną oraz „Koncert dla Niepodległej”.

„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

 

 

  
A.Z.Z.
fot. D. Ludwiczuk, A.Z.Z.

„Utwór o regionie”

Biblioteka szkolna powiększyła się o kolejny utwór z gatunku „regionalia”. Jego autorami są nauczyciele, nasi i ze szkoły sąsiedniej: Rafał Dydycz (ZS Sarnaki) oraz Alicja Zienkiewicz – Zielińska. Projektu okładki i składu dokonał Maciej Zieliński.
Publikacja „Serpelice. Dzieje - Kapucyni - Kalwaria” „może być podręcznikiem o przeszłości, przewodnikiem po teraźniejszości […] oraz towarzyszem na modlitewnym szlaku po Kalwarii Podlaskiej.”, która uczniom naszej szkoły znana jest jako miejsce spotkania wiernych podczas odbywającego się w pierwszych dniach września Diecezjalnego Dnia Młodzieży.
Zachęcam do lektury…

Autor - A.Z.Z.

Dzień wolny

Informujemy i przypominamy, że dzień 12 listopada 2018r. jest dniem wolnym.

Brak automatycznego tekstu alternatywnego.

Koncert dla Niepodległej

„Bo wolność – to wśród mądrych ludzi żyć”

6 listopada na konkursie „Patriotyzm w poezji” w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy reprezentowali nas: Julia Brojek( kl.III), Gabriel Niedzielak (kl. II), Michał Szysz (kl.IV), Aleksandra Zielińska (kl.VIII) i Kacper Harasimiuk (kl.III). 

Jury nagrodziło I. miejscem występ Gabriela, a Kacper otrzymał „wyróżnienie”. Gratulacje!
W pracy nad interpretacjami utworów uczniów wspierały: Małgorzata Sujkowska, Anna Chwedoruk, Alicja Zienkiewicz- Zielińska oraz Maria Daszko.

A.Z.Z.

„Współpraca szkół”

Zawsze, gdy przybywamy do Lwowa, dążymy do wizyty w sympatycznej placówce, w której od 2012 r. znamy aktywnego, pozytywnie nastawionego do projektów i współpracy szkół dyrektora Pavlo Hnusa. Pierwszy raz spotkaliśmy się podczas realizacji zadania „Na Wysoki Zamek” (dofinansowanie Fundacja Banku Zachodniego WBK, 2012r.), potem przy okazji każdego pobytu w „Lwim Grodzie” zaglądaliśmy do szkoły przy ulicy Dozwilnej.

Także teraz, w październiku (wyjazd do Lwowa w ramach projektu „Godność, Wolność, Niepodległość”), nie obyło się bez spotkania z naszymi lwowskimi partnerami. Wspólnie (grupa polsko-ukraińska) przemierzaliśmy Rynek i ulice od/do niego biegnące, by rozwiązać zagadki z miastem związane. A kolejnego dnia z podarunkiem w postaci zestawu książek w języku polskim (dawne zasoby biblioteki szkolnej oraz inicjatywa uczestników projektu), zawitaliśmy do Szkoły nr 68, w której w roku szkolnym 2018/2019 wprowadzono nauczanie języka polskiego.
Doszło do rozmów na szczeblu dyrektorskim oraz uczniowskich warsztatów plastycznych, których efekty – jako dowód współpracy i „na pamiątkę” pobytu – przywieźliśmy do Polski.
Wizyta, podarunek oraz wspólne zajęcia stały się pretekstem do dyskusji o rewizycie w Polsce... Czekamy.

Projekt „sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

 

 

 

 

A.Z.Z.
fot. D. Ludwiczuk

„Sztuka w opłotkach”

Aby rozwinąć wśród mieszkańców Platerowa umiejętności artystyczne, upowszechnić dziedzictwo kulturowe Podlasia i Mazowsza oraz podnieść poziom integracji międzypokoleniowej Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo – Ekologiczne „Mężenin” we współpracy z naszą szkołą przystępuje do realizacji kolejnego projektu. 

Odbędą się warsztaty artystyczne (ceramika, batik, filcowanie, szycie) inspirowane wzornictwem ludowym, którego przykłady (zakładamy) przechowywane są na strychach, w kufrach i głęboko w szafach mieszkańców naszej gminy.
Podsumowaniem działania będzie plenerowa impreza środowiskowa, podczas której odbędzie się kiermasz powstałych na warsztatach prac.

Działanie dofinansowano ze środków Fundacji „ORLEN- DAR SERCA” w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”.

A.Z.Z.

„Korczak odnaleziony”

W ramach zapoznania z postacią Janusza Korczaka grupa polsko – ukraińska – uczestnicy projektu „O szukaniu dróg” (Program Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018, dotacja Narodowego Centrum Kultury) w Parku Świętokrzyskim odnalazła pomnik Starego Doktora. 

Zapewne w innych okolicznościach młodzi Ukraińcy minęliby go w pośpiechu, jednak po pobycie w naszej szkole, pracy z fragmentami pochodzącymi z dzieł Korczaka oraz sesji fotograficznej inspirowanej jego słowami - mężczyzna w okularach w otoczeniu dzieci wydał im się znajomy...

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018”.


A.Z.Z.

„Trudne relacje”

Jak pokazać na zdjęciu trudne (nierzadko) relacje między dzieckiem a dorosłym, na które tak dobitnie zwracał uwagę w swych pracach literackich i pedagogicznych wychowawca, lekarz, pisarz i patron szkoły podstawowej w Platerowie - Janusz Korczak? W jaki sposób zilustrować słowa: „Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy.” lub jak uchwycić na zdjęciu opinię: „Zawsze jak dorosły się krząta, to dziecko się plącze.” zastanawiali się i pomysły w życie wcielali uczestnicy projektu „O szukaniu dróg” - Program Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018 (dotacja Narodowego Centrum Kultury).

W grupach międzynarodowych i zróżnicowanych wiekowo (w jednym zespole znalazł się z siedemnastolatkiem dwunastolatek) wystrojeni w kostiumy wypożyczone z garderoby ZPO w Platerowie nastoletni Polacy i Ukraińcy pozowali do fotografii: wcielali się w role i budowali sytuacje.
Nad całością czuwała Ewelina Siemieniuk.

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018”.

 

A.Z.Z.
fot. Ewelina Siemieniuk

„Wieloletnia współpraca”

I któż pomyślałby, że zawiązana w październiku 2006r. współpraca szkół z Platerowa i Małej Biłozierki (Zaporoże, Ukraina) w ramach projektu „Szkolni partnerzy” (Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI), który finansowany był ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, programu RITA oraz Fundacji Stefana Batorego rozwijać się będzie pomyślnie przez kolejne lata..?

Za nami wizyty w szkole „Diwoswit” i rewizyty w Platerowie, pobyty na Chortycy oraz wycieczki Doliną Bugu, udział w warsztatach ceramicznych i taneczno – śpiewaczych; całe mnóstwo wspólnych wydarzeń, spotkań i rozmów, które zawsze prowadziły do kolejnego projektu.

Tym razem młodzież polsko-ukraińska w ramach październikowego zadania pt. „O szukaniu dróg” (dotacja Narodowego Centrum Kultury), skupiła się na różnorodności kulturowej Podlasia. Prze kolejne dni obozu badawczego zapoznała się z wielokulturowością Białegostoku, Tykocina oraz Supraśla (opieka merytoryczna Maciej Zieliński), odbyła warsztaty z Zespołem Pieśni i Tańca Pasieka pod dyrekcją Grzegorza Szymanka oraz ćwiczyła dramę z Agnieszką Agapow, a komunikację z Alicją Zienkiewicz - Zielińską w – ku naszemu zaskoczeniu - uroczyście ustrojonych salach Zajazdu w Wasilkowie.

 

 

 


W Platerowie doszło do występu szkoły Diwoswit przed całą społecznością szkolną, zajęć językowych oraz tanecznej integracji w rytmie „belgijki” pod kierunkiem Magdaleny Wielogórskiej oraz sesji fotograficznej do cytatów z utworów Janusza Korczaka, nad której przebiegiem czuwała Ewelina Siemieniuk.

 

 

 

Dzięki zaangażowaniu Daniela Ludwiczuka we wszelkie działania przez nas organizowane młodzież ukraińska poznała, a polska udoskonaliła technikę fotografowania camera obscura. Przedstawiony przez artystę sposób robienia aparatów z puszek po herbacie był dla naszych Gości nowością, a wizja posłużenia się nimi do sfotografowania „ważnych miejsc” na tyle ekscytująca, że powstałe na warsztatach aparaty zabrali ze sobą na Ukrainę, do Małej Biłozierki.

Teraz my – z niecierpliwością - oczekujemy efektów…

Dodatkowo zaistniały w projekcie: warsztaty artystyczne z fusingiem w roli głównej, który dla Ukraińców także okazał się „czymś nowym”, wycieczka do Warszawy oraz pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wojnowie, w którym – jak zawsze – dyrektor Małgorzata Danielak - Chomać z wychowankami przyjęła nas ciepłą herbatą i serdeczną rozmową.

 

 

Zgodnie z założeniami działanie pt. „O szukaniu dróg” dostarczyło obu stronom nowej wiedzy i satysfakcji.

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury

w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018”.

A.Z.Z.

fot. M. Wielogórska, A. Agapow, E. Siemieniuk, A.Z.Z.

„W dniu naszego święta”

W ramach obchodów święta 14 października, zwanego potocznie „Dniem Nauczyciela”, uczniowie klasy szóstej pod kierunkiem zespołu nauczycielskiego złożonego z: Agnieszki Agapow, Jolanty Ostaszewskiej, Eweliny Siemieniuk, Pawła Ostaszewskiego oraz Grzegorza Szymanka przygotowali występ, na który złożyły się: prezentacja o początkach Komisji Edukacji Narodowej oraz uwspółcześniona wersja „Śpiącej królewny”.
„Wisienką na torcie” były nagrody przyznane przez Panią Dyrektor nauczycielom i pracownikom szkoły.

  

 

 

 

  

  

A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska

Strona 1 z 18