Plan lekcji Szkoła Podstawowa rok szkolny 2016/2017

Tygodniowy rozkład zajęć w Zespole Placówek Oświatowych w Platerowie w roku szkolnym 2017/2018 – semestr II

Klasa

I

Anna Chwedoruk

Klasa

II

Małgorzata Sujkowska

Klasa

III

Grażyna

Stasiuk

Klasa

IV

Agnieszka Omelańczuk

Klasa

V

Dorota

Kolasa

Klasa

VI

 Jolanta Ostaszewska

Klasa

VII

Bożena Niedziółka

1

Zajęcia Zajęcia J. angielski 13 Matematyka 12 J. polski 14 Wychowanie fizyczne
Poniedziałek 2 Zajęcia Zajęcia Zajęcia 13 Plastyka 5 Matematyka 12 J. polski 2 J. polski 15
3 Zajęcia Zajęcia Zajęcia 13 Muzyka 6 Wych-fiz. J. angielski 1 Religia 2
4 Religia J. angielski Zajęcia 13 J. angielski 1 Muzyka 6 Matematyka 12 Chemia 14
5 J. angielski Religia Zaj.komp. 12 Godz. wych. 1 Historia 2 Muzyka 6 Matematyka 15
6 Informatyka 12 J. angielski 1 Historia 2 Muzyka 6
7 Wych. fiz. K. J. Ostasz. Fizyka 15
8
Wtorek 1 Zajęcia Zajęcia Zajęcia 13 Matematyka 12 J. polski 14 Plastyka 5 J. polski 1
2 Zajęcia Zajęcia Zajęcia 13 J. hiszpański 5 Matematyka 12 J. polski 14 J. polski 1
3 Zajęcia Zajęcia Zajęcia 13 J. polski 6 Plastyka 5 Matematyka 12 Matematyka 15
4 Zajęcia Zajęcia Zajęcia 13 J. polski 6 J. rosyjski 1 Przyroda 14 Godz. wych.  15
5 Św. A. Chwedoruk J. angielski 13 Religia 5 Wych.fiz. Przyroda 14 Historia 2
6 Przyroda Religia 6 Geografia 2
7 J. rosyjski 5 J. angielski 1
8 Bibl. B. Szopl. J. rosyjski 1
Środa 1 Zajęcia Zajęcia Muzyka 6 Wych.fiz. J. polski 14 Matematyka 12 J. polski 2
2 Zajęcia Zajęcia Zajęcia 13 J. angielski 1 Technika 6 J. polski 2 Biologia 14
3 Zajęcia Zajęcia Zajęcia 13 J. polski 2 Matematyka 12 Technika 6 Matematyka 15
4 Zajęcia Zajęcia Zajęcia 13 Technika 6 Religia Wychowanie fizyczne
5 Zaj. komp Zajęcia Religia 13 Przyroda 2 Wych. – fiz. J. angielski 1 Informatyka 12
6 Św. A. Ch. Zaj. komput. Sw. P.,Ostasz. J. angielski WdŻwR Fizyka 15
7 Chemia 14
8
Czwartek 1 Zajęcia Zajęcia Zajęcia 13 Matematyka 12 J. polski 5 Przyroda 2 J. polski 14
2 Zajęcia Zajęcia Zajęcia 13 J. polski 2 Przyroda 14 J. polski 6 Geografia 2
3 Zajęcia Zajęcia Zajęcia 13 J. hiszpański 1 Wych.fiz. Matematyka 12 Matematyka 15
4 J. angielski Religia Zajęcia 13 Wych.fiz. Matematyka 12 Historia 2 Religia 6
5 Religia J. angielski Św. G. Stasiuk Historia2 J. angielski 14 Wychowanie fizyczne
6 Informatyka 12 J. rosyjski 6 Plastyka 5
7 j. rosyjski J. angielski 1
8 Świetlica Bożena Szoplewska
Piątek 1 Zajęcia Zajęcia J. angielski 13 Religia 1 J. polski 5 Informatyka 12
2 Zajęcia Zajęcia Religia 13 J. polski 1 Matematyka 12 J. polski 5 Matematyka 15
3 Zajęcia Zajęcia Zajęcia 13 J.angielski 1 Religia 5 Matematyka 12 Biologia 14
4 Zajęcia J. angielski Zajęcia 13 Matematyka 12 Godz.wych. 14 Religia 2 J. rosyjski 5
5 J. angielski Sw. A. Wojt. Zaj. wyrów. 13 Wych.-fiz. Przyroda 14 Godz. wych.12 J. angielski 1
6 Przyroda 14 J.angielski 1 Historia 2
7 Wychowanie fizyczne
8