Psycholog

                                   

Godziny Pracy

Psychologa 

W roku szkolnym 2017/2018 (pierwsze półrocze)

  

Poniedziałek  900 -1330      (1240-1330    mała szkoła)

Wtorek  900 – 1300                 (1130-1300 mała szkoła)

Środa   800– 1200               (800-930       mała szkoła)

Czwartek  900 – 1330        (1240-1330    mała szkoła)

Piątek  1000 – 1300                 (1040-1300 mała szkoła)


mgr Andrzej Wojtczuk

Tel. 691-665-408

Celem pracy szkolnego psychologa jest zapewnienie uczniom opieki psychologicznej, a także wsparcia dla rodziców oraz rady pedagogicznej.

 

W ramach pracy szkolnego psychologa realizowane są następujące zadania:

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych celem rozpoznania indywidualnych potrzeb ucznia w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości bądź niepowodzeń szkolnych.

2. Organizacja i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów ich rodziców i nauczycieli.

3. Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

4. Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności w kontaktach rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych.

5. Odpowiednio do rozpoznanych potrzeb określenie form pomocy psychologicznej.

6. Współpraca na bieżąco z dyrekcją szkoły oraz radą pedagogiczną w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych.

7. Współdziałanie z instytucjami  i organizacjami w środowisku  zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.

 

Ponadto:

  • terapeutyczne rozmowy z uczniami i rodzicami
  • porady dla rodziców odnośnie problemów rodzinnych i wychowawczych
  • porady dla uczniów
  • prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych