wtorek, marzec 26, 2019

DJ-ImageSlider

  • sl1.jpg
  • slajd2.jpg
  • slajd3.JPG
  • slajd4.JPG
  • slajd5.JPG
  • slajd6a.JPG

Podsumowanie

Projekt „Głucha wioska na Podlasiu” trwał od grudnia 2015 r. do czerwca 2016 r. W tym czasie uczniowie naszej szkoły podstawowej i gimnazjum, nauczyciele i przedstawiciele Stowarzyszenia „Mężenin” uczestniczyli w wycieczkach do miejsc związanych z patronem Januszem Korczakiem. Byli w Warszawie i Treblince. Pod kierunkiem artystki Eweliny Siemieniuk i pod opieką nauczycielek Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie: Magdaleny Gackiewicz, Doroty Kolasy, Jolanty Ostaszewskiej i Bożeny Niedziółki dzieci i młodzież wykonały na warsztatach artystycznych wszystkie elementy zaprojektowanej wcześniej mozaiki.

Młodzi artyści zaprezentowali efekt swojej pracy 1 czerwca 2016 r. na uroczystym odsłonięciu dzieła połączonym z podsumowaniem projektu i jubileuszem 25 lat nadania szkole podstawowej imienia Janusza Korczaka. Podczas uroczystości przedstawiono historię nadania placówce imienia pisarza (autorstwa regionalisty i nauczyciela Dariusza Kazuna), pokazano zdjęcia z projektu „Głucha wioska na Podlasiu” oraz przypomniano wcześniejsze działanie „Mojżesz z Mężenina” (gimnazjaliści z Platerowa wykonali pod kierunkiem artystki Dominiki Lewandowicz zdjęcia otworkowe – ilustracje do tekstu Korczaka pt. „Mały Mojżesz”). Następnie dzieci odczytały zebranym „prawidła życia” oraz przeprowadziły Akcję „PaT” Zryw Wolnych Serc. Z towarzyszeniem Zespołu Pieśni i Tańca „Pasieka” zaprezentowała się przed publicznością „Mała Pasieka” – zespół ludowy nawiązujący do tradycji regionu. Święto zakończyło się warsztatami z edukacji dla bezpieczeństwa i edukacji ekologicznej, w których udział wzięły służby mundurowe z powiatu.

Projekt przebiegał w ramach III-ego otwartego konkursu Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka na projekty edukacyjne realizowane we współpracy z dziećmi i młodzieżą pt. „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”.

  

A.Z.Z.