wtorek, marzec 26, 2019

DJ-ImageSlider

 • sl1.jpg
 • slajd2.jpg
 • slajd3.JPG
 • slajd4.JPG
 • slajd5.JPG
 • slajd6a.JPG

„Pamiętamy o Januszu Korczaku”

„Pamiętamy o Januszu Korczaku”

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Głucha wioska na Podlasiu”

(III OTWARTY KONKURS POLSKIEGO STOWARZYSZENIA

IM. JANUSZA KORCZAKA NA PROJEKTY EDUKACYJNE

REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

w roku szkolnym/akademickim 2015/2016 

pt. „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”)

 

1. ORGANIZATOR: 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Platerowie.

2. CELE KONKURSU: 

• uczczenie pamięci Janusza Korczaka;

• zapoznanie społeczności lokalnej z twórczością i działalnością Janusza Korczaka; 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

• konkurs przeznaczony jest dla lokalnej społeczności;

• uczestnik może dostarczyć/złożyć  jedną propozycję hasła na mozaikę;

• do każdej propozycji należy dołączyć metryczkę (imię i nazwisko uczestnika);

4. ZADANIE KONKURSOWE: 

Zaproponuj hasło, które znajdzie się mozaice upamiętniającej Janusza Korczaka. 

5. TERMIN DOSTARCZANIA PRAC: 

23 marca 2016r. do Alicji Zienkiewicz - Zielińskiej (ZPO w Platerowie).

6. KRYTERIA OCENY:

Komisja dokona oceny projektów, kierując  się następującymi kryteriami: 

zgodność z tematem konkursu, pomysłowość, trafność doboru materiału.

7. FINAŁ KONKURSU: 

kwiecień 2016r.

8. INFORMACJE:

Wszelkich informacji dotyczących zadania udziela Alicja Zienkiewicz – Zielińska.

„Pamiętamy o Januszu Korczaku”

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Głucha wioska na Podlasiu”

(III OTWARTY KONKURS POLSKIEGO STOWARZYSZENIA

IM. JANUSZA KORCZAKA NA PROJEKTY EDUKACYJNE

REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

w roku szkolnym/akademickim 2015/2016

pt. „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”)

 1. ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Platerowie.

 1. CELE KONKURSU:

• uczczenie pamięci Janusza Korczaka;

• zapoznanie społeczności lokalnej z twórczością i działalnością Janusza Korczaka;

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

• konkurs przeznaczony jest dla lokalnej społeczności;

• uczestnik może dostarczyć/złożyć  jedną propozycję hasła na mozaikę;

• do każdej propozycji należy dołączyć metryczkę (imię i nazwisko uczestnika);

 1. ZADANIE KONKURSOWE:

Zaproponuj hasło, które znajdzie się mozaice upamiętniającej Janusza Korczaka.

 1. TERMIN DOSTARCZANIA PRAC:

23 marca 2016r. do Alicji Zienkiewicz - Zielińskiej (ZPO w Platerowie).

 1. KRYTERIA OCENY:

Komisja dokona oceny projektów, kierując  się następującymi kryteriami:

zgodność z tematem konkursu, pomysłowość, trafność doboru materiału.

 1. FINAŁ KONKURSU:

kwiecień 2016r.

 1. INFORMACJE:

Wszelkich informacji dotyczących zadania udziela Alicja Zienkiewicz – Zielińska.