wtorek, marzec 26, 2019

DJ-ImageSlider

  • sl1.jpg
  • slajd2.jpg
  • slajd3.JPG
  • slajd4.JPG
  • slajd5.JPG
  • slajd6a.JPG

„Świat jest teatrem”

… to kolejny projekt,  do którego realizacji przystępujemy we współpracy z  Nadbużańskim Stowarzyszeniem Oświatowo – Ekologicznym „Mężenin” przy finansowym wsparciu Fundacji Banku Zachodniego WBK.

Działanie  włącza dzieci i młodzież z Platerowa w ciąg działań artystycznych (wyjazdy do teatru i warsztaty teatralne), mających na celu oswojenie młodego pokolenia ze sztuką i otwarcie go na teatralne aktywności w roli widza i realizatora przedstawienia.

Poprzez wyjazdy do teatrów uczestnicy projektu zapoznają się  z wybranymi utworami  literatury polskiej i światowej, poznają zasady zachowania i dress code w obiekcie kultury, jakim jest teatr lub opera. Na warsztatach teatralnych  poćwiczą dykcję, recytację i  grę aktorską. A pracując nad przedstawieniem w grupie - usprawnią autoprezentację, słuchanie i  argumentowanie, a także inne umiejętności niezbędne do pracy w zespole.

 Projekt zakończy się występem  przed publicznością większą niż ta, która oglądała ostatnio w szkole przedstawianą „Opowieść wigilijną” w reżyserii Agnieszki Agapow.

 

A.Z.Z.

foto. M.G.