Wydarzenia

"Kolejne zadanie"

Miesiąc minął od ostatniej współpracy (projekt „O szukaniu dróg” z Ukrainą), a już sympatyzujący ze szkołą Zespół Pieśni i Tańca "Pasieka" podjął się kolejnego z nami zadania. 

Na "Koncercie dla Niepodległej" 9 listopada dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz nadania Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Platerowie sztandaru Zespół wystąpił z minikoncertem, by następnie wspomóc w "wykonie" młode pokolenie.
"Koncert dla Niepodległej" był elementem projektu „Godność, wolność, niepodległość”.

„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

 

 

 

A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska, D. Ludwiczuk

"Żywa pieśń Podlasia"

Stary Doktor powiadał, że: „Żywa pieśń weselem może przejąć istotę naszą. Jaśniej się robi sercu, ufa się bardziej, wierzy silniej, czuje żywiej, marzy pogodniej - i słodko, jasno, słonecznie płyną myśli nasze pod wpływem promieni i tonów.”

Podlaska "żywa pieśń" jest naszym dziedzictwem i tradycją. Prezentujemy ją z dumą podczas szkolnych uroczystości. Nie mogło jej zabraknąć i tym razem.
Na "Koncercie dla Niepodległej" 9 listopada doszło do połączenia dziecięcej energii z doświadczeniem scenicznym. Sto lat niepodległości oraz nadanie sztandaru szkole - tańcem i śpiewem uczciła najpierw "duża", potem "Mała Pasieka". Obiema kieruje Grzegorz Szymanek.
Koncert był finalnym elementem projektu „Godność, wolność, niepodległość”.

„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

 

 

 

 
A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska, D. Ludwiczuk

"Mamy sztandar!"

Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu o wymiarach: 100cm na 100cm, obszyta taśmą ze złotymi frędzlami.

Awers jest w kolorze złotym. W jego centralnej części znajduje się postać patrona szkoły Janusza Korczaka z małym chłopcem. Wokół nich złotymi literami wyhaftowano napis:
„Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Platerowie”.

Rewers jest w kolorze czerwonym. Na tym tle widnieje godło państwowe – orzeł w koronie. Nad godłem na półokręgu wyhaftowano słowa:

BÓG - HONOR - NAUKA - OJCZYZNA

Na dole znajduje się wieniec z liści laurowych w złotym kolorze.
Sztandar podwieszony jest do toczonego, ciemnego drzewca zakończonego okuciem metalowym z pozłacanym orłem w koronie. Wzdłuż drzewca wbite są gwoździe fundatorów. Jest ich dwanaście. Najwyżej umieszczony jest tytułowy gwóźdź fundacyjny z wygrawerowanym napisem:

„Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Platerowie w setną rocznicę Odzyskania Niepodległości. Sztandar poświęcono dnia 9.listopada 2018 roku.”

 
D. Kazun
A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska, D. Ludwiczuk

"Jak to ze sztandarem było?"

Dziesiątki lat musiały minąć, by marzenie Dariusza Kazuna o szkolnym sztandarze ziściło się:

"W blisko stuletniej historii istnienia szkoły w Platerowie myśl o ustanowieniu patrona i nadaniu jej sztandaru pojawiała się dwukrotnie.
Platerowska szkoła, pierwotnie zwana "powszechną", powstała w roku 1924. Po raz pierwszy pomysł przyjęcia przez społeczność szkolną imienia dla szkoły zrodził się przed rozpoczęciem pamiętnego roku szkolnego 1939/1940. Wówczas Gminny Dozór Szkolny w Górkach i Komitet Budowy Szkoły w Platerowie podjął decyzję o przeprowadzce do nowego, niewykończonego jeszcze, ale własnego budynku. Jednocześnie rozważano nadanie szkole imienia, a patronem miał zostać Tadeusz Kościuszko.
Niestety, wybuch wojny 1 września 1939 roku zniweczył oba plany. Dopiero po jej zakończeniu w 1947 roku wznowił działalność Komitet Rodzicielski, który za główny swój cel przyjął remont budynku szkolnego. Patronat opiekuńczy nad szkołą przejęła Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ale o nadaniu imienia szkole nikt wówczas nie myślał.
Dopiero czterdzieści lat później, w 1987 roku, na posiedzeniu rady pedagogicznej przedstawiono wniosek o podjęcie działań na rzecz przyznania szkole imienia. Ustalono, że najlepiej, aby patron miał związek z naszym regionem oraz z działalnością pedagogiczną.
Po dwóch latach starań, Ministerstwo Edukacji Narodowej zaakceptowało postać, która spełniała oba warunki: doktor Janusz Korczak – Wielki Przyjaciel Dzieci. To pedagog i wychowawca, który w latach 1934-1937 w okresach wakacyjnych odpoczywał w pobliskim Mężeninie. Kroczył przez swoje życie wychowując i ucząc: „jak kochać dziecko”.
Uroczyste nadanie imienia szkole po kolejnych dwóch latach przygotowań nastąpiło 31 maja 1991 roku, w przeddzień Międzynarodowego Dnia Dziecka. Ten akt wytyczył ogólnie znane i akceptowane przez środowisko szkolne wartości w nauczaniu i wychowywaniu młodego pokolenia zgodnie z pedagogiką korczakowską.W pierwszą rocznicę tego wydarzenia zorganizowano obchody Dnia Patrona – święto, które na stałe weszło do kalendarza uroczystości szkolnych.
Wraz z nadaniem patrona, zrodził się pomysł, o którym wcześniejsze pokolenia nawet nie marzyły. Nadszedł czas, aby mieć i sztandar – symbol tradycji oraz aspiracji szkolnych w dążeniu do podwyższenia standardów nauczania i wychowania. Ta idea pojawiła się po raz pierwszy wśród nauczycieli w 1994 roku, kiedy to szkoła obchodziła siedemdziesięciolecie swojej działalności.
Pierwszym etapem realizacji tego pomysłu była nowa tarcza szkolna, której symbolika miała być później wykorzystana na sztandarze. Widniała na niej postać Janusza Korczaka oraz stojącego przed nim chłopca. To autentyczna scena, symbolizująca jedność wychowawcy z uczniem, wykadrowana ze zdjęcia wykonanego przed wejściem do dworku w Mężeninie w 1935 roku. Ten graficzny znak od wielu już lat jest wykorzystywany przez Polski Komitet Korczakowski.
Był rok 1995. W "Podlaskim Kwartalniku Kulturalnym" ukazał się obszerny artykuł autorstwa Dariusza Kazuna, opisujący dzieje szkoły w Platerowie. Komitet Rodzicielski wykupił dużą część nakładu tego czasopisma. Tekst o historii szkoły został ostemplowany znakiem tarczy szkolnej z napisem: „Fundacja Sztandar Szkole”. W ten sposób kwartalnik stał się swojego rodzaju „cegiełką” rozprowadzaną wśród ludzi dobrej woli, celem zebrania części funduszy na sztandar. Niestety, uzbierana kwota (stanowiąca wówczas jedną trzecią wartości sztandaru), została ze szkoły w niewyjaśnionych okolicznościach skradziona. Pomysł ufundowania sztandaru został w ten smutny sposób odłożony na następne lata.
Dziś wiemy, że na lat dwadzieścia.
U progu roku szkolnego 2017/2018, podczas sierpniowego posiedzenia Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie, Dyrektor Maria Daszko zaapelowała, aby w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości ufundowanie szkole sztandaru nie było marzeniem lecz rzeczywistością.
Intensywność prac w związku ze zbieraniem składek na sztandar nastąpiła w drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018. Wcześniej pierwszą kwotę na ten szczytny cel ofiarował w wysokości 666 złotych Samorząd Uczniowski.
Na przełomie lutego i marca br. wybrano nową Radę Rodziców z przewodniczącą, Pauliną Jaszczyńską. Radna wyłoniła ze swego grona komitet zbierający pieniądze na sztandar. W jego skład weszły następujące osoby:

Paulina Jaszczyńska, Agata Marczuk, Tomasz Wierzchucki, Zofia Czerka, Marta Ciołek, Mariola Wawryniuk, Ewa Mielniczuk, Dariusz Kazun, Kamil Baranow, Maria Daszko oraz Grzegorz Szymanek.

W czasie kolejnych spotkań komitet rozdzielał zadania, zaakceptował projekt cegiełki, dopracował awers i rewers sztandaru, które nawiązywały do pierwotnej symboliki z 1994 roku.
Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, rodziców i uczniów tempo prowadzonej akcji było imponujące. Potrzebne fundusze zebrano na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego 2017/2018, a sztandar wykonała Firma „Haftina”.
Uroczyste nadanie sztandaru Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Platerowie nastąpiło w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po uprzednim poświęceniu go w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Platerowie przez ks. proboszcza Józefa Gierczyńskiego dnia 9 listopada 2018r.

I tak marzenie o sztandarze stało się faktem."

 

 

Dariusz Kazun
fot. M. Wielogórska, D. Ludwiczuk

„Targi Wschodnie”

Blisko 100 lat temu minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski w jednym ze swych przemówień we Lwowie tak powiedział: 

„Targi Wschodnie mają odgrywać coraz poważniejszą rolę jako przygotowanie realnej wartości eksportowej dla polskiej produkcji. (…) Są one przede wszystkim jak gdyby barometrem koniunktury gospodarczej.”(…) „Nie ma w Polsce człowieka, któryby nie miał sentymentu dla tego miasta”.
A Lwów przeżywał wielkie święto, bo Targi gromadziły rzesze i wystawców, i odbiorców. Nie dziwi więc fakt, skąd powstanie w naszych umysłach idei przejrzenia się miejscu tego doniosłego - przez szereg lat dla Polski –wydarzenia.
Nim jednak stanęliśmy w jednym z narożników Rynku przy fontannie Neptuna - jeszcze w Platerowie - szukaliśmy informacji na temat Lwowa oraz organizowanych w nim Targów Wschodnich w literaturze i internecie.
A gdy znaleźliśmy się już w „Mieście Lwa” na ścianach budynków, pod stopami czy też w kunsztownie wykonanych detalach na balkonie – odnajdywaliśmy ślady świetności sprzed stu lat. Przez kolejne dni poruszaliśmy się po klimatycznych przestrzeniach miasta, rozmawialiśmy z mieszkańcami oraz gromadziliśmy materiał o interesującym nas wydarzeniu.
 


Po zdobyciu wiedzy teoretycznej uczestnicy projektu wzięli udział w sesji fotograficznej w stylu retro. Epokową stylizację zorganizowała Ewelina Siemieniuk, a w przeprowadzeniu sesji pomogli jej dwaj artyści: Antoni Wróblewski oraz Daniel Ludwiczuk.
Doszło do dialogu współczesności z przeszłością. Również za sprawą działań performerskich Sławka Matyjaszewskiego.

W miejscu Targów - w Parku Stryjskim - zadziały się historie z tekstów piosenek Hemara oraz wspomnień Wittlina. Tło do kultowych scen stanowiły: dawne budynki – miejsca targowych wystaw oraz jesienią naznaczony lwowski park.
Do podobnego incydentu doszło także „ na Kliparowi”. Tam podwórka, bramy oraz witryny sklepowe były tłem do wydarzeń rodem z kultowych piosenek lwowskich. Tego popołudnia na schodach domów i pod ścianami kamienic przystawali „batiary”, a na ulicy dostrzec można było „ preclarkę z Pohulanki” , „dziewczęta: Suknie w perkalu, usta jak mak..” oraz „ pannę Franciszkę” z młodym fryzjerczykiem i „rudzicielami”.
Dla wycieszenia emocji wybraliśmy się do miejsca, bez którego pobyt we Lwowie nie byłby ważny, na Cmentarz Łyczakowski, gdzie zawsze zatrzymujemy się przy grobach Polaków: Marii Konopnickiej, Władysława Bełzy, Gabrieli Zapolskiej oraz na Cmentarzu Orląt.
 

 

 

 


Dni upływały nam bardzo pracowicie. Codziennie rano dźwięk porannej gimnastyki (prowadzenie: Aleksandra Zielińska, kl. VIII), rozbrzmiewał na hotelowym korytarzu. A wieczorem - ten sam korytarz - był przestrzenią do spotkań podsumowujących, ewaluacji oraz miejscem prób.
Młodzież z kółka teatralnego Agnieszki Agapow miała możliwość obcowania ze sztuką w osobie Ewy Maleszy. Wypróbowane we Lwowie scenki i pod wrażeniem miasta zrodzone pomysły - złożyły się na przedstawienie: „Targi Wschodnie w piosence, wierszu, sztuce”, którego premiera miała miejsce 9 listopada na "Koncercie dla Niepodległej".
 

 
„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

A.Z.Z.
fot. D. Ludwiczuk, A. Wróblewski.

„Projekt Niepodległa”

Z początkiem roku szkolnego 257 szkół i placówek oświatowych w kraju dowiedziało się, że została im przyznana dotacja na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach projektu „Godność, wolność, niepodległość”. W konkursie złożono blisko 2 500 wniosków.

Projekt został przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu wieloletniego „Niepodległa”. Miał na celu kształtowanie postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach, takich jak: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.”
Ku naszej radości – projekt wymyślony przez zespół: Maria Daszko i Alicja Zienkiewicz – Zielińska – znalazł się wśród nagrodzonych.
W ramach działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowaliśmy: wystawę starych zdjęć zatytułowaną: „Ludzie i dzieła. Gmina Platerów w latach 1918 – 1939”, wycieczkę patriotyczną oraz „Koncert dla Niepodległej”.

„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

 

 

  
A.Z.Z.
fot. D. Ludwiczuk, A.Z.Z.

„Utwór o regionie”

Biblioteka szkolna powiększyła się o kolejny utwór z gatunku „regionalia”. Jego autorami są nauczyciele, nasi i ze szkoły sąsiedniej: Rafał Dydycz (ZS Sarnaki) oraz Alicja Zienkiewicz – Zielińska. Projektu okładki i składu dokonał Maciej Zieliński.
Publikacja „Serpelice. Dzieje - Kapucyni - Kalwaria” „może być podręcznikiem o przeszłości, przewodnikiem po teraźniejszości […] oraz towarzyszem na modlitewnym szlaku po Kalwarii Podlaskiej.”, która uczniom naszej szkoły znana jest jako miejsce spotkania wiernych podczas odbywającego się w pierwszych dniach września Diecezjalnego Dnia Młodzieży.
Zachęcam do lektury…

Autor - A.Z.Z.

Dzień wolny

Informujemy i przypominamy, że dzień 12 listopada 2018r. jest dniem wolnym.

Brak automatycznego tekstu alternatywnego.

Koncert dla Niepodległej

„Bo wolność – to wśród mądrych ludzi żyć”

6 listopada na konkursie „Patriotyzm w poezji” w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy reprezentowali nas: Julia Brojek( kl.III), Gabriel Niedzielak (kl. II), Michał Szysz (kl.IV), Aleksandra Zielińska (kl.VIII) i Kacper Harasimiuk (kl.III). 

Jury nagrodziło I. miejscem występ Gabriela, a Kacper otrzymał „wyróżnienie”. Gratulacje!
W pracy nad interpretacjami utworów uczniów wspierały: Małgorzata Sujkowska, Anna Chwedoruk, Alicja Zienkiewicz- Zielińska oraz Maria Daszko.

A.Z.Z.

„Współpraca szkół”

Zawsze, gdy przybywamy do Lwowa, dążymy do wizyty w sympatycznej placówce, w której od 2012 r. znamy aktywnego, pozytywnie nastawionego do projektów i współpracy szkół dyrektora Pavlo Hnusa. Pierwszy raz spotkaliśmy się podczas realizacji zadania „Na Wysoki Zamek” (dofinansowanie Fundacja Banku Zachodniego WBK, 2012r.), potem przy okazji każdego pobytu w „Lwim Grodzie” zaglądaliśmy do szkoły przy ulicy Dozwilnej.

Także teraz, w październiku (wyjazd do Lwowa w ramach projektu „Godność, Wolność, Niepodległość”), nie obyło się bez spotkania z naszymi lwowskimi partnerami. Wspólnie (grupa polsko-ukraińska) przemierzaliśmy Rynek i ulice od/do niego biegnące, by rozwiązać zagadki z miastem związane. A kolejnego dnia z podarunkiem w postaci zestawu książek w języku polskim (dawne zasoby biblioteki szkolnej oraz inicjatywa uczestników projektu), zawitaliśmy do Szkoły nr 68, w której w roku szkolnym 2018/2019 wprowadzono nauczanie języka polskiego.
Doszło do rozmów na szczeblu dyrektorskim oraz uczniowskich warsztatów plastycznych, których efekty – jako dowód współpracy i „na pamiątkę” pobytu – przywieźliśmy do Polski.
Wizyta, podarunek oraz wspólne zajęcia stały się pretekstem do dyskusji o rewizycie w Polsce... Czekamy.

Projekt „sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

 

 

 

 

A.Z.Z.
fot. D. Ludwiczuk

„Sztuka w opłotkach”

Aby rozwinąć wśród mieszkańców Platerowa umiejętności artystyczne, upowszechnić dziedzictwo kulturowe Podlasia i Mazowsza oraz podnieść poziom integracji międzypokoleniowej Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo – Ekologiczne „Mężenin” we współpracy z naszą szkołą przystępuje do realizacji kolejnego projektu. 

Odbędą się warsztaty artystyczne (ceramika, batik, filcowanie, szycie) inspirowane wzornictwem ludowym, którego przykłady (zakładamy) przechowywane są na strychach, w kufrach i głęboko w szafach mieszkańców naszej gminy.
Podsumowaniem działania będzie plenerowa impreza środowiskowa, podczas której odbędzie się kiermasz powstałych na warsztatach prac.

Działanie dofinansowano ze środków Fundacji „ORLEN- DAR SERCA” w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”.

A.Z.Z.

„Trudne relacje”

Jak pokazać na zdjęciu trudne (nierzadko) relacje między dzieckiem a dorosłym, na które tak dobitnie zwracał uwagę w swych pracach literackich i pedagogicznych wychowawca, lekarz, pisarz i patron szkoły podstawowej w Platerowie - Janusz Korczak? W jaki sposób zilustrować słowa: „Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy.” lub jak uchwycić na zdjęciu opinię: „Zawsze jak dorosły się krząta, to dziecko się plącze.” zastanawiali się i pomysły w życie wcielali uczestnicy projektu „O szukaniu dróg” - Program Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018 (dotacja Narodowego Centrum Kultury).

W grupach międzynarodowych i zróżnicowanych wiekowo (w jednym zespole znalazł się z siedemnastolatkiem dwunastolatek) wystrojeni w kostiumy wypożyczone z garderoby ZPO w Platerowie nastoletni Polacy i Ukraińcy pozowali do fotografii: wcielali się w role i budowali sytuacje.

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018”.

 

A.Z.Z.
fot. Ewelina Siemieniuk

„Wieloletnia współpraca”

I któż pomyślałby, że zawiązana w październiku 2006r. współpraca szkół z Platerowa i Małej Biłozierki (Zaporoże, Ukraina) w ramach projektu „Szkolni partnerzy” (Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI), który finansowany był ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, programu RITA oraz Fundacji Stefana Batorego rozwijać się będzie pomyślnie przez kolejne lata..?

Za nami wizyty w szkole „Diwoswit” i rewizyty w Platerowie, pobyty na Chortycy oraz wycieczki Doliną Bugu, udział w warsztatach ceramicznych i taneczno – śpiewaczych; całe mnóstwo wspólnych wydarzeń, spotkań i rozmów, które zawsze prowadziły do kolejnego projektu.

Tym razem młodzież polsko-ukraińska w ramach październikowego zadania pt. „O szukaniu dróg” (dotacja Narodowego Centrum Kultury), skupiła się na różnorodności kulturowej Podlasia. Prze kolejne dni obozu badawczego zapoznała się z wielokulturowością Białegostoku, Tykocina oraz Supraśla (opieka merytoryczna Maciej Zieliński), odbyła warsztaty z Zespołem Pieśni i Tańca Pasieka pod dyrekcją Grzegorza Szymanka oraz ćwiczyła dramę z Agnieszką Agapow, a komunikację z Alicją Zienkiewicz - Zielińską w – ku naszemu zaskoczeniu - uroczyście ustrojonych salach Zajazdu w Wasilkowie.

 

 

 


W Platerowie doszło do występu szkoły Diwoswit przed całą społecznością szkolną, zajęć językowych oraz tanecznej integracji w rytmie „belgijki” pod kierunkiem Magdaleny Wielogórskiej oraz sesji fotograficznej do cytatów z utworów Janusza Korczaka.

 

 

 

Dzięki zaangażowaniu Daniela Ludwiczuka we wszelkie działania przez nas organizowane młodzież ukraińska poznała, a polska udoskonaliła technikę fotografowania camera obscura. Przedstawiony przez artystę sposób robienia aparatów z puszek po herbacie był dla naszych Gości nowością, a wizja posłużenia się nimi do sfotografowania „ważnych miejsc” na tyle ekscytująca, że powstałe na warsztatach aparaty zabrali ze sobą na Ukrainę, do Małej Biłozierki.

Teraz my – z niecierpliwością - oczekujemy efektów…

Dodatkowo zaistniały w projekcie: warsztaty artystyczne z fusingiem w roli głównej, który dla Ukraińców także okazał się „czymś nowym” oraz pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wojnowie, w którym – jak zawsze – dyrektor Małgorzata Danielak - Chomać z wychowankami przyjęła nas ciepłą herbatą i serdeczną rozmową.

 

 

Zgodnie z założeniami działanie pt. „O szukaniu dróg” dostarczyło obu stronom nowej wiedzy i satysfakcji.

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury

w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018”.

A.Z.Z.

fot. M. Wielogórska, A. Agapow, E. Siemieniuk, A.Z.Z.

„W dniu naszego święta”

W ramach obchodów święta 14 października, zwanego potocznie „Dniem Nauczyciela”, uczniowie klasy szóstej pod kierunkiem zespołu nauczycielskiego złożonego z: Agnieszki Agapow, Jolanty Ostaszewskiej, Eweliny Siemieniuk, Pawła Ostaszewskiego oraz Grzegorza Szymanka przygotowali występ, na który złożyły się: prezentacja o początkach Komisji Edukacji Narodowej oraz uwspółcześniona wersja „Śpiącej królewny”.
„Wisienką na torcie” były nagrody przyznane przez Panią Dyrektor nauczycielom i pracownikom szkoły.

  

 

 

 

  

  

A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska

„Godność, Wolność, Niepodległość”

„257 szkołom i placówkom oświatowym (do konkursu zgłoszono w sumie blisko 2 500 wniosków(!)), przyznano dofinansowanie na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „Godność, Wolność, Niepodległość”. – czytamy na stronie https://men.gov.pl/niepodlegla

Ku naszej radości wśród nagrodzonych – znajdujemy naszą szkołę!
W planach działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości mamy: wystawę pamiątek - zdjęć pt. „Ludzie i dzieła. Gmina Platerów w latach 1918 – 1939”, wycieczkę patriotyczną do Lwowa pod hasłem: „Osiągnięcia techniczne i gospodarcze II Rzeczpospolitej. Targi Wschodnie” - związaną tematycznie z  wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej oraz „Koncert dla Niepodległości”.
„Projekt „Godność, Wolność, Niepodległość” został przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu wieloletniego „Niepodległa”. Jego celem jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach. Wśród takich wartości należy wymienić m.in.: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.”

„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

 

https://men.gov.pl/niepodlegla
A.Z.Z.

Międzynarodowy Dzień Pokoju

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju przypadającego na 21 września, uczniowie naszej szkoły przygotowali prace plastyczne oraz okolicznościowe plakaty z pytaniami odnośnie wojen i pokoju na świecie, które zostały umieszczone na korytarzu szkolnym. Na przerwach, na sali gimnastycznej, można było obejrzeć oraz zatańczyć rytmiczny i żwawy taniec zwany „belgijką”. Taniec ten wykonywany jest do utworu "t Smidje” belgijskiego zespołu Laïs. Taniec miał zintegrować uczniów, którzy podczas wykonywanych kroków, musieli zamieniać się partnerami.

 

 

 

M. Wielogórska

Gra online ze szkołą w Petersburgu

20 września na lekcji języka rosyjskiego, przy pomocy programu Skype, klasa 3 gimnazjum połączyła się ze szkołą w Sankt Petersburgu. Celem naszej lekcji było zwiększenie wiedzy na temat Polski i Sankt Petersburga, rozwijanie pamięci oraz myślenia, rozwijanie umiejętności pracy w zespole, kształcenie umiejętności komunikowania się w języku rosyjskim, a także nawiązanie przyjacielskich stosunków z uczniami owej szkoły. Lekcja odbyła się w formie gry Co? Gdzie? Kiedy?. Uczniowie naszej szkoły odpowiadali na pytania dotyczące historii, kultury, muzyki, zabytków, symboli Polski oraz ogólnej wiedzy na temat naszego kraju. Nasi przeciwnicy, natomiast odpowiadali na pytania dotyczące Moskwy i Petersburga, a my dzięki nim dowiedzieliśmy się kilka faktów o ich kraju.

 

 

 

M. Wielogórska

„Wrześniowe spotkanie”

Na pierwszym w nowym roku szkolnym zebraniu z rodzicami Pani Dyrektor opowiedziała o dokumentach regulujących pracę szkoły, ofercie zajęć dodatkowych zaproponowanych przez poszczególnych nauczycieli, a także o bezpieczeństwie ucznia w szkole i w drodze do/z niej.
W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Platerów Jerzy Garucki, który również włączył się w dyskusję o bezpieczeństwie.
Następnie rodzice udali się z wychowawcami swych dzieci do klas na omówienie kwestii wychowawczo - organizacyjnych i powrócili na salę gimnastyczną w „okrojonym składzie”, by jako Rada Rodziców zastanowić się na bieżącymi zadaniami oraz zaplanować kolejne spotkanie, tym razem w sprawie: „Sztandaru dla szkoły”.

 

 

A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska

„Kijów w Platerowie”

Dokąd zabrać? Co pokazać? Do jakich spotkań doprowadzić, by po tygodniowym pobycie na Podlasiu obcokrajowiec mógł w swej ojczyźnie przedstawić nas jako ludzi aktywnych, twórczych, pracowitych i gościnnych?

Może zrobić to, co my!?
Dzięki zaangażowaniu kilkunastu osób i instytucji (dyrekcja, nauczyciele, pracownicy ZPO w Platerowie, pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury, MOW Czuchów Pieńki, artyści, rodzice-mieszkańcy gminy), udało się przedstawić naszą małą ojczyznę w sposób mądry i atrakcyjny.
Zabraliśmy dzieci z kijowskiego rodzinnego domu dziecka „Дитячий будинок сімейного типу родини Валентини Вовк” na wzgórze zamkowe w Mielniku i do cudownego źródełka na Grabarce, na zwiedzanie stolicy oraz w przestrzeń Festiwalu Land Art w Bublu Starym, na quest po Platerowie, a także na spacer brzegiem starorzecza Bugu w obrębie  Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu w okolicy Nepli, gdzie wiedziony przez mieszkańca Krzyczewa wędrowiec dotrzeć zdoła do kamiennej baby.

 

 

 

 

 

 

Dzieci dowiedziały się, jak wygląda polska szkoła, jakie zajęcia organizuje Gminny Ośrodek Kultury oraz jak przebiega nauka w Ośrodku MOW Czuchów Pieńki.

 

 

 
Odbyły się warsztaty (robienia świec, tworzenia witraży metodą Tiffany’ego oraz lepienia ozdób z gliny ) z artystami stale ze szkołą współpracującymi: Eweliną Siemieniuk oraz Danielem Ludwiczukiem, w którego pracowni i ogrodzie młodzi kijowianie spędzili długie godziny. Również inny artysta - zaprzyjaźniony ze szkołą za sprawą plenerów malarsko-rzeźbiarskich od lat w Platerowie organizowanych – Marek Jędrych otworzył progi swego domostwa dla ciekawych jego twórczości Ukraińców.
 

 

 

 

 

 
Integracja poprzez warsztaty teatralne zaszła za sprawą Agnieszki Agapow i jej grupy teatralnej. A do zapoznania z życiem typowej – zakładam (!) - podlaskiej rodziny doszło dzięki pobytowi dzieci (przez sobotę i niedzielę) w naszych domach, gdzie oprócz „zakwaterowania i wyżywienia” zorganizowano im gry, zabawy, spotkania z kuzynami oraz przejażdżki po okolicy.
 

 
Kilka dni - a tyle wrażeń! Wszystkim, którzy przyczynili się do dostarczenia ich Ukraińcom-dziękujemy!


A.Z.Z.
fot. A. Agapow, Тетяна Ягодкіна, A.Z.Z.

Strona 2 z 14