Wydarzenia

„Trudne relacje”

Jak pokazać na zdjęciu trudne (nierzadko) relacje między dzieckiem a dorosłym, na które tak dobitnie zwracał uwagę w swych pracach literackich i pedagogicznych wychowawca, lekarz, pisarz i patron szkoły podstawowej w Platerowie - Janusz Korczak? W jaki sposób zilustrować słowa: „Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy.” lub jak uchwycić na zdjęciu opinię: „Zawsze jak dorosły się krząta, to dziecko się plącze.” zastanawiali się i pomysły w życie wcielali uczestnicy projektu „O szukaniu dróg” - Program Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018 (dotacja Narodowego Centrum Kultury).

W grupach międzynarodowych i zróżnicowanych wiekowo (w jednym zespole znalazł się z siedemnastolatkiem dwunastolatek) wystrojeni w kostiumy wypożyczone z garderoby ZPO w Platerowie nastoletni Polacy i Ukraińcy pozowali do fotografii: wcielali się w role i budowali sytuacje.

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018”.

 

A.Z.Z.
fot. Ewelina Siemieniuk

„Wieloletnia współpraca”

I któż pomyślałby, że zawiązana w październiku 2006r. współpraca szkół z Platerowa i Małej Biłozierki (Zaporoże, Ukraina) w ramach projektu „Szkolni partnerzy” (Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI), który finansowany był ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, programu RITA oraz Fundacji Stefana Batorego rozwijać się będzie pomyślnie przez kolejne lata..?

Za nami wizyty w szkole „Diwoswit” i rewizyty w Platerowie, pobyty na Chortycy oraz wycieczki Doliną Bugu, udział w warsztatach ceramicznych i taneczno – śpiewaczych; całe mnóstwo wspólnych wydarzeń, spotkań i rozmów, które zawsze prowadziły do kolejnego projektu.

Tym razem młodzież polsko-ukraińska w ramach październikowego zadania pt. „O szukaniu dróg” (dotacja Narodowego Centrum Kultury), skupiła się na różnorodności kulturowej Podlasia. Prze kolejne dni obozu badawczego zapoznała się z wielokulturowością Białegostoku, Tykocina oraz Supraśla (opieka merytoryczna Maciej Zieliński), odbyła warsztaty z Zespołem Pieśni i Tańca Pasieka pod dyrekcją Grzegorza Szymanka oraz ćwiczyła dramę z Agnieszką Agapow, a komunikację z Alicją Zienkiewicz - Zielińską w – ku naszemu zaskoczeniu - uroczyście ustrojonych salach Zajazdu w Wasilkowie.

 

 

 


W Platerowie doszło do występu szkoły Diwoswit przed całą społecznością szkolną, zajęć językowych oraz tanecznej integracji w rytmie „belgijki” pod kierunkiem Magdaleny Wielogórskiej oraz sesji fotograficznej do cytatów z utworów Janusza Korczaka.

 

 

 

Dzięki zaangażowaniu Daniela Ludwiczuka we wszelkie działania przez nas organizowane młodzież ukraińska poznała, a polska udoskonaliła technikę fotografowania camera obscura. Przedstawiony przez artystę sposób robienia aparatów z puszek po herbacie był dla naszych Gości nowością, a wizja posłużenia się nimi do sfotografowania „ważnych miejsc” na tyle ekscytująca, że powstałe na warsztatach aparaty zabrali ze sobą na Ukrainę, do Małej Biłozierki.

Teraz my – z niecierpliwością - oczekujemy efektów…

Dodatkowo zaistniały w projekcie: warsztaty artystyczne z fusingiem w roli głównej, który dla Ukraińców także okazał się „czymś nowym” oraz pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wojnowie, w którym – jak zawsze – dyrektor Małgorzata Danielak - Chomać z wychowankami przyjęła nas ciepłą herbatą i serdeczną rozmową.

 

 

Zgodnie z założeniami działanie pt. „O szukaniu dróg” dostarczyło obu stronom nowej wiedzy i satysfakcji.

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury

w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018”.

A.Z.Z.

fot. M. Wielogórska, A. Agapow, E. Siemieniuk, A.Z.Z.

„W dniu naszego święta”

W ramach obchodów święta 14 października, zwanego potocznie „Dniem Nauczyciela”, uczniowie klasy szóstej pod kierunkiem zespołu nauczycielskiego złożonego z: Agnieszki Agapow, Jolanty Ostaszewskiej, Eweliny Siemieniuk, Pawła Ostaszewskiego oraz Grzegorza Szymanka przygotowali występ, na który złożyły się: prezentacja o początkach Komisji Edukacji Narodowej oraz uwspółcześniona wersja „Śpiącej królewny”.
„Wisienką na torcie” były nagrody przyznane przez Panią Dyrektor nauczycielom i pracownikom szkoły.

  

 

 

 

  

  

A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska

„Godność, Wolność, Niepodległość”

„257 szkołom i placówkom oświatowym (do konkursu zgłoszono w sumie blisko 2 500 wniosków(!)), przyznano dofinansowanie na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „Godność, Wolność, Niepodległość”. – czytamy na stronie https://men.gov.pl/niepodlegla

Ku naszej radości wśród nagrodzonych – znajdujemy naszą szkołę!
W planach działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości mamy: wystawę pamiątek - zdjęć pt. „Ludzie i dzieła. Gmina Platerów w latach 1918 – 1939”, wycieczkę patriotyczną do Lwowa pod hasłem: „Osiągnięcia techniczne i gospodarcze II Rzeczpospolitej. Targi Wschodnie” - związaną tematycznie z  wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej oraz „Koncert dla Niepodległości”.
„Projekt „Godność, Wolność, Niepodległość” został przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu wieloletniego „Niepodległa”. Jego celem jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach. Wśród takich wartości należy wymienić m.in.: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.”

„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

 

https://men.gov.pl/niepodlegla
A.Z.Z.

Międzynarodowy Dzień Pokoju

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju przypadającego na 21 września, uczniowie naszej szkoły przygotowali prace plastyczne oraz okolicznościowe plakaty z pytaniami odnośnie wojen i pokoju na świecie, które zostały umieszczone na korytarzu szkolnym. Na przerwach, na sali gimnastycznej, można było obejrzeć oraz zatańczyć rytmiczny i żwawy taniec zwany „belgijką”. Taniec ten wykonywany jest do utworu "t Smidje” belgijskiego zespołu Laïs. Taniec miał zintegrować uczniów, którzy podczas wykonywanych kroków, musieli zamieniać się partnerami.

 

 

 

M. Wielogórska

Gra online ze szkołą w Petersburgu

20 września na lekcji języka rosyjskiego, przy pomocy programu Skype, klasa 3 gimnazjum połączyła się ze szkołą w Sankt Petersburgu. Celem naszej lekcji było zwiększenie wiedzy na temat Polski i Sankt Petersburga, rozwijanie pamięci oraz myślenia, rozwijanie umiejętności pracy w zespole, kształcenie umiejętności komunikowania się w języku rosyjskim, a także nawiązanie przyjacielskich stosunków z uczniami owej szkoły. Lekcja odbyła się w formie gry Co? Gdzie? Kiedy?. Uczniowie naszej szkoły odpowiadali na pytania dotyczące historii, kultury, muzyki, zabytków, symboli Polski oraz ogólnej wiedzy na temat naszego kraju. Nasi przeciwnicy, natomiast odpowiadali na pytania dotyczące Moskwy i Petersburga, a my dzięki nim dowiedzieliśmy się kilka faktów o ich kraju.

 

 

 

M. Wielogórska

„Wrześniowe spotkanie”

Na pierwszym w nowym roku szkolnym zebraniu z rodzicami Pani Dyrektor opowiedziała o dokumentach regulujących pracę szkoły, ofercie zajęć dodatkowych zaproponowanych przez poszczególnych nauczycieli, a także o bezpieczeństwie ucznia w szkole i w drodze do/z niej.
W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Platerów Jerzy Garucki, który również włączył się w dyskusję o bezpieczeństwie.
Następnie rodzice udali się z wychowawcami swych dzieci do klas na omówienie kwestii wychowawczo - organizacyjnych i powrócili na salę gimnastyczną w „okrojonym składzie”, by jako Rada Rodziców zastanowić się na bieżącymi zadaniami oraz zaplanować kolejne spotkanie, tym razem w sprawie: „Sztandaru dla szkoły”.

 

 

A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska

„Kijów w Platerowie”

Dokąd zabrać? Co pokazać? Do jakich spotkań doprowadzić, by po tygodniowym pobycie na Podlasiu obcokrajowiec mógł w swej ojczyźnie przedstawić nas jako ludzi aktywnych, twórczych, pracowitych i gościnnych?

Może zrobić to, co my!?
Dzięki zaangażowaniu kilkunastu osób i instytucji (dyrekcja, nauczyciele, pracownicy ZPO w Platerowie, pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury, MOW Czuchów Pieńki, artyści, rodzice-mieszkańcy gminy), udało się przedstawić naszą małą ojczyznę w sposób mądry i atrakcyjny.
Zabraliśmy dzieci z kijowskiego rodzinnego domu dziecka „Дитячий будинок сімейного типу родини Валентини Вовк” na wzgórze zamkowe w Mielniku i do cudownego źródełka na Grabarce, na zwiedzanie stolicy oraz w przestrzeń Festiwalu Land Art w Bublu Starym, na quest po Platerowie, a także na spacer brzegiem starorzecza Bugu w obrębie  Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu w okolicy Nepli, gdzie wiedziony przez mieszkańca Krzyczewa wędrowiec dotrzeć zdoła do kamiennej baby.

 

 

 

 

 

 

Dzieci dowiedziały się, jak wygląda polska szkoła, jakie zajęcia organizuje Gminny Ośrodek Kultury oraz jak przebiega nauka w Ośrodku MOW Czuchów Pieńki.

 

 

 
Odbyły się warsztaty (robienia świec, tworzenia witraży metodą Tiffany’ego oraz lepienia ozdób z gliny ) z artystami stale ze szkołą współpracującymi: Eweliną Siemieniuk oraz Danielem Ludwiczukiem, w którego pracowni i ogrodzie młodzi kijowianie spędzili długie godziny. Również inny artysta - zaprzyjaźniony ze szkołą za sprawą plenerów malarsko-rzeźbiarskich od lat w Platerowie organizowanych – Marek Jędrych otworzył progi swego domostwa dla ciekawych jego twórczości Ukraińców.
 

 

 

 

 

 
Integracja poprzez warsztaty teatralne zaszła za sprawą Agnieszki Agapow i jej grupy teatralnej. A do zapoznania z życiem typowej – zakładam (!) - podlaskiej rodziny doszło dzięki pobytowi dzieci (przez sobotę i niedzielę) w naszych domach, gdzie oprócz „zakwaterowania i wyżywienia” zorganizowano im gry, zabawy, spotkania z kuzynami oraz przejażdżki po okolicy.
 

 
Kilka dni - a tyle wrażeń! Wszystkim, którzy przyczynili się do dostarczenia ich Ukraińcom-dziękujemy!


A.Z.Z.
fot. A. Agapow, Тетяна Ягодкіна, A.Z.Z.

Diecezjalny Dzień Młodzieży

W dniu 14.09.2018r. 13 osobowa grupa młodzieży z kl. VII, VIII i IIIg uczestniczyła w Serpelicach w Diecezjalnym Dniu Młodzieży pod hasłem „Wolni w Duchu Świętym”. Centralnym punktem spotkania była Eucharystia pod przewodnictwem ks. bp. T. Pikusa. Na zakończenie odczytano Telegram do Ojca Świętego Franciszka. Przed Mszą Świętą młodzież wzięła udział w konkursie ewangelizacyjnym zespołu „Wyrwani z niewoli”. Na Kalwarii Podlaskiej zebrało się tego dnia ok. 1600 osób.

 

 

„Książka i możność czytania”1

W ramach realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dzięki wsparciu (także finansowemu) ze strony Gminy Platerów (organ prowadzący szkołę zapewnia finansowy wkład własny w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym) szkolna biblioteka powiększyła się o mnóstwo nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami). 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020 i ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym: zakup nowości wydawniczych.
Wśród zakupionych książek znalazły się utwory takich twórców XX i XXI wieku jak: Olga Tokarczuk, Szczepan Twardoch oraz Vladimir Nabokov. Drantodawcom-dziękujemy!
Nauczyciele bibliotekarze zapraszają do wypożyczania, wszak wiadomo, że : „Kto czyta książki, żyje podwójnie”. /U. Eco/.

 

1. M. Dąbrowska
A.Z.Z.

„Aktywna tablica”

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” ma za zadanie zapewnić szkołom niezbędną infrastrukturę w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych wybranych przez szkołę zgodnie ze zdefiniowanymi potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.
W ramach Programu oraz w porozumieniu z Gminą Platerów i przy jej finansowym wsparciu (organ prowadzący szkołę zapewnił wkład własny w wysokości ponad 20 % kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa) szkoła zyska: dwie tablice interaktywne, interaktywny monitor dotykowy oraz głośniki i inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku w sposób zadowalający współczesnego, młodego widza.
Za udzielone wsparcie – serdecznie dziękujemy!

 

A.Z.Z.

„Goście z Kijowa”

Wieść o nas rozchodzi się po świecie…

W Kijowie – na przykład - wiedzą, że na Podlasiu jest szkoła (Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie), w której obok regularnych lekcji odbywają się zajęcia artystyczne z camera obscura, ceramiki i fusingu, tworzenia witraży, batiku oraz filcowania. Nie dziwi zatem fakt, iż grupa kijowian postanowiła zobaczyć wspomnianą placówkę.
A ponieważ przysłowiowa „polska jesień” warta jest doświadczenia, w połowie września spodziewamy się gościć dzieci z kijowskiego domu dziecka wraz z opiekunkami.
Celem ich pobytu będzie poznanie nowych technik na zajęciach ze specjalistami: Eweliną Siemieniuk oraz Danielem Ludwiczukiem - artystami stale ze szkołą współpracującymi. Wydarzenie zaistnieje w ramach obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.
Rok… szkolny dopiero się zaczął, a już wiemy, że jesień będzie dla naszych uczniów i pracowitym, i atrakcyjnym sezonem…

 

A.Z.Z.
fot. D. Ludwiczuk, A.Z.Z.

„Przedsmak”

3 września oczom uczniów, rodziców i pracowników szkoły ukazały się fotografie do „Chłopów” W. S. Reymonta z nauczycielkami w rolach głównych.

Zaprezentowane kadry mają za zadanie pobudzić oczekiwania odbiorców na mającą wkrótce zaistnieć w ramach zadania „ Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018” wystawę zdjęć nawiązujących do „epopei wsi polskiej”.

Wydarzenie „Chłopi - wzory kultury” zostało objęte Patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

 

 

 

A.Z.Z.

„Rozpoczęcie”

„Uśmiechaj się, nasz zuchu,
na zewnątrz albo w duchu.”,
bo rozpoczął się nowy rok…szkolny!

Zebrani na sali gimnastycznej uczniowie, rodzice i nauczyciele zostali ciepło przywitani przez Panią Dyrektor Marię Daszko, a następnie dowiedzieli się o dokonanych remontach i zmianach oraz usłyszeli o planach i projektach na rozpoczynający się czas nauki. Przypomnieli sobie fakty z przebiegu II wojny światowej przedstawione przez Macieja Zielińskiego oraz zapoznali się z zaprezentowanym przez nauczyciela reportażem z wiosennego pobytu uczniów w Pradze.
Zapowiada się pracowity rok…

 

J. Przybora i J. Wasowski „Uśmiechnij się, Polaku!”
A.Z.Z.
fot. M. Szysz

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rok szkolny 2017-2018

XIV PLENER ARTYSTYCZNY w Platerowie „Niepodległa jak to łatwo powiedzieć …”

W tym roku (25.02 – 7.07.2018r.) uczestniczyło w plenerze 16 artystów. Galeria sztuki współczesnej w Platerowie wzbogaciła się o kolejne dzieła plenerowe i obrazy.

Prace są formą interpretacji, dialogu, nawiązań do pojęć: „niepodległość”, „wolność”, „swoboda”. Można je oglądać na placu i w budynku szkoły w Platerowie. Na całość wydarzenia złożył się koncert jazzowy i wernisaż poplenerowy.
Serdeczne podziękowania składam artystom i osobom zajmującym się realizacją projektu.

Wydarzenie dofinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Jak leci ten czas, jak on leci!”

Ku zaskoczeniu niektórych i radości większości uczniów na kartach kalendarzy pojawił się 22 czerwca. Tego dnia na ostatnim apelu spotkali się uczniowie, nauczyciele i rodzice, by podsumować rok szkolny 2017/2018.
Nauczyciele nagradzali i chwalili uczniów, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem oraz zwycięzców w konkursach: matematycznych, fotograficznych, recytatorskich, plastycznych, przyrodniczych, języka angielskiego oraz zawodach sportowych. Uczniowie prezentowali swe talenty: gra na instrumencie oraz recytacja. Trzecioklasiści pożegnali się symbolicznie ze szkołą, a klasa druga zrobiła wszystko, by obyło się bez łez – o każdym absolwencie napisała czterowiersz. Na zakończenie były uściski i kwiaty dla wychowawców.
„Czas pachnieć lipowym alejom!
Już lato! Już lato!
Ogórki i jabłka stanieją!
Już lato! Już lato!”.

 

 

 

 


J. Przybora, J. Wasowski „Pieśń o wiośnie i lecie”
A.Z.Z.
fot. M. Szysz, A.Z.Z.

„Chłopi - wzory kultury”

Od powstania zdjęć do „Pana Tadeusza” minęło kilka lat…

Tym razem grupa nauczycielek (!) podjęła się stworzenia fotografii do powieści „Chłopi” W. S. Reymonta w 151. rocznicę urodzin noblisty.
W tym celu panie wyszukały w zasobach szkolnej garderoby oraz wypożyczyły od Zespołu Pieśni i Tańca „Pasieka” stroje i udały się na sesję zdjęciową do Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.  Tam pośród chałup, w ogródku pełnym smolinosów (liliowiec rdzawy), „we młynie” i przy płocie, za wierzbą oraz na ganku pozowały do zdjęć nawiązujących do cytatów, typu:
„Suma się wnet skończyła i nad stawem jęły gęsto przysiadać kobiety do zezuwania trzewików.”, „Siedziały rozczapierzone kieby te kwoki w piasku, ledwie już dysząc z gorąca.”.
Wydarzenie „Chłopi - wzory kultury” zostało objęte Patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

 

 

 

W. S. Reymont „Chłopi”
A.Z.Z.
fot. E. Siemieniuk

„Teatr w rozkwicie”

Malina w „Brzezinie” i Marysia w „Weselu” w reżyserii Andrzeja Wajdy, a przede wszystkim Jagna Paczesiówna w serialu i filmie Jana Rybkowskiego pt. „Chłopi” – Emilia Krakowska odwiedziła nas w gorący, czerwcowy dzień.

Spotkała się ze szkolną społecznością, a z grupą teatralną prowadzoną przez Agnieszkę Agapow zrealizowała warsztaty.
Było to pierwsze z cyklu spotkań aktorów-amatorów z Emilią Krakowską, a doszło do niego w ramach programu Mazowiecki Fundusz Teatralny „Mój Teatr” realizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury i Fundację Meritum.

 

 

A.Z.Z.
fot. M. Szysz

Strona 2 z 14