Wydarzenia

Koncert Szkoły Muzycznej w Łosicach

Mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole uczniów oraz nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej w Łosicach. Uczniowie tej szkoły, zaprezentowali nam swoje instrumenty oraz dali bardzo udane i ciekawe koncerty. Pani Małgorzata Hawryluk - nauczyciel gry na flecie, opowiedziała nam o różnych instrumentach oraz zachęciła do spróbowania gry na flecie, klarnecie, puzonie, trąbce, akordeonie, skrzypcach, czy pianinie w ich szkole.

 

 

 

 

Apel z okazji zakończenia II wojny światowej

                Dnia 9 maja zgodnie ze szkolną tradycją, odbył się apel połączony z grą terenową. Okazją do  tego była rocznica zakończenia II wojny światowej. Pan Maciej Zieliński przedstawił w formie prezentacji multimedialnej historię największego w dziejach ludzkości konfliktu, a także przybliżył zebranym trudne losy Żołnierzy Wyklętych. Następnie po krótkim przeszkoleniu w obsłudze kompasu przez Panią Dorotę Kolasę, nasi uczniowie przystąpili do drugiej - praktycznej części apelu. Poszczególne klasy miały za zadanie odnaleźć (posługując się instrukcją i kompasem) ukryte wcześniej przez nauczyciela historii na terenie szkolnym koperty  i rozwiązać znajdujące się w nich pytania  dotyczące II wojny światowej. Najlepszymi wynikami w udzieleniu prawidłowych odpowiedzi mogą pochwalić się  uczniowie klasy III gimnazjum i VI szkoły podstawowej. 

 

 

 

 

Maciej Zieliński

Majowe uroczystości

 Dnia 4 maja w naszym Zespole Placówek Oświatowych odbył się apel z okazji świąt majowych. Czciliśmy święta 1, 2 i 3 maja. Uczniowie klasy trzeciej przedstawili prezentację związaną z tymi świętami,  a całość apelu uświetnił występ chóru szkolnego.

                Po apelu uczniowie mieli okazję skorzystać z żywej lekcji historii. Lekcja przedstawiała żołnierzy polskich z XVI i XVII wieku. W strojach z epoki  zaprezentowali się pasjonaci  historii i rekonstrukcji Franciszek i Sebastian Malczewscy. Młodzież i dzieci mogły z bliska zobaczyć uzbrojenie i pancerz husarii oraz piechoty  z okresu odsieczy wiedeńskiej, a także wysłuchać opowieści o tych formacjach. Na zakończenie można było dotknąć broni i zbroi, a także zrobić sobie zdjęcia w stylizacji "na husarza".

 

 

 

 

 

Maciej Zieliński

Rocznica Chrztu Polski

Z tej okazji od września pracowaliśmy w 20 grupach metodą projektu. 14.04. odbyło się podsumowanie. Każda grupa prezentowała swój temat na swój sposób: prezentacje multimedialne, filmy, fotografie, postery, dramy, tańce, śpiew, doświadczenia chemiczne. Były materiały o naszej gminie, historii Polski, dziejach obyczajów, kultury, nauki, sportu. Dużo nieszkolnej wiedzy i umiejętności. 

 

 

 

 

 

 

 

Z Zaporoża do Platerowa po przykłady dobrych praktyk

W marcu gościliśmy przedstawicieli szkolnictwa: dyrektorów  i pracowników oświaty z rejonu Zaporoże na Ukrainie. Do wizyty studyjnej doszło dzięki zaangażowaniu dwóch kobiet współpracujących ze sobą od 2006r., dyrektorów szkół: Diwoswit w Małej Biłozerce i naszej w Platerowie: Janiny Owsijenko i Marii Daszko.

Wizyta miała na celu zapoznanie z polskim systemem szkolnictwa, pokazanie współpracy między szkołą a organem prowadzącym ze szczególnym uwzględnieniem placówki dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także zapoznanie z polską kulturą i dziedzictwem narodowym poprzez wizyty w Warszawie i Krakowie.

Chcąc wzbogacić pobyt Ukraińców, do zapotrzebowań dyrektorów dołączyliśmy szereg działań -nastawionych na prezentację zasobów lokalnych: wytwórców regionalnych produktów, ludzi handlu i biznesu, rodzinnych firm i  atrakcji turystycznych.

 

Pierwszy dzień wizyty poświęcony był edukacji w powiecie: doszło do spotkań z przedstawicielami władz: burmistrzem Mariuszem Kucewiczem i wicestarostą Iwoną Muder, która była przewodnikiem po mieście i łosickich szkołach: I Liceum Ogólnokształcącym i Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.

 

Na spotkaniu z Ukraińcami w naszej szkole dowiedzieliśmy się, z jakich szkół wywodzą się Goście, jak wyglądają ich pracownie, na jakich warunkach w prezentowanych szkołach przebywają uczniowie. Natomiast dzięki naszej prezentacji Ukraińcy poznali formalną i pozaformalną działalność szkoły. Na szkolnych korytarzach i w klasach ciekawiła ich sztuka-efekt plenerów malarsko-rzeźbiarskich oraz fotografie dokumentujące projekty międzynarodowe, zwłaszcza te realizowane z Małą Biłozerką. Spotkaniu towarzyszył pokaz i degustacja lokalnych produktów (soków, jabłek, serów, chleba i sękacza).

 

 

Kolejny dzień wizyty przebiegał pod hasłem „przedsiębiorczość w powiecie”. Wraz z Ukraińcami przyjrzeliśmy się uprawie pieczarki w rodzinnej firmie Państwa Szewczuków w Nowosielcu i Szańkowie. Z  regionalistą, nauczycielem w szkole w Platerowie i Górkach  Dariuszem Kazunem zapoznaliśmy się z „Perłą Podlasia” - pałacem w Korczewie zarządzanym przez Beatę Ostrowską – Harris.W gospodarstwie "Samo Jabłko" prowadzonym przez Panią Alinę Paluch i jej córkę dowiedzieliśmy się, jak przebiega proces produkcji soku jabłkowego. Natomiast  w Lipnie, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  mieliśmy okazję obejrzeć sprzęt ratowniczy najwyższej jakości, z którym zapoznał nas Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej i Wójt Platerowa Jerzy Garucki.

 

 

 

W trzecim dniu pobytu na Podlasiu zdecydowaliśmy zaznajomić Ukraińców z bogactwem religijnym, historycznym, kulturalnym i przyrodniczym naszego nadbużańskiego terenu. W tym celu spędziliśmy poranek na Świętej Górze Grabarce, uczestniczyliśmy w niedzielnym nabożeństwie i zakosztowaliśmy wody z cudownego źródełka.

 

 

W Mielniku wysłuchaliśmy historii o miejscu opowiedzianej przez naszego przewodnika po tej ziemi-Dariusza Kazuna, weszliśmy na Górę Zamkową, widzieliśmy odkrywkową kopalnię kredy i podziwialiśmy pejzaż nadbużański. Głównym  punktem programu w Mielniku była sesja fotograficzna pod okiem Daniela Ludwiczuka z wykorzystaniem  zasobów Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej mieszczącego się w  budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku. Zgromadzono w nim trzydzieści kostiumów oraz ponad sto rekwizytów z ekranizacji dzieła Sienkiewicza „Ogniem i mieczem” w reżyserii Jerzego Hoffmana.

 

 

 

O lesie, sadzonkach, gospodarce leśnej i pracy leśnika opowiedział nam w Szkółce Leśnej Zabuże - Bazyl Kondratiuk.

 

Niedzielę i pobyt Ukraińców na Podlasiu zakończyły warsztaty taneczno-śpiewacze z Pasieką. Był występ przed międzynarodową publicznością, nauka piosenki „Szła dzieweczka do laseczka”, kurs polki oraz niespodzianka przygotowana przez Marię Daszko, Agnieszkę Pasierowską, Magdalenę Gackiewicz i Alicję Zienkiewicz - Zielińską - wspólne z Ukraińcami zaśpiewanie piosenek po ukraińsku.

 

         Z  Platerowa Ukraińcy udali się do Warszawy, a następnie do Krakowa.

 

 

Poczynione podczas wizyty plany – są w realizacji. Złożyliśmy już do NCK propozycję kolejnego projektu międzynarodowej współpracy. Na dalsze efekty spotkań i rozmów polsko-ukraińskich trzeba poczekać…

A. Z. Z.

Światowy Dzień Poezji

21 marca Anna Soczewka i Juliusz Kupiński uczestniczyli w  XII Konkursie Recytatorskim Dla Gimnazjalistów „Między Wierszami" w Łosicach. Oprócz nich na scenie zaprezentowali się uczniowie z gimnazjów: Nr 2 w Łosicach, Sarnakach, Huszlewie i Olszance.

Juliusz wygrał!

 

 

Światowy Dzień Poezji

21 marca Anna Soczewka i Juliusz Kupiński uczestniczyli w  XII Konkursie Recytatorskim Dla Gimnazjalistów „Między Wierszami" w Łosicach. Oprócz nich na scenie zaprezentowali się uczniowie z gimnazjów: Nr 2 w Łosicach, Sarnakach, Huszlewie i Olszance.

Juliusz wygrał!


Apel wielkanocny

 

 

 

 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,


przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.


Radosnego, wiosennego nastroju,


serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół


oraz wesołego "Alleluja".

Kiermasz wielkanocny

W sobotę 19.03.2016r. oraz niedzielę palmową, pokazaliśmy swoje prace na kiermaszach wielkanocnych w Siemiatyczach i Platerowie. Zaprezentowaliśmy swoje dzieła z filcu, ceramiki, sznurka, szkła, papieru. Nasi uczniowie przygotowywali się do kiermaszu od stycznia. Powstały piękne pisanki, ozdoby na patyczkach, świece, filcowe rzeczy, biżuteria, torby ekologiczne.

 

 

 

Oprócz umiejętności manualnych, kreatywności podczas zajęć plastycznych, dzieci miały za zadanie podczas kiermaszu nauczyć się przedsiębiorczości, zaradności, otwartości na kontakt z drugim człowiekiem. Kiermasz został bardzo dobrze przyjęty przez okolicznych mieszkańców, którzy chętnie kupowali nasze wyroby oraz nieszczędzili pochwał za wysiłek, pracę i organizację. Kiermasz przyniósł nam dużo satysfakcji, zadowolenia i motywacji do dalszej pracy.

Podsumowanie projektu "Ożywić pola- Rok bażanta"

Z końcem zimy, która w tym roku była łaskawa dla dzikiej zwierzyny, odbyło się kolejne spotkanie uczniów naszej szkoły z przedstawicielem Koła Łowieckiego „Hubert”. 26 lutego br. myśliwy p. Kazimierz Kinowski w obecności dyr. Marii Daszko i inspektora oświaty UG – Małgorzaty Ciecierskiej podsumował kolejny etap projektu „Ożywić pola – Rok bażanta”. Rozdane też zostały uczniom zeszyty ćwiczeń promujące ochronę przyrody z udziałem myśliwych. Ćwiczenia zakupione zostały z funduszy gminnych. Ustalono też, że następne, wiosenne spotkanie odbędzie się na terenie gajówki Sułów k/Chłopkowa.

W załączeniu fotorelacja ze spotkania.

 

 

 

Opracował koordynator projektu

D. Kazun

Widowiskowa wywiadówka

Na zebraniach z rodzicami nie musi przemawiać jedynie Pani Dyrektor – mogą głos zabrać uczniowie… 

Kolejny raz semestralną wywiadówkę uatrakcyjnił pokaz dziecięcych umiejętności aktorskich, wokalnych, językowych i gry na instrumencie. Chętni uczniowie z klasy czwartej i piątej pod opieką nauczycielki języka polskiego -Agnieszki Agapow przygotowali „Opowieść wigilijną”. Przedstawieniu towarzyszył film (zdjęcia, reżyseria i montaż-Przemysław Dec), który dodał nowoczesności widowisku. Natomiast o tradycyjnych sposobach świętowania Bożego Narodzenia opowiedzieli i zaśpiewali po rosyjsku wszyscy uczniowie klasy piątej. Nad realizacją tego pokazu czuwała ich wychowawczyni i nauczycielka języka rosyjskiego-Magdalena Gackiewicz.

 

 

 

A.Z.Z.

Wciągnęła ich sztuka

Nauczone fusingu (warsztaty z Lidią Kostrzyńską ze Szklanej Pracowni) podczas zajęć w ramach projektu „Warsztaty ekologiczne-wysypisko sztuki” dofinansowanego przez WFOŚiGW w Warszawie – nauczycielki: Ewelina Siemieniuk, Dorota Kolasa i Magdalena Gackiewicz młodzież gimnazjalną do techniki stapiania szkła przekonały.
Uczniowie klasy trzeciej zaciekawieni kolorowymi taflami i roślinnymi zdobieniami z zaangażowaniem wielkim wykonali wisiory, kolczyki i ozdoby okienne, kierując się w realizacji swych wizji jedynie delikatnymi wskazówkami pań.

 

 

 
A.Z.Z.
foto: zasoby ZPO

Metodą Tiffany’ego

Metodą Tiffany’ego

Technikę stworzył w XIXw. w USA Louis Comfort Tiffany, łamiąc tradycyjny sposób tworzenia witraży poprzez zastąpienie ołowiu - cyną. Metoda Tiffany’ego polega na wycinaniu z tafli szkła detali, których brzegi owija się taśmą miedzianą, a potem wygładza. Tak przygotowane elementy układa się w kompozycję (kwiat, lampion, wisior), smaruje topnikiem, a następnie lutuje cyną. 
Podczas zajęć w ramach projektu „Warsztaty ekologiczne-wysypisko sztuki” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie witraże wspomnianą metodą tworzyli uczniowie klasy pierwszej gimnazjum.
Pod opieką nauczycielki plastyki Eweliny Siemieniuk gimnazjaliści wykonali m.in. piękne owoce.

 

 

 

A.Z.Z.

foto: E. Siemieniuk

Konkurs fotograficzny

21.12.2015 r nasza uczennica Aleksandra Kowalczyk zdobyła III miejsce w konkursie fotograficznym "Drzewo" zorganizowanym przez Nadleśnictwo Sarnaki. Zgodnie z założeniami konkursu tematyka zdjęć miała nawiązywać do pojedynczego drzewa, fragmentu drzewa lub grupy drzew - wykonanego w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwie Sarnaki. W konkursie wzięło udział 17 uczniów z 6 szkół gimnazjalnych zgłaszających w sumie 45 prac.
Oli gratulujemy i życzymy równie udanych zdjęć.

Miejsce 3 - Aleksandra Kowalczyk za zdjęcie " Drzewa przy zachodzie słońca w Mężeninie" 

 

 

Dorota Kolasa

Choinka szkolna

30.01.2016r. nasi uczniowie bawili się na choince szkolnej. Wszelkimi przygotowaniami zajął się Samorząd Uczniowski pod kierunkiem Pana Andrzeja Wojtczuka - opiekuna Samorządu. Na balu został zorganizowany konkurs na najładniejsze przebranie. Wszyscy wspaniale się bawili w rytmach, które przygrywał DJ. Podczas dyskoteki, można było wziąć udział w loteriach fantowych, przygotowanych przez klasę V oraz III gimnazjum, a także skosztować przepysznych ciast, upichconych przez dziewczyny z III gim. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na Schronisko "Azyl" w Białej Podlaskiej oraz rodzinie pogorzelców z Nurca-Stacji.

 

 

 

 

Spotkanie z policjantem

26.01.2016r. uczniowie klas Ia, Ib oraz II gimnazjum spotkali się z Panem policjantem. Pan Piotr Kozioł z Powiatowej Policji w Łosicach wygłosił prelekcję na temat zagrożeń wynikających z zażywania dopalaczy. Głównym elementem spotkania, była projekcja filmu o dopalaczach. 

 

Egzaminy gimnazjalne

W dniach 26-28.01.2016r. odbyły się w naszej szkole próbne egzaminy gimnazjalne. 

  

Ferie zimowe

Uprzejmie informujemy, iż w pierwszym tygodniu ferii zimowych (1-5.02.2016r.) w godzinach 9.00-13.00 szkoła będzie do dyspozycji uczniów. Będą organizowane zajęcia komputerowe, sportowe oraz manualne. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami, podsumowujące I semestr roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się 28.01.2016r. o godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w spotkaniu ogólnym oraz z wychowawcami poszczególnych klas. 

Adopcja serca

Nasza podopieczna Jeanne Hakinizmana z Burundi w Afryce, w tym roku skończy 17 lat. Finansowa pomoc, jakiej udzielamy, będzie trwała jeszcze około 2 lat. Co miesiąc uczniowie i pracownicy szkoły są zobowiązani do wysyłania 15$, co ma równowartość w chwili obecnej 68zł. Dziewczynka co jakiś czas przysyła do naszej szkoły zdjęcia i listy z podziękowaniem za to wsparcie finansowe. Obecnie uczęszcza do VI klasy i robi duże postępy w nauce. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w pomoc finansową na rzecz nauki Joanne.

 Maria Klimaszewska

Kolędowanie misyjne

W dniach 30-31 grudnia 2015 r. katechetka Maria Klimaszewska z uczennicami: Karoliną Niedziółką, Gabrielą Dziuban i Magdaleną Zaleską; odbywały kolędę misyjną na rzecz dzieci z Madagaskaru. Grupa kolędnicza przedstawiła krótki program na temat wydarzeń Bożego Narodzenia i sytuacji dzieci w ww. kraju. Parafianie parafii Platerów byli bardzo ofiarni. Zostało zebrane 530,55 zł, które to pieniądze wysłano na konto Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie.

 Maria Klimaszewska

Strona 10 z 13