Wydarzenia

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA

Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatniej hucznej zabawy przed rozpoczynającym się okresem adwentu.

W naszej szkole dzięki staraniom Samorządu Uczniowskiego w dniu 24.11.2016 odbyła się dyskoteka andrzejkowa, która była doskonałą okazją do integracji oraz wspólnej zabawy.

Podczas dyskoteki czas przy muzyce umilał uczniom zaproszony DJ (coś dla ducha), można było skorzystać z loterii fantowej oraz skosztować pysznych słodkości (coś dla ciała).

Każdy uczeń, którego odwaga nie opuściła mógł poznać swoją przyszłość w sali pełnej wróżb andrzejkowych.

Nad zabawą w doskonałej atmosferze z  rozlicznymi zabawami, konkursami oraz zadaniami dla najmłodszych i nie tylko uczestników dyskoteki czuwał wodzirej Michał.

 

 

 

 

 

 

Andrzej Wojtczuk

Przygotowania do Świąt

Nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie naszej szkoły szykują się już do Świąt Bożego Narodzenia.

„Cześć polskiej ziemi, cześć!”

11 listopada w całej Polsce na budynkach publicznych i prywatnych powiewały biało-czerwone flagi. Polacy uczestniczyli w patriotycznych mszach, marszach i biegach, a w Platerowie „cześć polskiej ziemi” śpiewająco oddał nasz chór. 

Po mszy świętej celebrowanej przez proboszcza parafii ks. Józefa Gierczyńskiego w honorowej asyście przedstawicieli OSP Platerów – chór złożony z nauczycieli i pracowników szkoły oraz rodziców – mieszkańców Platerowa pod kierunkiem Grzegorza Szymanka zaprezentował cykl pieśni patriotycznych.
Chór wsparli absolwentka i uczniowie naszej szkoły: Anna Soczewka, Natalia Dec, Kacper Harasimiuk oraz Aleksandra Zielińska, którzy przedstawili zebranym teksty m.in. A. Mickiewicza i W. Szymborskiej.
„Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam…”

A.Z.Z.

foto. D. Kazun

Apel z okazji Święta Niepodległości

10 Listopada 2016 roku odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. Przybyli do nas zaproszeni goście, dziadkowie i rodzice.
W przeddzień 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wysłuchaliśmy wykładu na temat: Marszałek Józef Piłsudski i jego związki z Podlasiem. Wykład wygłosił pracownik naukowy Muzeum Regionalnego w Siedlcach pan doktor Darisz Krasuski. W drugiej części wspólnego świętowania śpiewaliśmy piosenki legionowe.

 

 

P. Ostaszewski

„ Jeszcze, jeszcze, jeszcze…”

Interesujące wykonanie przez Kacpra Harasimiuka z klasy pierwszej utworu Agnieszki Osieckiej „Ukradła cyganka kurę” zostało wyróżnione na IV Międzygimnazjalnym Konkursie Recytatorskim „Bitwa na słowa” w  Zespole Szkół Rolniczych im W. St. Reymonta w Czartajewie. Gratulujemy!

W konkursie kolejny raz uczestniczyła również  Elwira Truszkowska oraz debiutowała Paulina Raczyńska; obie z klasy trzeciej.  Konsekwencji i odwagi gratulujemy także!

Uczniów w interpretacji wspierały polonistki: Maria Daszko i Alicja Zienkiewicz- Zielińska. 

A.Z.Z.

„Byłaś moją ojczyzną…”

Pięknie wypowiedziany na konkursie recytatorskim „Patriotyzm w poezji” w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy utwór Czesława Miłosza „Moja wierna mowo”  zapewnił Juliuszowi Kupińskiemu III miejsce. Gratulujemy!

 

A.Z.Z.

„Dzikie pola nadbużańskie”

Już od lat dziesięciu współpracujemy ze szkołą Diwoswit na Ukrainie.  Dyrektorki obu szkół Janina Mikołajewna Owsijenko i Maria Daszko czerpią od siebie „przykłady dobrych praktyk”. Z Małej Biłozierki przywieźliśmy pomysł na tworzenie ceramiki, zaś Janie Mikołajewnej spodobały się wakacyjne plenery malarsko-rzeźbiarskie w naszej szkole. Teraz podobne imprezy przeprowadza w swojej wsi, a uczestniczą w nich artyści z Podlasia.

Tym razem w ramach projektu „Dzikie pola nadbużańskie” realizowanego przez Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo-Ekologiczne „Mężenin” we współpracy ze szkołą grupa uczniów z Ukrainy poznała nasz język, historię lokalną i kulturę regionu.  

Młodzież pracowała z tekstem „Ogniem i mieczem” H. Sienkiewicza i wykonała zdjęcia do wybranych fragmentów powieści. W zajęciach językowych pomagały: Olena Jewgieniwna i Alicja Zienkiewicz – Zielińska oraz tłumacz Magdalena Wielogórska. Sesja fotograficzna w Mielniku pod okiem Eweliny Siemieniuk zaistniała dzięki współpracy z Ośrodkiem Dziejów Ziemi Mielnickiej mieszczącym się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, który zgromadził pokaźną kolekcję kostiumów i rekwizytów wykorzystanych w ekranizacji dzieła Sienkiewicza.

 

 

 

 

Lokalną historię przybliżył młodzieży Maciej Zieliński, zaś o przyrodniczych zasobach okolicy uczestnicy projektu dowiedzieli się od leśników Marka Charkiewicza i Bazyla Kondratiuka dzięki gościnności Nadleśnictwa Sarnaki.

 

 

 

 

Kulturę regionu w malowniczych plenerach i sentymentalnych wnętrzach domostw w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu przedstawił Ukraińcom Zespół Pieśni  i Tańca „Pasieka” z towarzyszeniem Małej Pasieki pod kierunkiem Grzegorza Szymanka.

 

 

 

W Warszawie uczestnicy projektu spacerowali Krakowskim Przedmieściem, podziwiali Stare Miasto i Zamek Królewski.

 

Doszło do szeregu wydarzeń dodatkowych –podyktowanych warunkami pogodowymi (październik bywa wietrzny i deszczowy) lub prośbami naszych Gości. W ich organizacji wsparło stowarzyszenie wielu zaprzyjaźnionych ludzi: pokaz udzielania pierwszej pomocy i warsztaty survivalowe (Firma Tropiciel), zajęcia rekreacyjne i robienie  świec w świetlicy wiejskiej w Serpelicach, dyskoteka w szkole czy spotkania integracyjne w DDM Porcjunkula.

 

 

 

I prawdziwe są słowa wypowiedziane przez Zagłobę w utworze, który dał początek naszemu działaniu: „Mości panowie! gdybym zaczął wszystko szczegółowie opowiadać, tedy i dziesięciu nocy by nie starczyło”.

A.Z. Z.

fot. E. Siemieniuk, M. Wielogórska, A.Z.Z.

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury  w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży”. 

Dzień Nauczyciela

13 października odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Była to okazja do wspólnego świętowania i śpiewania. Wystąpił chór nauczycieli i pracowników szkoły, który zaśpiewał Gaudeamus igitur. Przedszkolaki zaprezentowały film ze swoim udziałem pod tytułem: Dzieci wiedzą. Szkolne kółko teatralne przedstawiło scenki z wesołego, uczniowskiego życia. 

  

 

 

 

  

Paweł Ostaszewski

„O zmianach, umyśle i lesie”

Za nami pierwsze w nowym roku szkolnym 2016/2017 zebranie z rodzicami. Dyrektor Maria Daszko zapoznała zebranych z planami na rozpoczęty rok i przedstawiła projekty ustaw dotyczących zmian w edukacji. Psycholog Andrzej Wojtczuk w swym wystąpieniu skupił uwagę rodziców i nauczycieli na procesach poznawczych oraz uwrażliwił na pułapki umysłu. A koordynatorka projektu „Narodziny lasu” Dorota Kolasa opowiedziała o działaniach w ramach akcji i zachęciła do zabrania do domów efektów projektu - dębu czerwonego, klonu zwyczajnego czy jabłoni antonówki.

  

Na zebraniu przez społecznością lokalną zadebiutował chór złożony z nauczycieli i pracowników naszej szkoły, dyrygował Grzegorz Szymanek.

A.Z.Z.

„Gaudeamus igitur"

Znana obecnie wersja „Gaudeamus” została zapisana w XVIII wieku przez niemieckiego poetę Christiana Wilhelma Kindlebena, a za autora muzyki uważa się Johanna Christiana Grünthausa. Do świata muzyki klasycznej utwór wprowadził Johaness Brahms. Obecnie jest hymnem młodzieży akademickiej na wszystkich uczelniach świata.
13 października tym utworem przywitał rodziców na pierwszym zebraniu w roku szkolnym 2016/2017 amatorski chór złożony z nauczycieli i pracowników ZPO w Platerowie.
Wspomniany koncert był drugim tego dnia występem chórzystów-amatorów. Kilka godzin wcześniej zadebiutowali przez młodą widownią na akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.


„Vivat academia,
Vivant professores” !

 

 

A. Z. Z.

„Narodziny lasu”

„Szumi dokoła las” i nie dziwi fakt, że leśniczy Bazyl Kondratiuk z Nadleśnictwa Sarnaki spędza w nim całe dnie. A że jest człowiekiem gościnnym i dzieciom sprzyjającym,  chętnie w swym „gospodarstwie” naszych uczniów  przyjmuje: mówi o drzewach i urządza poczęstunek na ogniu przygotowany. A tym, których dobrze zna, bo  są stałymi bywalcami Szkółki Leśnej w Zabużu -pozwala na ingerencję w swój teren, a nawet do tego zachęca.  Dzięki jego pomysłowości i zaangażowaniu  w leśną edukację kolejny rok uczniowie ZPO w Platerowie przyczyniają się do wzbogacenia ekosystemu lasów wschodniej części Polski.  

W ostatnich dwóch  latach szkolnych, w ramach projektu „Narodziny lasu” zainicjowanego przez nauczycielkę przyrody Dorotę Kolasę młodzież poznała pospolite drzewa liściaste i iglaste, zebrała nasiona m.in. orzecha włoskiego, dębu czerwonego, kasztanowca zwyczajnego, dębu szypułkowego i wysiała je jesienią w miejscu przez leśnika do tego celu przygotowanym. Uzupełnieniem były siewy wiosenne sosny,  brzozy i jabłoni płonki. Wszystkie poletka z siewami zostały oznaczone tabliczkami z polską i łacińską nazwą drzewa oraz powierzchnią i datą wysiewu. W stosownym czasie uczniowie przeprowadzali zabiegi pielęgnacyjne, zapoznawali się z zagrożeniami, jakie dotyczą młodych siewek (choroby grzybowe, przymrozki, inwazje szkodników-chrabąszcz majowy) oraz obserwowali stadia rozwojowe poszczególnych sadzonek. 

Już we wrześniu  tego roku (szkolnego) klasy: druga gimnazjum i szósta szkoły podstawowej pracowały na swych poletkach. Wyhodowane przez dwa sezony wegetacyjne sadzonki wkrótce zostaną przez młodzież wyjęte, posortowane i zagospodarowane na terenie gminy. Cykl od zbioru nasion do osiągnięcia produktu finalnego zostanie zamknięty. Nie ma wątpliwości, że osobiste zaangażowanie młodzieży w proces twórczy hodowli lasu zostanie w jej pamięci na trwałe. Tak sensownie spędzony czas w lesie uczy szacunku do przyrody oraz  do pracy: własnej i kolegi. A godziny, podczas których dziecko przebywało na łonie natury są antidotum na zdiagnozowany ostatnio przez   Richarda Louva w książce „Ostanie Dziecko Lasu” zespół „braku kontaktu z naturą”.

Projekt zaistniał z pomysłu nauczycielki przyrody i biologii Doroty Kolasy. Pomagały jej w opiece nad młodzieżą, dokumentowaniu i promocji działania koleżanki: Maria Daszko, Bożena Niedziółka, Magdalena Wielogórska i Alicja Zienkiewicz – Zielińska, a  transport dzieci do Zabuża zapewnił Urząd Gminy w Platerowie.

Bazyl Kondratiuk, zapytany o refleksje po projekcie, przyznał: „Niezmiernie się cieszę z inicjatywy nauczycielek i zaangażowania młodzieży w ten niezwykle pożyteczny i pięknie nazwany program „Narodziny lasu”. Nic tak nie uczy przyrody, praw natury jak osobiste uczestnictwo w tym procesie. Liczę na naśladowanie tego pomysłu przez inne grupy młodzieży szkolnej. Edukacja, do której Lasy Państwowe przykładają ogromną wagę, w takim kształcie jest niezmiernie istotna i pożyteczna.”

 „Narodziny lasu” to kolejne wspólne działanie Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie i Nadleśnictwa Sarnaki, któremu za wspieranie naszych akcji – dziękujemy.

 

 

 

 

 

A. Z. Z.

zdjęcia: zasoby ZPO w Platerowie

Występ uczniów szkoły tanecznej

W naszej szkole gościliśmy przedstawicieli Szkoły Tańca Agnieszki Dudziuk z Łosic, którzy przedstawili kilka propozycji tanecznych. Na koniec zachęcili również naszych uczniów do wspólnych pląsów na sali.

 

 

 

Zebranie z rodzicami!

OGŁOSZENIE!!!

13 października 2016r. (czwartek) odbędzie się zebranie z rodzicami.

O godz. 16.00 rozpocznie się zebranie ogólne z Dyrekcją, następnie odbędą się spotkania w wychowawcami poszczególnych klas.

Mojżesz z Mężenina

 

„ … I on będzie przełożonym dziesiątek, setek, tysięcy lub przywódcą całego narodu lub wielu narodów. Czy będzie przyjacielem i bratem jednego człowieka i stanie mu się ten człowiek całym narodem i światem?”

Janusz Korczak napisał dużo świetnych tekstów. Jednym z nich jest: „Dzieci Biblii. Mojżesz”. Jest to opowieść filozoficzna o tym jak z porzuconego przez rodziców dziecka wyrósł przywódca wielkiego narodu. Wykonaliśmy ilustracje do tej opowieści w zespole parkowo – pałacowym w Mężeninie i nad Bugiem. W miejscach, gdzie doktor Korczak spędzał kilkakrotnie wakacje. 

 

 

 

Maria Daszko

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Rzekł Gombrowicz:

„Bez uczniów nie byłoby szkoły, a bez szkoły nie byłoby nauczycieli”. Otóż informujemy, że jesteśmy! Po wakacyjnej przerwie budynek przy Siedleckiej 7 w Platerowie tętni życiem. 1 września do pracy i nauki stawili się nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Wielu uczniom towarzyszyli rodzice. 

Z planami na nowy rok szkolny zapoznała zebranych Pani Dyrektor, a w 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej historyk Maciej Zieliński przedstawił przebieg i skutki kampanii wrześniowej.

Dzieciom i dorosłym przypominamy: „Im więcej człowiek wie, tym łatwiej mu żyć”! /E. M. Remarque/.

 

 

A. Z. Z.

Rok szkolny 2015-2016

Podsumowanie roku szkolnego 2015/2016

Czy zdarzyło się Wam stwierdzić, że „szkoła jest nudna"? A czy wiecie, że nuda to: negatywny stanemocjonalny, polegający na uczuciu wewnętrznej pustki, zwykle spowodowany jednostajnością, brakiem zmiany otoczenia, brakiembodźców.

A przecież w naszej szkole o jednostajności mowy być nie może. Bodźców zapewnialiśmy Wam mnóstwo przez cały szkolny rok.

Rozwijaliśmy Wasze talenty twórcze. Panie Dorota Kolasa, Ewelina Siemieniuk, Magdalena Gackiewicz i Jolanta Ostaszewska zorganizowały Wam lekcje-nielekcje, na których uczyliście się farbowania tkanin, poznaliście właściwości wełny, gliny i szkła, posiedliście nowe techniki witrażu i fusingu. Wszystko za sprawą warsztatów artystycznych. Dzięki nim umiecie robić szklane ozdoby, witraże, batikowe chusty, lepić z gliny, a ostatnio nauczyliście się tworzenia luster. Spod Waszych palców wyszła też mozaika.

Byliście na 12 wycieczkach, jedno i kilkudniowych, a tzn. że poza szkołą spędziliście 20dni, co daje 4 tygodnie, czyli miesiąc bez planowych lekcji. Byliście kilka dni we Wrocławiu. Cele wyprawy, czyli: zapoznanie z bogactwem architektonicznym i kulturalnym miasta oraz naukę rozpoznania stylów w budynkach sakralnych i świeckich realizowaliście poprzez wizyty w muzeach, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, relaksacyjne marszruty po mieście i pobyt w Zamku Książ. A o florze i faunie charakterystycznej dla naszego klimatu, a także innych stref klimatycznych i kontynentów- dowiedzieliście się w Palmiarni w Wałbrzychu Lubiechowie w pobliżu Zamku Książ, Miejskim Ogrodzie Zoologicznym i Afrykarium.

Dwa dni, korzystając z gościnności pana Bazyla Kondratiuka i pomysłu pani Doroty Kolasy spędziliście na szkółce w Zabużu, gdzie podjęliście się ponownie zasiania drzew i ich uprawy.

Cały dzień zwiedzaliście Treblinkę z inicjatywy pani Bożeny Niedziółki i pani Magdaleny Gackiewicz. Byliście w Białymstoku razem z panami Grzegorzem Rosiakiem i Tomaszem Chatkiewiczem. Pobyliście w Siedlcach (z inicjatywy pani Marii Klimaszewskiej oraz w wyniku działań wychowawczyń pań: Jolanty Ostaszewskiej, Magdaleny Gackiewicz i Agnieszki Omelańczuk) i w Warszawie (z paniami Magdaleną Gackiewicz, Jolantą Ostaszewską i Agnieszką Omelańczuk). Przemieszczaliście się na rowerach po bliskiej i dalekiej okolicy wraz z panią Agatą Obrępalską i panami Maciejem Zielińskim i Tomaszem Chatkiewiczem.

Spotykaliście się z mądrymi ludźmi, którzy rzeczowo z zawodowym doświadczeniem mówili Wam o dopalaczach, narkotykach, bezpieczeństwie, przestępczości nieletnich i pierwszej pomocy. Rozmawialiście z ponad dziesięcioma specjalistami – był czas na przeanalizowanie swej wiedzy i postępowania.

Pani Jolanta Ostaszewska w zorganizowanym przez siebie dniu edukacji dla bezpieczeństwa i edukacji ekologicznej spowodowała, że mogliście porozmawiać z przedstawicielami różnych profesji (leśnik, strażak, policjant), którzy prezentowali sprzęt, jakim posługują się w pracy, podali przykłady znaczących akcji, udzielili instrukcji zachowania się w niektórych niebezpiecznych sytuacjach, uczyli udzielania pierwszej pomocy, podpowiadali, jakie kroki ma podjąć ktoś, kto wybiera się do szkoły policyjnej czy też chce być strażakiem. Był czas na przymierzenie stroju bojowego policjanta, rozmowę o bezpieczeństwie w lesie i przebywanie w wozie policyjnym czy strażackim.

Daliśmy Wam swobodę w kwestii organizowania się w słusznym charytatywnym celu. Wraz z opiekunem samorządu szkolnego panem Andrzejem Wojtczukiem, wychowawcą Grzegorzem Rosiakiem i katechetką Agatą Obrępalską przeprowadziliście potrzebne działania wspierające Dom Dziecka w Siedlcach oraz rodzinę z Nurca-Stacji.

I chociaż szkoła nie ma obowiązku organizowania dyskotek, bo nie jest Clubem Disco na Waszą prośbę odbyły się dwie dyskoteki: na andrzejki i choinkę. Warto wspomnieć, że organizacji tych imprez podjęli się pani Agnieszka Agapow ze swą grupą teatralną, pan Andrzej Wojtczuk i pani Jolanta Ostaszewska, a opiekę sprawowali wszyscy nauczyciele.

Wierząc w słowa, że „nauka przez zabawę” jest skuteczna zapraszaliśmy do szkoły ludzi, którzy w inny, nielekcyjny sposób uczyli Was chemii, przyrody, fizyki, muzyki czy historii.

Również poprzez apele i uroczystości organizowane przez naszych nauczycieli: pana Macieja Zielińskiego, pana Grzegorza Szymanka, panią Marię Daszko uczyliśmy Was szacunku do ważnych momentów w historii naszego kraju, poszanowania pamięci postaci, których działalność zasługuje na utrwalenie, tak było w przypadku apelu przygotowanego prze panie katechetki Marię Klimaszewską i Agatę Obrępalską. Przypominaliśmy patrona szkoły podstawowej poprzez jubileusz 25.lecia nadania szkole imienia Janusza Korczaka i podsumowanie projektu o Korczaku.

Stworzyliśmy okazję do Waszej samodzielnej pracy nad zagadnieniem, które Was interesowało (sport, moda, literatura, nauka) podczas realizacji rocznego projektu edukacyjnego. Byli tacy, którzy zajęli się historią własnej miejscowości czy miejsca z wsią związanego. Inni zapoznali się z dokonaniami fizyków, chemików czy sportowców. A jeszcze inni prześledzili rozwój polskiej mody i muzyki oraz tańca na przestrzeni wieków.

Panie od języków obcych (Natalia Góralińska i ja) pod kierunkiem pani Magdaleny Gackiewicz zachęciły Was do nauki języków, poprzez pokazy talentów, prezentacje multimedialne czy występy w języku angielskim i rosyjskim podczas Dnia Języków Obcych.

Nauczyciele matematyki: pani Bożena Niedziółka, pani Jolanta Ostaszewska i pan Grzegorz Rosiak stworzyli Wam okazję do sprawdzenia się w konkursach matematycznych (w Łosicach, Czartajewie i konkursie międzynarodowym Kangur), najlepsi – Anna Soczewka i Cezary Pykacz mają powody do zadowolenia.

Polonistki, panie Agnieszka Agapow, Maria Daszko i ja zachęcałyśmy Was do nauczenia się wiersza i prozy na pamięć w celu wyrecytowania ich z siłą i ekspresją przed komisją na konkursie recytatorskim w Kornicy, Czartajewie czy Łosicach. Juliusza piękna interpretacja tekstów zaprowadziła do finału w Siedlcach.

Pani Dorota Kolasa wspierała uczennice zainteresowane przyrodą w aktywności twórczej, w efekcie Anna Soczewka i Aleksandra Kowalczyk odniosły sukces.

Z naszej, woli byliście w teatrach i muzeach, a na swoje życzenie dzięki pani Marii Klimaszewskiej, panom Maciejowi Zielińskiemu, Tomaszowi Chatkiewiczowi czy Grzegorzowi Rosiakowi spędzaliście też czas w kinie, na basenie, kręgielni, w galerii handlowej czy na meczu siatkówki.

Większość zaistniałych sytuacji i atrakcji zorganizowali Wam aktywni nauczyciele, pozostałe zadziały się dzięki dofinansowaniu z sześciu projektów, jakie szkoła realizowała w kończącym się roku szkolnym: „Wysypisko sztuki” autorstwa pani Doroty Kolasy, „Więcej światła” pomysłu pani Dyrektor Marii Daszko, „Ożywić pola-Rok Bażanta” pod opieką pana Dariusza Kazuna, „Młody Obywatel” pod kierunkiem pana Andrzeja Wojtczuka, „Głucha wioska na Podlasiu” oraz „Świat jest teatrem” według mego pomysłu.

Warto pamiętać, że w wielu naszych pomysłach wspierała nas gmina i pan Wójt Jerzy Garucki. Wystarczy przypomnieć, policzyć, ile razy korzystaliśmy z autobusu szkolnego czy gminnego busa, żeby dostać się na konkurs lub do teatru. Za pomoc ze strony Gminy bardzo dziękujemy!

Mogliście śpiewać w szkolnym chórze pod dyrekcją pana Grzegorza Szymanka, prowadzić apele -jak robili to Juliusz i Anna, prezentować ważne zagadnienia, występować przed publicznością, pokazać się w roli modela lub modelki w obiektywie pani Eweliny Siemieniuk. Dostarczyliśmy Wam mnóstwa okazji do zabłyśnięcia, więc nie mówcie, że szkoła jest nudna.

A.Z.Z.

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła Pani Dyrektor Maria Daszko, która przedstawiła stan osób promowanych i niepromowanych, a także wyniki egzaminu gimnazjalnego.

  

Z kolei Pani Alicja Zienkiewicz-Zielińska dokonała podsumowania i przypomniała o ważnych wydarzeniach mijającego roku szkolnego.

 

 

Najbardziej zasłużeni otrzymali z rąk Pani Dyrektor oraz wychowawców świadectwa z biało-czerwonym paskiem, dyplomy i nagrody książkowe.

 

 

 

 

Po części oficjalnej, odbyła się część bardziej rozrywkowa, przygotowana przez uczniów klasy II i III.

Klasa II gimnazjum pożegnała absolwentów, wróżąc im przyszłość oraz wręczając upominki.

 

 

Spotkanie zakończył występ uczniów III gimnazjum, którzy odegrali scenki przedstawiające obraz różnych lekcji i prowadzących te zajęcia nauczycieli, zaśpiewali pożegnalne piosenki oraz złożyli podziękowania.

 

Następnie uczniowie udali się do klas, gdzie wychowawcy wręczyli świadectwa pozostałym uczniom.

M. Gackiewicz

„Bądź sobą-szukaj własnej drogi."

Dzień Dziecka  w Zespole Placówek Oświatowych w Platerowie wyglądał w tym roku inaczej niż zwykle. Zwykły był tylko poranny dzwonek na lekcję, który ku zdziwieniu dzieci i młodzieży zabrzmiał w to dziecięce święto, jak gdyby nigdy nic. Dopiero trzy kolejne sygnały zwołujące na apel, dały do zrozumienia naszej dziatwie, że czeka ich jednak niespodzianka. 

Zaczęliśmy ją przed głównym wejściem do budynku, gdzie po słowach przywitania uczniów przez Panią Dyrektor Marię Daszko o powodach zebrania się w tym miejscu i w takim czasie opowiedziała sprawczyni tegoż zajścia -niżej podpisana-mówiąc:

"Spotykamy się tu, przed szkołą, by po 25 latach symbolicznej obecności Janusza Korczaka w murach naszej szkoły podstawowej uczcić go dziełem, do którego powstania wszyscy się przyczyniliście-pracując z gliną, wycinając elementy, szkliwiąc je i tworząc obraz nawiązujący do charakterystycznych elementów naszego regionu nadbużańskiego: rzeki, ryb, jabłoni, ptactwa wszelakiego, słońca i zieloności. 

Cytat, który widnieje na ścianie: „Bądź sobą, szukaj własnej drogi” - to słowa bohatera naszej dzisiejszej uroczystości, Starego Doktora, które do Was adresujemy. Życzymy Wam i sobie, aby każdy - na obecnym etapie życia i dalszym, poza przestrzenią tej szkoły w pełnym pośpiechu i pokus wszelakich świecie podążał mądrze obraną, właściwą sobie ścieżką! 

Z tego miejsca wielkie podziękowania składam p. Ewelinie Siemieniuk za kierowanie całością wydarzenia i doprowadzenie nas do tego momentu- artystycznego finału,  p. Magdalenie Gackiewicz za troskę o właściwą temperaturę podczas działań, za wypały i twórczą pracę z dziećmi, p.Jolancie Ostaszewskiej, p.Dorocie Kolasie i p.Bożenie Niedziółce za czuwanie  nad właściwym przebiegiem warsztatów  twórczych z gliną podczas projektu: „Głucha wioska na Podlasiu”, który zaistniał dzięki wsparciu Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. Dziękuję panom Jackowi Pasierowskiemu i Mariuszowi Lesiukowi za pracę i siłę, z  jaką dzieło umocowali. Wreszcie dziękuję mocno Państwu Dyrektorom Marii Daszko i Grzegorzowi Szymankowi, którzy zgodzili się na to roczne szaleństwo mozaikowe w naszej szkole, a nawet- z tego, co słyszy się na korytarzach - zastanawiają się na kolejnymi częściami „ceramicznej układanki”.

Na zakończenie, dziękuję - Wam-uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, którzyście dłońmi swymi ulepili dzieło takie, którego w okolicy, powiecie, a nawet w województwie żadna szkoła nie posiada. Wykonaliście kawał dobrej mozaiki!

Dlatego też proszę przedstawiciela każdej klasy o odsłonięcie „tablicy" w imieniu swoim i kolegów.”

 

I gdy oczom zebranych ukazał się widok nadbużańskiej krainy porośniętej trawą i drzewami owocowymi, pośród których -obfitująca w ryby -wije się rzeka, a nad nią  fruwają ptaki bajeczne - zachwytom nie było końca. 

 

A było ich więcej jeszcze, gdy po „nadwornych"  uroczystościach przenieśliśmy się na salę gimnastyczną, gdzie dzieci dzieciom dostarczyły radości w postaci występu. Mała Pasieka, której przygrywali dorośli członkowie Pasieki - zaprezentowała się w krótkim recitalu. 

 

Następnie koordynator projektu Alicja Zienkiewicz - Zielińska posługując się tekstem stworzonym specjalnie na tę okoliczność  przez znawcę regionu Dariusza Kazuna oraz własnymi słowami, fotografiami i materiałami zaczerpniętymi ze szkolnych kronik, wyjaśniła młodemu pokoleniu, jak doszło do nadania szkole patronatu Starego Doktora.  

Mówiła o Domu Sierot i Pani Stefie, o Towarzystwie „Nasz Dom” i Marii Falskiej,  o pamiętnym roku 1934 i kolejnych wakacjach pisarza w Mężeninie, przyjaźni z generałem  Michałem Tokarzewskim-Karaszkiewiczem i wątkach literackich rodem z Mężenina w pismach Korczaka.  Natomiast, dorosłym (rodzice, pracownicy szkoły, przedstawiciele zaprzyjaźnionego ze szkołą Nadleśnictwa Sarnaki, członkowie  NSO-E  "Mężenin"), obecnym  na uroczystości przypomniała ludzi, którzy do nadania imienia Korczaka szkole w Platerowie doprowadzili, a następnie o jej trwanie w duchu idei Starego Doktora dbali. Wśród „zasłużonych" znaleźli się: Barbara Puszkin, Henryka Żmijewska, Jan Ludwiczuk, Jerzy Ostaszewski, Tadeusz Charkiewicz oraz Maria Daszko. Ostatnia z wymieniowych - „last but not least” - okazała się być również odpowiedzialna wraz z Grzegorzem Szymankiem za powstanie Hymnu Szkoły „Podajmy sobie ręce", który radośnie odśpiewano.

 

W prezentacji nie zabrakło wspomnień z imprez o Korczaku przez szkołę i powstałe w 1999r. Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo- Ekologiczne „Mężenin" organizowanych, np. Dni Patrona, wycieczek do miejsc z Korczakiem związanych ( Państwowy Dom Dziecka w Warszawie, Treblinka), czy Zlotów Korczakowskich, które tak wspomina Dariusz Kazun:

" Głośno więc było letnią porą w roku 1994 i 1997 w dawnym pensjonacie w Mężeninie, kiedy przyjmował wielbicieli myśli Korczaka z całej Polski na zorganizowanych przez naszą szkołę dwóch zjazdach Mazowieckiego Kręgu Korczakowskiego."

Prezentacja przypomniała zebranym, że jednym z pierwszych osiągnięć młodego Stowarzyszenia „Mężenin”, o którym pisały media było zorganizowanie w Mężeninie konferencji „Jak kochać mimo różnic”, na którą przybyło wielu znawców idei Korczaka, m.in. o. Stanisław Musiał, Jarosław Abramow – Newerly-syn pisarza Igora Newerlego,  który z Korczakiem współpracował, a w którego dziele „ Za Opiwardą, za siódmą rzeką..” pojawia się „głucha wioska na Podlasiu”.

Kończąc prezentację nauczycielka podkreśliła, że twórczość Starego Doktora stała się pretekstem do działań w ramach dwóch z sukcesem przeprowadzonych projektów. Pierwszy, „Mojżesz z Mężenina” zrealizowało Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo-Ekologiczne "Mężenin" z pomocą uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie i przy wsparciu finansowym Fundacji im. Stefana Batorego. Odbył się plener fotografii otworkowej w Dolinie Bugu, na którym uczniowie naszej szkoły  zrobili  zdjęcia, posługując się  camera obscura z puszek po cukierkach czy pojemników po kawie. Pod okiem artystek: Dominiki Lewandowicz i Kingi Łaskiej wywołali materiał w ciemni urządzonej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mężeninie i przygotowali 30 fotografii, które stanowią dziś wystrój szkoły.

Natomiast w kończącym się roku szkolnym w celu przypomnienia mieszkańcom gminy Janusza Korczaka przebywającego na letnisku w „Uroczysku Mężenin”, a także w celu  ubogacenia i poprawy estetyki przestrzeni placu szkolnego i rozwinięcia kreatywności dziecka  przeprowadzono szereg  działań  poznawczych, twórczych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Głucha wioska na Podlasiu”, autorstwa Alicji Zienkiewicz - Zielińskiej. Uczniowie ZPO w Platerowie pracowali warsztatowo z gliną i pod kierunkiem nauczycielki i artystki Eweliny Siemieniuk stworzyli  mozaikę znajdującą się już na frontowej ścianie szkoły. Projekt zaistniał w ramach III-ego otwartego konkursu  Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka na projekty edukacyjne realizowane we współpracy z dziećmi i młodzieżą pt. „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”.

 

Po wystąpieniu dorosłego swój czas na scenie znalazły dzieci. Uczniowie klasy piątej przedstawili zebranym obowiązki, reguły, i „prawidła życia”, jakimi kierowali się mieszkańcy Domu Sierot Korczaka. 

 

Na zakończenie jubileuszowych uroczystości wypowiedziała się młodzież. Reprezentant młodego pokolenia, Juliusz Kupiński odczytał Odezwę Społeczności PaT (to skrót od nazwy programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”, ), której towarzyszył  „Zryw Wolnych Serc”, a także happening „Przestańmy biec”, podczas którego młodzież za pomocą haseł na banerach   propagowała życie bez uzależnień, także w myśl słów bohatera uroczystości, Janusza Korczaka, który zachęcał do „bycia sobą” i „szukania własnej drogi.”

 

A.Z.Z.

fot. M. Gackiewicz

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka w naszej szkole spędziliśmy aktywnie z różnymi służbami mundurowymi z powiatu łosickiego. Gościliśmy grupę ze Starostwa Powiatowego w Łosicach, która zajmuje się zarządzaniem kryzysowym w naszym powiecie, policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach, strażaków z Państwowej Straży Pożarnej z Łosic, strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Lipna oraz leśnika z Nadleśnictwa Sarnaki. Uczyliśmy się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej na fantomach, poznaliśmy budowę i działanie wozu strażackiego, poznaliśmy sprzęt policyjny, mieliśmy zajęcia z łączności, szukaliśmy min na terenie naszej szkoły oraz uczestniczyliśmy w ciekawych zajęciach przyrodniczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Ostaszewska

fot. M. Gackiewicz

Strona 9 z 14