Wydarzenia

„O życiu dworskim i ziemiańskim”

Po zapoznaniu się z fragmentami utworu „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza, w celu zdobycia informacji o znaczeniu i funkcjonowaniu dworów i majątków ziemiańskich w dawnej Polsce oraz po to, by zobaczyć, jak prezentowały się wnętrza ziemiańskie przełomu XIX i XX wieku, takie jak: kancelaria dworska, pokój pani domu, sypialnia, salon, jadalnia, kuchnia i łazienka – klasy: szósta szkoły podstawowej i pierwsza gimnazjum udały się do Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie.
W sali konferencyjnej mieszczącej się w dawnej oficynie młodzież poznała historię miejscowości i zespołu dworsko-parkowego. Następnie uczestniczyła w warsztatach heraldycznych, na których omówione zostały poszczególne elementy herbu, jego geneza, podstawowe rodzaje, znaki heraldyczne i barwy. W części praktycznej młodzież projektowała herby swego rodu.
W parku przy dworze nasi uczniowie obejrzeli obiekty należące do części gospodarczej majątku: spichlerz, gołębnik, wędzarnię, pasiekę oraz ogród warzywny. Skonsumowali drugie „śniadanie na trawie” i udali się w drogę powrotną, z krótkim przystankiem w Korczewie.

 

 

 

 

A.Z.Z.
fot. A.Z.Z., A. Tkaczuk

„Zdejmowanie obrazów z natury”

Gdy „na całej połaci – śnieg” leżał, grupa uczniów z naszej szkoły pod kierunkiem artysty Daniela Ludwiczuka i pod opieką nauczycieli i przedstawicieli Nadbużańskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Ekologicznego „Mężenin”: Bożeny Niedziółki i Grzegorza Szymanka zawiesiła „w Lipnie przy kapliczce, na drzewie w parku w Mężeninie oraz pod szkołą i na cmentarzu w Ruskowie” aparaty fotograficzne camera obscura, realizując w ten sposób element projektu „Jaki znak twój?” (Fundacja Banku Zachodniego WBK, konkurs Bank Ambitnej Młodzieży).

A kiedy „zapachniało, zajaśniało” wiosną, specjalista w dziedzinie solarigrafii, Daniel Ludwiczuk zarządził aparatów zdejmowanie. Ku zadziwieniu uczestników projektu – kilku urządzeń brakowało… Siła wiatru czy ingerencja ludzka to sprawiła?
Mimo kilku ubytków - zebrano pokaźny materiał fotograficzny. Trwają prace nad wywołaniem i obróbką zdjęć.

 

 


A.Z.Z.
fot. D. Ludwiczuk

„Majowa rocznica”

Pojęcia : „Państwa Osi”, „kampania wrześniowa” czy  „dziwna wojna”  przypomnieliśmy sobie w pierwszej części  apelu poświęconego 72. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

 

Następnie – w części drugiej- klasy (od trzeciej szkoły podstawowej do trzeciej gimnazjum), posługując się instrukcją (rozumienie tekstu czytanego)  i znajomością kierunków (zastosowanie wiedzy w praktyce) poruszały się po terenie szkolnym w poszukiwaniu ukrytych wcześniej przez nauczyciela historii zagadek, których prawidłowe rozwiązanie w czasie 15min. dawało grupie zwycięstwo. 

 

Działanie przygotował, koordynował i w roli prelegenta wystąpił Maciej Zieliński.

A.Z.Z.

„Witaj, majowa jutrzenko!”

O strajkach w Chicago, obchodach 1 Maja w czasach PRL-u, symbolice barw na fladze Polski, roli konstytucji w funkcjonowaniu państwa oraz o okolicznościach uchwalenia Konstytucji 3 Maja opowiedział zebranym na sali gimnastycznej nauczycielom i uczniom naszej szkoły Maciej Zieliński na apelu z okazji świąt majowych, w tym 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 


Następnie rozumienie tekstu czytanego, słuchanie, a przede wszystkim wiedza o początkach i znaczeniu świąt obchodzonych w naszym kraju w dniach 1-3 maja została sprawdzona przez prowadzącego w formie quizu.
Wyniki zadowoliły i uczestników, i nauczyciela.

 

 

A.Z.Z.
Fot. M. Wielogórska

„Czyste powietrze – zdrowy człowiek”

27 kwietnia, kolejny już raz w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Ziemi. Tegoroczna tematyka dotyczyła przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza. W ramach tych obchodów, kółko teatralne Pani Agnieszki Agapow wystawiło przedstawienie pt. „Fatalna ósemka”, gdzie młodzi ekolodzy urządzili sobie pikietę pod Agencją Ochrony Środowiska.

 

Uczennice III klasy gimnazjum w formie prezentacji przedstawiły podstawowe wiadomości o zanieczyszczeniach powietrza i ich wpływie na zdrowie człowieka i przyrodę.

 

Każda klasa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zaprezentowała publicznie swój „List otwarty” do różnych osób i instytucji.

 

 

 

Klasa II b gimnazjum przedstawiła sprawozdanie z przeprowadzonego przez siebie badania stopnia zanieczyszczenia powietrza w najbliższej okolicy naszej szkoły.

 

Oglądaliśmy film dotyczący smogu w Polsce. Starsi koledzy zrobili pokaz doświadczeń dotyczących właściwości fizycznych i chemicznych powietrza.

 

 

Były także konkursy dla młodszych i starszych uczniów.

 

Komisja oceniła prace konkursowe takie jak: wspomniany wcześniej list dla ziemi, plakat i przedmiot ekologiczny tzw. „truciciel powietrza”.

 

 

Wygrała klasa VI Szkoły Podstawowej. Wszystkie inne klasy przygotowały się także bardzo starannie do tego wydarzenia. Za co nauczycielom i uczniom dziękuję. Wydarzenie to było możliwe do przeprowadzenia dzięki współpracy wielu nauczycieli między innymi A. Agapow, A. Tkaczuk, J. i P. Ostaszewscy. Za co bardzo dziękuję.

Bożena Szoplewska 

Drohobycz - "fizjonomia losu i życia"

Do  Drohobycza-miasta, które przez wieki było ważne dla polskiej historii i kultury, a które jego mieszkaniec Bruno Schulz tak opisał: „Tam, gdzie mapa kraju staje się już bardzo południowa, płowa od słońca, pociemniała i spalona od pogód lata, jak gruszka dojrzała-tam leży ona, jak kot w słońcu-ta wybrana kraina, ta prowincja osobliwa, to miasto jedyne na świecie”, wybiera się na sympozjum historyczno – artystyczne reprezentacja Nadbużańskiego Stowarzyszenia Oświatowo Ekologicznego „Mężenin”.

W konferencji wezmą udział nauczyciele z naszej szkoły i artyści (fotografik, malarz, rzeźbiarz, performer) stale współpracujący z NSO-E „Mężenin” przy wszelkiego rodzaju wydarzeniach. Zbiorą informacje o byłych mieszkańcach, zdarzeniach i obiektach „miasta rafinerii, artystów i adwokatów”, wypracują materiał do przewodnika po tym mieście oraz  wykonają fotografie, obrazy i rzeźby prezentujące zapomniane bogactwo miejsc i ludzi. 

Przewodnik i wystawa mają  pokazać, że Polska umiała być wielokulturowa, wieloetniczna i  wielowyznaniowa oraz że jesteśmy spadkobiercami ludzi o wybitnych biografiach i dorobku, a opowieść o Drohobyczu ma walor uniwersalny poprzez piękno i tragizm w nim istniejące.

"Dofinansowano ze środków MHP w ramach Programu "Patriotyzm Jutra""

 

 

 

M.D.

A.Z.Z.

zdj. M. D., D. Ludwiczuk

Apel wielkanocny

 

 

 

 

Podczas apelu poznaliśmy zwycięzców konkursu na palmę wielkanocną. W wydarzeniu ogłoszonym przez artystkę Ewelinę Siemieniuk wzięło udział 24 uczniów z ZPO (przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum) w Platerowie.
Komisję zachwyciło: „bogactwo użytych materiałów (filc, tkanina, papier, rośliny, słodycze), tęczowe barwy, imponujące wielkości i pomysłowość”. Nagrodzono wszystkich!

 

„1000 drzew”

Współpraca szkoły z Nadleśnictwem Sarnaki pozytywnie i z sukcesami układa się od wielu lat. W minionym roku szkolnym np. na Szkółce Leśnej w Zabużu pod opieką leśnika Bazyla Kondratiuka uczniowie zasiali i wyhodowali m.in. dąb czerwony, klon zwyczajny i antonówkę w ramach projektu: „Narodziny lasu”.
Tym razem na apel „Dołącz do leśników, posadź drzewko!” odpowiedzieli uczniowie klas czwartej, szóstej i pierwszej gimnazjum i pod opieką wychowawczyń: Doroty Kolasy, Jolanty Ostaszewskiej i Bożeny Niedziółki oraz nauczycieli pomocniczych: Pawła Ostaszewskiego i Andrzeja Wojtczuka udali się do leśnictwa Kisielew na akcję pt. „1000 drzew na minutę”.
Na miejscu działań po przywitaniu przez Nadleśniczego Andrzeja Wybranowskiego i zapoznaniu się z zasadami: „Jak posadzić drzewo?” dzieci pod opieką gospodarza leśnictwa Kisielew Franciszka Klimaszewskiego oraz pracowników Nadleśnictwa Sarnaki Agnieszki Kiszczak, Bogusława Kościana i Marka Charkiewicza przez czas dłuższy niż minuta-zasadziły dębem 40 arów.
A potem odpoczęły przy ognisku i obejrzały pamiątki oraz certyfikaty udziału w akcji.

 

 

 

 

 

A.Z.Z.

„Dajemy Wam palmy w darze, Bo tak stary zwyczaj każe”

Palmy, ceramiczne baranki, filcowe kurczaki i wiele innych (ręką dziecka uczynionych) ozdób wystawiono na pokaz i sprzedaż pod kościołem pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Platerowie dzięki gościnności księdza proboszcza Józefa Gierczyńskiego, który kolejny raz wspiera szkołę w działaniach.

Produkty pokazane na kiermaszu powstały na zajęciach dodatkowych oraz na warsztatach artystycznych podczas Dnia Wiosny, a nad procesem twórczym czuwały: Magdalena Wielogórska, Ewelina Siemieniuk, Dorota Kolasa, Jolanta Ostaszewska, Bożena Niedziółka oraz wychowawcy klas.
Opiekę nad stoiskiem w niedzielne popołudnie sprawowały uczennice klasy piątej pod opieką Agaty Obrępalskiej, a w jego organizacji (przewóz materiałów) pomogła Agnieszka Agapow.
Twórcom i organizatorom należą się podziękowania!

 

 

A.Z.Z.

„Nie o to chodzi by złowić króliczka, ale by gonić go”

Słowami  Agnieszki Osieckiej można podsumować występ  naszych gimnazjalistów: Elwiry Truszkowskiej, Kacpra Harasimiuka i Juliusza Kupińskiego na Eliminacjach Powiatowych XIII Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów „Między wierszami” w Łosicach.

Juliusz otrzymał wyróżnienie. Gratulujemy!

 

 

 

„Nie o to chodzi by złowić króliczka,
ale by gonić go”

Słowami  Agnieszki Osieckiej można podsumować występ  naszych gimnazjalistów: Elwiry Truszkowskiej, Kacpra Harasimiuka i Juliusza Kupińskiego na Eliminacjach Powiatowych XIII Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów „Między wierszami” w Łosicach.

Juliusz otrzymał wyróżnienie. Gratulujemy!

Podsumowanie rocznego projektu "Wokół sejmowych patronów roku"

Podsumowanie rocznego projektu Wokół sejmowych patronów roku za nami. 21 marca uczniowie zaprezentowali efekty prac realizacji swoich projektów. Gośćmi, którzy odwiedzili naszą szkołę w związku z projektem byli: historyk z Muzeum Regionalnego w Siedlcach – pan dr Mariusz Krasuski, oraz pani Małgorzata Pepłowska – nagrodzona artystka ludowa. Ponadto uczniowie odwiedzili Muzeum Tadeusz Kościuszki w Maciejowicach. Odbyła się też wycieczka do Kazimierza Dolnego. Wśród tematów największą popularnością cieszył się marszałek Józef Piłsudski, Tadeusz Kościuszko. Jedna grupa przedstawiła życiorys i osiągnięcia bł. Honorata Koźmińskiego.

 

 

Wielkim zainteresowaniem cieszyła się również Wisła. Odkrywanie królowej polskich rzek miało wiele twarzy. Temat: „Wokół Wisły na ludowo” skupił wielu uczniów małych i dużych, młodszych i starszych. Wspólnie robiono palmy, kwiaty z papieru. Uczniowie mieli okazję pracować na krosnach. Zrobiono wielką ludową ozdobę – pająka. Na wystawie podsumowującej znalazły się urządzenia gospodarstwa domowego: krosna, ręcznie tkane płótna, ręcznie wyszywane ozdobne serwetki.

 

  

Młodsze klasy I-III poznawały postać marszałka Józefa Piłsudskiego. Dzieci wspólnie odśpiewały pieśń legionową: My, pierwsza brygada, w formie wystawy zaprezentowały wykonane przez siebie portrety marszałka.

Gimnazjaliści skupili się na upamiętnieniu postaci Józefa Piłsudskiego. Prezentacja „Ślady po Piłsudskim” udokumentowała formy i przykłady pamiętania marszałka w najbliższej nam okolicy.

  

 

Życiorys Tadeusza Kościuszki, jego życie i osiągnięcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów naszej szkoły. Ciekawą formą wystąpienia był konkurs pt. „Ostatnia bitwa Kościuszki”.

 

Po podsumowaniu projektu rocznego, odbyły się warsztaty rękodzielnicze, podczas których uczniowie wykonywali wielkanocne ozdoby.

 

 

Warsztaty mydlarskie

Nauczone produkcji mydeł, nauczycielki D. Kolasa, E. Siemieniuk oraz M. Wielogórska, zorganizowały uczniom warsztaty mydlarskie. Uczniowie tworzyli swoje kompozycje, dodając ulubione zapachy, barwniki oraz suszone płatki róż i chabrów. Kolorowe i pachnące mydełka będą sprzedawane na kiermaszu wielkanocnym, który odbędzie się 2 kwietnia przy kościele w Platerowie. 

 

 

 

Zbiórka charytatywna

W okresie poświątecznym została przeprowadzona w naszej szkole zbiórka charytatywna. Zebrane pieniądze przekazaliśmy Towarzystwu Pomocy im. Świętego Brata Alberta, które prowadzi domy opieki dla bezdomnych, samotnych matek, ludzi wykluczonych społecznie. Zebraliśmy łącznie 200 zł.

Klasa III – 55 zł

Klasa VI –20 zł

Klasa I gimnazjum – 80 zł

Klasa II „a” i „b” gimnazjum – 40zł

Dziękuję tym uczniom za okazane serca!

A. Obrępalska

„Mydło i powidło”

Lepiej niż legendarny Zabłocki „wyszły na mydle” uczestniczki warsztatów pod kierunkiem Emilii Trochimiuk.

Nauczycielki, z glicerynowej bazy i  szarego mydła, z dodatkiem ulubionych ziół (nagietek, melisa, lawenda), substancji peelingujących oraz  olejków zapachowych - wykonały mydełka ozdobne do domu własnego i na prezent. 

Dziewczyny wśród zapachów i w twórczej atmosferze spędziły atrakcyjnie i sensownie czas. Teraz warsztaty mydlarskie zorganizują uczniom, bo dzieci z przedszkola pod opieką Pani Emilki swoje mydła już  zrobiły.

 

 

 

 

A.Z.Z.

„Ucz się, ucz!” – podsumowanie semestru

O pracy dzieci na lekcjach, zachowaniu, ocenach  i dokonaniach klas w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017 dowiedzieli się rodzice na spotkaniu z wychowawcami. Nim jednak do sal lekcyjnych się udali, na zebraniu ogólnym, zapoznali się z  Listem Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców z dnia 13 stycznia 2017r., obejrzeli film promujący czytelnictwo (reżyseria i zdjęcia: Paweł Ostaszewski i Jolanta Ostaszewska) oraz wysłuchali kolęd w wykonaniu chóru pod dyrekcją Grzegorza Szymanka.

 

 

A.Z.Z.

fot. M. Szysz

Informacja o zebraniu rodziców

W dniu 31.01.2017r. o godz. 16.00 w Zespole Placówek Oświatowych w Platerowie odbędzie się zebranie z rodzicami podczas, którego podsumowane zostanie pierwsze półrocze roku szkolnego 2016/2017.

„Ważne miejsca”

W Lipnie przy kapliczce, na drzewie w parku w Mężeninie oraz pod szkołą  i na cmentarzu w Ruskowie nasza młodzież pod opieką Bożeny Niedziółki i Grzegorza Szymanka umieściła aparaty fotograficzne, kierując się radami – znawcy tematu, Daniela Ludwiczuka.

         Zrealizowali w ten sposób kolejny krok w projekcie dofinansowanym  przez Fundację Banku Zachodniego WBK (konkurs „Bank Ambitnej Młodzieży”) „Jaki znak twój”.

         A za kilka miesięcy zobaczą ważne miejsca w swojej gminie na solarigrafii.

 

 

 

 

A.Z.Z.

fot. G. Szymanek

Solarigrafia. Krok Pierwszy.

Fotografia otworkowa jest niezwykle tajemnicza i magiczna. Jak to możliwe, że w pudełku po cukierkach można uzyskać obraz?

Fizyka tłumaczy to zjawisko w przekonujący sposób, mimo to, w czasach fotografii cyfrowej i potężnych, kosztownych obiektów, zrobienie zdjęcia aparatem typu camera obscura wydaje się czymś fascynującym i zachwycającym. Uczniowie szkoły w Platerowie przygotowali dziś (20.01.2017r.) blisko 40 aparatów pod kierunkiem Daniela Ludwiczuka pod organizacyjną opieką Bożeny Niedziółki. To pierwszy krok rocznego projektu, który ma zakończyć wydanie albumu z fotografiami ważnych obiektów w okolicy Platerowa. Materiał światłoczuły będzie się naświetlał przez kilka miesięcy, efekt będzie niespodzianką.

 

 

 

md.

Solarigrafia. Krok Pierwszy.

Fotografia otworkowa jest niezwykle tajemnicza i magiczna. Jak to możliwe, że w pudełku po cukierkach można uzyskać obraz?

Fizyka tłumaczy to zjawisko w przekonujący sposób, mimo to, w czasach fotografii cyfrowej i potężnych, kosztownych obiektów, zrobienie zdjęcia aparatem typu camera obscura wydaje się czymś fascynującym i zachwycającym. Uczniowie szkoły w Platerowie przygotowali dziś (20.01.2017r.) blisko 40 aparatów pod kierunkiem Daniela Ludwiczuka pod organizacyjną opieką Bożeny Niedziółki. To pierwszy krok rocznego projektu, który ma zakończyć wydanie albumu z fotografiami ważnych obiektów w okolicy Platerowa. Materiał światłoczuły  będzie się naświetlał przez kilka miesięcy, efekt będzie niespodzianką.

 

 

md.

Choinka szkolna

W sobotę, 21 stycznia odbyła się w naszej szkole zabawa choinkowa, podczas której sala gimnastyczna wypełniła się miłośnikami tańca i dobrej zabawy. Uczniowie bawili się przy rytmach przygrywanych przez didżeja.

 

 

Występ cyrkowców

18 stycznia gościliśmy w naszej szkole artystów objazdowej grupy cyrkowej O’Bimbolando. Nasi uczniowie podziwiali pokazy gimnastyczno-akrobatyczne m.in. z hula-hop oraz sztuczki i akrobacje cyrkowców, w których mogli również uczestniczyć. Nie zabrakło również zabawnego klauna, który rozśmieszał dzieci i młodzież. Największą atrakcją okazała się możliwość dotknięcia węża. 

 

  

 

 

 

Strona 8 z 14