Wydarzenia

„170 lat temu…”

17 października, 170 lat temu urodził się Władysław Bełza-twórca słów znanych prawie każdemu Polakowi:

„— Kto ty jesteś?
— Polak mały.
— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.”

Zawsze, gdy jesteśmy we Lwowie, na Cmentarzu Łyczakowskim zatrzymujemy się przy jego grobie. Tak było podczas projektu „Wspólnie uczymy się demokracji” (PAFW, Fundacja Edukacja dla Demokracji, 2007r.) oraz „Na Wysoki Zamek” (Fundacja Banku Zachodniego WBK, 2012r.) i tak uczynimy, gdy pod koniec października udamy się do tego miasta na warsztaty z artystą w ramach działania „Sztuka komunikacji” (FRSE, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży).

„Deszczyk kropi! Drogie dzieci! 
To dla was, dla was on leci! 
To deszczyk nauki, cnoty, 
Do nich nabierzcie ochoty!
Uczcie się, ileście w sile: 
Ach! jak piękne wiosny chwile!„

Nazywano go „nauczycielem patriotyzmu”, poetą, „który uczył dzieci najlepiej kochać Polskę”.

 

 

W. Bełza „Katechizm polskiego dziecka”, „Deszczyk wiosenny”
A.Z.Z.
fot. zasoby ZPO w Platerowie

„Pierwsze spotkanie”

O dokumentach regulujących pracę szkoły oraz planach na najbliższy rok opowiedziała rodzicom na pierwszym zebraniu– Pani Dyrektor Maria Daszko.
Następnie uczennice, które w minionym roku szkolnym uczestniczyły w wyjeździe studyjnym do Brukseli, zorganizowanym przez Biuro Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego Julii Pitery przedstawiły wrażenia z pobytu w Parlamencie. A uczennica, która (także w zeszłym roku) była na wycieczce w Wilnie, zaprezentowała relację z podróży. Nad pokazem prezentacji przygotowanych przez Natalię Mularzuk, Natalię Trochimiuk oraz Gabrielę Dziuban czuwał opiekun na obu wyjazdach - Maciej Zieliński.
W kolejnej części spotkania Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka w Wojnowie Małgorzata Danielak - Chomać w swym wystąpieniu przybliżyła zebranym kwestie dopalaczy, postaw nadopiekuńczych oraz skutków braku rozmów w rodzinie i wyręczania dziecka we wszystkim.
Poprzez zaprezentowane przez psychologa Andrzeja Wojtczuka filmy, rodzice zapoznali się z zagadnieniem „homo tabletis”, potrzebami dziecka („Wielka Moc”) oraz szkolnictwem w Finlandii, która uchodzi za kraj, w którym uczniowie mają najkrótszy rok szkolny i otrzymują najlepszą edukację na świecie.
Na koniec Dariusz Kazun od lat noszący się z zamiarem zorganizowania sztandaru szkoły, zaapelował do rodziców o pomoc w dziele.
Dalsza część wywiadówki przebiegała w salach z wychowawcami klas.

 

 

 
A.Z.Z.

„Sztuka komunikacji”

Do spotkania młodzieży polskiej ze szkoły w Platerowie i ukraińskiej z Małej Biłozierki dojdzie w październiku we Lwowie w ramach projektu „Sztuka komunikacji”, realizowanego przez Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo-Ekologiczne „Mężenin” w partnerstwie ze szkołą „Diwoswit” na Ukrainie.
Przez siedem dni młodzież polsko-ukraińska będzie uczestniczyła w warsztatach z psychologiem i akcjach Street Art z artystą, mających rozwinąć umiejętności komunikacyjne i myślenie twórcze. Wyzwaniem będzie praca w grupach zróżnicowanych narodowościowo i wiekowo oraz skuteczna komunikacja.
Projekt otrzymał dofinansowanie z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.

 

 

M.D.
A.Z.Z.
fot. D. Ludwiczuk, A.Z.Z.

“The European Day of Languages”

„26 września to dzień, w którym Rada Europy chce zachęcić 800 milionów Europejczyków z 47 krajów do nauki języków obcych. Wydarzenia organizowane tego dnia mają uświadamiać istotne znaczenie wielojęzyczności w jednoczącej się Europie. Inicjatywę wspiera Komisja Europejska.

Zasadniczym celem  obchodów Dnia Języków jest podnoszenie  świadomości w zakresie:
§ bogactwa i różnorodności  językowej  Europy, które należy pielęgnować i rozszerzać;
§ potrzeby zwiększania zakresu nauczanych języków (także tych mniej znanych i używanych), co  skutkować będzie rozszerzeniem  wielojęzyczności;
§ potrzeby osiągania przez obywateli pewnego  zaawansowania w zakresie co najmniej dwóch języków, poza swoim własnym, tak aby mogli  w pełni wykorzystać swój potencjał jako obywatele demokratycznej Europy.”
W naszej szkole w ramach EDJ dzieci i nauczycielki języka angielskiego i rosyjskiego przygotowały gazetkę o Dniu Języków Obcych, na korytarzu szkolnym wyłożyły literaturę i quizy w języku rosyjskim i angielskim, które miały zachęcać do zainteresowania się językami obcymi, a młodzież zastanawiała się i w formie posterów odpowiedziała na pytania o sens nauki języka angielskiego, rosyjskiego czy hiszpańskiego, którego naukę pod kierunkiem Agnieszki Omelańczuk rozpoczęła w tym roku szkolnym klasa czwarta.
Wątpiących w potrzebę komunikowania się po angielsku czy rosyjsku zachęcamy do zapoznania się z galerią zdjęć ze zrealizowanych przez szkołę projektów międzynarodowych wymian młodzieży z Belgią, Rosją, Turcją i Ukrainą, w których warunkiem uczestnictwa była umiejętność porozumiewania się w języku obcym.

 

 

http://edl.ecml.at/
A.Z.Z.

„Będzie Korczak”

Na zajęciach świetlicowych dzieci robią Korczaka. Nad dziełem czuwa Ewelina Siemieniuk. 

Trwają prace na trzecią częścią mozaiki, której tworzenie rozpoczęto podczas realizacji projektu „Głucha wioska na Podlasiu” (Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka), a której dwa wcześniejsze elementy znajdują się (i uwagę przybywających po raz pierwszy do szkoły przykuwają), na ścianie budynku.
„Wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje, przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil.” /J. Korczak/

 
A.Z.Z.

„Musimy ustalić granice jego i mego prawa.” /J. Korczak/

W celu pozyskania nowych informacji o Korczaku i jego pedagogice udałyśmy się (nauczycielki i przedstawicielki Nadbużańskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Ekologicznego „Mężenin”) do Warszawy do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na III Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka i VIII Międzynarodową Konferencję Korczakowską - wydarzenia organizowane przez  Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka i Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka.
Spotkanie naukowców z całego świata, praktyków i działaczy na rzecz dzieci obfitowało w debaty o prawach dziecka, wykłady i warsztaty tematyczne. Trwało od 13-16 września, a każdy dzień poświęcony był innemu (związanemu z Korczakiem) zagadnieniu: Prawa dziecka, Filozofia, Pedagogika i Praktyka, Historia i pamięć oraz Prawa dziecka: odsłona przyszłości.
Ku naszemu zdziwieniu i zadowoleniu wielkiemu jednym z dwóch elementów (symboli Korczaka) znajdujących się w auli i w centrum uwagi uczestników była praca naszej, bo zaprzyjaźnionej ze szkołą – artystki, Dominiki Lewandowicz! Malarka na dziewięciu „puzzlach”, które złożone tworzyły obszar Polski, wymalowała sceny z życia Korczaka. Poszczególne kasetony trafiły w ręce znamienitych osób; czytamy na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich http://brpd.gov.pl :
„Fragmenty Polski Korczaka zabrali ze sobą Marta Santos Pais – do siedziby ONZ, RPD prowincji Ontario Irvin Elman do Kanady, Batia Gilad do Izraela. Części artystycznej instalacji pozostaną też w stolicy. Jedna z nich została przekazana na ręce dyrektora Muzeum POLIN, natomiast druga zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy Włodzimierza Paszyńskiego. Kolejna część pojedzie do człowieka o nazwisku Korczak na Wybrzeże Kości Słoniowej. Jedna z części trafi do Parlamentu Europejskiego. a pozostała część w Biurze RPD, trafi do Muzeum Orderu Uśmiechu w  Rabce-Zdroju.”
Drugim przedmiotem związanym ze Starym Doktorem i udostępnionym uczestnikom kongresu do podziwiania były okulary- jedyna materialna pamiątka po pisarzu.
Mamy nadzieję, że spotkania i rozmowy z ciekawymi ludźmi na konferencji zaowocują…
Póki co warto podkreślić fakt, że cześć szkolnej biblioteki dotycząca naszego patrona powiększyła się o kolejne materiały! Dziękujemy organizatorom!

 

 

 

A.Z.Z.

„Na Forum”

O współpracy szkoły z partnerskimi instytucjami w Turcji, na Ukrainie i w Belgii, warsztatach z artystami, letnich plenerach malarsko-rzeźbiarskich oraz galerii dzieł sztuki współczesnej w szkole w Platerowie mówiła na III Forum  „Budowanie Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w powiecie łosickim” Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie i Prezes Nadbużańskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Ekologicznego „Mężenin” Maria Daszko.

A.Z.Z.
fot. http://www.tygodniksiedlecki.com

„Moc ziół”

Zainspirowani projektem „Z kądzielą. Motywy podlaskie w województwie mazowieckim” dziejącym się w Platerowie (woj. mazowieckie) dorośli skupieni wokół szkoły i Nadbużańskiego Stowarzyszenia Oświatowo- Ekologicznego „Mężenin” wybrali się na warsztaty ziołowe do „Ziołowego zakątka” w Korycinach (woj. podlaskie), którego twórcy za cel postawili sobie przekazywanie wiedzy na temat bogactwa przyrodniczego Podlasia, tradycji zielarskich i zrównoważonego rozwoju regionu. 

Korzystając w wiedzy przewodniczki i zasobów miejsca, uczestnicy warsztatów sporządzili m. in. mieszanki zapachowe do sypialni lub gabinetu, herbaty owocowo-ziołowe na wszelkie dolegliwości i przyprawy do mięs, warzyw i przetworów z ziół typowych dla tego regionu; a w karczmie skosztowali tradycyjnych podlaskich potraw ( zupa z pokrzywy ) przyprawionych tutejszymi ziołami.
Każdy wyjechał z własnoręcznie skomponowanym woreczkiem ziół.

 

A.Z.Z.
fot. E. Siemieniuk

„Coś się kończy, coś się zaczyna”

Inaczej, bo 4 września rozpoczęliśmy rok szkolny i inne było powitanie uczniów, nauczycieli, pracowników  i rodziców przez Panią Dyrektor uczynione. W słowach rozpoczynających spotkanie Maria Daszko przypomniała zebranym smutne wydarzenie z ostatnich tygodni - śmierć nauczyciela Grzegorza Rosiaka. Wspomnienie o nim wygłosił Paweł Ostaszewski, a słowom towarzyszył pokaz zdjęć, których wyboru dokonała Jolanta Ostaszewska.

Następnie – zgodnie z tradycją - o 1września 1939r. i kampanii wrześniowej  opowiedział historyk Maciej Zieliński.  Nauczyciel zwrócił uwagę słuchaczy na „bohaterów tamtych dni”. Za przykład bohaterskiej walki Polaków posłużyły: obrona Wojskowej Składnicy Tranzytowej przez garnizon Wojska Polskiego na półwyspie Westerplatte, obrona Wizny, bitwa nad Bzurą, obrona Helu, Kock i gen. Kleeberg , a także obrona Poczty Polskiej w Gdańsku i walka o stolicę.   

Na zakończenie spotkania Dyrektor Maria Daszko zachęciła uczniów i rodziców do zapoznania się z Listem  Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów, opowiedziała o planowanych zmianach w związku z reformą edukacji i zachęciła rodziców do współpracy ze szkołą.

Z planem lekcji na najbliższe dni zapoznali swych uczniów wychowawcy klas. 

  

A.Z.Z.

fot. E. Siemieniuk

„O nasieniu owym, co złotem być miało”

„Przeszło lato, z kwiatuszków owych modrych porosły główeczki, takie okrągluśkie.” /M. Konopnicka/  i zawisły na szkolnym korytarzu, gdzie oczom dzieci i rodziców ukażą się w całej okazałości na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego.
Zgodnie z tradycją len wyrwany (ze szkolnego ogródka) z korzeniami, został zawieszony do wysuszenia, podczas którego nasiona dojrzeją i nabiorą brunatnej barwy: „Wszakże to nie kwiat, ale nasienie będzie samo złoto!”
Uprawa lnu jest elementem projektu „Z kądzielą. Motywy podlaskie w województwie mazowieckim” dofinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

M. Konopnicka „Jak to ze lnem było”
A.Z.Z.

„Półtora miasta”

„W lipcu ojciec mój wyjeżdżał do wód i zostawiał mnie z matką i starszym bratem na pastwę białych od żaru i oszałamiających dni letnich.” - czytamy w „Sklepach cynamonowych” B. Schulza. Wspomniane „oszałamiające dni” (sierpniowe) były czasem spędzonym przez grupę nauczycieli i artystów skupionych wokół Nadbużańskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Ekologicznego „Mężenin” na sympozjum historyczno - artystycznym w Drohobyczu. 

W ramach projektu „Drohobycz-fizjonomia losu i życia” zbierali materiał o byłych mieszkańcach, zdarzeniach i obiektach, pracowali nad przewodnikiem oraz przygotowywali się do wystawy inspirowanej „miastem rafinerii, artystów i adwokatów”.

 

 

 

 

 

A.Z.Z.
fot. E. Siemieniuk, D. Ludwiczuk
Dofinansowano ze środków MHP w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

OSTATNIE POŻEGNANIE

Nasz wieloletni kolega i przyjaciel Grzegorz Rosiak rozpoczął pracę nauczyciela i wychowawcy w Zespole Placówek Oświatowych w Platerowie w 1994 roku.

Przez 23 lata poświęcał swój talent pedagogiczny, cierpliwość i dobroć, czym zaskarbił sobie szacunek i oddanie wielu roczników absolwentów naszej szkoły.

Dał się poznać jako człowiek prawy, sumienny i odpowiedzialny; surowy i wymagający ale też dobry, współczujący i sprawiedliwy. Odważnie mówił prawdę, nawet gdy była niewygodna. Był wiernym przyjacielem, uczciwym, lojalnym kolegą, zawsze gotowym pomóc każdemu, kto tego potrzebował.

Jako nauczyciel i wychowawca podejmował się zawsze trudu opieki nad uczniami wymagającymi specjalnego wysiłku i poświęcenia. Doskonale realizował się w swoim powołaniu, choć to wcale nie było łatwe. Jego kompetencje wychowawcy i matematyka wielokrotnie doceniali rodzice i uczniowie.

Jako harcerz żył zgodnie z Prawem Harcerskim, a zasady etyki skautowskiej przekazywał swoim dzieciom oraz szkolnym wychowankom.

Był pełen energii i optymizmu. Zawsze ciekawy świata i ludzi. Miał wiele planów: takich zwyczajnych, gospodarskich, takich, które skupiały się wokół rodziny i domu oraz takich, które ogniskowały się wokół jego naukowych ambicji.

Poezji nie lubił. Jak większość umysłów matematycznych, wszelkie metafory i wielość interpretacji traktował jako szum informacyjny. Ale jest jeden wiersz, który dobrze oddaje jego życiową drogę:

Czesław Miłosz

Metamorfozy

I żółte z zielonego dębu sączyły się miody

Owidiusz

Mityczne miody piłem,

Głowę w laur stroiłem,

Byle nie pamiętać.

Wędrowałem niewinny,

Czuły i dobroczynny

Aż po klepsydrę i cmentarz.

Ale przed Tobą, Panie,

Na nic moje staranie

O imię sprawiedliwego.

Natura moja czarna,

Świadomość piekła warta

I uraźliwe ego.

Takiego mnie Ty chciałeś,

Do swoich prac wezwałeś,

Nieszczęśnika.

I tak się niedorzeczny

Żywot, i w sobie sprzeczny,

Zamyka.

Zamknął się Twój czas. Zostawiasz po sobie pustkę, której nic nie wypełni.

Żegnamy Cię z żalem.

SPOCZYWAJ W POKOJU.

[*]

Rok szkolny 2016-2017

Konkurs: Uroda Ziemi

LUBISZ ROBIĆ ZDJĘCIA?     

JESTEŚ BACZNYM OBSERWATOREM?   

MASZ DUSZĘ ODKRYWCY I WIELE POMYSŁÓW?

                                                                TEN KONKURS JEST DLA CIEBIE  !!!

 

VIII SZKOLNY KONKURSU FOTOGRAFII PRZYRODNICZEJ
im. Jerzego Ostaszewskiego

 

Temat konkursu:  URODA ZIEMI

Pokaż  nam poprzez swoje zdjęcie, że przyroda jest piękna, naturalna, malownicza, urocza, zachwycająca, lub dzika, rzadka, niepowtarzalna.

Cele konkursu:

* ukazanie piękna Ziemi przez uczniów naszej szkoły,

* kształcenie umiejętności obserwowania przyrody,

* poszukiwanie osobliwości przyrodniczych ,

* popularyzacja  aktywnej formy edukacji przyrodniczej.

Zasady konkursu:

Adresatem konkursu są uczniowie szkoły podstawowej kl. I-VII i gimnazjum w Platerowie

Interpretacja tematu  zależy od fotografującego. Może ona dotyczyć miejsc, krajobrazów, roślin, ptaków, owadów, grzybów,  zjawisk, czy scen z życia zwierząt. Obszar wykonanego zdjęcia jest dowolny.

Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia, które nie brały udziału w żadnym innym konkursie i są przez niego samodzielnie wykonane.

Zdjęcia należy zapisać na płycie CD lub DVD i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Płyta powinna być opisać według  zasady: imię i nazwisko, wiek autora, klasa, tytuł konkursu.

Czekamy na zdjęcia do 10.10.2017 r.

Technika wykonania prac jest dowolna.

Fotografie, na których będą znaki, cyfry (np. daty, opisy, ramki, adresy e-mail, adresy www) będą dyskwalifikowane.

Oceny zdjęć dokona  komisja konkursowa.

Laureaci poszczególnych kategorii wiekowych otrzymają nagrody. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród w październiku 2017 r.

Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikowanie przez Organizatora w różnych wydawnictwach i na stronie internetowej.

Organizator: Zespól Placówek Oświatowych w Platerowie                      

Opiekun konkursu: Dorota Kolasa 

„To już jest koniec”

Do Krainy Czarów -mogącej uchodzić za metaforę wakacji -przenieśli nas aktorzy szkolnego teatru działającego pod opieką Agnieszki Agapow swym przedstawieniem o niesfornej Alicji. Natalia, Paulina, Katarzyna i Juliusz z klasy trzeciej gimnazjum pożegnali nauczycieli i kolegów koncertem utworów z kręgu muzyki popularnej, wśród których znalazł się wiersz W. Szymborskiej "Nic dwa razy". Sam Juliusz zachwycił wykonaniem piosenki zmarłego w listopadzie tego roku szkolnego Leonarda Cohena "Hallelujah". Pani Dyrektor Maria Daszko opowiedziała o porażkach i sukcesach kończącego się roku, a uczniowie, którzy uzyskali w roku szkolnym 2016/2017 świadectwo z wyróżnieniem lub odnieśli sukces w konkursach: matematycznym, czytelniczym, plastycznym lub zasłużyli na nagrodę za swą aktywność na forum szkoły odebrali z rąk Dyrekcji i Wychowawców gratulacje. Klasa trzecia kończąca naukę w naszym gimnazjum – pożegnała nas słonecznikami.
A na tablicy na korytarzu Pani Dyrektor, wychowawcy i nauczyciele wypowiedzieli się komu, czego gratulują, kogo za co chwalą i za co komu dziękują!

 

 

 

  

 

 

A.Z.Z.
fot. M. Szysz

Konkurs czytelniczy

Konkurs "Czy znasz twórczość Krystyny Siesickiej" odbył się 9 czerwca.

Wzięło w nim udział 5 osób:

Natalia Trochimiuk

Ola Raczyńska

Dominika Pawluk

Ewa Szewczuk

klasa II B

Paulina Raczyńska kl. III

Dziewczęta zaprezentowały się bardzo dobrze. Rywalizowały ze sobą w następujących konkurencjach: test znajomości treści wybranych opowiadań, czytanie recenzji wybranej książki, prezentacja plakatów przedstawiających ulubione sceny, odpowiadanie na pytania związane z życiem i twórczością autorki. Wszystkie uczestniczki dostały nagrody książkowe.

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szoplewska

„Ciąg dalszy”

Zachęcona zeszłorocznym projektem Ewelina Siemieniuk przez rok szkolny cały na zajęciach dodatkowych z uczniami tworzyła mozaikę. Artystkę w działaniu wspierała Magdalena Wielogórska, pod której czujnym okiem dzieci sprytnie na świetlicy także kostki i kwiaty lepiły.

Do powstałego w zeszłym roku podczas projektu „Głucha wioska na Podlasiu” (Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka) ceramicznego dzieła ze słowami Starego Doktora „Bądź sobą, szukaj własnej drogi!” dołączyła kolejna mozaika.

c.d.n..?
  

 

A.Z.Z.

„Naukowa epidemia, czary mary i alchemia”

26 maja szkoła podstawowa i chętni uczniowie gimnazjum mieli okazję uczestniczyć w pokazie „Zaelektryzowani”, który poprzez ciekawe eksperymenty zachęcał odbiorców do naukowego postrzegania świata oraz rozbudzał ciekawość poznawczą. Animatorzy przeprowadzali na scenie efektowne doświadczenia dopuszczając publiczność do pomocy, interakcji lub wspólnego wyjaśniania zaistniałych efektów, udowadniając, że wszystko co nas otacza jest nauką.

Zbadana została siła grawitacji i siła odśrodkowa. Wspólnie sprawdzano dlaczego piłki lewitują, wytwarzano wiry wodne w butelkach oraz przeprowadzono zawody w ich tworzeniu.
Zaobserwowano wpływ helu na zmianę głosu, spowodowaną różnym rozchodzeniem się dźwięku w gazach. Ciekawość uczniów przyciągnęła rura Bernoullego oraz doświadczenia z butanem.
Doświadczenia poruszały zagadnienia dotyczące właściwości niektórych gazów m.in. butanu, wodoru, dwutlenku węgla. Zwrócono uwagę na ich zastosowanie, bezpieczne obchodzenie się z nimi oraz ewentualne skutki nieostrożności.

Oto krótka fotorelacja.

 

 

 

 

Dorota Kolasa

„Warsztaty w Kuligowie”

Skansen w Kuligowie powstał w 2000r. „z myślą o zachowaniu ginących we współczesnym świecie desygnatów dawnej polskiej wsi”. Motywem przewodnim miejsca jest „nadbużańska kultura ludowa i ziemiańska” z przełomu XIX i XX wieku. „Skansen oprócz pełnienia roli edukacyjnej oraz zachowania ducha polskiej wsi jest miejscem przyjaznym dla artystów i osób związanych z terenami nadbużańskimi”, a ponieważ Platerów leży w obszarze Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu i wśród przyjaciół Stowarzyszenia mamy artystów (Dominika Lewandowicz, Daniel Ludwiczuk), którzy w Kuligowie bywali, zdecydowaliśmy się  do skansenu skierować swe kroki.

Projekt „Z kądzielą” (Samorząd Województwa Mazowieckiego) zakłada popularyzowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Platerowa tradycji Podlasia i Mazowsza, więc miejsce takie jak Kuligów, było dla nas idealne do przeprowadzenia warsztatów artystycznych.

Uczestnicy zajęć pod opieką specjalistów wykonali miski gliniane i ceramiczne koguty, malowali lub filcowali na sucho ludowe motywy na torbach i na koszulkach. Upodobali sobie ptaki-jako motyw przewodni warsztatów.

  

 

 

 

 

Dzieci tak wczuły się w klimat miejsca, że w strojach ludowych wypożyczonych od Zespołu Pieśni i Tańca „Pasieka” z Platerowa wdzięcznie poruszały się po skansenie, a ich zadumę na progu chaty czy zaciekawienie przy kołowrotku „z kądzielą” podpatrzyła Ewelina Siemieniuk. Powstały piękne fotografie.

 

 

Warsztaty w Kuligowie były bardzo pracowicie spędzonym czasem.

 

 

A.Z.Z.

fot. E. Siemieniuk, A.Z.Z.

Strona 6 z 14